IKAROS – Tidskrift om människan och vetenskapen
arkiv

2017: Ny webbsida för tidskriften Ikaros

Det här arkivet uppdateras inte längre, och finns kvar enbart för att läsare ska kunna använda gamla länkar. Allt material här nedan, samt nyare material, finns på tidskriftenikaros.fi. Välkomna dit!

1/2017: Åldrande
3-4/2016: Demokrati och expersamhälle
3-4/2016

Kolumn: Vikten av politisk kunskap i en demokrati Lauri Rapeli

Artikel: Myten om världens bästa skolsystem Birgit Schaffar-Kronqvist

Artikel: Frihandel på demokratins bekostnad Christer Lindholm

Artikel: Tvivlet som strategi Mari Lindman

Artikel: Ägande som befrielse eller förbannelse Olli Lagerspetz

Intervju: Politisk missnöje gror i Baltikum Annina Suominen

Artikel: Ofrihetens dunkla lockelse Hannes Nykänen

Artikel: Social ingenjörskonst i folkhemsbygget Yvonne Hirdman

Artikel: En patriarkal ordning som kom av sig Hanna Lindberg

Recension: Är du en illusion? Hugo Strandberg

Artikel: Dolda experter med makt i kommunen Linnea Henriksson

Kolumn: Ekonomisk expertis och det goda samhället Jonas Ahlskog

Artikel: Vetenskapligt och politiskt ansvar Natan Elgabsi

Kolumn: Den välmenande expertisens problem Salla Peltonen

Artikel: MacIntyre och expertstyrets gränser Hugo Strandberg

Artikel: Rasismen, utvecklingstanken och det svenska biståndet Mattias Tydén

Essä: Speglingar över samtidigthet, nakenhet och klädnad Elisabeth Yanagisawa

1-2/2016: Alkohol, Rasism, Mindfulness
4/2015: Ut ur Elfenbenstornet! och Forskaren som essäist
2/2015: Artificiell Intelligens och Robotik
2/2015

Artikel: Turing och tänkande maskiner Martin Gustafsson

Artikel: Om intelligensexplosionens vara eller icke vara Karim Jebari och Joakim Lundborg

Artikel: Sociala robotar: gissel eller befrielse? Jens Edlund och Joakim Gustafson

Artikel: Utopi eller dystopi? Susanne Frennert

Artikel: Sociala robotar - på människans villkor? Thomas Hellström

Kolumn: Robotar och liv Lars Hertzberg

Artikel: Industriroboten då, nu och i framtiden Carl-Henric Nilsson

Artikel: Artficiell intelligens eller avancerad mjukvaruutveckling? Jan-Eric Larsson

Artikel: Datorn som översättare Lars Ahrenberg

Artikel: Ligger naturen i fjällen? Klas Sandell

Artikel: Thoreaus fågeldagbok - vetenskap i livet Gustav Strandberg

Artikel: Människan och naturen Hugo Strandberg

Recension: Att leva granne med naturen - Om Heny David Thearaus natursyn Göran Torrkulla

Artikel: Kan det finnas urbana vildmarker? Jason Finch

Artikel: Encyclopedin som glömdes - en annan sida av upplysningen Linn Holmberg

1/2015: övervakning
1/2015

Artikel: Att kringgå övervakning på nätet Ann-Charlotte Palmgren

Artikel: Om ansikten, lögner och samtal Ylva Gustafsson

Artikel: Internetövervakning som metod Christopher Kullenberg

Artikel: Blicken från Ingenstans och kroppen som minns Antony Fredriksson

Artikel: Omfattande informationsmängder och deras potential i vårt samhälle Cecilia Fredriksson

Kolumn: Mentala genvägar och kognitiva skevheter: en studie i felslut Lars Hertzberg

Artikel: När ska inbrottslarmet gå? Pär Segerdahl

Artikel: Övervakning - ett uppdrag att vaka över Susanne Wigorts Yngvesson

Artikel: Registerbaserade informationssystem – hot eller möjlighet? Mika Gissler

Artikel: Den disciplinerade människan: Om övervakning, biomakt och självreglering Lennart E.H. Räterlinck

Artikel: Våga visa dig naken! Torbjörn Tännsjö

Artikel: Statlig kontroll och historisk kunskap Johanna Wassholm och Mats Wickström

Artikel: Digital vigilantism: användarledd övervakning av smarta städer? Daniel Trottier

Artikel: Att kringgå övervakning på nätet Ann-Charlotte Palmgren

Klassikern: Panopticon Jeremy Bentham

2/2014: Kost
2/2014

Essä:Med anledning av att jag tycker om inhemska äpplen Göran Torrkulla

Artikel: Vad ska vi äta? Lennart Ennart

Artikel: Äppelförädling på Balsgård Hilde Nybom och Kimmo Rumpunen

Artikel: Det finns ingen perfekt diet Pontus Anckar

Artikel: Vårt dagliga bröd Pernilla Sandvik

Artikel: Den första Gröna revolutionen: intensivjordbrukets uppkomst och utveckling N. Thomas Håkansson

Artikel: Varför äter vi inte som vi bör? Christina Berg

Kolumn: Maten, hälsan och vetenskapen Hugo Strandberg

Kolumn: Föränderliga råd och konstanta rekommendationer Benjamin Alm

Artikel: Män och maskuliniteter i köket Nicklas Neuman

Artikel: Att äta djur: En liten dekonstruktion av kön och mänsklighet Freja Högback

3-4/2013: Konst och forskning
3-4/2013

Rösten inifrån – den skrivande konstnären Caroline Slotte berättar om sin erfarenhet av konstnärlig forskning

En poet i flickbloggarens värld. Sara Nyman intervjuar Lotta Palmgren

Flicka av Lotta Palmgren

Artikel: Det uråldriga grälet mellan poesi och filosofi. Kate Larson

Intervju: Bara ett enkelt citat. Erik Hallstensson intervjuar Gustaf Nelhans

Essä: Forskning som karriär eller existentiell angelägenhet. Hugo Strandberg

Axplock: Det börjar med en nål... Anders Pedersson

Essä: Att skriva om en historisk berättelse. Jonas Ahlskog

Recension: Ett litet torg i skuggan av gallerian. Axel Andersson

Essä: Krigsfångar och evolutionspsykologi. Lars Hertzberg

Recension: En framtid efter humanismen. Salla Peltonen

Recension: Den författande filosofen. Salla Peltonen

2/2013: Krig och fred
2/2013

Artikel:Krigets rubbade nerbanor och själsliga skam Ville Kivimäki

Essä: Om värnplikt är svaret, vad är då frågan? Glen Grant

Essä: 9 € för en röst Karena Avedissian

Essä: Sanning eller rättvisa? Joakim Molander

Recension: Är Popper bortglömd? Hugo Strandberg

Essä: De könade konflikterna Albina Gakuru-Hipp

Artikel: Jaget, den Andre och frigörelse i kriget mot terrorismen Miranda Myrberg

Essä: Homonationalism och rosatvätt Kataringa Jungar

Essä: Vad är klimatforskning? Gustav Strandberg

Essä: Arbetarkonst - ett skandalöst begrepp Fred Andersson

1/2013: Konkurrens
3-4/2013

Himangate och konkurrenskulturen Nora Hämelänen

Staternas kamp om företagen - om konkurrenstänkandets skeva logik. Mari Lindman

Finns det ett liv bortom konkurrensen? av Jerrold Freitag

Recension: En ocean utan hajar och blindskär av Jonas Hammarbäck

Intervju: Att knyta aktivism till akademin - är det möjligt? Sara Nyman intervjuar Freja Högback, Barbro Nordling och Katarina Jungar

Recension: Människan i sitt bävande tilltånd. Cecilia McMullen

Recension: Toril Moi om uppmärksamhet, kärlek och språk. Salla Peltonen

Artikel: Vanornas outtalade samtycke Pär Segerdahl

Artikel: Alla har att läsa. Solveig Arle

Axplock: Kan vetenskapen befria oss? Hugo Strandberg

Intervju: Många undrar över vetenskap och vetande. Erik Hallstensson intervjuar Dan Lolax

4/2012: Migration
4/2012

Essä: Migrationens ögonblick Prof. Sarah Greene söker gränsens effekter på dess båda sidor

Intervju: Utsikten utan gränser Forskning om migration mellan återberättande och kritik - Erik Hallstensson intervjuar Niina Vuolajärvi och Jukka Könönen

Recension: Postkolonial på det dåliga sättet Jonas Hammarbäck recencerar Björn Hedlund: Fortets murar

Essä: Gränsen och territoriet: nationsgränserna i förändring Markus Himanen

Essä: Islams försvenskning Jan Hjärpe

Recension: Var misstänksam mot misstänksamheten! Hugo Strandberg recenserar Michel Foucault: »Samhället måste försvaras« Collège de France 1975-1976.

2/2012: Orginalitet, plagiat och upphovsrätt
1/2012

Ledare Tom Kettunen

AXPLOCK R.G. Collingwood

Idéer som egendom Hugo Strandberg

Om upphovsrätten Jakob Heidbrink

Musik, kultur, upphovsrätt - vad angår det mig? Ulrik Volgsten

Om fusk, fabulering och vetenskaplig oredlighet Tom Kettunen intervjuar Jussi Simpura

Vad är ett orginal? Bo Christian Lindberg

Augustinus rider igen Lars Hertzberg

Till frågan om orginalitet ur ett etiskt - existentiellt perspektiv Göran Torrkulla

Litteratur lever av litteratur Kate Larson

Världsekonomins politiska trilemma Jan Otto Andersson

Jämlikhet och kvalitet i utbildning Jake McMullen

Utvärderingar är inte enbart av godo Birgit Schaffar-Kronqvist

Livets bräcklighet Mari Lindman recenserar Judith Butler

4/2010: Medborgarsamhället
3/2010: Finland, immigration och identitet
3/2010

Ledare: Politik, invandring och social rättvisa Marcus Prest

Jämförelse-vis Dan Lolax problematiserar statistiska jämförelser

Prat om konst och prat om Finland -
Reflektioner från ett projekt om det nationella i konstkritiken
Fred Andersson

Impopulär humaniora Erik Hallstensson

Om att filosofera om arbete Mari Lindman

Hur påverkar val av begrepp forskningsresultatet? Salla Peltonen reflekterar kring Monica Ålgars artikel i Ikaros 2/2010

Är människan en gåta, eller ett par läsglasögon i ett avloppsrör? Dan Lolax recenserar Fredrik Lindströms bok Evolutionen och jag kommer inte överens

Teorin måste utformas på praktikens villkor Marcus Prest intervjuar Ingela Johansson

Invandringskritiken är en del av ett större fenomen Mats Wickström

Sverigedemokraterna och idén om en gemensam värdegrund Hugo Strandberg

Om vår särprägel Dr. Foxley

Civiliserade finländare och farliga utlänningarSalla Peltonen och Niina Vuolajärvi

Den koloniala klyftan Antony Fredriksson

Nykänens aforismer

Den politiska kunskapen bland ungdomar i Finland - bra eller dålig? Henrik Serup Christensen

Det vete fåglarna: apriorism i djurforskningen kolumn av Lars Hertzberg

1/2010: Ateism och religiositet
1/2010

Ledare: Ateism och religiositet Marcus Prest

En teori om allting kolumn av Erik Wahlström

Gud existerar inte, utan [är] kärlek – om ateismens nya dilemma specialartikel av Mikael Lindfelt

Allt bör man inte bemöta med argument – ibland är det inte ens möjligt specialartikel av Hugo Strandberg

Filosofiska bloggar specialartikel av Mari Lindman

När barnatron blev norm kolumn av Malena Björkgren

Tro handlar inte om sannolikhetskalkyler Marcus Prest intervjuar Patrik Hagman

Sanna vittnesmål och mänskliga ord Jonas Ahlskog recenserar Vittnet av Michael Azar

Naturvetenskaplig poesi kolumn av A.Foxley

Om universitetens roll i vår föränderliga kultur debatt av Hannes Nykänen

Det sekulära är en egen teologi Patrik Hagman recenserar Det postsekulära tillståndet. Religion – modernitet – politik av Ola Sigurdson

Kreationister kontra darwinister – en missförstådd konflikt specialartikel av Lars Hertzberg

Lärandet som ett personligt uttryck kolumn av Merete Mazzarella

Förundrad realist Marcus Prest intervjuar Esko Valtaoja

Känslor, samtal, intervjuer specialartikel av Camilla Kronqvist

Religiositetens återkomst Mari Lindman recenserar On religion av John Caputo

Skillnaden mellan teori och förståelse kolumn av Salla Peltonen


4/2009: Vetenskapen - en sällsam historia

Ledare: En skapelseberättelse utan slut Barbro Nordling

Begrepp i rörelse Henrik Stenius om begreppshistoria

Vetenskapens historia i perspektiv Dan Lolax läser om vetenskapens gömda berättelser

Teorier ur tiden? En snabbtitt på gångna tiders moden av Yrsa Neuman, Lars Hertzberg, Henrik Serup Christensen och Göran Torrkulla

Darwins jubileumsår – En man och hans idéer Göran Torrkulla läser Darwins självbiografi

Alla inte verklighetsfrämmande Lars Hertzberg om filosofer och vetenskap

En tragisk brytning Patrick Sibelius beklagar


Gasen och fiskarna Erik Wahlström om politiken kring den planerad gasledningen

Filosofen som jonglör Yrsa Neuman och Lars Hertzberg talar med Ian Hacking

Axplock Lars Hertzberg

Forskarbarometern Salla Peltonen synar forskarens förändrande roll

Nykänens aforismer

Royal Society fyller år Adam Borch om sällskapets uppkomst

3/2009: Kriminologi och rättsvetenskap
3/2009

Ledare: Lagarnas oordning Barbro Nordling

Kriminologins blinda fläck Maria Normann synar kriminologin i sömmarna

Riket eller demokratin? Janne Flyghed frågar sig vem lagen är till för

Vem äger vetenskapen? Alfred Streng om upphovsrätt och Open Access

Psykologen som detektiv Pekka Santtila avmystifierar profileringen

Nya vägar för rättsamhället Heidi Jokinen om mötet mellan förövare och offer

Filosofi och vetenskap Lars Hertzberg om en komplicerad liaison

Kraven på god filosofi Patrick Sibelius svarar

Landskampen människa-djur Lars Hertzberg

På tal om Mari Lindman

Axplock

Ikaros utnämnd till kvalitetstidskrift

Mellan vetenskap och ideologi Hans Rosing om växthusteorin

2/2009: Matematiken - vad kan vi räkna med?
4/2008: Vetenskapsåret som gått
4/2008

Ledare: Brist på sensationer är ingen brist för vetenskapen. Barbro Nordling

Inblick: Business as usual? Hans Rosing om vetenskapsåret som gått

Överblick: Det bästa och sämsta inom vetenskapen just nu. Femton forskare svarar, sammanställt av Yrsa Neuman

Kritik: En bubbla som brast. Lars Herzberg om experimentell filosofi

Kommentar: Den största förändringen någonsin? Jens Finnäs om universitetsreformen

Analys: Elfenbenshandel. Sharon Rider om europeisk forskningspolitik

Plock: 2008 års vetenskapliga priser. Henrik Serup-Christensen

Kolumn: Den klatschiga vetenskapen. Jean Lindén om vetenskap i dagspressen

Rabbe Kurténs kätterska betraktelser.

Nykänens aforismer. Hannes Nykänen

3/2008: Barndomen - det främmande landet?
3/2008

Ledare: Hur forskar man om barn? Sara Othman

Pedagogik som vetenskap. Birgit Schaffar-Kronqvist

Rapport från Barndomsforskningsdagar. Hanna Lagström

Reportage: Barnvetenskapare i Tyskland. Merlind Theile

Kommentar: Värden och fostran. Rita Nordström-Lytz

Intervjustil avgörande för barnvittnesmål. Julia Korkman

Intervju: Marital Lindahl om videografi. Birgit Schaffar-Kronqvist

Kolumn: FEM FRÅGOR till en barnboksförfattare. Pija Lindenbaum

Recension: Astrids alla barn. Maria Lassén-Seger

Erkännande skapar trygghet. Anne Sundell

Reflektion: Broschyrer och barnavård. Camilla Kronqvist

Diktatur befrämjar idrott! Wolfram Eilenberger

Axplock. Lars Hertzberg

Samhällsundervisning och att skapa den goda medborgaren. Henrik Serup Christensen

Rabbe Kurténs kätterska betraktelser

Nykänens aforismer. Hannes Nykänen

2/2008: Myter om Finlands historia
5/2007: Könsfrågan - närvarande och frånvarande
5/2007

Ledare: Vårdarnas uppsägning var en feministisk handling. Katarina Jungar, Marina Lassenius och Salla Peltonen

Feministisk ekonomi: Analysen av prostitutionens för- och nackdelar är osaklig. Åsa Lindman

Inblick: Den ”kritiska mansforskningen” är ofta okritisk. Lotta Nybergh

Barnböcker och könsroller: Vuxna ställer motstridiga krav på barn. Barbro Nordling m.fl.

Två forskare talar om dans: Stolen som subjekt och människan som objekt. Hanna Väätäinen och Salla Tuori

Överblick: Kvinnor och politik – en ojämlik kombination. Henrik Serup Christensen

Alexander Pope: ”Woman’s at best a Contradiction still”. Adam Borch

Könstillhörighet: ”Leve skillnaden!” – ”Vilken skillnad?” Lars Hertzberg

Teoretiska verktyg: Intersektionalitet – ett tvetydigt begrepp inom kvinnovetenskapen? Salla Peltonen

Forskningsterminilogi: Genus eller kön – vilken är skillnaden? Mickan Kinnari och Salla Peltonen

Nykänens aforismer. Hannes Nykänen

En forskares vardag. Kattis Honkanen

Axplock av Lars Hertzberg

Männens kamp mot matriarkatet. Nina Nyman

Sexualitet är handlingar och upplevelser, inte en bestående identitet. Laura Savolainen

Förvirrad och farligt slapp populärvetenskap. Jenny Wiik

Klassiker: Det ömsesidiga kamratskapets villkor. Mari Lindman

2/2007: Om människornas språk - och lite om djurens
2/2007

Ledare: Vikten av att gräva i språkmyllan. Dan Lolax

En polyglott värld: Vi är inte fångar i språket. Lars Hertzberg

Flerspråkig litteratur – problem eller möjlighet? Julia Tidigs

Språk och nationalism: Den föreställda gemenskapen. Olli Lagerspetz

Mikael Agricola: Det finska skriftspråket skapades av religiösa skäl. Kaisa Häkkinen

Språkets domäner: Envisa, döda språk. Ola Wikander

Noam Chomsky: Har den vetenskapliga specialiseringen nått vägs ände? Pär Segerdahl

Språk och kultur: Bonobon Kanzi och hans språk. Urpo Nikanne

Lingvistik: Om svårigheten att fånga språklig praxis. Saara Haapamäki

Språkvetenskapens historia: Grammatikens föränderliga syften. Göran Torrkulla

En forskares vardag. Oksana Petrova

Henrik Christensen om Times’ 100 vetenskapsmän och tänkare

Sven-Erik Klinkmann om Olli Lagerspetz’ Smuts. En bok om världen, vårt hem

Hannes Nykänen recenserar historisk betraktelse av filosofin i Finland och Sverige

Nykänens aforismer

Rabbe Kurténs kätterska betraktelser

1/2007: Hälsans psykologi och matens fysiologi
1/2007

Ledare: Går vägen till lycka genom magen? Dan Lolax

Uffe Ravnskov vill rasera kolesterolmyten. Dan Lolax

Experimentell mat: Hur låter ett färskt äpple? Antony Fredriksson

Förstrött salt – kring kokkonsten. Fredrik Hertzberg

Yrsa Neuman om ingenjären och professorn i köket

David Healy och kampen mot läkemedelsindustrin. Dan Lolax

Definitionen av hälsa: Vår färmåga att nå vitala mål. Emma Wester

Ätandets betydelse: ”Bord för en, tack.” Tom Kettunen

En forskares vardag: Maria Nyberg, Lunds Universitet

Uppfäljaren: Ekonomi och vetenskap. Nikolai Enckell

Johanna Wassholm, Jenny Wiik och Hanna Lindberg om tre aktuella historiska bäcker

Yrsa Neuman recenserar Harry G. Frankfurts On Bullshit

Ett smutsjobb: Harry G. Frankfurt om skitsnack. Dan Lolax

Nykänens aforismer

Rabbe Kurténs kätterska betraktelser

Axplock: Spaghetti, nudlar och ägglossning

Är socker giftigt? Yrsa Neuman

5/2006: Ekonomisk forskning och politik
5/2006

Ledare: Myten om den (ekonomiskt) vetenskapligt styrda offentliga sektorn. Markus Jäntti

Tron på konkurrensen: Leif Nordberg om rangordnandets tillförlitlighet

Den nya offentliga förvaltningen: Sonja Grönblom om universiteten som företag

Privatisering: Johan Willner tar sig an myten om det offentligas ineffektivitet

Mångfasetterat förhållande: hur objektiv är forskningen, och hur ska forskaren förhålla sig till näringslivet och till politiken? Mikael Forss diskuterar.

Vinnare och förlorare: Christer K. Lindholm om globaliseringens konsekvenser

Kostnadskalkyler: klimatforskningen har blivit politisk. Jan Otto Andersson

Medel och mål: Ralf Eriksson synar nationalekonomens obekväma position

Teori blir empiri? Lars-Erik Öller om ekonomiska prognoser och politiska beslut

Klassiker: Henrik Serup Christensen om Adam Smiths The Wealth of Nations

Filosofin i Norden: Egil H Olsvik från Norge avslutar Ikaros artikelserie om filosofin i de nordiska länderna

Anna Rotkirch och JP Roos debatterar evolutionspsykologi med Per Heldal Finne och Dan Lolax

Nykänens aforismer

En forskares vardag: Alessandra Lundström Sarelin, Åbo Akademi

Kätterska betraktelser av Rabbe Kurtén

4/2006: Trender och paradigmskiften i vetenskapen

Ledare: Om modet att inte följa modet. Lars Hertzberg

Trender och vetenskapspolitik: Hannes Nykänen om vetenskapens vetenskaplighet.

Sociobiologi/evolutionspsykologi: Per Heldal Finne och Dan Lolax om en gammal disciplin i ny språkdräkt.

Trendbegrepp: Henrik Serup Christensen om "socialt kapital".

Jenny Wiik: Bourdieu: Nätverk som lönar sig.

Återkommande kriser: Anders Johansson om humanioradebatten i Sverige.

Klassiker: Thomas Kuhns The Structure of Scientific Revolutions. Yrsa Neuman

Trendbrott: Dan Egonsson diskuterar eugenik.

Dessutom: svar på frågan "Kan man tala om ett paradigmskifte inom Din disciplin?"

Filosofin i Norden: Leila Haaparanta om filosofin i Finland.

Kattis Honkanen om Peter Englunds Silvermasken.

Nykänens aforismer.

En forskares vardag: biolog Annika Meinander.

Axplock

Kätterska betraktelser av Rabbe Kurtén.

3/2006: Energikällor

Ledare: Den energetiska illusionen. Dan Lolax

Biobränsle: Finlands torvmossar är potentiellt bränsle  – intervju med Jarl Ahlbeck, teknologie doktor, docent och lektor i miljövårdsteknik vid Åbo Akademi, av Dan Lolax

Kärnkraft – intervju med Keith Baverstock av Dan Lolax

Miljörörelsen: Miljöfrågor – vetenskap eller ideologi? Jonas Biström, styrelsemedlem i Natur och Miljö

Oljesamhällets afton? recension om Gunnar Lindstedts bok Olja av Nikolai Enckell

Olja – intervju med Kjell Aleklett av Dan Lolax

Klassiker: Horkheimer och Adornos Upplysningens dialektik – Filosofiska fragment av Birgit Schaffar

Filosofin i Norden: Island – av Mikael M. Karlsson

De två kulturerna av Tomas Mansikka, forskare i religionsvetenskap vid Åbo Akademi

Homeopati: Seriöst men ovetenskapligt intervju med läkare Hannu Halila av Dan Lolax

Alternativa mediciner av Alessandra Lundström-Sarelin och Lars Hertzberg

Nykänens aforismer

En forskares vardag: biolog Annika Meinander

Kätterska betraktelser av Rabbe Kurtén

2/2006: Anti- och pseudovetenskap

Ledare: Klyftan inom skolmedicinen. Dan Lolax

"Man undrar ibland vart etiken tagit vägen"  – intervju med Liisa Sulkakoski, läkare och homeopat av Dan Lolax

Därför är vi inte robotar – emergens som förklaring av medvetandet  – Hans Rosing

Hur ska emergens och medvetande förklaras? – kommentar av Kristian Donner

Var ligger "pseudot" i pseudovetenskap?  – Lars Hertzberg

Sambandet mellan känsla och tanke – Nijole Dembinskas och Nils Holmberg

Frågorna förblir obesvarade – kommentar av Camilla Kronqvist

Alternativ medicin och skolmedicin – förenliga motsatser?  – Yrsa Neuman

Reflektion: Vetenskap, dålig vetenskap och pseudovetenskap  – reflektion av Olli Lagerspetz

Leif Höckerstedts Fuskfinnar eller östsvenskar?  – recension av Anders Björnsson

Francis Wheens How Mumbo-Jumbo Conquered the World  – recension av Henrik Serup Christensen

Chris Mooneys The Republican War on Science  – recension av Dan Lolax

Vetenskapen ignorerar egna svårigheter – Hannes Nykänen

Filosofin i Norden: Danmark – Pia Lauritzen

Kätterska betraktelser av Rabbe Kurtén

1/2006: Quo Vadis, Alma Mater? - Om högskolornas framtid

Ledare: ”För” och ”emot” effektivitet. Dan Lolax

Så ska produktiviteten effektiveras. Dan Lolax

Prat om produktivitet. Camilla Kronqvist

Högre utbildning av god och jämn kvalitet? Petri Salo

”Universitetet är ingen fabrik”  – intervju med Jorma Mattinen av Dan Lolax

Tre frågor till Heikki Patomäki om det nya lönesystemet  – Dan Lolax

Stipendieforskarens vardag  – Sonja Grönblom

Kårpolitikern sitter inte i glaskupa  – intervju med Anniina Pirttimaa av Sara Othman

Högskoledidaktik: IT eller face-to-face?  – Birgit Schaffar med reflektion av Petter Korkman

Bolognaprocessen och den liberala utbildningspolitiken  – Michael Uljens

Filosofin i Norden: Sverige  – Niklas Forsberg

Kätterska betraktelser  – Rabbe Kurtén

5/2005: Kroppen, hälsan och vetenskapen

Ledare: Vad kostar kunskapen? Dan Lolax

Hur mycket väger en åsikt? Dan Lolax

Serier och vetenskap. Anssi Hynynen

Den akademiska festen. Anders Björnsson

Giftig mat och nyttig information. Kristina Eriksson-Backa

Sköna nya kroppsvärld. Pelle Pelters

Viktor Frankensteins vetenskap. Elisa Veit

Slutet för klotmänniskorna. Wolfram Eilenberger

Rabbe Kurténs kätterska betraktelser

Patrik Hagman om C. J. Gardberg: Veritas – Sanningen! Dominikanerna i Åbo under medeltiden.

Kim-Erik Berts om Fredrik Lång: Mitt liv som Pythagoras.

Martin Nybom om Stephen Kern: A Cultural History of Causality – Science, Murder Novels and Systems of Thought.

Benedict Sandelin om Jakob Christensson (red.): Signums svenska kulturhistoria: Renässansen.

4/2005: Kognitiv psykologi

Ledare: Psykologin söker sitt jag. Lars Hertzberg

Medvetandefilosofi i skuggan av Descartes. Olli Lagerspetz

Känslor ur ett mellanmänskligt perspektiv. [Reportage från konferensen Emotions, Others and the Self.] Dan Lolax

Neuropedagogik – medicin för en bättre pedagogik? Birgit Schaffar

Tänka och tolka: om kognitiv litteraturforskning. Bo Pettersson

Kommentar: Vem definierar litteraturen? Dan Lolax

Det mentalas normativitet – en avpsykologisering av psykologin. Svend Brinkmann

Kommentar: Avpsykologisering och omkategorisering – om Wittgenstein, Skinner och behaviorism. Benjamin Bohman

Dr Phil och den kognitiva terapin. Camilla Kronqvist

Vidräkningar med hjärnans årtionde. Olli Lagerspetz

Sepp Blatter-testet – en vadslagningssaga. Wolfram Eilenberger

Rabbe Kurténs kätterska betraktelser

Axplock

Joakim Stolpe om Nils-Eric Sahlin: Kreativitetens filosofi.

Hannes Nykänen om Jan Fagius: Hemisfärernas musik.

Ernst Mecke och Stefan Torssell

3/2005: Tidskrifter och vetenskapsjournalistik

Ledare: Vetenskapens nyhetsvärde. Dan Lolax

Varför vi behöver vetenskapsjournalister. Lars Hertzberg

Vetenskapsjournalistikens dramaturgi. Dan Lolax intervjuar Erik Wahlström

Att gräva tills man förstår. Dan Lolax intervjuar Peter Sylwan.

Publicera eller förgås! Yrsa Neuman

Scientific American: 160 år med nyheter från teknologi, vetenskap och forskning. Frank Borg

Tidskrifter [en översikt]. Anders Björnsson, Birgit Schaffar, Hans Rosing, Anders Ahlbäck

Med Aristoteles i Tour de France. Wolfram Eilenberger

Rabbe Kurténs kätterska betraktelser

Axplock

Darwinismen som vetenskap. Stefan Torssell

Kommentar: Evolutionsbiologins tankebyggnad. Tom Reuter

2/2005: Teknologi och ingenjörskonst

Ledare: Teknologi och samhälle: varken svart, vitt eller grått. Yrsa Neuman

Miljövänligt Star Wars: tekniska lösningar i miljöns tjänst. Yrsa Neuman intervjuar Mika Peltola.

Plasten – en samhällets tjänare? Tage Neuman

Form och funktion i mobiltelefoner. Camilla Kronqvist

Ingenjörskonsten – en manlig bastion? Sara Nyman

Dagens medier – vilket är budskapet? Rabbe Kurtén

Företagsekonomi och lyckans teknologier. Alf Rehn

Det reflekterande företaget – en högmänsklig organisation. Magnus Gustafsson och Kim Wikström

Profylaktisk teori och teknisk ideologi – ingenjören som sophanterare. Henry Nygård

Två matskedar teknologifundering – en espressoälskares bekännelser. Elisabeth Kronqvist

Agenda 2005: robotar blir världsmästare i fotboll. Wolfram Eilenberger

Rabbe Kurténs kätterska betraktelser

Axplock

Hundra år sedan Einstein satte gränser för våra möjligheter. Hans Rosing

Camilla Kronqvist om David Bodanis: Elektricitet: historien om universums mäktigaste kraft.

Astrid Maria Rinne Mendonca Mendes om Ruth Schwartz Cowan: More Work for Mother: the Ironies of Household Technology from the Open Hearth to the Microwave.

Cecilia Sahlgren om Juha Räikkä och Katja Rossi: Introduktion i etisk genetik.

Jan Otto Andersson om Henrik Bruun, Fredrik Lindberg och Sam Inkinen (red.): Framtiden i nuet: Om konsten att möta det okända.

1/2005: Utbildning och kunskap

Ledare: Vad är kunskap? Dan Lolax

Vetenskapens hjärta. Peter Lodenius intervjuar Jan Rydman

Om steget från skolbänken till föreläsningssalen. Stefan Asikainen

Universiteten och det omgivande samhället. Dan Lolax intervjuar Christoffer Taxell. Kommentar av Dan Lolax.

Vad forskar pedagoger om? Birgit Schaffar

Akademiska erfarenheter [enkät med studenter].

Med tvivlet som utgångspunkt. Lars Kåreklint

Akademiska affärer. Anders Björnsson

Rabbe Kurténs kätterska betraktelser

Axplock

Jordens normala verksamhet. Dan Lolax intervjuar Carl Ehlers.

Ringar på vattnet eller vattnet i rörelse? Lars Hertzberg

Det vetenskapliga i genusvetenskap. Maria Normann

Oppfinnar-Jocke: uppfinningar på beställning. Anssi Hynynen

Sofia Öhman om Olof Mustelin: Stafva eller stava? Svenska rättstavningssträvaden i Finland i slutet av 1800-talet.

Mikael Sarelin om Sinikka Aapola & Mervi Kaarninen (red.): Nuoruuden vuosisata – suomalaisen nuorison historia och Kimmo Saaristo (red.): Hyvää pahaa rock’n’roll – sosiologisia kirjoituksia rockista ja kulttuurista.

Ernst Mecke, Dan Lolax och Rabbe Kurtén

4/2004: Religionsvetenskap

Ledare: ”Vetenskapliga värderingar”

Mera än ett antagande – om att förstå och missförstå religiositet. Peter Nynäs

Det vetenskapliga i religionsvetenskap. Jan Svanberg

Vetenskap och tro. Kim Wikström

Rabbe Kurténs kätterska betraktelser

Rasbegreppet och grundlagen. Martin Scheinin

Om arternas och rasernas uppkomst. Christer Lindberg

Långt och kort. Anders Björnsson

Dumheter om genetisk intelligens. Dan Lolax intervjuar Pekka Santtila.

Christina Runquist om Ruth Illman: Gränser och gränsöverskridanden.

Yrsa Neuman om Sten Andersson: Vetenskapens gränser: socialfilosofiska essäer.

Ernst Mecke och Dan Lolax

2-3/2004: Vetenskap och konst

Ledare: Vetenskap vs litteratur. Dan Lolax

Filistinism på vetenskapens grund. Lars Hertzberg

Det personligas spelrum – om essäistik och vetenskaplighet. Dan Lolax

Essän som metod? Merete Mazzarella

Poesi + vetenskap = sant? Fredrik Hertzberg

Om litteraturens förträfflighet. Hannes Nykänen

Serier och vetenskap. Anssi Hynynen

Litteratur och vetenskap. Jenny Wiik

Den gamle och filosofin – en kväll i Richard Rortys sällskap. Dan Lolax

Spänningsfylld konst. Simon Gripenberg

Science fiction och dålig filosofi. Antony Fredriksson

Det eviga projektet. Dan Lolax intervjuar Per Luthersson, förlaget Atlantis.

Rabbe Kurténs kätterska betraktelser

Axplock

Kommunikationens osannolikhet. Birgit Schaffar

Finns det en vetenskaplig världsbild? Hans Rosing

Dan Lolax om Stephen Inwood: The man who knew too much: The strange and inventive life of Robert Hooke.

Anssi Hynynen om Helge Jordheim: Läsningens vetenskap: utkast till en ny filologi.

1/2004: Populärvetenskap

Ledare: Varför Ikaros? Dan Lolax

”Huvudsaken är att man förstår.” Lars Hertzberg

Vetenskapliga hypoteser i politiken. Jarl Ahlbeck

Vetenskap och svindel. Hannes Nykänen

Den betydelsefulla populärvetenskapen. Kaj Johansson

Kampen vid redaktionsmötet och striden i tidskriftshyllan. Jan-Erik Wiik

Historien som kritisk verksamhet. Anders Björnsson

Rabbe Kurténs kätterska betraktelser

Axplock

Yrsa Neuman om Lucy Jago: Norrskenet: Berättelsen om Kristian Birkeland – ett bortglömt geni

Rabbe Kurtén om Tor Nørretranders: Den generösa människan