IKAROS – Tidskrift om människan och vetenskapen
Ny webbsida
Tidskriften Ikaros har en ny webbsida med uppdaterad information, se tidskriftenikaros.fi.
Riktlinjer för skribenter och korrekturläsare
Ikaros vänder sig till en nyfiken, men inte nödvändigtvis akademisk läsekrets. I mån av möjlighet, vill vi att våra skribenter undviker en alltför teknisk begreppsapparat. Om du funderar på att sända oss textbidrag vill vi gärna att du bekantar dig med våra riktlinjer för skribenter och korrekturläsare.
redaktionen
Redaktionen består av en chefredaktör och ett redaktionsråd.

Emma Strömberg
Emma Strömberg
Chefredaktör


kontakta
Benjamin Alm
Benjamin Alm

doktorand i filosofi
medlem i redaktionsrådet


kontakta
Tom Kettunen
Tom Kettunen

doktorand i filosofi
medlem i redaktionsrådet


kontakta
Lars Hertzberg
Lars Hertzberg

professor emeritus i filosofi
medlem i redaktionsrådet


kontakta
Göran Torrkulla
Göran Torrkulla

bildkonstnär och filosof
medlem i redaktionsrådet


kontakta
Mari Lindman
Mari Lindman

doktorand i filosofi
medlem i redaktionsrådet


kontakta
Hugo Strandberg
Hugo Strandberg

tf. Akademilektor i filosofi
medlem i redaktionsrådet


kontakta
Jonas Ahlskog
Jonas Ahlskog

verksamhetsledare vid Folkets Bildningsförbund
medlem i redaktionsrådet


kontakta

 

Kontaktuppgifter

 

Ikaros - tidskrift om människan och vetenskapen

Fabriksgatan 2

FIN-20500 Åbo

Finland


ikaros[snabel-a]abo[punkt]fi

 

om ikaros

Tidskriften Ikaros strävar efter att skapa ett forum för en analytisk och öppen diskussion kring den betydelse och den roll vetenskaperna har i vårt samhälle. Ett sådant tema är alltid aktuellt eftersom varje medborgare dagligen, i en form eller annan, kommer i kontakt med produkter, resultat, anspråk, nyheter, osv. som har sin grund i den vetenskapliga forskningen.

 

Att föra en diskussion kring natur-, human- och samhällsvetenskaperna är betydelsefullt eftersom de inte är isolerade från samhället, utan väldigt mycket en del av vårt vardagliga liv. Vetenskapskritik har även en betydelse för vetenskapsmän, forskare och andra som är verksamma i de olika vetenskapliga disciplinerna:

vetenskapskritiken och den vetenskapliga forskningen förenas i det kritiska granskandet.

 

Ikaros är öppen för alla som är intresserade av att föra en vetenskapskritisk diskussion och som vill bidra med artiklar.

 

Respektive skrivent ansvarar själv för artiklar publicerade i Ikaros. åsikter framförda i signerade artiklar eller i intervjuer delas inte nödvändigtvis av redaktionen. Vi förbehåller oss rätten att redigera texter. Skribenten anses medge publicering såväl i tryck som digitalt.

 

Tidskriften har utkommit sedan 2004, först som en vetenskapsbilaga till Ny Tid och senare, från och med nummer 1/2010, som en självständig tidskrift. Ikaros ges ut fyra gånger per år, i självständig distribution.