IKAROS – Tidskrift om människan och vetenskapen
Artikel
Konstnären Caroline Slotte skriver om sina erfarenheter av konstnärlig forskning. Kan en skrivande konstnär säga något om sitt verk som ingen annan kan säga, och kan detta i så fall öka verkets tillgänglighet för betraktaren? ...fortsätt
Artikel
Den friska aktiva pensionären. Den välbeställda pensionären som hellre spelar golf än tar hand om barnbarnen. Merete Mazzarella reflekterar över olika föreställningar och ideal kring åldrande och menar att vi borde acceptera beroendet som en självklar del av livet.

...fortsätt
Perspektiv
Bildning kan sägas vara en särskild insikt som kan nås genom en specifik typ av kunskapstillägnelse, men vilken typ av kunskap är det den bildade människan har förvärvat? Och kan bildning förleda oss från de radikala existentiella frågor vi alla enskilt ställs inför? Filosof Hannes Nykänen visar att bildning har sina sidor. ...fortsätt
AKTUELLT
-Juni 2017: Tidskriften Ikaros har fått en ny webbsida!
-28 september 2016: Nummer 1-2 2016 med tema Alkohol och Rasim ligger uppe i arkivet.
-28 september 2016: Nummer 4 2015 med tema "Ut ur Elfenbenstornet! och Forskaren som essäist" ligger uppe i arkivet.
-Ikaros finns även på Facebook
VI REKOMMENDERAR
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som vi på Ikaros gillar. Aktuell Forskning & Utveckling, Allt om Vetenskap, Språktidningen och Tidskrift för genusvetenskap.