Mikael Böök -->
[ document manifest ]
<< previous TOC next >>
< ^ >

Endnotes

 1. Hänvisningar till Griffins böcker om 9/11 fås fram via namnregistret.

 2. Den utgåva jag har använt mig av är Thomas H.Kean, Chair and Lee H. Hamilton, Vice Chair: The 9/11 Report. The National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States, St Martin's Paperbacks 2004, som också innehåller några tidningsartiklar ur New York Times, men däremot inte fotnoterna. Man kan ladda ner hela rapporten inklusive fotnoterna från regeringsförlagets hemsida. Se ‹http://www.gpoaccess.gov/911› (i funktion 14.7.2011).

 3. Webbsajten ‹http://www.911truth.org/› har varit en ingång till "The 9/11 Truth Movement" i USA. I Finland har webbsajten ‹http://www.11syyskuu.org›, som skapades av Hannu Yli-Karjanmaa med flera, tidvis tjänat som en portal för "sanningsrörelsen" om 9/11.

 4. Griffin, David Ray: The New Pearl Harbor. Disturbing Questions About the Bush Administration and 9/11. Foreword by Richard Falk. Updated edition with a new afterword. The Olive Branch Press 2004. Författaren är professor emeritus i religionsfilosofi och teologi vid Claremont School of Theology i Kalifornien. Hans tidigare akademiska produktion är omfattande.

 5. Se David Ray Griffin: The 9/11 Commission Report. Omissions and Distortions. The Olive Branch Press 2005.

 6. Se Morello, Carol: "Conspiracy Theories Flourish on the Internet", Washington Post 7.10.2004; ‹http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn/A13059-2004Oct6› (15.7.2011)

 7. Thompson, Paul and The Center for Cooperative Research: The Terror Timeline Year by Year, Day by Day, Minute by Minute: A Comprehensive Chronicle of the Road to 9/11 — and America's Response. Regan Books. New York 2004; Se ‹http://www.wanttoknow.info/9-11timeline60pg› (28.6.2011)

 8. Jfr Brzezinskis uttalanden i en intervju för för den franska veckotidningen "Le nouvel observateur" 15-21 januari 1998, sid 76. Intervjun gjordes med anledning av att hans bok The Grand Chessboard hade utkommit.

 9. Ordförklaring och tillägg 18.7.2011: Det här kapitlet består av ett urval artiklar ur ur "Mikas blogg" (dvs min blogg, se ‹http://blogi.kaapeli.fi/book› ) under perioden september 2005-september 2006. Ordet 'blogg' är sammansatt av orden 'webb' och 'loggbok'. Bloggarna är kanske den delen av den nya nätoffentligheten, som mest påminner om och utmanar papperstidningarna och tidskrifterna. Ang. bloggosfärens förhistoria och framväxt, jfr min uppsats "Gulfkriget och Fredsnätet", i Stenius, Henrik & Westergård, Siv (red.): Klipp, fil och forsk. Brages årsskrift 1990 (också tillgänglig via ‹http://www.kaapeli.fi/book/klipp.htm› ), där "datanätets egen offentlighet" uppfattas som "tidskrift". — Om bloggandet i början av 2000-talet, se Shirky, Clay: Here Comes Everybody. Penguin books 2008, kapitel 3: "Everyone is a Media Outlet".

 10. Pinters nobelföreläsning "Konst, sanning och politik" kan läsas på sidan ‹http://nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2005/pinter-lecture-s.html

 11. David Ray Griffin, The New Pearl Harbor. Disturbing Questions about the Bush Administration and 9/11, a.a. s 204. Översättning MB.

 12. "The New York Review of Books", 1.12.2005. —William Dalrymple, f. 1965, är en skotsk historiker.

 13. Jones, Steven: "Why Indeed Did the WTC Buildings Collapse?" i Griffin, David Ray och Scott, Peter Dale: 9/11 and American Empire. Intellectuals Speak Out Vol 1. Olive Branch Press 2007, ss 33-62.

 14. Multatuli: Max Havelaar eller Nederländska Handelskompaniets kaffeauktioner. Stockholm 1979 (orig. 1859?). D.H.Lawrences företal är från 1927.

 15. Nyheten om bin Ladins uttalande, se ‹http://articles.cnn.com/2006-05-23/world/binladen.tape_1_bin-laden-tape-al-qaeda-leaders-fifth-plane?_s=PM:WORLD› . Zacharias Moussaoui, som greps av FBI i augusti 2001, anklagades senare för medverkan i 11-septemberattackerna och dömdes till livstids fängelse i början av maj 2006.

 16.http://web.archive.org/web/20060616000251/http://news.yahoo.com/s/prweb/20060522/bs_prweb/prweb388743_4

 17. Gartner, John: "Military Reloads with Nanotech", Technology Review (MIT) 21.1.2005; ‹http://www.technologyreview.com/Nanotech/14105/?a=f

 18. Lars Huldéns kabarédikt "En visa om atombomben som man kan dansa till". Vistext och närmare hänvisning, se ‹http://blogi.kaapeli.fi/book/170

 19. Vi erinrar oss att 'pravda' betyder sanning och att Lenin i sin bok om materialismen och empiriokriticismen envetet hävdade, att människan kan nå absolut sanning. Vilket man nog gör klokt i att ifrågasätta.

 20. Torre Windsor i Madrid, en 102 m hög skyskrapa som brann i ett 12 februari 2005. Det tog ett helt dygn innan man lyckades släcka branden. Då stod bara stålskelettet kvar. Även detta revs senare.

 21. Michael Meacher.

 22. Saknas på ljudfilen. Min översättning: "Och det här borde man undersöka mycket mer än man gör. Vi kritiker utför i själva verket det arbete som USAs myndigheter borde göra. Brottsutredare borde göra det."

 23. Massförintelsevapen, dvs kärnvapen. På danska kallas de masseødelæggelsesvåben: "Begrebet masseødelæggelsesvåben bruges som en betegnelse for ikke-konventionelle våben, der har evnen til at medføre store, ukontrollerbare tab. Begrebet blev formentlig brugt første gang i 1937 med reference til masseødelæggelsen af Guernica, Spanien, ved luftbombning. Efterfølgende blev det brugt om bombningen af Hiroshima og Nagasaki. Under den kolde krig ændrede begrebet betydning, og blev nu kun brugt om de såkaldte ikke-konventionelle våben. Under optakten til invasionen af Irak i 2003 vandt begrebet stor udbredelse og blev flittigt anvendt i medierne."; ‹http://da.wikipedia.org/› (9.6.2011).

 24. al-Qaida betyder "Basen".

 25. Se ‹http://www.kaapeli.fi/book/Besserwisser.gif

 26.http://abcnews.go.com/sections/wnt/US/JFK_poll_031116.html

 27. Jfr Thompson, Paul and the Center for Cooperative Research: The Terror Timeline- Year by Year, Day by Day, Minute by Minute. A Comprehensive Chronicle of the Road to 9/11 — and America's Response. Regan Books New York 2004, ss 345-470.

 28. Griffin: Christian Faith and the Truth Behind 9/11, Westminster John Knox Press 2007, Förordet.

 29. Multikustannus 2008.

 30. i Hur Homo blev sapiens. Om tänkandets evolution. Förlaget Nya Doxa 2000, s 57

 31. "The Open Society and its Enemies" citeras här enl eboksversionen ‹http://lachlan.bluehaze.com.au/books/popper_open_society.html› (28.6.2011).

 32. Kap "Everybody Knows" nedan.

 33. National Institute of Science and Technology — amerikanska statens centrum för teknikforskning och utveckling av standarder.

 34. Ännu i januari 2008 sade NISTs presskontakt Michael Neumann till en frågvis journalist att "det inte har kommit fram någon evidens för användning av sprängämnen". "Men hur kan ni veta det om ni inte har tittat efter", envisades journalisten. "Om man letar efter någonting som inte finns ödar man bara sin tid och skattebetalarnas pengar", svarade Neumann. Se Abel, Jennifer: "Theories of 9/11", The Hartford Advocate 29.1.2008; ‹http://web.archive.org/web/20090221003715/http://www.hartfordadvocate.com/article.cfm?aid=5546

 35. Mer härom i kapitlet "Konspirationsteorins akilleshäl" nedan.

 36. Jfr ‹http://blogi.kaapeli.fi/book/64

 37. Efter sändningen kunde programmet länge avlyssnas via YLE:s webbplats, men numera fungerar deras länk inte längre. En ljudfil (konverterad till formatet MP3), som innehåller en kopia av programmet, är fortfarande tillgänglig via ‹http://www.kaapeli.fi/book/911/›. Det är från denna senare version jag har gjort utskriften ovan. Det avsnitt där Nicke talade om bränderna i WTC har fallit bort också i den version som är länkad till min hemsida.

 38. Se NIST NCSTAR 1 (Draft) For Public Comment. Federal Building and Fire Safety Investigation of the World Trade Center Disaster. Final Report of the National Construction Safety Team on the Collapses of the World Trade Center Towers (Draft), s 20. (tillgänglig på scribd.com (juni 2011)

 39. Times Books 2005; svensk översättning utgavs av Bra Böcker AB 2006.

 40. Se Dwyers artikel "U.S. moves to debunk 'alternative theories' on Sept. 11 attacks", New York Times 1.9.2006

 41. Se Dwyer, Jim: "City to Release Thousands of Oral Histories of 9/11 Today", 12.8.2005. Vidare Griffin, David Ray: Christian Faith and the Truth Behind 9/11, kapitel 2: "Explosive Testimony. Revelations about the Twin Towers in the 9/11 Oral Histories".

 42. Uttalandena från medlemmarna i "arkitekter och ingenjörer för sanning om 9/11" dokumenteras på deras webbplats ‹http://ae911truth.org›. Se även "Piloter för sanning om 9/11"; deras medlemslista är här: ‹http://pilotsfor911truth.org/core.html›; samt "Brandmän för sanning om 9/11", som finns på webbplatsen ‹http://firefightersfor911truth.org/

 43. Jfr G.H. von Wright: Att förstå sin samtid. Tanke och förkunnelse och andra försök 1945-1994. Bonniers 1994 s 62: Sokrates menar alltså blodigt allvar när han betecknar sig som medicinare. Hans vetenskap är själslig therapeia, läkekonst, liksom Hippokrates var kroppslig. Sokrates har kommit för att lära oss "taga vara på vår själ".

 44. Personligen föredrar jag radiodokument av typen "Granskat" framför rena pratprogram — också då programdeltagarna s a s talar på olika våglängder. Autentiska samtal hör ändå det bästa som radion kan eller kunde åstadkomma. Sådant som "sjövädret på kuststationerna i dag" hör också till mina favoriter. Där påminner ju radion med ett lugnt och vänligt uttryck oss om det allra viktigaste: att det faktiskt finns ett hav och ett land.

 45. Se efterskrift till kapitlet "Spinellis fotspår" nedan.

 46. Därom vittnar t ex hans föreläsning "Grand Challenges of Librarianship. R David Lankes vid Biblioteksdagarna 2011", ‹http://vimeo.com/23732998› (9.6.2011)

 47. "Knowledge is generated through conversation. Libraries are in the knowledge business; hence, in the conversation business as well." (Lankes) Mer om detta i Podcast-programmet "Participation, Conversation and Libraries", som kan avlyssnas här: ‹http://beemp3.com/download.php?file=8109351&song=Participation%2C+Conversation+and+Libraries› (9.6.2011).

 48. Det här avsnittet är en insändare varmed jag svarade på Pär Stenbäcks kolumn i Hufvudstadsbladet 30.9.2006.

 49. Tillägg, juni 2011: ICG:s fd brittiska styrelseordförande Chris Patten är på samma linje. Patten har skrivit: Man behöver inte vara grammatiker för att veta att krig inte utkämpas mot substantiv utan mot egennamn och personliga pronomen. Man krigar mot ett land eller en fiende. Krig mot droger, krig mot fattigdom, krig mot avfall — allt detta är bara storslagna beskrivningar av politiska företag som är dömda att misslyckas. Cit enl recensionen av Pattens bok What Next? Surviving the 21st Century i The Guardian 25.10.2008. Patten avser uppenbarligen också kriget mot terrorism. Nämnas kan, att Chris Patten var EU-kommissionär med ansvar för unionens yttre förbindelser från 1999 till 2004.

 50. Denna bok av Griffin utkom år 2006 på förlaget Westminster John Knox Press.

 51. Se ‹http://www.pres-outlook.com/news-and-analysis/1-news-a-analysis/3451.html› (22.6.2011)

 52. Whitehead's Radically Different Postmodern Philosophy. An Argument for its Contemporary Relevance. State University of New York Press 2007.

 53. Samtalet är kopierat från ‹http://www.fpif.org/articles/bunkum_and_debunk_em› (19.6.2011) och det återges med John Feffers och mitt tillstånd.

 54. Varifrån kommer ordet bunkum, som väl närmast betyder skitprat? Det kan man slå upp i Wiktionary; se ‹http://en.wiktionary.org/wiki/bunkum› (19.6.2011).

 55. Se Ellsberg, Michael: "Pentagon Papers Officially Declassified on the 40th Anniversary of Their Publication – 40 Years Later", New York Times 8.6.2011.

 56. Se "After 40 Years, the Complete Pentagon Papers", New York Times, 7.6, 2011.

 57. Heller als Tausend Sonnen (1956). På engelska: Brighter than a Thousand Suns. A personal History of the Atomic Scientists; på svenska: Starkare än tusen solar — atomforskarnas öde (1957).

 58. Se Holvas, Jakke: "Sitä ei toivottu, mutta siitä unelmoitiin", i Baudrillard, Jean: Terrorismin henki. Tutkijaliitto 2006, s 18.

 59. Baudrillard, a a s 27.

 60. a.a. s 40.

 61. När Baudrillard på vintern år 2002 skrev essän "Hypothèses sur le terrorisme" kunde han redan föreställa sig att 9/11 var ett inside job, se a a ss 87-89.

 62. Se Chris Gourlay, Jonathan Calvert, Joe Lauria: "For sale: West's deadly nuclear secrets", The Sunday Times 6.1.2008; ‹http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/middle_east/article3137695.ece› (4.7.2011)

 63. Mer om Sibel Edmonds och filmen Kill the Messenger, se ‹http://www.justacitizen.com/› och ‹http://www.boilingfrogspost.com/›; Daniel Ellsberg Says Sibel Edmonds Case 'Far More Explosive Than Pentagon Papers'; ‹http://www.bradblog.com/?p=5260› ; Philip Giraldis artikel" What FBI whistle-blower Sibel Edmonds found in translation", Dallas News 17 februari 2008. Giraldis artikel finns i Internetarkivet, se ‹http://bit.ly/l7kTfE›; webbadressen är förkortad med hjälp av bit.ly.

 64. Tillägg 13.7.2011 Youtubevideon med Sibel Edmonds-versionen är tillbaka. Se ‹http://blogi.kaapeli.fi/book/190› !

 65. Sifry, Micah L.: WikiLeaks and the Age of Transparency. OR Books 2011 s 221. Sifry citerar ett föredrag av Clay Shirky under ett symposium om WikiLeaks och internets frihet 24.1.2011.

 66. Den engelska termen är global governance.

 67. Citatet är min översättning från finskan av prof Jussi Hanhimäkis recension av Ganser, Daniele: Naton salaiset armeijat. Operaatio Gladio ja terrorismi Länsi-Euroopassa. Pystykorvakirjat / Rauhanpuolustajat. Jyväskylä 2009. Citatet förekommer också på bokomslagets baksida.

 68. Ang. uzbekiska tortyrkammare, se video från den brittiska diplomaten Craig Murrays presskonferens om boken Murder in Samarkand; ‹http://www.youtube.com/watch?v=GNYES8KOIqY› (18.6.2011)

 69. The Real News Network syns på sidan ‹http://www.trnn.com

 70. Övers MB. Se "A Security and Finance State that Dominates the American People". Lawrence Wilkerson Pt.8: I don't know if our grandchildren will live in a democratic republic; ‹http://therealnews.com/t2/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=74&jumival=6877› (2.7.2011)

 71. Brzezinski, Zbigniew: The grand chessboard: American primacy and its geostrategic imperatives New York 1997. För en citatsamling ur boken mm, se ‹http://www.wanttoknow.info/brzezinskigrandchessboard› (8.7.2011)

 72. Härom, särskilt med avseende på Afghanistankrigen, se Tapio Tamminens nyutkomna bok Islamin aseeton soturi. Ghaffar Khan ja talebanien synty. [Islams krigare utan vapen. Ghaffar Khan och talibanernas ursprung] Into. Helsingfors 2011.

 73. Min information om Clearstreamskandalerna har jag ur böcker av Denis Robert och Robert Backes och artiklar av den amerikanska journalisten Lucy Komisar. För närmare källhänvisningar, se mina artiklar "Världens största tvättmaskin" (Ny Tid 23/2002); "Fregattikauppojen palkkioselvittelyt levisivät rahanpesuskandaaliksi Ranskassa" (Voima 3/2005); samt "Pilkuton leopardi. Mihail Hodorkovski ja Menatep" (Voima 5/2005). Artiklarna är länkade till min hemsida ‹http://www.kaapeli.fi/book›.

 74. Robert, Denis: La boîte noire. Les Arènes. Paris 2002. I boken ingår utdrag ur de franska parlamentsledamöterna Vincent Peillons och Arnaud Montebourgs förhör med Régis Hempel 19.9.2001, ss 333-362.

 75. En kopia av åklagarnas inlägg finns här: ‹http://users.skynet.be/cadtm/pages/francais/boitesnoires.htm› (18.6.2011)

 76. Eboken kan numera läsas här: ‹http://www.kolumbus.fi/sidewinder/Sonera-kirja.txt› (18.6.2011). Den handlar om Soneras affärer under åren 2000-2001. Mer om Sonera-boken i finska Wikipedia: ‹http://fi.wikipedia.org/wiki/Sonera-kirja

 77. Se Meachers artikel "This war on terrorism is bogus" i The Guardian, 6.9.2003; ‹http://www.guardian.co.uk/politics/2003/sep/06/september11.iraq› (17.6.2011)

 78. von Bülow räknas som en expert på underrättelseverksamhet. Hans ministerperiod inträffade åren 1980-1982 under Helmut Schmidts regering. von Bülows bok CIA och 11 september. Den internationella terrorismen och säkerhetstjänsternas roll finns också på svenska.(Alhambra 2004).

 79. Så skedde t ex i ett populärt TV-program på RAI DUE; se ‹http://www.youtube.com/watch?v=nnA1vvKQnWs

 80. Poliitikkojen ja median tekemät valinnat ovat syyskuun yhdennentoista merkitys. Kun ne näkee valinnoiksi ja kun ymmärtää, että poliitikot ja media olisivat voineet ja voisivat edelleen valita myös toisin, voidaan myös yrittää lähteä kertomaan toista tarinaa, sitä jolla olisi onnellinen loppu. Mikko Lehtonen, docent i litteraturvetenskap vid University of Tampere, skrev omedelbart efter 11 september 2001 essän Syyskuun yhdennentoista merkitys ["11 septembers kulturella innebörd"] Vastapaino. Tammerfors 2001. Citatet är taget ur bokens förord.

 81. Woodworth, E.: "The Media Response to the Growing Influence of the 9 /11 Truth Movement Reflections on a Recent Evaluation of Dr. David Ray Griffin"; ‹http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=16505›, samt "The Media Response to the Growing Influence of the 9/11 Truth Movement. Part II: A Survey of Attitude Change in 2009-2010"; ‹http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=17624›. (16.6.2011) Se vidare artikeln i tidskriften Information for Social Changes specialnr om informationsetik: Woodworth, E.: "Ethical Reflections on the 9/11 Controversy", ISC No. 30, Summer 2010 ; ‹http://www.libr.org/isc/issues/ISC30/articles/7.pdf

 82. Se Harrit, Niels med flera: "Active Thermitic Material Discovered in Dust from the 9/11 World Trade Center Catastrophe," i Open Chemical Physics Journal, Vol. 2 (April 3, 2009) ss 7-31 ; ‹http://www.bentham.org/open/tocpj/openaccess2.htm› (2.7.2011)

 83. Jfr Lagerspetz, O.: Begreppet brott. Meddelande från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Abo akademi (Utgiven av Institutet för mänskliga rättigheter) 1989, s 9.

 84. Se "A propos litteratur så har jag raderat min Facebook (forts.)"; ‹http://blogi.kaapeli.fi/327

 85. i Jyllands-Posten 14.2.2010.

 86. Jfr "An excerpt from Philosophy in a Time of Terror Dialogues with Jürgen Habermas and Jacques Derrida by Giovanna Borradori"; ‹http://www.press.uchicago.edu/Misc/Chicago/066649.html› (2.7.2011)

 87. Se ‹http://abs.sagepub.com/content/53/6.toc

 88. Citatet ingick i New York Times Magazine 17.10.2004; övers M.B.

 89. Adolf Hitlers bok Mein Kampf utkom 1925-6. Jag (MB) har översatt citatet från en tysk utgåva på nätet. (Redaktörerna av American Behavioral Scientist-numret a.a. har hämtat citatet från Hitler, A.: Mein Kampf, transl by J.Murphy. New York 1939.)

 90. Faulkner, W: Requiem for a nun. New York 1951.

 91. Griffin, David Ray: Usama bin Ladin — död eller levande?. Alhambra 2009.

 92. Se nästa kapitel.

 93. För en resumé hans ifrågasättande, se kap 18: "Is there Hard Evidence of bin Laden's Responsibility?", i Griffin, David Ray: 9/11 Contradictions. An open Letter to Congress and the Press. Olive Branch Press, ss 183-196.

 94. University of California Press, 2008

 95. Jfr John Feffers analys "After Osama: China?" i World Beat 10.5.2011; ‹http://www.fpif.org/articles/after_osama_chinas

 96. WTC 7 hade utrymts innan byggnaden plötsligt rasade.

 97. David Ray Griffin: WTC och dess mystiska kollaps. Varför den officiella rapporten om 11 september är ovetenskaplig och osann Alhambra 2010.

 98. NIST NCSTAR 1A. Federal Building and Fire Safety Investigation of the World Trade Center Disaster. Final Report on the Collapse of World Trade Center Building 7 U.S. Department of Commerce. November 2008. XL + 88 sidor; ‹http://wtc.nist.gov/NCSTAR1/PDF/NCSTAR%201A.pdf› (8.6.2011)

 99. a.a. s 14.

 100. This was the first known instance of the total collapse of a tall building primarily due to fires. Se NIST NCSTAR 1A, a.a. xxxv

 101. Griffin påpekar, att NIST inte kan ha varit ovetande om existensen av högexplosiva nanotermiter och hänvisar i detta sammanhang till Kevin Ryans artikel "The Top Ten Connections Between NIST and Nano-Thermites"; ‹http://www.journalof911studies.com/volume/2008/Ryan_NIST_and_Nano-1.pdf› (3.7.2011)

 102. NIST NCSTAR 1A a.a., s 48.

 103. ,, P.: "En amerikansk tumör", "Dagens arena" 26.10.2010; ‹http://dagensarena.se/ledare/en-amerikansk-tumor/› (8.6.2011). Webbplatsen "Dagens arena", med sina vänstersocialdemokratiskt färgade ledande artiklar är (eller var åtminstone år 2010) ett intressant mellanting mellan tryckta tidningar och bloggar.

 104. Sociologen C Wright Mills hade redan några år tidigare pekat på "fusionen mellan den korporationsdominerade ekonomin och den militära byråkratin", som blev verklighet i och med andra världskriget. I samband med president Eisenhowers tal avskedtal 1961 började man också tala om en "gyllene triangel" och "det militär-industriella-akademiska komplexet". Jfr Turse, Nick: The Complex. How the Military Invades Our Everyday Lives. Faber and Faber. London 2008, ss 14-15.

 105. Griffin: WTC 7..., a.a. s 17.

 106. Uppgifter om denna bok ges via ‹http://davidswanson.org/warisalie

 107. Enligt en enkät i juni 2011 där 643 newyorkbor intervjuades är 1 av 3 fortfarande okunniga om att också WTC 7 kollapsade 11 september 2011. Enligt samma opinionsundersökning är 60 procent redo att vända på bladet, medan 48 procent ställer sig positivt till att åklagarmyndigheten på Manhattan eller staden New York företar en ny utredning om WTC 7s kollaps.

 108. Den kanadensiska filosofen John Leslie ägnar sin bok The End of the World. The Science and Ethics of Human Extinction (Routledge. London 1996) åt denna och närbesläktade frågeställningar. Innehållet i Leena Krohns roman Pereat mundus (1998) kretsar kring samma frågeställningar.

 109. Stycket bygger på artikeln "Shanghaiorganisationen 10 år", Ryska Posten 20.6.2011;http://ryska-posten.se/

 110. "By every measure, the Pentagon is the largest institutional user of petroleum products and energy in general. Yet the Pentagon has a blanket exemption in all international climate agreements." — Sara Flounders från International Acion Center i en artikel om klimatkonferensen i Köpenhamn; ‹http://www.iacenter.org/o/world/climatesummit_pentagon121809/› (4.7.2011)

 111. USAs är det överlägset största, men det finns också ett ryskt, västeuropeiskt, kinesiskt, indiskt, pakistanskt, israeliskt, svenskt osv militär-industriellt-akademiskt komplex. Dessutom samarbetar de olika imperiernas och ländernas komplex mer eller mindre direkt med varandra. Jfr Chris Gourlay, Jonathan Calvert, Joe Lauria, “For sale: West's deadly nuclear secrets”, The Sunday Times 6.1.2008.

 112. Den som önskar ta del av en grundligare analys av den globala militära och politiska ekonomin bör försöka få tag i ett exemplar av professor Heikki Patomäkis inträngande studie The Political Economy of Global Security. War, Future Crises and Changes in Global Governance. Routledge 2007. För min anmälan av detta verk, se "Statsvetaren som framtidsmålare"; ‹http://blogi.kaapeli.fi/book/182› (21.6.2011)

 113. Se Griffin, D R: Motsägelser om 11 september: ett öppet brev till USA:s kongress och press. Alhambra 2008.

 114. Se Griffin, D R: The New Pearl Harbor Revisited. 9/11. The Cover-Up, and the Exposé. Olive Branch Press 2008. Denna bok är alltså en uppföljning och uppdatering av hans första bok om 9/11, The New Pearl Harbor, a.a. från 2004.

 115. Griffin; D R: Cognitive Infiltration. An Obama Appointee's Plan to Undermne the 9/11 Conspiracy Theory. Olive Branch Press 2011

 116. Se Sunstein, Cass och Vermeule, Adrian: "Conspiracy Theories: Causes and Cures" i Journal of Political Philosophy 17:s (juni 2009).

 117. Ett av hans öppna brev riktar sig till Terry Allen, Noam Chomsky, Alexander Cockburn, David Corn, Chris Hayes, George Monbiot, Matthew Rothschild och Matt Taibbi, se "Left-Leaning Despisers of the 9/11 Truth Movement: Do You Really Believe in Miracles?"; ‹http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=20039› (10.7.2011). Griffin har såvitt jag vet inte en egen hemsida på internet. Det finns en webbsajt ‹http://davidraygriffin.com›, som har skapats av någon beundrare eller bekant. Där kan man hitta flera länkar till Griffins publikationer och Youtube-videor från hans föreläsningar om 9/11.

 118. Rosing, Hans: "Vem är konspiratör?", Hufvudstadsbladet 28.9.2006

 119. Se nedan kapitlet "Den öppna konspirationen".

 120. Härom handlar Rasmus Fleischers läsvärda essä "Varning för konspirationen" i tidskriften Arena hösten 2005; ‹http://www.tidskriftenarena.se/2005/10/13/varning_for_konspirationen/› (10.7.2011)

 121. A.a. Se ovan not 52.

 122. Jfr kapitlet "Granskat i Radio Vega, avsnittet "Om Nickes synpunkter", stycket om konspirationsteorins inverkan på själen.

 123.http://en.wikipedia.org/wiki/The_Hardy_Boys› (30.6.2011)

 124. Om Jesus, se Griffin, David Ray: "Jesus and the Roman Empire", tryckt som kapitel 7 i densammes Christian Faith and the Truth Behind 9/11 a.a., ss 107-121.

 125. Av Betti Alver. Översättning Hans Svensson.

 126. Ranganathan,S R: "Biblioteksvetenskapens fem lagar", i Mänsklighetens minne, Schildts. Helsingfors 2008 ss. 593-672.

 127. 11/9 2001. Före under och efter attackerna. Den tecknade versionen av 11 septemberrapporten. Översättning av Emile André. Natur och kultur. Stockholm 2007

 128. Moberg, Åsa: Efteråt. En bok om medierna och världen efter 11 september. Ordupplaget 2002, s 8.

 129. Enl Soldini, David: "Spinelli et Mitterrand : deux géants politiques, deux visions de la politique"; ‹http://www.taurillon.org/Spinelli-et-Mitterrand-deux-geants-politiques-deux-visions-de-la› (22.6.2011).

 130. Ang. The Open Conspiracy (1928) av H.G.Wells, se ‹http://en.wikipedia.org/wiki/The_Open_Conspiracy›. År 1931 kom en ny upplaga med den talande titeln What To Do With Our Lives? Uttrycket världsregering (world government) förekommer faktiskt bara en gång i texten; jag lät min dator söka. Hela texten finns också att tillgå i det stora biblioteket dvs internet. Jag är inte ensam om att försöka dra fram Wells programmatiska skrift ur glömskan; professorerna i statsvetenskap Heikki Patomäki och Teivo Teivainen citerar den i artikeln "Global Political Parties: Toward a Research Programme", i Katarina Sehm-Patomäki and Marko Ulvila (eds.): Democratic Politics Globally. NIGD Working Paper 1/2006, pp 24-48.

 131. Immanuel Kant framträder år 1795 som kosmopolitiker i skriften Om den eviga freden. Översatt och försedd med en inledande essä om fredstanken i Europa av Alf W Johansson, Norstedts Akademiska Förlag 2005.

 132. Ang. teorin om den machiavelliska intelligensen, även kallad hypotesen om den sociala hjärnan, har jag rådbråkat min gamla humanisthjärna med forskaren Robin Dunbars artikel "The social brain hypothesis", publ i Evolutionary Anthropology 6: 178-190; ‹http://archives.evergreen.edu/webpages/curricular/2006-2007/languageofpolitics/files/languageofpolitics/Evol_Anthrop_6.pdf› (22.6.2011). Härvid har jag erinrat mig G.H. von Wrights svar på frågan: vad är det att ha tankeförmåga? "Det är att kunna leva som en medlem i en mänsklig gemenskap, att tillägna sig de handlingsmönster och delta i de institutioner, som människan under historiens gång utvecklat och bland vilka språket är den viktigaste." Jfr Humanismen som livshållning, 1978.

 133. Cit enl Briet, S.: What is Documentation? Selections from Qu'est-ce que la documentation? (Paris 1951) translated and commented by Ronald E. Day and Laurent Martinet; ‹http://ella.slis.indiana.edu/~roday/briet.htm› (22.6.2011)

 134. Peter Gärdenfors skriver i anknytning till bl a den ovannämnde Robin Dunbars idéer, om den machiavelliska intelligensen i Hur Homo blev sapiens a.a. ss 102-106.

 135. Se The Open Conspiracy. H.G.Wells on World Revolution. Edited and with a Critical Introduction by W. Warren Wagar. Praeger 2002. Wells text finns också som en ebok i Project Gutenbergs tidiga etext-utgåva på nätet. H.G.Wells levde 1866-1946.

 136. Begreppet "atomstaten" präglades av den österrikiska journalisten Robert Jungk i hans bok med samma titel, Der Atomstaat (1977), översatt till svenska med titeln Kärnkraftssamhället (Bonniers 1978). Wells skönjde för sin del atomålderns konturer redan före första världskriget.

 137. George Orwell:"Wells, Hitler and the World State", ‹http://orwell.ru/library/reviews/wells/english/e_whws› (19.6.2011).

 138. Se not 135 ovan.

 139. Sammanfattningen återger ett avsnitt om "The Open Conspiracy" som jag har infört i Wikipedia:~{ ‹http://en.wikipedia.org/wiki/The_Open_Conspiracy› (10.6.2011).

 140. Citatet är hämtat ur en artikel av Spinelli från 1957 som han också tog in i sin självbiografi Come ho cercato di diventare saggio (1987); övers MB.

 141. Europaparlamentets resolution i fransk och engelsk språkdräkt kan studeras här: ‹http://www.spinellisfootsteps.info› (19.6.2011)

 142. Programmet, som går under namnet Ventotenemanifestet, kan läsas i en svensk översättning: ‹http://www.altierospinelli.org/manifesto/sv/pdf/manifesto1944sv.pdf›.

 143. Tillägg 2011: Även Lissabonfördraget är enligt min åsikt samma andas barn.

 144. Jfr ‹http://www.brugesgroup.com/mediacentre/index.live?article=104›, (nerladdad 2008). — The Bruges Group, beskriver sig själv som en partipolitiskt oberoende tankesmedja, grundad 1989. Man vill prioritera nationens intresse och eftersträvar en europeisk struktur, som är mindre centraliserad än den, som växer fram i Bryssel. Gruppen fick inspiration av Margaret Thatcher's tal i Brugge i september 1988. Thatcher påpekade vi det tillfället: ”We have not successfully rolled back the frontiers of the state in Britain, only to see them re-imposed at a European level” (Vi har inte gjort den brittiska staten mindre bara för att på nytt se den förstorad på Europanivån.) (www.brugesgroup.com).

 145. Pelikanen i Leena Krohns bok Ihmisen Vatteissa (Tammi 1976), som här citeras enligt Thomas Warburtons översättning; I människokläder (Fri Press 1989). Boken utkom för en tid sedan på koreanska varvid författaren blev inbjuden till Young Korean Writers Festival. I egenskap av Leenas man reste också jag till Seoul. Enligt hörsägen behöver man, för att göra sig hörd i Seoul, en 3G-telefon för annars lär man inte kunna ringa sina närmaste ifall man eller de tappar bort sig eller dem. Det föll sig då naturligt att skaffa sig en sydkoreansk Samsung Galaxy med Googles operativsystem Android, som är byggt med öppen källkod. Nedanstående har ingått i "Fredsposten" 2/2010.

 146. Numera visar också min androidtelefon videosnuttar från Youtube, eftersom jag har jailbreakat den, dvs skaffat mig superuserprivilegier och modifierat androidsystemet med hjälp av software, som några vänliga hackers tillhandahåller på internet. Att kontrollera eller inte kontrollera, det är frågan, särskilt ifall Samsung av ren girighet vägrat låta sina kunder uppdatera sin första androidtelefon: meningen är förstås att de ska köpa nyaste modellen! Men att titta på filmer via sitt frimärke till telefonskärm, ska det faktiskt anses vara värdigt en krävande konsument och medlem av världspubliken? Det viktiga är inte att se på Yotube via telefonen utan att telefonen nu, efter den lilla modifikationen, också kan fungera som en trådlös basstation för e-boken ipad, som i och för sig också behöver jailbreakas.

 147. Jfr "Piratpartiet väntar med besked"; ‹http://www.svd.se/nyheter/inrikes/politik/euvalet2009/piratpartiet-vantar-med-besked_3004513.svd› (21.6.2011).

 148.http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/2848279.stm

 149. Baudelaire, Charles: Det ondas blommor. Tolkningar av Ingvar Björkeson. 1989.

 150. Submarine Launched Ballistic Missile


[ document manifest ]
<< previous TOC next >>
< ^ >

här txt om bokförlaget
Sammansvärjning
Copyright Mikael Böök © 2004
Under Creative Commons licensen Erkännande-DelaLika 3.0 .
See http://www.kaapeli.fi/book/
book@kaapeli.fi