Mikael Böök -->
[ document manifest ]
<< previous TOC next >>
< ^ >

Sammansvärjning - Om konspirationsteori och sanningssökande

I MÖRKA KONSPIRATIONER?

Granskat i Radio Vega

Utskrift av programmet "Granskat" från september 2006
Mina synpunkter
Markus Österlunds synpunkter
Heikki Kurttilas synpunkter
Tarja Cronbergs synpunkter
Nils Torvalds kommentar
Kommentarer till programmet [2006-2011]
Kommentarer till Markus Österlund
Angående Heikki Kurttilas synpunkter
Kommentarer till Tarja Cronberg
Om Nickes synpunkter
Här kunde konversationen ta vid

Vilken bild av 9/11 och därtill hörande konspirationsteorier har Finlands Rundradio och landets ledande dagstidningar presenterat? De har i stort sett utan diskussion och utan att kritiskt granska skeendet före, under och efter de spektakulära händelserna i New York och Washington 11 september 2001 anslutit sig till den officiella teorin, enligt vilken Usama bin Ladin och al-Qaida spelade huvudrollen. Publiken, som inte längre är lika beroende av the mainstream medias nyheter och bakgrundsinformation som tidigare, är däremot osäker på vad man egentligen ska tro om dessa märkliga tilldragelser, som ännu inte på långt när har fallit i glömska. Mannen och kvinnan på gatan, som ju nuförtiden också har tillgång till det sociala mediet internet, förefaller kort sagt att hålla sig bättre informerade om 9/11 än mediafolket. Men detta är kanske bara en synvilla. Mången journalist ställer sig antagligen i sitt stilla sinne lika tvivlande till den officiella konspirationsteorin som sina läsare eller lyssnare, men föredrar av olika skäl (inte minst av fruktan för att få sparken från sina jobb, eller åtminstone mista sina chefers och kollegers förtroende) att inte tala om det i sina tidningsartiklar eller mediasnuttar. Ifall man någon gång känner sig förpliktad att ta upp och diskutera synpunkter som avviker från den officiella teorin i det som något förhastat brukar benämnas gammelmedia, skyndar man sig att snarast och med eftertryck bemöta, förkasta och - vanligen dessutom - förlöjliga dem.

För inte så hemskt länge sedan fick radiolyssnarna ofta höra nyhetsuppläsaren citera den halvofficiella egyptiska nyhetsbyrån al-Ahram (Pyramiderna). Även den egyptiska tidningen al-Ahram har försetts med detta attribut, liksom den iranska nyhetsbyrån Fars. Den 11 september 2001 blev också Västerlandets media halvofficiella medier. Det skedde med ens och utan tandagnissel. Tio år senare råder den officiella konspirationsteorins hegemoni till synes lika oinskränkt som tio år tidigare. Men skenet bedrar. Till och med helofficiella nyhetsorgan som "Pravda"  19  i fd Sovjetunionen måste ju alltid i något avseende återspegla verkligheten, om så bara mellan raderna.

Där den professionella och avlönade reportern och redaktören sätter punkt, där får den obetalda gör-det-själv-journalisten, dvs bloggaren, sitta ting med sitt eget samvete inför nätets nymodiga offentlighet. Men det händer trots allt att bloggaren når ut i de gamla media med sin konspirationsteori om 9/11. Så skedde år 2006 i "Granskat", ett radioprogram, som sänds i Finlands rundradios svenska kanal Radio Vega på fredag klockan 11.03. (Andra sändning på tisdag kväll klockan 21.10.) Fast då, för 5 år sedan, sändes "Granskat" tydligen på en söndag.

Utskrift av programmet "Granskat" från september 2006

Annvi Gardberg: Granskat handlar idag om den 11 september. Det är i morgon, måndag, 5 år sedan attentatet, som har präglat världspolitiken sedan dess. Jag heter Annvi Gardberg, Rikhard Husu är med som redaktör och Nils Torvalds medverkar med kommentar.

I USA är det redan en tredjedel av medborgarna som misstänker att allt inte står riktigt rätt till vad beträffar händelserna den 11 september. De tror att myndigheterna har hemlighållit information eller t o m haft ett finger med i spelet. Och i arabvärlden lär ännu fler tro på en konspiration av något slag. Det har kommit ut en lång rad böcker om de här misstankarna i USA och det finns också ett otal bloggar och webbsidor, som följer med och diskuterar den 11 september. En del av dem innehåller riktigt knäppskallematerial men andra verkar mycket seriösa. Det finns en lång rad akademiker av olika sorter som skriver om det här och det finns också finländare som intresserar sig för den 11 september och har bloggar och webbdiskussioner kring temat. En av dem är Mikael Böök, som bor i Pernå. Han jobbar till vardags på en IT-firma och han har i ett par års tid nu intresserat sig för den 11 september och läst allt kritiskt material han kommer över. Särskilt noga har han läst David Ray Griffin, professor emeritus i religionshistoria, som har skrivit flera tjocka böcker, som tangerar den 11 september.

Mina synpunkter

MB: Griffin har en lång rad luckor och anomalier som han räknar upp, som den här officiella rapporten inte svarar på.

AG: Kan du ge något exempel?

MB: Jo, det gäller både tiden före, där det är fråga om att hur noga följde USAs underrättelseväsen med t ex Usama bin Ladin. Det finns uppgifter om att han vårdades på ett militärsjukhus, ett amerikanskt militärsjukhus i Dubai, ännu några månader före och att han där... Det här är en sådan grej, det stod om det i de sk mainstream media, de stora tidningarna. Det var en grej, som de inte tog upp i den officiella rapporten. Sedan är det fråga om att alldeles kort före, så fanns det investerare som kände till, eller verkar att han känt till, att de stora flygbolagens aktier kommer att rasa och som gjorde sk put options och förtjänade en jävla massa pengar på det. Sen har vi det som hände under de här dramatiska timmarna, där det i första hand är fråga om, vilket Griffin tar mycket noga upp, går mycket noga in på, hur väl USAs flygförsvar klarade av det här. Det är världens bästa flygförsvar så att säga, som är bäst utrustat för att avvärja olika slags attacker. Det finns en massa standardprocedurer för hur man ska handla när flygplan kapas och... det här planet som rammade Pentagon, det tog någonting i stil med en timme efter tvillingtornen. Det talades redan i TV om att det hade hänt men USAs flygförsvar lyckades inte få upp några stridsflyg för att preja... nå de har alla möjliga ursäkter för det: bristande kontakt mellan flygledningen och militären och i den stilen. Det här har diskuterats mycket efteråt och de har hela tiden ändrat sin historia, alltså myndigheterna, armén, regeringen osv. Så att det är någonting som Griffin vill att ska utredas mycket närmare. Och sedan har vi då det som är det mest otroliga eller otänkbara, men som ändå är föremål för seriösa undersökningar: det är dehär tornenas ras, att hur kunde de rasa närapå som fritt fall? De rasade på några sekunder. Och då hade vi de här två tornen, WTC 1 och WTC 2, som rammades av stora plan, och där det uppstod bränder. Det har gjorts tekniska utredningar, mycket omfattande till och med, men de har inte på något övertygande sätt kunnat förklara , anser många, varför tornen rasade så snabbt och totalt och symmetriskt. De föll i sina egna fotspår, Dessutom har vi det tredje tornet, som man brukar glömma bort och som den officiella undersökningskommissionen överhuvudtaget inte nämnde: alltså WTC 7, som är en skyskrapa på 47 våningar. Inget plan krockade med WTC 7. Den rasade några timmar senare, den rasade först på eftermiddagen. Och det var utrymt. Men man skulle inte ha väntat sig att den skulle ramla ned i sitt eget fotspår, för skyskrapor, där det har brunnit, har aldrig tidigare rasat, utan själva konstruktionen, stommen, blir kvar. Också när bränderna har rasat i ett dygn, som t ex i den här Madridskyskrapan,  20  har stommen blivit kvar. Det Nationella tekniska institutet, som har undersökt det har uppskjutit sin rapport, det har lovat komma med en definitiv rapport nu i höst. Faktum är att jag just igår för första gången såg ett svar från NIST, teknologiinstitutet, på tesen om kontrollerad sprängning. För det är närmast det som kommer i tankarna, att förutom dessa plan som rammade byggnaderna, så skulle det också ha varit sprängladdningar som hjälpte till att få dem att rasa som de gjorde.

AG: Vem hade i så fall lagt dit sprängladdningarna?

MB: Ja, det obehagliga med den tanken är ju att det leder till någonting som i USA har kallats MIHOP - Made It Happen On Purpose, att några kretsar i USA skulle ha bidragit direkt till att utföra dehär skräckdåden, medan den lindrigare varianten är LIHOP, Let It Happen On Purpose, dvs att man kände till att terrorister planerade ett sådant här dåd, men man beredde sig på att utnyttja det som ett slags krigslist för att kunna sätta igång det som har hänt sedan, alltså kriget mot Afghanistans talibaner och kriget i Irak, och planer på att omforma hela området mellan Nordafrika och Kina enligt strategiska planer i USA.

AG: Det är väl många kommentatorer ganska ense om, att Bushadministrationen sökte efter ett svepskäl att börja kriga mot Irak. Att man mycket gärna ville inleda det som kallas kriget mot terrorismen. Men måste man nödvändigtvis misstänka att det finns någon dold sanning, någon konspiration bakom det hela? Behöver man den här konspirationen?

MB: Nå, egentligen tycker jag att det där är en bra synpunkt. Man kan kanske säga så att det inte nödvändigtvis behövs. Jag har talat med amerikaner som har en väldigt negativ inställning till den nuvarande Bushadministrationen och vad som har hänt efteråt men t ex f d miljöministern i Storbritannien  21  säger att kriget mot terrorism är bedrägeri och han menar också att den officiella historien inte stämmer. Den officiella historien är också en konspirationsteori om 19 arabiska, islamistiska fanatiker, som har hållit på i åratal med att planera ett fruktansvärt dåd. Kanske de har gjort det men det är ju faktiskt också en sammansvärjning, en konspiration.

AG: Själva slutresultatet, USAs krig mot terrorismen, hur ser du på det?

MB: Ja, oberoende av vad som är sanningen om det som egentligen hände 11 september 2001 så är vårt, mänsklighetens, enda hopp att vi kommer ut ur det här kriget mot terrorismen för det är alldeles förskräckligt, det är ett hopplöst krig. Det går inte att definiera terrorismen på det viset, det är ingen fiende som det går att vinna över med ett krig, så som man uppfattar krig, Motståndaren är för diffus. Det är ett krig som bara gynnar USAs stormakts... inte längre stormaktsambitioner, för USA är ju stormakten par excellence... I slutändan så ser USAs nuvarande regering en situation där hela världen omformas enligt USAs önskemål. Det är liksom en väg till en världsregering, så att säga, men jag tror inte att den är framkomlig, den vägen.

AG: Det sa Mikael Böök, Pernåbo. Markus Österlund är forskare och ministerspecialmedarbetare inom SFP. Han kommenterar såhär:

Markus Österlunds synpunkter

Markus Österlund: Jag tycker det är ganska självklart att konspirationsteorier, jag kan säga från första början, att dom är falska. Det betyder inte att dom inte skulle vara intressanta. Vi kan göra en jämförelse här med någonting annat som hände i USA, det är mordet på John F Kennedy. Där finns för tillfället circa 2.500 teorier om hur John F Kennedy dödades. Det som är intressant när man talar om konspirationsteorier är, jag tycker man ska ta dem faktiskt på allvar, inte för att dom skulle vara sanna, utan för att på nåt sätt, tror jag, så fyller dom ett socialt behov. Och speciellt nu i 11 september, så fyller dom ett socialt behov i vissa muslimländer där det ju har kommit väldigt mycket av de här konspirationsteorierna. Det är ett sätt för dom att förklara världen. Det är ett sätt för dom att förklara, att det här har absolut ingenting med oss att göra, utan att det i stället är USA själv som ligger bakom det. Jag skulle nog säga att det är mera en livsåskådning som har, kan man nästan säga, religiösa tecken.

Rikhard Husu: Hur är det i Finland då? Vilka behov tror du att de här konspirationsteorierna fyller här? Vill vi också distansera oss ifrån den stora, onda världen?

MÖ: Rent ut sagt så är jag nog helt övertygad om att de som i Finland talar om konspirationsteorier så är nog mest ute på vänsterkanten. Om man ser på personer som har tagit upp det här så är det personer som från tidigare har en negativ inställning till USA. Och man kan kanske inte på samma sätt som Bush, eller som man gör i muslimvärlden, att man förandligar det och pratar om vem som är på Guds sida och vem som är på djävulens sida, eller vad som är rätt och vad som är fel, utan man måste då använda sig av en konspirationsteori i stället. Men det förvånar mig faktiskt. Jag har varit inne på dom här hemsidorna i Finland, där man bygger upp hemsidor, som helt och hållet kretsar kring konspirationsteorier.

RH: Underförstått i det här sammanhanget är då, att du inte hör till dom här vänstersympatisörerna. Du har tidigare uttalat det och försvarat den politik USA för.

MÖ: Jag tycker att mycket av USAs agerande efteråt har varit väldigt klumpigt. Samtidigt så, jo, det stämmer att jag är på USAs sida i den meningen att jag tycker att varje land ska ha rätten att försvara sig själv. Jag anser också att, om man inser att det finns ett hot, som i det här fallet verkligen materialiserades i det att World Trade Center förintades, så visst ska man få reagera. Men, hur man gör det är en annan sak och där är jag nog övertygad om att alla tolkningar om att det skulle vara USA och CIA som skulle söka metoder för att komma åt den olja som finns i Mellanöstern, att man då skulle använda det här som ett svepskäl att man tar livet av 3000 av sina egna medborgare, förstör två byggnader, lyckas indoktrinera 20 stycken, som ändå var muslimer, att göra de här dåden — det kommer ingen ifrån att det var ett fakta, att det var 20 muslimer — så då skulle dom ha måst vara dubbelagenter som hade blivit värvade av USA för att göra det här. Så jag menar att det är så hisnande berättelser att jag tycker att nog dom som står för de här konspirationsteorierna, dom borde nog ta och vakna upp och inse att dom håller nog bara på med svammel. Och vi har då det som har hänt i New York, och dom andra planen, och det som har hänt i Washington. Och vi har Londonattentaten, och det som har hänt i Madrid, Vi har det som har hänt tidigare när terroristerna anföll i Nairobi i Kenya och i Tanzania. Om det här skulle vara en konspirationsteori, så är jag helt fascinerad av att inte någonting har läckt ut. Tänk att ingen som finns i administrationen i de här länderna, ingen där, inte ens en sekreterare eller någon som skulle ha någon information på något sätt, att det inte skulle läcka ut! Och det är ju också det, om man ser t ex den här filosofen Karl Popper, som har pratat mycket om konspirationsteorier, och han säger också samma sak: att det som bevisar att en konspirationsteori är falsk, är det, att om den skulle vara sann, så då skulle någonting läcka ut.

Heikki Kurttilas synpunkter

Annvi Gardberg: Det sa Markus Österlund och det var Rikhard Husu som intervjuade honom. Heikki Kurttila är säkerhetsingenjör och forskar i industriolyckor vid Säkerhetsteknikcentralen. Han är specialist på sprängningsolyckor. Han har funderat mycket på varför tvillingtornen i World Trade Center rasade som de gjorde. Han tror inte att rasen kan bero enbart på att de rammades av flygplan.

Heikki Kurttila, som talade finska, refererad av AG: (Kurttila, på finska: Ne tornit on alunperin mitoitettu lentokoneen kestäviksi. Väitetään, että tulipalot heikensivät rakenteita niin paljon että tornit romahtivat. Todellisuudessa koko torni ei voi heikentyä, jos kerroskin heikentyy... ) Tornen var byggda för att stå emot flygplanskrascher och också orkanvindar. En flygplanskrasch kan inte försvaga tornet så mycket att det rasar symmetriskt till marken med sådan hastighet som nu skedde, säger Kurttila. Om det rasar skulle det kunna rasa så småningom och sedan stanna upp, då vore det mera trovärdigt. Och så är det den tredje skyskrapan, som rasade oförklarligt, utan att ha rammats, och också den rasade så snabbt, som om de nedersta våningarna hade bestått enbart av luft och inte hade gett något motstånd alls, trots att motståndet just där borde ha varit som störst." (Här hör man Kurttila säga på finska: Kriitikkojen selitys on: räjäyttämällä hallitusti purettu, Monet urakoitsijat on esitellyt näitä samoja videoita, samankaltaisia videoita korkeista rakennuksista romahdettu, Se on ihan samannäköinen tapahtuma.) Det här raset, det liknar precis de demonstrationsvideor som finns av kontrollerad rivning av hus genom sprängning, säger Kurttila. Raset börjar nerifrån och allra först sjunker mitten av byggnaden. Men kritikernas kritiker säger på webben, att massan av de rasande övre våningarna var så stor att just det förorsakade raset och att just dethär gjorde det så snabbt. Men, Kurttila tror på kontrollerad sprängning av alla tre skyskraporna. Vem skulle i så fall ha placerat ut så mycket sprängämnen i tre stora skyskrapor? Det vet ingen, säger Kurttila. Kanske i samband med renoveringen några år tidigare, och kanske sattes sprängämnen in redan vid bygget för att hindra att tornen faller på andra hus ifall av en orkan, och kanske visste de som satte in sprängämnena inte nes om att de gjorde det. Men, invänder jag, om nu USAs ledning skulle ligga bakom attentaten, som Kurttila tror, varför skulle administrationen vilja ta livet at 3.000 egna medborgare? (Här hör man Kurttila säga på finska: On olemassa proviokaatioiden historia, nimittäin tää ei ole ensimmäinen kerta historiassa kun joku sotaan pyrkivä maa tuhoaa omia kansalaisiaan. ) Det finns många exempel på provokationer när en stat vill inleda krig, säger Kurttila och också många exempel på att stater har låtit sina egna medborgare stryka med. Heikki Kurttila hör till en grupp 11-september-intresserade, som består i första hand av akademiskt högt utbildade herrar. Gruppen har uppstått kring en webbsida som Hannu Yli-Karjanmaa och hans bror började hålla ungefär ett år efter attentaten den 11 september. Sällskapet började träffas. Kurttila har också träffat 11-septemberkritiker från andra länder. Han har bl a diskuterat med Andreas von Bülow, f d försvarsminister i Tyskland. (Kurttila på finska: Ja tätä pitäisi tutkia paljon enemmän kuin mitä sitä on tutkittu. Oikeastaan me kriitikot tehdään sitä työtä mitä Yhdysvaltain viranomaisten pitäisi tehdä. Rikostukijoiden pitäisi tehdä.)  22 

Det sa alltså Heikki Kurttila, ingenjör.

Tarja Cronbergs synpunkter

Annvi Gardberg: Tarja Cronberg är numera ordförande för de gröna och riksdagsledamot här i Finland. Men för fem år sedan var hon freds- och konfliktsforskare i Danmark.

Tarja Cronberg: Det finns ju alltid folk som har konspirationsteorier av olika art, och i och med att jag var ledare för COPRI (Köpenhamns freds- och konfliksforskningsinstitut) så fick jag en massa brev om att det inte var riktigt och att det var en konspiration bakom. Jag har inte satt mig in... Jag har läst några artiklar om de här konspirationsteorierna. Jag var direktör för COPRI just när det hände, den 11 september, och vi diskuterade efteråt på vårt institut, att var där en konspiration eller ej, och jag tror vi var relativt eniga om att dom här konspirationsteorierna inte håller. Men, det som är intressant är förstås vad som händer direkt efter. Man hade ju väldigt mycket varningssignaler om al-Qaida i USA och hade diskuterat det och under Clintons tid hade det varit väldigt mycket diskussion om just Afghanistan. Men när 11 sptember hände så började Bush och speciellt Rumsfeld tala om Irak- att Irak stod bakom det och att det var Irak. Och under hösten där, när det hade hänt, så var det väldigt stark retorik mot Irak. Verkligen, Irak var skurken. Man tog ju aktion mot Afghanistan, och al-Qaida var i Afghnistan, så det hade varit naturligt om man hade koncentrerat sig på Afghanistan, men i stället flyttades plattformen direkt till Irak och dirket till att man skulle angripa Irak. Så där tror jag att man har letat efter en anledning att angripa Irak. Det är klart att det finns konspirationsteorier, men jag tror att det var mera realpolitik, alltså att Afghanistan var mindre intressant för Bushregeringen än Irak. Jag läste under den tiden rapporter från USA, som handlade om konsekvenserna. Det var väldigt intressant att se vad man ansåg om konsekvenserna av kriget i Irak. Man beräknade att hur snabbt skulle oljan komma och hur stor var den här fördröjningen och prisförhöjningen på oljemarknaden på grund av att man skulle ha en övergångsperiod innan en ny regering skulle komma till stånd i Irak. Så man var bara intresserad av den här oljediskussionen. Och specialister i USA tittade verkligen på det, var det tre månader, eller sex månader, men jag tror att ingen har förutsett det som verkligen hände.

A.G.: Där tycks du vara ense med Heikki Kurttila och Mikael Böök att det ganska mycket handlade om olja?

T.C.: Det handlade om olja. Jag tror att... det var väldigt mycket varierande motiv. Nu hade man ju fört en väldig diskussion och gjort utredningar. Visste man om det fanns masseødelæggelsesvåben 23  Jag tror att de har visat från början att det var klart att dom inte hade vapen och att speciellt Hans Blix och den här undersökningskommittén visade det. Och Colin Powell, han har ju beklagat att han har ljugit i FN, så på det sättet så tror jag att det är en utgångspunkt. Clinton hade haft väldigt mycket varningssignaler om al-Qaida och han hade också vidtagit åtgärder. Men det som hände var egentligen... vid hade ett möte på COPRI, jag tror det var en månad efter, där fredsforskare tittade på situationen, och det var flera som sade att det kalla kriget kommer igen fast i en annan tappning. Att vi får liksom nu en diskussion om terrorismen, det blir den stora fienden, och det kommer att vara det som mobiliserar resurser för det här kriget. Till exempel till vapenprogram. Jag har speciellt titta själv på det som kallas för missile defence, det som handlar om en missilsköld över USA, och det var också den vägen man kunde få pengar till stora vapenprogram för kontroll i rymden, alltså där man kan kontrollera saker på jorden.

A.G.: Det sa Tarja Cronberg, numera ordförande för De Gröna här i Finland.

Nils Torvalds kommentar

A.G.: Nils Torvalds, du var YLE:s korrespondent i USA den 11 september 2001. Hur ser du på de här konspirationsteorierna? Hur ser du t ex på det här som Mikael Böök säger?

Torvalds: Jag tror att konspirationsteorier egentligen är ohälsosamma för oss. Alldeles mentalt. Därför att det skapar världar som vi inte riktigt behärskar. Konspirationsteorier i Förenta Staterna beror oftast på ett oerhört långt avstånd mellan beslutsfattare och vanliga mänskor, dvs man fyller det här glappet, det här avståndet i informationen, så fyller man med mer eller mindre logiska konstruktioner, men det är egentligen en påhittad förklaring för att fylla det här glappet. i den meningen tror jag att konspirationsteorier är.. det är en varningssignal, men det är någonting som vi ska akta oss för. Det betyder inte, att det inte skulle finnas konspirationer. Jag menar, konspirationer finns i politik varje dag. Och Förenta Staternas regering har en ganska sorglig förteckning över konspirationer. Vi kan börja med Tonkinbukten där Lyndon B Johnson ljög för Förenta Staternas folk och satte igång ett krig. Så att det finns ganska motbjudande händelser i historien där man har använt sig av konspirationer som medel. Och det finns en konspiration också i förhållande till Irak. Ingen konspirationsteori, men det finns en konspiration. Aspen Institute är en av de ledande institutionerna för militärforskning i Förenta Staterna. Aspen institute gjorde en undersökning redan i slutet av 1990-talet. Den leddes av en kille som heter Khalilzad, han är numera Förenta Staternas ambassadör i Afghanistan (om jag inte kommer fel ihåg). Där påpekades en mycket intressant sak: Om en lokal stormakt i ett oljeområdet lierar sig med en av världens andra stormakter så uppstår det ett strategiskt ohållbart förhållande i den regionen. Om man översätter det här till normal svenska så betyder det: Ifall Kina förebinder sig och förenar sig med en diktatorisk herre vid namn Saddam Hussein, så uppstår det i Mellanöstern en situation som är ohållbar för Förenta Staterna. Det här är bakgrunden, det här är fakta. Den här boken finns, man kan gå in på Aspen Institutes hemsida och läsa den, man kan beställa den. Det finns mycket indicier som tyder på att den amerikanska ledningen redan långt före 11 september hade beslutat sig för att åtgärda Saddam Hussein på något sätt. Sen kommer de där flygplanen och terroristdåden mot World Trade Center, och det där flygplanen som störtar i Pennsylvania, och det som kör in i Pentagon. Och därefter så fattar man ett beslut, som man länge hemlighåller - av den orsaken, att krigsbeslut hemlighåller man av princip. Jag menar, inte går någon och säger att, om 4 dagar, eller 4 månader, eller 4 år så tänker jag angripa dig, utan man håller det här hemligt.

A.G.: Markus Österlund sa, att han tror sig se, att de som nu tror på konspirationsteorier här i Finland befinner sig ganska långt ute på vänsterkanten. Du själv som i tiderna var ganska långt ute på vänsterkanten, ligger det någonting i det, känner du igen någonting eller är det alldeles fel?

N.T.: Nä, det ligger någonting i det. Om man går tillbaka i vänsterns traditioner, så gör just det här sociala underläget, att man vill se sin motståndare som mera beräknande, mera spelande, än vad han eller hon egentligen är. Så att därför finns det en tendens, den finns inte bara på vänsterkanten, om vi går tillbaka i tiden, vi behöver inte gå mer än 60 år tillbaka i historien, så ser vi dom stora konspirationsteorierna i Tyskland. Det finns konspirationsteorier både till höger och vänster och det finns blindhet på mitten.

A.G.: Här slutar vi "Granskat". Jag heter Annvi Gardberg och som redaktör medverkade Rikhard Husu. Och vi hörde kommentar av Nils Torvalds.

Kommentarer till programmet [2006-2011]

Programmet "Granskat", som sändes i Radio Vega den 10 september 2006 skulle med en lätt överdrift kunna beskrivas som en skuggdebatt mellan galningar (som naturligtvis inte själva begriper att de är det) och välvilliga människor med förståndet i behåll (som dock måste tala över galningarnas huvuden). Först fick radiolyssnarna höra undertecknad och Heikki Kurttila lägga fram våra oroväckande synpunkter på historien om 9/11. Redaktör Annvi Gardberg förtjänar ett stort tack för att hon lät oss tala till punkt.

Men Markus Österlund, Tarja Cronberg och Nils Torvalds tog inte direkt ställning till det som Kurttila och jag hade sagt. De sade inte mycket som i sak motsade Kurttilas och mina teser.

De talade om konspirationsteorier. Inte så mycket om några speciella konspirationsteorier utan om konspirationsteorier i största allmänhet.

Markus Österlund ägnade sig åt att psykologiskt förklara varför olika konspirationsteorier uppstår.

Nils Torvalds sade sig tro att konspirationsteorier inte är bra för vår psykiska hälsa. Torvalds, liksom även Tarja Cronberg talade visserligen också en del om Irakkriget. Båda två ansåg, att USA nog i viss mening har konspirerat mot Irak, t ex genom att ljuga i FN om Iraks påstådda kärnvapen.

Det blev säkert klart för radiolyssnarna att Österlund, Cronberg och Torvalds tar avstånd från konspirationsteorier.

Ja, konspirationsteorier är inte bra för själen. Men tänk om det inte är vi själva utan den tid som vi lever i som har drabbats av sinnessjukdom?

1930-talet med dess diktatorer i Tyskland, Ryssland, Italien m fl länder var en sådan galen tid i Europa. Det kalla kriget var egentligen också en sådan tid.

Nutiden präglas av det pågående globala 'kriget mot terrorism', som till synes började den 11 september 2001 och som tillsvidare förutom de som dödades i World Trade centers tvillingtorn har drabbat Afghanistans, Iraks, Libanons, Palestinas och andra oskyldiga folk. Många anar redan att också nutiden är sjuk. Men få vågar undersöka och diagnosticera själva sjukdomen.

Vilken teori om 11 september är sann? Bushadministrationens teori om Basens  24  sammansvärjning. Eller teorin att Bushadministrationen själv hade ett finger med i spelet?

Det går inte att komma undan sakfrågorna. Hur lyckades gärningsmännen utplåna tre skyskrapor i New York med två flygplan? Hur kunde de utan att stöta på något motstånd från USAs flygvapen ramma USAs militärhögkvarter 56 minuter efter den första kraschen i World Trade Center? De brott som begicks för fem år sedan måste utredas. Och de skyldiga bör ställas inför rätta.

Kommentarer till Markus Österlund

Markus Österlund avfärdade a priori konspirationsteorierna om 9/11 som falska. Det gjorde han kanske rätt i. Men a priori-tyckandet har sina risker. A priori betyder på förhand. När man tänker och tycker enligt sitt a priori så slår man bara fast sina egna fördomar. Som alla vet, eller borde veta, kan det hända att ens egna fördomar är falska. Den risken borde man försöka undvika, hur svårt det än är.

Nu har jag väl undervisat den gode Markus Österlund ad nauseam. Ad nauseam betyder... Nej. Nu får det räcka. Jag går ju på som en riktig Besserwisser!

Men vad betyder det egentligen, att vara en Besserwisser? Antag att den ene säger till den andre: Jag är inte en Besserwisser. Och så motsägs han av den andre: Visst är du en Besserwisser! Vem av de två vet bättre? Ifall den som påstår att han inte är en Besserwisser har rätt, då vet han bättre, dvs han är Besserwissern. Å andra sidan, om det är den andre som har rätt, då är det han som vet bättre. Men det måste ju betyda att det är han (den andre) som är Besserwissern! Det här kunde kallas för Besserwisserparadoxen och jämföras med den kända Lögnarparadoxen.

Paradoxala ord som Besserwisser är svåra att definiera exakt. Men ordet Besserwisser bjuder också på andra svårigheter. Hur ska vi t ex kunna vara säkra på att ordet har precis samma innebörd på svenska som på tyska? Talar man också om Besserwisser på engelska?   25 

Det finns alltså omkring 2.500 teorier om hur John F Kennedy dödades. En slående iakttagelse. Fast i och för sig vet jag inte vilken undersökning Markus Österlunds iakttagelse baserar sig på. Hur man skulle kunna räkna sig fram till just 2.500 konspirationsteorier är också höljt i dunkel. TV-kanalen ABC News rapporterade i alla fall år 2004 att 7 av 10 amerikaner trodde att det låg en konspiration bakom Kennedymordet.  26 

Hur som helst ser jag problem i den ofta upprepade jämförelsen av 9/11 med Kennedymordet. Kennedymordet utfördes av en eller ett par attentatsmän, som hade lagt sig i bakhåll med sina skjutvapen. Kennedymordet var, trots den fram till idag fortsättande anmärkningsvärda fascinationen beträffande mördarens — och mördarens eventuella högt uppsatta medhjälpares — identiteter, en relativt enkel, för att inte säga traditionell, operation.

Ur konspirationsteoretisk synvinkel är 9/11-händelserna däremot enastående i sin sammansatthet och högteknologiska komplexitet. Där händer så förfärligt mycket mellan klockan 8.20 på morgonen då flygledningen får in de första meddelandena om flygplanskapningarna och klockan 17.20 på eftermiddagen då skyskrapan WTC 7 till synes oförklarligt ramlar ihop på 7 sekunder. Händelsekedjan omfattar nio timmar, inte några ögonblick, som mordet på John F Kennedy.  27  Inte heller är det en enda person som utsätts för ett attentat, utan flera tusen (de omedelbara dödsoffrens antal var omkring tretusen) — utan tvivel ett tillräckligt antal för att göra 9/11 till ett massmord.

Men det är inte enbart dessa till själva händelsekedjan hörande omständigheter som gör 9/11 helt unikt. 9/11 är enastående också med tanke på händelsernas yttre ram. Under krig och revolutioner kan det otvivelaktigt förekomma händelseförlopp, som är fullt jämförbara med 9/11. Det bland historiker omdiskuterade japanska angreppet på den amerikanska flottbasen i Pearl Harbor den 7 december 1941 är ett gott exempel.

Men angreppet på Pearl Harbour skedde under ett pågående världskrig och kunde därför inte vara helt överraskande för någon som hade ett hum om det allmänna läget i världen. Om det hade varit en främmande stat som slagit till med sin militärmakt mot Manhattan och Pentagon den 11 september 2001 så hade angreppets skala, dess dimensioner, varit begripliga. För det andra hade det med stor sannolikhet omedelbart lett till ett världs- eller storkrig. Då hade 9/11 i efterhand kunnat placeras in i storpolitikens traditionella ram av krigsförberedelser, krigföring och fredsslut. 9/11 ledde också mycket riktigt till krig men situationen efteråt var oerhörd, historiskt ny, ett novum. Bortsett från atomstaterna, globaliseringen och digitaliseringen påminner det nuvarande läget med USAs supermakt kanske i någon mån om det som rådde i världen på de sena Romarrikets tid. Men betraktat på närmare håll företer situationen efter 9/11 kusliga likheter med den som skildras i George Orwells roman 1984: It was a bright cold day in April, and the clocks were striking thirteen... — fast det var tidig höst den 11 september 2001 och inte speciellt kallt...

I Helsingfors spred höstsolen lite välkommen värme och jag skulle just avhämta min yngsta son från Taekwondo-träningen när nyheten nådde mig. Nyheten slog ned som blixten från en klar himmel åtminstone för oss vanliga medborgare, som inte satt inne med hela informationen från underrättelseväsendet, utan bara fick veta vad medierna orkade berätta oss och kanske lite till, om vi lyckades luska ut någonting via Nätet och/eller genom våra eventuella vanligtvis välinformerade vänner och bekanta.

Det räckte länge innan vi började misstänka några ugglor i mossen. Också det är en viktig skillnad i jämförelse med Kennedymordet, för i det fallet misstänkte ju alla vettiga människor omedelbart att mordet var politiskt och iscensatt av presidentens rivaler. När presidenter och ministrar skjuts ihjäl så försöker varje person, som är utrustad med ett uns av god omdömesförmåga, först och främst pröva antagandet, att ett politiskt brott har begåtts. I undantagsfall kan ju någon enskild knäppskalle vara förövaren men också då finns det nästan alltid skäl att misstänka, att hans motiv har varit politiskt och att han representerar, eller åtminstone tror sig representera, om inte en politisk konspiration, så åtminstone en politisk opinion. Eugen Schaumans lyckade attentat på generalguvernör Bobrikoff är ett bra exempel. Det är åtminstone passionerat politiskt så det förslår.

Efter 9/11 gavs det knappast någon möjlighet uppfatta brotten som ett fristående vansinnesdåd av anarkister eller galningar, utan de kunde bara förklaras som ett uttryck för en brinnande, uppenbarligen islamistisk politisk passion hos en stark och välorganiserad fiende eller kuppmakare. 9/11-händelserna var till den grad märkliga, att människorna omedelbart godtog regeringens historier om att attackerna eller hämnden hade letts av Usama bin Ladin, detaljplanerats av al-Qaida och utförts av tjugotalet visserligen primitiva, med enkla handverktyg utrustade, men ändå så ohyggligt effektiva terrorister. David Ray Griffin erinrar sig, att en av hans kollegor mer än ett helt år senare antydde, att 9/11 kunde ha varit en fabricerad förevändning för att börja ett krig. — Jag var visserligen medveten om att sådant skett tidigare, skriver Griffin, men då, på hösten 2002, kunde jag inte tänka mig att Bushadministrationen, "inte ens Bushadministrationen", skulle ha kunnat göra sig skydig till en så avskyvärd handling.  28 

Jag tycker mig visserligen själv stå politiskt "på vänsterkanten", då som nu. I det avseendet ger jag gärna Markus Österlund rätt. Men hur är det med den finska gruppen 11syyskuu, som har skapat webbplatsen ‹http://www.11syyskuu.org?› Är det en vänstergrupp? Det borde man väl i första hand fråga dem själva. Det har jag inte gjort, eftersom jag knappt känner dem. Jag har inte heller någon klar uppfattning om vem som hörde till gruppen utom de två bröderna Yli-Karjanmaa, dvs snickaren Hannu (fast jag är inte närmare underrättad om han verkligen försörjer sig som snickare) och teologen Sami, samt deras far, fysikläraren Reijo.

Hannu Yli-Karjanmaa har utkommit med det omfattande verket Valtiot ja terrorismi. Katsaus propagandan luomien kulissien taakse  29  , som jag har läst och som jag uppskattar och rekommenderar för läsning. Verket behandlar inte minst statsterrorismen i Ryssland. Men Yli-Karjanmaas bok är inte ideologisk. Snarare skulle jag vilja säga att dess författare i ovanligt hög grad har gjort sig av med gängse ideologiska skygglappar. Någon vänstertendens ser åtminstone inte jag på eller mellan raderna i den boken.

Österlund hänvisade till den österrikiska filosofen Karl Popper (1902-1994). Jag gör gärna en liten exkurs kring Poppers tankar. Inte för att avfärda dem, utan tvärtom för att jag anser dem vara intressanta och upplysande.

"Med Poppers ord kan man säga att den inre världen tillåter våra hypoteser att dö i vårt ställe", skriver den svenska filosofen Peter Gärdenfors   30  Det popperska består i detta fall helt enkelt i att människan, i likhet med vissa andra djur, har en inre värld. Med och i sina inre världar förmår människorna och en del av djuren föreställa sig sina försök i förväg och således undvika att ta farliga risker, som kunde leda till ödesdigra misstag. Detta hjälper dem förmodligen också att överleva som species i stället för att utplånas av evolutionen.

Men människorna kan som känt föreställa sig långt mer än försök och misstag. Popper utvecklar i sitt berömda verk The Open Society And Its Enemies (Det öppna samhället och dess fiender) sin kritik av en rad filosofer, vilka han betraktar som konspirationsteoretiker.

Med begreppet konspirationsteori (han använder den bestämda formen: "the conspiracy theory") avser Popper, om man förenklar och sammanfattar hans synpunkt, sådana samhällsfilosofier, som förklarar de stora linjerna i historien med hjälp av centrala subjekt. Sålunda kunde man på Platons tid förklara människornas och folkens öden med konspirationer mellan gudarna på Olympen. Hegel skådade för sin del Världsandens rörelser bakom alla mänskliga företag, medan Marx utsåg samhällsklasserna — bourgeoisien och proletariatet — till historiens centrala subjekt. Slutligen har vi Hitler och nazisterna som utgick ifrån en rasistisk teori om judarnas föregivet centrala roll, som de skulle ha haft genom sina höga positioner i finansvärlden.

Sådana teorier ansåg Popper vara variationer av ett och samma totalitära tänkesätt, ett historiefilosofiskt konspirationsteoretiserande, vilket hans själv, som den empiriskt och analytiskt inriktade filosof han var, önskade göra upp med en gång för alla. Poppers råd till politikerna var, att de skulle akta sig noga för de stora teorierna och i stället ägna sig åt "social ingenjörskonst" där man åtgärdar en sak i sänder (piecemeal engineering). (Tyvärr kan Poppers egna tankar missbrukas för att legitimera teknokrati och expertvälde.)

Men också Popper erkände att konspirationer faktiskt ofta förekommer i människornas och staternas verklighet. Han skriver:

Conspiracies occur, it must be admitted. But the striking fact which, in spite of their occurrence, disproved the conspiracy theory is that few of these conspiracies are ultimately successful. Conspirators rarely consummate their conspiracy.  31 

Verklighetens konspiratörer lyckas sällan i sina uppsåt och undgår sällan att bli fast, hävdar Popper. Detta understryker enligt honom de historiefilosofiska konspirationsteoriernas falskhet. Om en gång de små och begränsade konspirationerna vanligen inte kommer till stånd eller blir avslöjade, så bör vi väl också vara kapabla att genomskåda Konspirationerna med stort K? Denna ironiska slutsats tycks mig bli kontentan av Poppers resonemang.

Poppers tankar är värda att fundera över men jag är inte övertygad om att det stämmer, att konspirationer vanligen misslyckas eller avslöjas. Till detta ska jag återkomma i ett senare kapitel.  32 

Personligen känner jag mig inte speciellt träffad av den popperska kritiken av den totaliserande historiefilosofin. Förenta Staterna har otvivelaktigt varit ett tämligen centralt subjekt i samtidshistorien åtminstone fram till idag. Men USAs supermakt erkänns ganska allmänt vara ett empiriskt faktum, som inte behöver förklaras eller underbyggas med någon vidlyftig filosofisk teori.

Om det skulle bli klarlagt, att Cheney, Wolfowitz, Bush med flera stod bakom 9/11, eller åtminstone var medvetna om sammansvärjningen och lät den ha sin gång, så skulle vi närmast kunna konstatera ytterligare ett av dessa fall, som på sätt och vis ger Popper vatten på hans kvarn. Det skulle då visa sig, att dessa figurer var en hop ränksmidare som misslyckades med sin brottsliga plan. Jag vet inte om Popper hade hållit med om detta men den allmänna historien lär oss, skulle jag vilja säga, att inte a priori utesluta en sådan möjlighet.

Den som försöker begripa sig på 9/11 stöter kanske förr eller senare också på Poppers stränga kriterium för en teoris vetenskaplighet. Enligt Popper måste en vetenskaplig teori vara falsifierbar för att kunna betraktas som pålitlig. En teori som i princip utesluter möjligheten av att kunna bevisas vara falsk är enligt Popper i princip felaktig. Detta kriterium kan vara ett bra verktyg i kampen mot mot dogmatism och fördomar.

Är NISTs  33  teori om tvillingtornens kollapser falsifierbar? Erkänner NIST möjligheten av att deras teori om flygpanskrascherna och bränderna som de primära orsakerna till rasen kunde vara felaktig? Eller utgår man ifrån att tvillingtornen endast kunde ha rasat på grund av skadorna från flygplanskrascherna och bränderna och att sprängämneshypotesen (som skulle kunna falsifiera NISTs egen teori) överhuvudtaget inte behöver beaktas?

Under ökande press från sina vetenskapliga kritiker (fysikern Steven E Jones, kemisten Kevin Ryan, nanokemisten Niels Harrit m fl) har utredningsledarna på NIST (med dr Shyam Sunder i spetsen) småningom   34  retirerat till ståndpunkten, att också sprängningshypotesen förtjänar att undersökas och till att hävda, att man också har undersökt den men kommit fram till att den inte håller. Därmed skulle NISTs teori vara falsifierbar om än inte — enligt dem själva — falsifierad. Kritikerna har emellertid inte nöjt sig med resultaten av NISTs undersökningar utan de vidhåller, att inte minst slutrapporten om WTC 7 är både ovetenskaplig och osann.  35 

Fysikern Steven E. Jones, som forskar och experimenterar utifrån hypotesen att WTC 1, WTC 2 och WTC 7 revs med sprängmedel entledigades i september 2006 från sin professur vid Brigham Young-universitetet.  36  Universitetet lät honom visserligen behålla sitt arbetsrum och gav honom möjlighet att fortsätta sin forskning. Men den slutsats många drog blev ändå att politiken i detta fall ingrep i vetenskapen för att rädda en till synes icke-falsifierbar teori.

Angående Heikki Kurttilas synpunkter

"Granskat"-redaktören Annvi Gardberg gjorde nog sitt jobb som svenskspråkig referent med den äran, men eftersom hon inte var lika väl insatt i problematiken som den finskspråkiga experten på sprängningsolyckor Heikki Kurttila, svävar jag fortfarande i lätt osäkerhet om hans synpunkter verkligen kom ut i radion precis så som han framlade dem. I början av hans uttalande hör man honom t ex kritisera uppfattningen om att bränderna, eller bränderna och skadorna från flyplanskrascherna tillsammans, skulle ha kunnat förorsaka tornens ras. Referatet nämner inte bränderna.

Kommentarer till Tarja Cronberg

Tarja Cronberg undvek skickligt att tala om 9/11 i programmet "Granskat", fast det ju var meningen att programmet skulle handla om 9/11-händelserna. I stället talade hon om Irakkriget. Jag ska inte klandra henne för det. Man kan ju fråga sig vad som är viktigare: de trots allt jämförelsevis begränsade brott som begicks i New York och Washington den 11 september 2001, eller den fleråriga, ur folkrättslig synvinkel lika brottsliga invasionen av Irak, som inleddes med ett blodigt angreppskrig och ledde till att flera hundratusen, kanske över en miljon människor miste livet och att ännu fler jagades i landsflykt.

Cronberg föredrog alltså att uppträda som ett språkrör för rörelsen för sanning om kriget i Irak i stället för att diskutera rörelsen för sanning om 9/11. En sanning om kriget i Irak är, som både Cronberg och Torvalds också framhöll, att George W Bush, Tony Blair, Colin Powell med flera konspirerade för att sätta igång kriget. Därefter lät de media sprida lögnen om Iraks påstådda atomvapen för att skapa en allmän opinion för kriget. Vi trodde dem inte, utan gick ut på gatorna i några av de största antikrigsdemonstrationer som någonsin har ordnats (i mars 2003). Till och med gammelmedia typ Rundradion sällade sig tidvis till demonstranterna. (Man fick, sällsamt nog, via radion höra information om var demonstrationen skulle börja, och när.) New York Times skrev om den andra supermakten, dvs den stora världsopinionen mot kriget. Men herrarna Bush och Blair struntade i denna opinion, förlitande sig på att både medierna och medborgarna ändå snart skulle ge efter och foga sig i krigspolitiken — som vanligt. Och det hade de ju som vanligt rätt i, visade det sig när kriget väl hade inletts och de första segerfanfarerna hade utbringats. Men varför borde vi tro att dessa krigsförbrytare till politiska makthavare har talat sanning om det som hände 9/11?

Cronberg passade på att nämna Bushadministrationens planer på att bygga ut det amerikanska rymdförsvaret vilket, som hon också antydde, är mycket mer än ett "försvar", nämligen ett högteknologiskt, rymdbaserat system för övervakning av allt som sker på vår jord. Systemet kostar förstås en väldig massa pengar att bygga och underhålla. Efter händelserna 11 september 2001 kunde Rumsfeld & Co med lätthet utverka de anslag som behövdes. Och under den nuvarande Obamaadministrationen fortsätter amerikanarna och européerna (vi själva) att bygga ut våra missilsköldar. Frågor att återkomma till: Vilken betydelse har 9/11-händelserna egentligen haft? Vad betyder de med tanke på framtiden?

Om Nickes synpunkter

I en version av radioprogrammet som i någon mån avvek från den som sändes, men som man kunde lyssna på via webben,  37  berättade Nils (Nicke) Torvalds om sin egen syn på varför tvillingtornen störtade. Nickes uppfattning påminde då om NISTs, som anser att bränderna var huvudorsaken till att byggnaderna, som man säger, kollapsade. Men Nicke betonade i högre grad än NIST flygbensinens roll i bränderna. Enligt vad han sade skulle stora mängder flygbensin ha runnit ned i tvillingtornens hisschakt, vilka därefter skulle ha fungerat som jättelika blåsbälgar för bränderna. Ungefär så uppfattade jag att Nicke tänkte sig händelseförloppet.

I NISTs rapporter finner man uppgifter om mängderna av flygbensin i de kapade passagerarplanens tankar. I utkastet till NISTs rapport om ödeläggelsen av World Trade Center från år 2005 läser vi att bensintankarna i flygplanet, som rammade WTC 1 kl 8.43 på morgonen den 11 september bara var till hälften fyllda. Planets tankar innehöll sannolikt ca 10.000 gallon flygbensin.   38 

Tiotusen US-gallon är ca 38.000 liter. Mängden motsvarar ungefär volymen i mitt arbetssrum, ca 38 kubikmeter, där jag just nu sitter och nedtecknar de här anteckningarna.

Jag jämför i tankarna mitt arbetsrum med ett hisschakt i WTC 1, världens på sin tid högsta byggnad, som mätte 1.368 fot, dvs ca 417 meter och inser, att mängden bensin i flygplanets tankar var obetydlig i proportion till det väldigt långa hålet. Därtill kommer att en stor del av bensinen brann upp omedelbart efter kraschen. I det kända videoklippet från den andra kraschen ser man tydligt flygbensinen slå ut ur byggnaden i en explosionsartad flamma.

Flygbensinen antände bränderna, men den brann (också enligt NIST) upp på några minuter. Flygbensinen, även till den del den rann ner i byggnaden genom hisschakten, förklarar inte tornens plötsliga, symmetriska och totala kollapser.

En del av ovanstående skrev jag för knappt fem år sedan. Det förvånar mig fortfarande att Nicke och andra har kunnat invagga sig i tron, att terroristerna med en relativt liten mängd bensin (eller överhuvudtaget med bensin) skulle ha lyckats få Tvillingtornens kraftiga stålbalkar att så fullständigt och samtidigt ge vika.

Journalisterna Jim Dwyer och Kevin Flynn på New York Times måste också ha grubblat över orsaken till tornens ras när de gjorde reportageboken 102 minuter. Den sanna berättelsen om kampen för överlevnad inne i World Trade Center 39  I sitt förord, daterat september 2004, skriver de:

Inget kan förminska flygplanskaparnas och deras befälhavares skuld till morden den 11 september 2001. Detta är den avgörande historiska sanningen om denna dag, det kan inget ändra på. Attackernas våldsamhet medförde att oskyldiga människor överlevde eller dog på grund av att de undvek en dörröppning eller hoppade in i en hiss vars dörrar var på väg att stängas eller helt enkelt flyttade kroppsvikten från ena foten till den andra. Det skulle dock vara för mycket sagt att helt enkelt hävda att flygplanskaparna dödade alla dessa människor — det skulle vara att överdriva deras taktiska förmåga. Byggnaderna i sig blev till vapen, uppenbarligen i långt större utsträckning än vad flygplanskaparna hade räknat med i sina planer, även om de hade haft sina förhoppningar.

Formuleringen byggnaderna i sig blev till vapen är träffande. Men det hade antagligen varit mer sanningsenligt, ifall de hade skrivit att byggnader denna gång medvetet användes som vapen.

Jim Dwyer har för övrigt låtit personer som representerar "rörelsen för sanning om 9/11" framföra sina synpunkter utan att omedelbart håna eller fördöma dem.  40  Kanhända hade vittnesmålen beträffande explosioner i tvillingtornen innan de rasade — vittnesmål som hade samlats av brandkåren i New York i slutet av år 2001 — fått honom att trots vad han tidigare skrivit börja förminska eller relativisera flygplanskaparnas skuld till massmordet i Tvillingtornen. Vittnesmålen om explosionerna släpptes först efter en lång rättsprocess mot stadens myndigheter, som vägrade att ge ut dokumenten till offentligheten. Det var faktiskt tidningen New York Times tillsammans med familjemedlemmar till offren från Tvillingtornen, som år 2002 reste kravet, att vittnesmålen skulle offentliggöras. Så skedde slutligen i augusti 2005.   41 

När detta skrivs (2011) har mer än 1.500 arkitekter och ingenjörer anmält sitt stöd för kravet om en ny, oberoende undersökning av 9/11-händelserna, många av dem därför, att de är övertygade om att flygplanskrascherna med åtföljande bränder inte ensamma kan ha åstadkommit de spektakulära tornrasen, utan att WTC-skyskraporna måste ha rivits med hjälp av sprängladdningar.   42 

Rörelsen för sanning om 9/11 är inte här för att konstruera, utan tvärtom för att kritisera och upphäva konspirationsteorin. I den meningen borde den likna Sokrates, som kom för att lära oss "taga vara på vår själ".  43 

Frågan är om det överhuvudtaget är möjligt att upphäva konspirationsteorin och i så fall hur detta skulle ske. Här vill jag klargöra, att Nicke Torvalds, till åtskillnad från Markus Österlund, som jag inte kan påminna mig om att någonsin ha träffat ansikte mot ansikte, eller Tarja Cronberg, som jag visserligen är flyktigt bekant med, tillhör min personliga vänkrets. Därför berör mig Nickes uttalanden närmare än de övriga programdeltagarnas.   44 

Nickes uttalande, att konspirationsteorier skapar världar som vi inte riktigt behärskar och att man kan bli tokig (mentalsjuk) p g a av detta, är inte lätt att tolka. Hos mig väcker detta en rad frågor om att "behärska världar". Men kanske Nicke menar, att konspirationsteorier kan få en människa att förlora greppet över sin egen inre värld, vilket i sin tur kan leda till sinnesrubbningar och mentalsjukdom? Så kan det utan tvivel gå. Men om våra försök att avgöra vad som är sant och vad som är falskt angående en viss sammansvärjning kräver att vi så att säga sätter våra huvuden i pant så bör vi kanske ändå göra det.

Ja, våra vänner formar oss och vi formar kanske dem. På 1970-talet (eller möjligen i början av 1980-talet), sa Nicke åt mig, att det inte var bra att fundera för mycket på de italienska kommunisterna. De italienska kommunisterna i PCI (partito comunista italiano, grundat av Antonio Gramsci och hans apostel Palmiro Togliatti på 1920-talet, krossat av fascisten Mussolini; återuppståndet efter Befrielsen 1943; stort och mäktigt som Kyrkan under Medeltiden på 1970-talet; slutligen uppstiget till kommunisternas eget Paradiso under 1990-talet) var eurokommunister. Nicke å sin sida var grundare av tidningen "Enhet", en tidning, som man knappast kunde läsa utan att tänka på Sovjetunionen, som ju då, på 1970-talet föreföll att ledas av Bresjnev (jag skriver föreföll, eftersom Bresjnev i historiens backspegel mera liknar en mumie än en levande människa — men är det inte lite osannolikt att Sovjetunionen leddes av en mumie?). Bresjnev, mer död än levande, lyckades i alla fall låta sin omvärld förstå att han hatade eurokommunisterna och att det var bäst att hålla sig till hans linje i den frågan. Konspirationsteoretikerna i Väst ansåg visserligen att Bresjnev i själva verket gillade eurokommunister och att eurokommunismen bara var ytterligare en komplott, som syftade till världsommunismens seger.  45  Men så tyckte inte Nicke. Nicke tyckte väl snarare att eurokommunisterna stod i vägen för den mumifierade världskommunismens seger. Men nu börjar det kanske se ut som att jag tänker ge igen för gammal ost.

Nej. Konspirationsteorin sitter djupare än så, vilket ju också Nicke mer eller mindre direkt erkände i sin kommentar till mina synpunkter i radioprogrammet. Men vad betyder det att en del mänskor anser, att man bör borra möjligast djupt i 9/11 i hopp om att få brotten utredda, medan andra, som vännen Nicke, tycker att man inte borde göra det därför att det kanske inte är bra för mentalhygienen?

Det vet jag inte. Kan det möjligen ha någonting att göra med snabbhet och långsamhet? Enligt vad Nicke en gång sade mig är jag långsam. Och det uppfattar jag som sanning. Han sade sig också själv vara snabb. Och så ser jag honom också: han är kvicktänkt och rapp i tungan. Och det är bra att han besitter dessa personliga egenskaper. Av radioredaktörer och politiker krävs snabbhet. Jag skulle ändå gärna se att Nicke lät bli att tokförklara mig i radion.

Vad betyder brott? Vad betyder rättvisa? Vad betyder betydelse?

Logikern Gottlob Frege skiljde mellan Sinn och Bedeutung, meningen och betydelsen. Jag förbigår hans vackra exempel med Morgonstjärnan och Afonstjärnan, vilka båda är planeten Venus. Venus är deras betydelse. Men Morgonstjärnan har en annan mening än Aftonstjärnan.

Hur ska då uttryck i stil med "Frankrikes kung är skallig" eller, för den delen, "Frankrikes kung är inte skallig" tolkas? Eftersom Frankrike sedan en tid tillbaka är en republik har de uppenbarligen inte längre någon betydelse. Men har de mening?

Ja, de har mening. Men sanna är de inte. Jag ska tillsvidare hålla mig till min sanningsteori, som säger mig att den officiella konspirationsteorin om 9/11 är falsk.

Här kunde konversationen ta vid

R. David Lankes har med sin Atlas of New Librarianship (2011) snabbt stigit mot stjärnorna.  46 

Visserligen har jag varken hört eller sett Lankes' yttra ett enda ord om 9/11 men det behöver ju en forskare i biblioteksvetenskapen inte heller nödvändigtvis göra. I bibliotekets tiotusenåriga tidperspektiv ter sig 9/11 såsom föga mer än ett av dessa otaliga politiska brott som kantar världshistoriens fåror. Lankes' bidrag till diskussionen om 9/11 ska alltså sökas på ett biblioteksfilosofiskt metaplan och då närmast i hans teori om konsp... förlåt, konversationen. En kort beskrivning av Lankes konversationsteori kan låta så här: Kunskap skapas genom samtal. Bibliotek sysslar med kunskap. Alltså sysslar bibliotek också med samtal.   47 

Det lankesiska bidraget till teorin om konversationen påminner om det sokratiska bidraget men är i vissa avseenden bättre anpassat till internetåldern än sin föregångare.
 19. Vi erinrar oss att 'pravda' betyder sanning och att Lenin i sin bok om materialismen och empiriokriticismen envetet hävdade, att människan kan nå absolut sanning. Vilket man nog gör klokt i att ifrågasätta.

 20. Torre Windsor i Madrid, en 102 m hög skyskrapa som brann i ett 12 februari 2005. Det tog ett helt dygn innan man lyckades släcka branden. Då stod bara stålskelettet kvar. Även detta revs senare.

 21. Michael Meacher.

 22. Saknas på ljudfilen. Min översättning: "Och det här borde man undersöka mycket mer än man gör. Vi kritiker utför i själva verket det arbete som USAs myndigheter borde göra. Brottsutredare borde göra det."

 23. Massförintelsevapen, dvs kärnvapen. På danska kallas de masseødelæggelsesvåben: "Begrebet masseødelæggelsesvåben bruges som en betegnelse for ikke-konventionelle våben, der har evnen til at medføre store, ukontrollerbare tab. Begrebet blev formentlig brugt første gang i 1937 med reference til masseødelæggelsen af Guernica, Spanien, ved luftbombning. Efterfølgende blev det brugt om bombningen af Hiroshima og Nagasaki. Under den kolde krig ændrede begrebet betydning, og blev nu kun brugt om de såkaldte ikke-konventionelle våben. Under optakten til invasionen af Irak i 2003 vandt begrebet stor udbredelse og blev flittigt anvendt i medierne."; ‹http://da.wikipedia.org/› (9.6.2011).

 24. al-Qaida betyder "Basen".

 25. Se ‹http://www.kaapeli.fi/book/Besserwisser.gif

 26.http://abcnews.go.com/sections/wnt/US/JFK_poll_031116.html

 27. Jfr Thompson, Paul and the Center for Cooperative Research: The Terror Timeline- Year by Year, Day by Day, Minute by Minute. A Comprehensive Chronicle of the Road to 9/11 — and America's Response. Regan Books New York 2004, ss 345-470.

 28. Griffin: Christian Faith and the Truth Behind 9/11, Westminster John Knox Press 2007, Förordet.

 29. Multikustannus 2008.

 30. i Hur Homo blev sapiens. Om tänkandets evolution. Förlaget Nya Doxa 2000, s 57

 31. "The Open Society and its Enemies" citeras här enl eboksversionen ‹http://lachlan.bluehaze.com.au/books/popper_open_society.html› (28.6.2011).

 32. Kap "Everybody Knows" nedan.

 33. National Institute of Science and Technology — amerikanska statens centrum för teknikforskning och utveckling av standarder.

 34. Ännu i januari 2008 sade NISTs presskontakt Michael Neumann till en frågvis journalist att "det inte har kommit fram någon evidens för användning av sprängämnen". "Men hur kan ni veta det om ni inte har tittat efter", envisades journalisten. "Om man letar efter någonting som inte finns ödar man bara sin tid och skattebetalarnas pengar", svarade Neumann. Se Abel, Jennifer: "Theories of 9/11", The Hartford Advocate 29.1.2008; ‹http://web.archive.org/web/20090221003715/http://www.hartfordadvocate.com/article.cfm?aid=5546

 35. Mer härom i kapitlet "Konspirationsteorins akilleshäl" nedan.

 36. Jfr ‹http://blogi.kaapeli.fi/book/64

 37. Efter sändningen kunde programmet länge avlyssnas via YLE:s webbplats, men numera fungerar deras länk inte längre. En ljudfil (konverterad till formatet MP3), som innehåller en kopia av programmet, är fortfarande tillgänglig via ‹http://www.kaapeli.fi/book/911/›. Det är från denna senare version jag har gjort utskriften ovan. Det avsnitt där Nicke talade om bränderna i WTC har fallit bort också i den version som är länkad till min hemsida.

 38. Se NIST NCSTAR 1 (Draft) For Public Comment. Federal Building and Fire Safety Investigation of the World Trade Center Disaster. Final Report of the National Construction Safety Team on the Collapses of the World Trade Center Towers (Draft), s 20. (tillgänglig på scribd.com (juni 2011)

 39. Times Books 2005; svensk översättning utgavs av Bra Böcker AB 2006.

 40. Se Dwyers artikel "U.S. moves to debunk 'alternative theories' on Sept. 11 attacks", New York Times 1.9.2006

 41. Se Dwyer, Jim: "City to Release Thousands of Oral Histories of 9/11 Today", 12.8.2005. Vidare Griffin, David Ray: Christian Faith and the Truth Behind 9/11, kapitel 2: "Explosive Testimony. Revelations about the Twin Towers in the 9/11 Oral Histories".

 42. Uttalandena från medlemmarna i "arkitekter och ingenjörer för sanning om 9/11" dokumenteras på deras webbplats ‹http://ae911truth.org›. Se även "Piloter för sanning om 9/11"; deras medlemslista är här: ‹http://pilotsfor911truth.org/core.html›; samt "Brandmän för sanning om 9/11", som finns på webbplatsen ‹http://firefightersfor911truth.org/

 43. Jfr G.H. von Wright: Att förstå sin samtid. Tanke och förkunnelse och andra försök 1945-1994. Bonniers 1994 s 62: Sokrates menar alltså blodigt allvar när han betecknar sig som medicinare. Hans vetenskap är själslig therapeia, läkekonst, liksom Hippokrates var kroppslig. Sokrates har kommit för att lära oss "taga vara på vår själ".

 44. Personligen föredrar jag radiodokument av typen "Granskat" framför rena pratprogram — också då programdeltagarna s a s talar på olika våglängder. Autentiska samtal hör ändå det bästa som radion kan eller kunde åstadkomma. Sådant som "sjövädret på kuststationerna i dag" hör också till mina favoriter. Där påminner ju radion med ett lugnt och vänligt uttryck oss om det allra viktigaste: att det faktiskt finns ett hav och ett land.

 45. Se efterskrift till kapitlet "Spinellis fotspår" nedan.

 46. Därom vittnar t ex hans föreläsning "Grand Challenges of Librarianship. R David Lankes vid Biblioteksdagarna 2011", ‹http://vimeo.com/23732998› (9.6.2011)

 47. "Knowledge is generated through conversation. Libraries are in the knowledge business; hence, in the conversation business as well." (Lankes) Mer om detta i Podcast-programmet "Participation, Conversation and Libraries", som kan avlyssnas här: ‹http://beemp3.com/download.php?file=8109351&song=Participation%2C+Conversation+and+Libraries› (9.6.2011).


[ document manifest ]
<< previous TOC next >>
< ^ >

här txt om bokförlaget
Sammansvärjning
Copyright Mikael Böök © 2004
Under Creative Commons licensen Erkännande-DelaLika 3.0 .
See http://www.kaapeli.fi/book/
book@kaapeli.fi