9/11

Händelserna i New York och Washington 11.9.2001 utgör bara en historisk episod, om än en mycket viktig sådan, i utformningen och förverkligandet av USAs utrikespolitik efter andra världskriget och atombombningen av Hiroshima och Nagasaki. En i mitt tycke träffande beskrivning av 11-septemberhändelserna 2001 har prof Lance DeHaven-Smith och de övriga artikelförfattarna i tidskriften American Behavioral Scientist , Vol 53:6 February 2010 gett med begreppet State Crimes Against Democracy (SCAD).
../