Mikael Böök -->
[ document manifest ]
<< previous TOC next >>
< ^ >

Sammansvärjning - Om konspirationsteori och sanningssökande

I MÖRKA KONSPIRATIONER?

USAs oliktänkare

Det finns mycket att tillägga om oliktänkare
Bunkum och debunked

Pär Stenbäck, Finlands utrikesminister 1982-83, sitter med i styrelsen för tankesmedjan International Crisis Group (ICG), som vill förhindra att det uppstår nya väpnade konflikter i världen. Bland övriga styrelsemedlemmar märks general Wesley Clark, säkerhetspolitiska rådgivaren Zbigniew Brzezinski och finansmannen George Soros, vilka Stenbäck kallar oliktänkare i sitt hemland USA.  48 

Dessa tre amerikaner delar det i Europa rätt allmänt accepterade synsättet att terrorismen inte kan besegras genom bombning, skriver Stenbäck. Jag antar att Stenbäck själv instämmer i denna kritik.  49  Bra så. I mitt stilla sinne reflekterar jag ändå att min egen uppfattning om vad en oliktänkare är för något eller någon avgjort skiljer sig ifrån Stenbäcks.

I min föreställningsvärld befolkas oliktänkarnas planet inte av avdankade överbefähavare, före detta grå eminenser och politiskt ambitiösa företrädare för den internationella storfinansen. Förtjänar dessa världens näst mäktigaste män faktiskt att bli kallade för dissidenter?

Att vara en oliktänkare i dagens USA borde enligt vad jag begriper innebära att man ifrågasätter inte bara den nuvarande utrikes- och inrikespolitiken, utan också tesen om att "världen behöver ett USA som stabilitetsgarant"(Stenbäck). Det här kan tyckas vara en onödigt snäv tolkning av begreppet oliktänkare. Men jag insisterar på att ordet dissident bör förbehållas dem som motsätter sig makten och i synnerhet stormakten. I detta sammanhang luktar uttrycket stabilitetsgarant imperialism på långt håll! Och om det är någonting en dissident inte får vara så är det imperialist.

Det finns emellertid en djupt rotad föreställning om att just Amerikas Förenta Stater utgör ett lysande undantag bland världens alla imperier, både de tidigare och de nuvarande. Enligt denna åsikt är den nuvarande västliga stormakten intrinsikalt god. Godheten anses vara insydd eller impregnerad i det amerikanska imperiet som ränderna i Stjärnbaneret.

David Ray Griffin från Kalifornien låter oss i en nyutkommen bok Christian Faith and the Truth Behind 9/11   50  ta del av sin uppgörelse med denna imperiala myt. För den kristna filosofen Griffin framstår Jesus som den borne dissidenten i Romarriket. Och den historiska parallellen mellan Rom i början av vår tideräkning och USA i början av det tredje millenniet är blott alltför uppenbar, menar han.

Se där en riktig oliktänkare i dagens USA!

Det finns mycket att tillägga om oliktänkare

David Ray Griffin är sanningsrörelsens obevekliga vakthund som spårar upp maktens motsägelser, lögner och försök att skyla över obehagliga fakta. Men han är också en människa som har ägnat sitt liv åt att forska i teologi och filosofi. I Christian Faith and 9/11 Truth vidgar han tidsperspektivet och låter 9/11-händelserna framträda i ett historiefilosofiskt sammanhang. Till skillnad från Griffins övriga böcker om 9/11, som har utkommit på det oberoende förlaget Olive Branch Press, ett imprint av Interlink Books, utgavs Christian Faith and 9/11 Truth på Westminster John Knox Press, ett imprint av The Presbyterian Publishing Corporation.

John Knox är ett namn ur den europeiska kyrkohistorien som jag så när hade glömt. Var väl också något av en oliktänkare på sin tid? Och när levde han då? Jo, för rätt länge sedan, faktiskt. Det börjar närma sig femhundra år.

Knox var ursprungligen romersk-katolsk präst och tros ha blivit omvänd av reformatorn George Wishart. När Wishart avrättades för kätteri gick Knox först under jorden, men började sedan predika den reformerta läran. Han tillfångatogs av franska trupper i Skottland 1547 och hamnade i fängsligt förvar i Frankrike som galärslav. Han frigavs 1549 efter den brittiska regeringens medling. I England blev han från 1551 kunglig kaplan. —Wikipedia

Bortsett från det där med "kunglig kaplan", som ju luktar lite etablissemang, så låter det hela ganska dissidentaktigt, eller hur?

Men för att återkomma till saken så tycks presbyterianerna i Amerika numera ha fått sin egen reformator på halsen i form av doktor Griffin. Griffin är visserligen en stillsam akademiker, vars liv förmodligen har varit betydligt mindre äventyrligt än Knox. När John Knox Press hade fogat Christian Faith and 9/11 Truth till sin bokkatalog, som lär omfatta bortåt 1.500 titlar, måste The Presbyterian Publishing Corporations styrelse icke desto mindre göra sin Canossavand... nej, vad är det jag håller på att säga? Med tanke på att presbyterianerna har särskilt svårt med påvar och biskopar så kan det inte vara lämpligt att skicka styrelsen för deras förlag till påven i Canossa.

Där hamnade de i alla fall. Enligt en kungörelse som publicerades i "The Presbyterian Outlook"  51  är Griffin en framstående teolog, som tidigare har publicerat många böcker på presbyterernas bokförlag. Men förlagets styrelse anser, att denna speciella bok inte når upp till förlagets standard. Orsaken är, sägs det, att författaren gör det extraordinära påståendet, att 9/11 orkestrerades av den federala regeringen, som fick det att se ut som om al-Qaida hade hade gjort det.

Så kallad processteologi inklusive Alfred North Whiteheads filosofi har Griffin också skrivit en hel del om. Medan han i snabb takt har producerat och publicerat sina förkrossande analyser av den officiella konspirationsteorin har han tydligen ändå fått tid över också för att fortsätta sin filosofiska forskning. År 2007 släppte han boken Whitehead's Radically Different Postmodern Philosophy 52  som jag inte ännu har läst slut. (Det är väl bara att erkänna att det är som det är, nämligen att jag är en långsammare läsare än Griffin.) Därför ska jag inte tillägga någonting om den boken. Utom att den inte, så vitt jag har kunnat se, innehåller ett enda ord om 9/11.

Bunkum och debunked

Det berättas, att ledande figurer från "Sanningsrörelsen", däribland filosofen David Ray Griffin och fysikern Steven E. Jones, tog kontakt med den store amerikanske dissidenten Noam Chomsky. Jones bad Chomsky om hans underskrift på appellen för en oberoende internationell utredning av brotten. Då föreslog Chomsky att evidensen borde skickas in till några ledande vetenskapliga tidskrifter för publicering. Sagt och gjort, sade Griffin, Jones & Co och skickade in sin evidens till några vetenskapliga tidskrifter för peer review. Varpå evidensen publicerades, visserligen inte i Nature eller Scientific American, utan i The Open Chemical Physics Journal och The Open Civil Engineering Journal. Gå sedan och säg vad som är bunkum och vad som är debunked.

Följande samtal utspann sig på den amerikanska tankesmedjan Foreign Policy in Focus (FPIF) webbsajt mellan den välkända forskaren och kommentatorn av USAs utrikespolitik John Feffer och undertecknad kring Feffers artikel "Bunkum and Debunk 'Em", daterad 7 juni 2011:  53  Flera andra människor deltog också i diskussionen. Jag låter texten ingå här på engelska, inte av ren lättja, och inte heller för att jag tycker den har några omistliga kvaliteter på originalspråket (knappast har den det annars heller), utan som en liten försonande och, hoppas jag, lugnande gest.

Som sagt, jag står på vänsterkanten. Men för den skull behöver man inte vara antiamerikansk eller på något sätt i princip ogilla engelska språket, osv. Jag är inte mot Förenta staterna, jag är för dem. Jag är för federalismen, republiken och demokratin! Och vad John Feffers skriverier beträffar så gillar jag dem för det mesta skarpt, även om jag inte håller med honom i den här speciella krian om bunkum 54 

Johnfeffer [Moderator] 1 week ago in reply to jongold I have waded through an enormous amount of material about 9/11 over the years. And I haven't been silent at all. You just don't particularly like what I  have to say. Which is that the 9/11 truth movement is bunkum. What the Bush administration did during its two terms is heinous enough without making stuff up. Flag Like Reply Reply

mikaelbook [Moderator] 6 days ago in reply to Johnfeffer Excuse me, but must not the one who knows that the 9/11 truth movement is bunkum  be the same as the one who knows the truth about 9/11? I have waded through an enormous amount of material about 9/11 over  the years. And I haven't been silent at all. You just don't particularly like what I have to say. Which is that the 9/11 truth movement is trying to find out the truth behind 9/11 in order to bring the perpetrators to justice. What the Bush administration did during its two terms is heinous enough without the 9/11 cover-up.

Johnfeffer [Moderator] 6 days ago in reply to mikaelbook no and here's an example of why: If you tell me that climate change is caused by a little boy in New Jersey burping up soda, I can tell you that that's bunkum -- even if I can't give you the full truth of what is causing climate change. I don't pretend to know the full truth of 9/11 -- or even the full  truth of very much at all. But I have sufficient critical thinking skills to distinguish between what's bunkum and what's not. Flag Like Reply Reply

mikaelbook [Moderator] 5 days ago in reply to Johnfeffer Thank you for continuing the conversation! Well, I guessed that you would give me that answer. The movement for truth about 9/11, however, is not precisely a little boy in New Jersey. But I shall not even try to teach you. Thank you for all the real news and background information which FPIF brings about the wars in Afghanistan and Iraq, and about the situation in Korea, etc! I should like to say that you belong to the movement for truth about those wars and conflicts. But would you accept to be so described? - Mikael Just an old boy from Uusimaa in the South of Finland. Flag Edit Reply Reply

Johnfeffer [Moderator] 4 days ago in reply to mikaelbook There is nothing wrong with truth I'm all for it! So, yes, FPIF is happy to be part of the movement for truth about the wars and conflicts around the war. But we have to be careful not to assume that everything asserted in the face of government lies is truth. Flag Edit Reply Reply

(Sammandrag: feffer: Jag har gått igenom mängder av material om 9/11 och kommit fram till att det som Sanningsrörelsen påstår är skitprat. Det som Bushadministrationen gjorde under sina två perioder är så avskyvärt att man inte behöver hitta på saker. mikaelbook: Ursäkta, men måste inte den som säger att Sanningsörelsen är skitprat vara densamma som påstår sig veta sanningen om 9/11? Jag har gått igenom mängder av material om 9/11 och kommit fram till att Sanningsrörelsen söker efter sanningen bakom 9/11 i avsikt att ställa de skyldiga inför rätta. Det som Bushadministrationen gjorde under sina två perioder är avskyvärt nog utan mörkläggningen. feffer: Nej, och här är ett exempel: om du påstår att klimatförändringen beror på att en liten gosse i New Jersey dricker sodavatten så kan berätta för dig att det är skitprat — fast jag inte vet hela sanningen om klimatförändringen eller någonting överhuvudtaget. Men mitt kritiska omdöme säger mig att det är skitprat. mikaelbook: Tack för att du fortsätter samtalet! Sanningsrörelsen är visserligen inte en liten gosse i New Jersey. Tack också för FPIFs artiklar! Ni hör till rörelsen för sanning om krigen. Men är det OK om jag kallar er så? feffer: Javisst, jag är för sanning. Men vi måste akta oss för att utgå ifrån att allt som sägs mot regeringen är sanning.)
 48. Det här avsnittet är en insändare varmed jag svarade på Pär Stenbäcks kolumn i Hufvudstadsbladet 30.9.2006.

 49. Tillägg, juni 2011: ICG:s fd brittiska styrelseordförande Chris Patten är på samma linje. Patten har skrivit: Man behöver inte vara grammatiker för att veta att krig inte utkämpas mot substantiv utan mot egennamn och personliga pronomen. Man krigar mot ett land eller en fiende. Krig mot droger, krig mot fattigdom, krig mot avfall — allt detta är bara storslagna beskrivningar av politiska företag som är dömda att misslyckas. Cit enl recensionen av Pattens bok What Next? Surviving the 21st Century i The Guardian 25.10.2008. Patten avser uppenbarligen också kriget mot terrorism. Nämnas kan, att Chris Patten var EU-kommissionär med ansvar för unionens yttre förbindelser från 1999 till 2004.

 50. Denna bok av Griffin utkom år 2006 på förlaget Westminster John Knox Press.

 51. Se ‹http://www.pres-outlook.com/news-and-analysis/1-news-a-analysis/3451.html› (22.6.2011)

 52. Whitehead's Radically Different Postmodern Philosophy. An Argument for its Contemporary Relevance. State University of New York Press 2007.

 53. Samtalet är kopierat från ‹http://www.fpif.org/articles/bunkum_and_debunk_em› (19.6.2011) och det återges med John Feffers och mitt tillstånd.

 54. Varifrån kommer ordet bunkum, som väl närmast betyder skitprat? Det kan man slå upp i Wiktionary; se ‹http://en.wiktionary.org/wiki/bunkum› (19.6.2011).


[ document manifest ]
<< previous TOC next >>
< ^ >

här txt om bokförlaget
Sammansvärjning
Copyright Mikael Böök © 2004
Under Creative Commons licensen Erkännande-DelaLika 3.0 .
See http://www.kaapeli.fi/book/
book@kaapeli.fi