Mikael Böök -->
[ document manifest ]
<< previous TOC next >>
< ^ >

Sammansvärjning - Om konspirationsteori och sanningssökande

II LJUSARE KONSPIRATIONER?

Utkast till predikan för en morgonsamling

Varmed vi som bor i Europa kan börja

1

Den 11 september, som ofta kallas 9/11 i enlighet med det gängse amerikanska datumformatet, kunde gärna kallas Gandhis dag, efter M.K. Gandhi. Den 11.9.1906 talade Gandhi på ett massmöte för indier i Transvaal, Sydafrika. Mötet hade sammankallats för att dryfta protester och åtgärder mot britternas invandrarfientliga lagstiftning, som kulminerat i den sk Black Act, i vilken stadgades att varje indier (inklusive alla kvinnor och barn över 8 års ålder) måste registrera sig på nytt hos polisen, avge fingeravtryck och anhålla om pass. Diskussionen på mötet utmynnade i att de ca 3.000 deltagarna svor en högtidlig ed på att vägra underkasta sig den nya lagen. Gandhi framhöll i sitt tal det allvarliga i situationen och att det sannolikt skulle bli fråga om en kamp på liv och död för dem som höll sig till sitt löfte om passivt motstånd. Senare beskrev han rätt utförligt denna fas av kampen mot britternas kolonialvälde i boken "Satyagraha i Sydafrika" (skriven sedan han återvänt till Indien, under diverse fängelsevistelser i början av 1920-talet). Det framgår av boken, att Gandhi själv betraktade mötet i den judiska teatern 11 september 1906 såsom en vändpunkt; det var här Gandhis filosofiska begrepp om satyagraha (av sanskritorden satya, sanning, och agraha , fasthet) hade sin upprinnelse. Ordet som sådant togs visserligen inte i bruk vid det tillfället, utan först något år senare efter en tävling, som utlystes av tidningen "Young India", för att skapa ett indiskt uttryck i stället för engelskans 'passive resistance'.

2

I Chile mördades landets folkkvalda president Salvador Allende den 11. september 1973 under statskuppen, som utfördes samma dag av militären under Augusto Pinochets ledning, som understöddes av USAs regering. USAs regering släppte sedermera den sk Hincheyrapporten, i vilken det förnekas, att den amerikanska underrättelsetjänsten CIA deltog aktivt i själva kuppen. Det framgår dock av Hincheyrapporten att man följde med händelseutvecklingen med en gillande sidoblick.

3

Idag, 11 september 201X har det gått X år sedan de ödesdigra 9/11-händelserna i New York och Washington. Brotten som då begicks är fortfarande ouppklarade. Uppenbart är i alla fall att den historia som Bushadministrationen konstruerade och som Obamaadministrationen håller fast vid, inte kan hålla streck. Ändå har den officiella 9/11-historien fått rättfärdiga de långa och synnerligen blodiga angreppskrigen mot Afghanistan och Irak där flera miljoner människor, främst civila, har dödats eller fördrivits från sina hem.

4

Den viktigaste av de tre ovannämnda världshistoriska händelserna är kanske den förstnämnda. Attentaten i New York och Washington för X år sedan inger ju inget hopp inför framtiden. Med kuppen i Chile 1973 är det lite annorlunda eftersom vi fortsättningsvis kan låta oss inspireras av en nobel och modig figur som Salvador Allende och av det slags demokrati, som han försökte främja. Men i grunden är det bara den skenbart obetydliga första händelsen, dvs inledningen till filosofin om satyagraha, som i längden kan hjälpa oss att leva vidare och behandla varandra väl den 11 september och under årets övriga dagar.

Skrivet 11 September 2010. Sedermera återgivet i "Fredsposten" under rubriken Tre 9/11-händelser

Varmed vi som bor i Europa kan börja

Många politiker anser tydligen, att det som jag nu tänker föreslå är stört omöjligt att genomföra. "Chansen att de gröna skulle lyckas övertala Frankrike och Storbritannien att skrota sina atombomber är exakt noll. Det är som att kräva att EU ska måla om månen i Falu rödfärg", lär det svenska Piratpartiets Christian Engström ha yttrat under sin framgångsrika valkampanj.  147 

Men denuklearisering av Europa är ett konkret krav. Och sanningen är konkret: Europas folk kan skrota den gaullistiska nukleära slagstyrkan (force de frappe) och brittimperiets Tridentubåtar om de vill och det är inte minst en fråga om övertalning.

Vi har inte blivit övertalade att stöda atombombs- och atomkraftsprojekten. Vi har blivit överväldigade.

Om man är ung och aktiv kan man göra någonting i stil med vad de unga aktivisterna Elisa Silvennoinen och Petter Joelsson gjorde i november 2002, dvs ta sig ombord på en Tridentubåt  148  för att dra uppmärksamheten till densamma så att inte en sovande allmänhet ska fortsätta att stappla genom sina städer som de blinda i Baudelaires dikt. "Hur sällsamt skrämmande de tycks mig där de går"!  149 

Så korsar de den svarta intighetens natt,
en broder till den tystnad som består. O stad,
här famlar jag mig fram, mer avtrubbad än de
och frågar, medan du — av njutningstörst besatt
till vanvett — kring oss dansar, larmar och är glad:
Vad söker de i skyn, dessa som ej kan se?

Om man däremot är gammal och aktiv vill man kanske avstå från att försöka äntra en ubåt med SLBM,  150  . Men man kan fortfarande protestera och se till att hålla denukleariseringskravet levande. Filosofen Bertrand Russell, grundaren av The Committee of 100, blev vid 89 års ålder satt i häkte för att han demonstrerade på Trafalgar Square i London mot Englands atombombsfabrik i Aldermaston. Se där ett exempel för "De äldres råd" i Radio Vega att ta efter!
 147. Jfr "Piratpartiet väntar med besked"; ‹http://www.svd.se/nyheter/inrikes/politik/euvalet2009/piratpartiet-vantar-med-besked_3004513.svd› (21.6.2011).

 148.http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/2848279.stm

 149. Baudelaire, Charles: Det ondas blommor. Tolkningar av Ingvar Björkeson. 1989.

 150. Submarine Launched Ballistic Missile


[ document manifest ]
<< previous TOC next >>
< ^ >

här txt om bokförlaget
Sammansvärjning
Copyright Mikael Böök © 2004
Under Creative Commons licensen Erkännande-DelaLika 3.0 .
See http://www.kaapeli.fi/book/
book@kaapeli.fi