Mikael Böök -->
  TOC  

Sammansvärjning Om konspirationsteori och sanningssökande

Förord 10 år efter 11 september 2001

I MÖRKA KONSPIRATIONER?

Griffin och 9/11 kommissionen Inledning

Varför prejades inte de kapade passagerarplanen av militärens jaktplan innan de kolliderade med WTC tornen och Pentagon?
Hur kunde tvillingtornen WTC 1 och WTC 2 samt WTC 7 falla ihop?
Hur visste Giuliani att tvillingtornen skulle kollapsa?
Varför förbigick 9/11 kommissionen det som hände med WTC 7?
Träffades Pentagon verkligen av en Boeing 757?
Blev det fjärde planet nedskjutet?
Vad vet vi egentligen om flygplanskaparna?
Frågor med anledning av Usama bin Ladins sjukhusvistelse i Dubai i juli 2004
Vilka nya möjligheter öppnade 9/11 för USAs politiska och militära ledning?

Konspiratoriska bloggar

Skillnaden mellan en journalist och en bloggare
Bagatelliseringen av Harold Pinter
USAs vänster och 9/11
Vem stod bakom 9/11?
Jag bor i en annan by men du bor ju i samma
Tiderna förändras och konspirationerna med dem
Multatulis hat
Usama Moussaoui är oskyldig
Tidens labyrint
Tvåtusen och en natt

Granskat i Radio Vega

Utskrift av programmet "Granskat" från september 2006
Mina synpunkter
Markus Österlunds synpunkter
Heikki Kurttilas synpunkter
Tarja Cronbergs synpunkter
Nils Torvalds kommentar
Kommentarer till programmet [2006 2011]
Kommentarer till Markus Österlund
Angående Heikki Kurttilas synpunkter
Kommentarer till Tarja Cronberg
Om Nickes synpunkter
Här kunde konversationen ta vid

USAs oliktänkare

Det finns mycket att tillägga om oliktänkare
Bunkum och debunked

Everybody Knows

Daniel Ellsbergs utlåtande
Manhattanprojektet
Sibel Edmonds
So What?
Echelonprojektet
Operation Gladio
CIAs hemliga fångläger i Europa Tortyren
USAs roll i finansieringen och utbildningen av mujahedin
Clearstreamskandalerna
Soneraskandalen
Mediernas egen tysta sammansvärjning

Som om begreppet brott inte längre fanns

Sanningsrörelsens upptäckter utportioneras
Brev till en nyhetsredaktör
Gråzonen

Nyheten om Usama bin Ladins död

Konspirationsteorins akilleshäl

Griffins bok om WTC 7
Tidsdiagnos
Skuggan under allting

Är David Ray Griffin en konspirationsteoretiker?

Förteckning av Griffins böcker om 9/11
Om konspiracism

II LJUSARE KONSPIRATIONER?

Sammansvärjningen i biblioteket

Serendipidity
Femton böcker om sammansvärjningar
Aristofanes Kvinnornas sammansvärjning Grodorna (Vuxen)
Dixon Franklin W Farlig Sammansvärjning (Ungdoms)
Eton Peter Den tysta sammansvärjningen (Magasinet)
Franzén Nils Olof Sammansvärjningen (Ungdoms)
Hägg Göran Catilinas sammansvärjning
Kelly Fiona Sammansvärjningen (Ungdoms)
Kross Jaan Halleluja Noveller (Vuxen)
London Jack Köldens barn (Magasinet)
Ludlum Robert Fallet Novak
Nizan Paul Sammansvärjningen (Magasinet)
Shalamov Varlam Berättelser från Kolyma
Sithole Ndabaningi Revolutionens rötter berättelser från Zimbabwes kamp (Vuxen)
Toole John Kennedy Dumskallarnas sammansvärjning
Topelius Zacharias Samlade skrifter Första delen Stjärnornas kungabarn (Ungdoms / magasinet)
Toresen R E Sammansvärjningen
Bibliotekariernas konspiration för en annorlunda värld

Den öppna konspirationen

Om makt och bibliotek
Lite mer om H G Wells öppna konspiration

Spinellis fotspår

Kritik av västliga konspirationsteoretikers syn på Spinelli

Androiderna kontrollerar sina vapen

Utkast till predikan för en morgonsamling

Varmed vi som bor i Europa kan börja

Endnotes

Endnotes

Index

Index

Metadata

SiSU Metadata, document information

Manifest

SiSU Manifest, alternative outputs etc.

 

Sammansvärjning - Om konspirationsteori och sanningssökande

Mikael Böök

Word index links are to html versions of the text the segmented version followed by the scroll (single document) version.
[For segmented text references [T1], [T2] or [T3] appearing without a link, indicates that the word appears in a title (or subtitle) of the text (that is identifiable by the appended object citation number).]

(The word listing/index is Case sensitive: Capitalized words appear before lower case)

word (number of occurences)
linked references to word within document
[if number of occurences exceed number of references - word occurs more than once in at least one reference. Footnote/endnotes are either assigned to the paragraph from which they are referenced or ignored, so it is relevant to check the footnotes referenced from within a paragraph as well.]

(After the page is fully loaded) you can jump directly to a word by appending a hash (#) and the word to the url for this text, (do not forget that words are case sensitive, and may be listed twice (starting with and without an upper case letter)), #your_word # [ http://[web host]/sammans/concordance.html#your_word ]

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

A

a priori

(2)

168, 195,

Abattre

(1)

284,

ABC

(2)

31, 173,

Abel

(1)

198,

ABM

(1)

308,

Abo

(1)

368,

Aboensiska

(1)

496,

About

(12)

20, 82, 217, 254, 255, 257, 258, 493,

Absolut

(6)

116, 133, 264, 358, 399, 659,

Absoluta

(2)

659,

Abstraktioner

(1)

82,

Absurd

(1)

334,

Abutere

(1)

454,

Accept

(1)

257,

Accepterade

(1)

236,

Accumulated

(1)

658,

Acion

(1)

482,

Ack

(2)

515, 536,

Act

(2)

680, 700,

Action

(2)

362, 450,

Active

(1)

337,

ad nauseam

(1)

169,

Aden arabie

(1)

558,

Administration

(5)

20, 82, 254, 255, 493,

Administrationen

(4)

137, 140, 308, 333,

Administrationens

(1)

61,

Admitted

(1)

191,

Adolf

(2)

390, 530,

Adrian

(1)

490,

Adverbiala

(1)

509,

Advocate

(1)

198,

Affairs

(1)

490,

Affären

(1)

287,

Affärer

(1)

318,

Affärsförbindelser

(1)

284,

Affärsföretag

(1)

618,

Afghanistan

(17)

54, 56, 100, 144, 150, 257, 304, 310, 408, 412, 478, 704,

Afghanistankrigen

(1)

310,

Afghanistankriget

(1)

310,

Afghanistans

(2)

126, 163,

Afghnistan

(1)

144,

Afonstjärnan

(1)

227,

Afrikas

(1)

647,

After

(2)

268, 421,

Afterword

(2)

20, 493,

Aftonstjärnan

(1)

227,

Agaton

(1)

529,

Age

(3)

298, 361,

Agenten

(1)

50,

Agenter

(2)

85, 490,

Agenterna

(1)

49,

Agera

(2)

82, 524,

Agerande

(3)

26, 71, 137,

Ages

(1)

658,

Ago

(5)

254, 255, 256, 257, 258,

Agraha

(1)

700,

Agreements

(1)

482,

Ahram

(2)

116,

Ahti

(1)

13,

Ais

(1)

555,

Ajatollah

(2)

559,

Akademi

(1)

368,

Akademiker

(2)

120, 247,

Akademin

(1)

397,

Akademiska

(8)

20, 463, 464, 477, 482, 597, 613, 691,

Akademiskt

(2)

140, 482,

Akilles

(1)

424,

Akilleshäl

(6)

198, 423, 466, 472, 483,

Akta

(5)

94, 150, 189, 259, 323,

Aktier

(1)

124,

Aktiespararnas

(1)

318,

Aktion

(1)

144,

Aktioner

(1)

594,

Aktiv

(4)

355, 670, 712, 714,

Aktiva

(1)

354,

Aktivisterna

(1)

712,

Aktiviteter

(1)

302,

Aktivt

(2)

58, 702,

Aktualisera

(1)

682,

Aktualitetsmagasin

(1)

325,

Aktuella

(1)

267,

Aktuellt

(1)

690,

Aktörer

(2)

82, 388,

Aktörerna

(1)

82,

Aktörernas

(1)

82,

Alarmerade

(2)

308,

Aldermaston

(1)

714,

Aldrig

(15)

21, 124, 265, 279, 390, 391, 402, 416, 498, 588, 680, 688, 690, 691,

Alegre

(1)

19,

Alexander

(3)

386, 494, 657,

Alf

(1)

613,

Alfred

(1)

249,

Alhambra

(8)

325, 394, 431, 450, 488, 493,

Alkemister

(1)

507,

All

(14)

254, 255, 256, 257, 258, 288, 292, 359, 364, 482, 526, 659,

Alla

(63)

7, 21, 24, 25, 28, 29, 50, 102, 124, 137, 140, 168, 173, 179, 188, 189, 215, 223, 239, 248, 273, 299, 325, 327, 382, 388, 390, 397, 408, 446, 450, 456, 472, 478, 479, 506, 507, 514, 518, 523, 559, 563, 570, 577, 578, 598, 599, 609, 614, 638, 639, 659, 677, 693, 696, 700, 704,

Allahs

(1)

56,

Allas

(1)

563,

Alldagliga

(1)

447,

Alldeles

(10)

124, 130, 150, 151, 508, 567, 575, 585, 679, 696,

Allen

(1)

494,

Allende

(3)

587, 702, 706,

Allianser

(1)

679,

Allierades

(1)

100,

Allmän

(2)

204, 368,

Allmänhet

(5)

157, 544, 583, 712,

Allmänheten

(7)

264, 268, 272, 279, 412, 463,

Allmänhetens

(2)

313, 431,

Allmänna

(6)

19, 177, 195, 467, 472, 558,

Allmänt

(8)

4, 6, 194, 236, 411, 474, 678,

Allra

(5)

140, 221, 390, 506, 608,

Alls

(5)

140, 368, 431, 525, 588,

Allt

(41)

26, 34, 63, 89, 98, 117, 120, 203, 205, 236, 259, 268, 317, 327, 348, 372, 380, 397, 398, 400, 471, 484, 514, 533, 535, 556, 566, 577, 581, 585, 604, 610, 626, 627, 649, 661,

Allteftersom

(1)

533,

Alltför

(12)

57, 82, 94, 240, 390, 411, 500, 595, 628, 639,

Alltid

(8)

7, 116, 144, 179, 394, 469, 498, 589,

Alltigenom

(1)

264,

Allting

(2)

465, 589,

Alltså

(28)

22, 40, 98, 124, 126, 141, 144, 146, 173, 204, 220, 232, 368, 435, 489, 514, 518, 526, 569, 583, 588, 609, 613, 642, 682, 695,

Allvar

(5)

133, 220, 515, 536, 582,

Allvarlig

(3)

12, 515,

Allvarliga

(1)

700,

Allvarligt

(2)

407, 453,

Als

(1)

274,

Alternativ

(3)

63, 64, 681,

Alternativa

(3)

18, 29, 324,

Alternative

(1)

217,

Alternativt

(5)

22, 68, 471, 526, 614,

Altiero

(8)

610, 657, 661, 663, 669, 681, 683, 685,

Alunperin

(1)

140,

Alver

(1)

572,

Ambassader

(1)

399,

Ambassadör

(1)

150,

Ambitiös

(1)

54,

Ambitiösa

(1)

237,

America

(3)

55, 175, 418,

American

(10)

50, 58, 86, 251, 284, 308, 310, 386, 390, 493,

Amerika

(3)

21, 247, 462,

Amerikan

(1)

685,

Amerikanarna

(2)

205, 464,

Amerikanarnas

(3)

280, 461, 693,

Amerikaner

(4)

106, 128, 173, 236,

Amerikanism

(1)

71,

Amerikansk

(6)

20, 50, 420, 460, 468, 681,

Amerikanska

(33)

18, 24, 49, 85, 150, 176, 197, 205, 239, 252, 264, 284, 293, 308, 310, 312, 355, 412, 432, 462, 466, 486, 488, 490, 588, 640, 657, 700, 702,

Amerikanskan

(1)

284,

Amerikanske

(2)

251, 391,

Amerikanskt

(1)

124,

Amerikas

(1)

239,

Amnesty

(1)

628,

Amount

(2)

254, 255,

Amsterdam

(1)

89,

Amy

(1)

349,

Ana

(1)

507,

Anade

(4)

32, 317, 565, 659,

Analys

(6)

279, 404, 421, 483, 639, 685,

Analyser

(5)

3, 82, 249, 394,

Analysera

(1)

411,

Analyseras

(1)

305,

Analytiker

(1)

414,

Analytiskt

(1)

189,

Anammat

(1)

82,

Anar

(1)

163,

Anarkister

(1)

180,

Anarkistiska

(1)

594,

Anblick

(1)

446,

Ancient

(1)

291,

And

(67)

17, 20, 26, 55, 82, 86, 175, 177, 180, 187, 191, 197, 209, 217, 232, 240, 243, 247, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 264, 291, 298, 308, 310, 324, 359, 382, 417, 418, 432, 445, 463, 477, 482, 483, 489, 490, 493, 535, 612, 627, 634, 639, 658,

Anda

(2)

279, 580,

Andas

(2)

6, 678,

Ande

(2)

279, 570,

Andelar

(1)

520,

Anders

(1)

674,

Andersson

(1)

508,

Andlig

(3)

462, 469, 476,

Andliga

(1)

469,

Andr

(1)

584,

Andra

(83)

5, 9, 20, 28, 29, 44, 63, 70, 82, 93, 117, 120, 137, 140, 150, 163, 170, 171, 177, 186, 204, 211, 213, 215, 220, 224, 252, 272, 289, 298, 299, 310, 314, 327, 337, 355, 373, 378, 390, 394, 397, 401, 413, 414, 416, 417, 435, 441, 447, 449, 451, 463, 469, 473, 474, 484, 490, 514, 517, 518, 520, 523, 539, 540, 542, 566, 584, 586, 594, 604, 638, 639, 664, 674, 679, 690, 697,

Andraplats

(1)

421,

Andre

(4)

170,

Andreas

(2)

140, 325,

Andrews

(1)

26,

Android

(2)

688, 697,

Androider

(1)

697,

Androiderna

(2)

687, 697,

Androidsystemet

(2)

691, 692,

Androidtelefon

(2)

692,

Androidtelefonen

(1)

689,

Anfallet

(1)

58,

Anföll

(1)

137,

Ang

(4)

68, 304, 612, 619,

Angav

(1)

21,

Angelägenhet

(1)

100,

Angelägenheter

(1)

526,

Angelägna

(1)

656,

Angreppet

(3)

176, 177, 525,

Angreppets

(1)

177,

Angreppskrig

(1)

203,

Angreppskrigen

(1)

704,

Angreps

(1)

43,

Angripa

(3)

144, 150,

Angripit

(1)

85,

Angående

(8)

200, 222, 368, 394, 399, 506, 591,

Anhängare

(3)

353, 355, 673,

Anhålla

(1)

700,

Animerade

(1)

353,

Aning

(3)

416, 554, 586,

Anita

(1)

509,

Anklagad

(2)

268, 399,

Anklagades

(1)

105,

Anklagelser

(1)

268,

Anknyta

(1)

619,

Anknytning

(1)

633,

Ankomst

(1)

617,

Anledning

(11)

32, 48, 56, 62, 144, 269, 292, 320, 419, 446, 490,

Anledningar

(1)

442,

Anledningen

(1)

419,

Anmäla

(1)

334,

Anmälan

(1)

483,

Anmält

(1)

218,

Anmärkningsvärda

(2)

31, 174,

Annan

(18)

7, 40, 68, 87, 88, 137, 146, 227, 265, 288, 330, 390, 412, 461, 474, 551, 569,

Annars

(5)

252, 294, 482, 554, 688,

Annat

(11)

6, 29, 39, 78, 133, 279, 308, 462, 569, 577, 588,

Anneli

(1)

318,

Anniversary

(1)

266,

Annonser

(1)

473,

ANNORLUNDA

(1)

484,

Annorlunda

(6)

330, 472, 475, 499, 579, 706,

Annvi

(7)

119, 139, 143, 153, 155, 201,

Anomalier

(1)

122,

Anonyma

(1)

490,

Anpassat

(1)

233,

Anrikade

(1)

695,

Ansedda

(1)

333,

Anser

(14)

22, 39, 124, 137, 185, 208, 224, 248, 267, 339, 378, 394, 685, 709,

Anses

(7)

239, 327, 354, 403, 411, 501, 692,

Ansett

(1)

604,

Ansikte

(2)

221,

Anskaffad

(1)

506,

Anslag

(3)

54, 205, 560,

Ansluta

(1)

478,

Anslutit

(2)

29, 115,

Ansträngningar

(1)

694,

Anställda

(3)

295, 297, 317,

Anställdas

(1)

317,

Ansvar

(3)

79, 236, 681,

Ansvaret

(1)

681,

Ansvariga

(2)

276, 295,

Ansvarslösa

(1)

268,

Ansvarsområde

(1)

670,

Ansvällda

(1)

682,

Answer

(2)

257, 493,

Ansåg

(10)

59, 64, 144, 159, 189, 223, 469, 604, 636, 661,

Ansågs

(2)

411, 412,

Anta

(3)

295, 390, 637,

Antag

(3)

39, 170, 393,

Antaganden

(2)

446, 578,

Antagandet

(2)

179, 591,

Antagligen

(7)

115, 216, 264, 414, 480, 508, 536,

Antal

(7)

175, 272, 514, 598, 659, 689,

Antalet

(3)

264, 287, 694,

Antar

(3)

236, 448, 633,

Antas

(1)

387,

Antecknade

(1)

60,

Anteckningar

(2)

385, 586,

Anteckningarna

(2)

210, 536,

Anthropology

(1)

619,

Antiamerikansk

(1)

253,

Antiballistiska

(2)

308, 692,

Antika

(1)

396,

Antikrigsdemonstrationer

(1)

204,

Antinazistisk

(1)

555,

Antingen

(1)

324,

Antipati

(1)

642,

Antog

(1)

446,

Antogs

(2)

308, 680,

Antonio

(2)

223, 686,

Ants

(1)

604,

Antydde

(3)

180, 205, 596,

Antyder

(3)

5, 344, 401,

Antyds

(1)

354,

Antände

(1)

212,

Antändes

(1)

28,

Antågande

(1)

281,

Anvendt

(1)

146,

Använda

(5)

135, 137, 294, 390, 695,

Användare

(1)

372,

Användas

(2)

466, 467,

Användbart

(1)

295,

Använde

(2)

16, 304,

Använder

(4)

188, 467, 509, 580,

Användes

(3)

26, 216, 536,

Använding

(1)

580,

Användning

(3)

109, 198, 317,

Används

(1)

305,

Använt

(3)

17, 150, 294,

Använts

(4)

440, 445, 448,

Any

(2)

360, 361,

Apostel

(2)

223, 555,

Appell

(2)

648, 654,

Appellen

(1)

251,

Appeller

(1)

494,

Applications

(1)

693,

Appointee

(2)

490, 493,

April

(5)

89, 177, 337, 421, 695,

Apropå

(2)

8, 489,

Arabemiraten

(1)

50,

Arabiska

(1)

128,

Arabvärlden

(1)

120,

Arbetade

(3)

313, 332, 604,

Arbetar

(1)

98,

Arbete

(3)

140, 449, 578,

Arbetskraft

(1)

533,

Arbetsrum

(2)

199, 211,

Arbetssrum

(1)

210,

Arbetssätt

(1)

333,

Archive

(1)

295,

Are

(7)

191, 232, 355, 356, 357, 358, 359,

Arena

(4)

460, 500,

Argument

(4)

29, 249, 435, 500,

Argumenterat

(1)

445,

Aristofanes

(5)

11, 512, 514, 515, 518,

Aristoteles

(1)

397,

Arketyp

(2)

618,

Arkitekter

(3)

218, 451,

Arkiv

(2)

296, 663,

Arkivsajt

(1)

294,

Arm

(7)

124, 306, 308, 482, 523, 639, 669,

Armeijat

(1)

302,

Arnaud

(2)

313,

Around

(1)

258,

Arroganta

(1)

647,

Art

(1)

144,

Artikel

(24)

86, 109, 217, 252, 284, 325, 337, 348, 351, 354, 355, 405, 445, 471, 482, 520, 554, 619, 631, 661, 689,

Artikelförfattaren

(1)

332,

Artikeln

(3)

333, 478, 612,

Artiklar

(12)

68, 144, 259, 312, 332, 333, 350, 410, 460, 494,

Artiklarna

(1)

312,

Arv

(1)

604,

Arvet

(1)

604,

Aseeton

(1)

310,

Asiens

(1)

647,

ASP

(1)

664,

Aspen

(3)

150,

Asserted

(1)

258,

Associated

(2)

46, 410,

Assume

(1)

258,

Astana

(1)

478,

Astrologer

(1)

507,

Astronomer

(1)

507,

Aten

(1)

397,

Athenska

(1)

517,

Atlantiska

(1)

646,

Atlas

(1)

231,

Atombomben

(3)

111, 279,

Atombomber

(4)

272, 630, 695, 709,

Atombomberna

(1)

273,

Atombombningen

(1)

469,

Atombombs

(1)

711,

Atombombsfabrik

(1)

714,

Atomforskarnas

(2)

274,

Atomic

(1)

274,

Atomkraftsprojekten

(1)

711,

Atommissiler

(1)

693,

Atomstaat

(1)

638,

Atomstaten

(2)

638,

Atomstatens

(1)

469,

Atomstaterna

(1)

177,

Atomvapen

(1)

204,

Atomåldern

(5)

276, 484,

Atomålderns

(1)

638,

Att

(1219)

3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 46, 47, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 68, 70, 71, 72, 73, 81, 82, 84, 85, 86, 90, 91, 93, 94, 98, 99, 102, 108, 109, 110, 115, 116, 117, 120, 124, 126, 127, 128, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 144, 145, 146, 150, 151, 152, 155, 158, 159, 160, 163, 164, 165, 168, 170, 171, 173, 174, 175, 179, 180, 183, 185, 186, 189, 190, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 201, 203, 204, 205, 208, 209, 211, 213, 215, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 229, 235, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 247, 248, 249, 251, 252, 259, 264, 265, 267, 268, 269, 270, 272, 273, 275, 277, 278, 279, 280, 281, 283, 284, 285, 287, 288, 289, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 301, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 313, 314, 315, 317, 318, 320, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 330, 332, 333, 336, 337, 338, 344, 350, 352, 353, 355, 357, 367, 368, 369, 372, 373, 374, 377, 378, 381, 382, 383, 388, 390, 392, 393, 394, 395, 397, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 416, 417, 419, 420, 421, 424, 427, 429, 430, 434, 435, 436, 437, 440, 442, 444, 445, 446, 447, 448, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 460, 462, 463, 464, 466, 467, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 487, 488, 489, 490, 494, 496, 499, 500, 501, 504, 506, 507, 508, 509, 510, 514, 515, 516, 520, 523, 525, 526, 529, 530, 534, 536, 540, 543, 544, 545, 547, 550, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 563, 565, 566, 569, 570, 574, 575, 577, 578, 580, 582, 583, 584, 585, 587, 588, 591, 592, 593, 595, 596, 597, 598, 599, 604, 605, 607, 608, 609, 611, 612, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 623, 626, 628, 629, 630, 633, 634, 636, 637, 638, 639, 643, 644, 648, 651, 653, 656, 657, 659, 661, 662, 664, 665, 668, 669, 671, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 680, 681, 682, 685, 686, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 700, 702, 704, 706, 709, 711, 712, 714,

Attac

(1)

628,

ATTAC

(1)

19,

Attack

(1)

592,

Attacken

(2)

38, 280,

Attacker

(3)

124, 336, 350,

Attackera

(1)

476,

Attackerna

(6)

82, 180, 336, 350, 399, 584,

Attackernas

(1)

215,

Attacks

(2)

17, 217,

Attentat

(2)

175, 179,

Attentaten

(3)

140, 706,

Attentatet

(1)

119,

Attentatsmän

(1)

174,

Attitude

(1)

333,

Attribut

(1)

116,

Augusti

(9)

105, 217, 273, 276, 292, 399, 463, 484, 555,

Augusto

(1)

702,

Australia

(1)

386,

Australien

(2)

293, 298,

Autenticitet

(1)

412,

Autentiska

(2)

221, 657,

Autokratiskt

(1)

57,

Automatiserade

(1)

38,

Avancerad

(1)

472,

Avancerade

(1)

38,

Avdankade

(1)

237,

Avdelning

(1)

19,

Avdöde

(1)

610,

Averys

(1)

356,

Avfall

(1)

236,

Avfallet

(1)

484,

Avfärd

(1)

25,

Avfärda

(1)

185,

Avfärdade

(1)

168,

Avfärdande

(1)

647,

Avfärdas

(1)

417,

Avföring

(1)

533,

Avge

(2)

383, 700,

Avgjort

(1)

236,

Avgå

(1)

559,

Avgöra

(1)

222,

Avgörande

(3)

215, 420, 500,

Avhämta

(1)

178,

Avled

(3)

395, 414, 611,

Avleda

(3)

82, 544,

Avlider

(1)

464,

Avlyssna

(1)

295,

Avlyssnandet

(1)

317,

Avlyssnas

(2)

208, 232,

Avlyssning

(4)

293, 298, 299,

Avlönade

(1)

117,

Avresan

(1)

689,

Avrättades

(1)

245,

Avseende

(3)

116, 310, 418,

Avseenden

(3)

233, 357, 451,

Avseendet

(1)

182,

Avser

(3)

188, 236, 467,

Avses

(1)

666,

Avsett

(1)

85,

Avsevärt

(1)

267,

Avsikt

(3)

35, 259, 301,

Avsikten

(1)

608,

Avsiktlig

(1)

28,

Avsiktligt

(1)

26,

Avskedstal

(1)

463,

Avskedtal

(1)

463,

Avskyvärd

(1)

180,

Avskyvärt

(2)

259,

Avsluta

(1)

53,

Avslutar

(1)

404,

Avslöja

(2)

82, 518,

Avslöjad

(1)

287,

Avslöjade

(5)

20, 56, 192, 265, 293,

Avslöjades

(1)

297,

Avslöjande

(1)

74,

Avslöjanden

(4)

288, 297, 310,

Avslöjandena

(1)

289,

Avslöjandet

(1)

82,

Avslöjas

(1)

193,

Avslöjat

(1)

263,

Avslöjats

(1)

263,

Avsnitt

(3)

208, 515, 640,

Avsnittet

(2)

235, 506,

Avstå

(2)

578, 714,

Avstånd

(3)

150, 160, 591,

Avståndet

(1)

150,

Avsändare

(1)

488,

Avsände

(1)

372,

Avsåg

(1)

637,

Avtalade

(1)

24,

Avtalet

(2)

308, 611,

Avtar

(1)

264,

Avtrubbad

(1)

713,

Avvek

(1)

208,

Avvikare

(1)

463,

Avvikelsen

(1)

25,

Avvikelser

(1)

24,

Avviker

(1)

115,

Avvikit

(1)

403,

Avvärja

(1)

124,

Axelmakterna

(1)

272,

Axelryckning

(1)

289,

Azerbajanska

(1)

284,

B

Babyn

(1)

514,

Back

(1)

685,

Backes

(1)

312,

Background

(1)

257,

Backspegel

(1)

223,

Bad

(1)

251,

Baer

(2)

409, 415,

Bagatellisera

(1)

72,

Bagatelliseringen

(1)

69,

Bakgrunden

(2)

150, 628,

Bakgrundsinformation

(2)

115, 695,

Bakhåll

(1)

174,

Bakom

(15)

83, 84, 109, 127, 133, 140, 144, 173, 188, 195, 259, 265, 457, 540,

Baksida

(1)

302,

Baksidestexten

(1)

520,

Bakslag

(1)

19,

Bakteriehärden

(1)

21,

Bakterier

(1)

22,

Bakvänt

(1)

567,

Bakåt

(1)

310,

Balanserade

(1)

341,

Balansvåg

(1)

572,

Ballistic

(1)

714,

Ballistiker

(1)

691,

Ballongen

(1)

466,

Banaliteter

(1)

264,

Bancaire

(1)

524,

Banden

(1)

413,

Banksektorn

(1)

317,

Bar

(2)

29,

Bara

(72)

10, 18, 26, 49, 53, 58, 82, 108, 115, 116, 124, 130, 137, 144, 152, 168, 178, 180, 198, 209, 223, 236, 238, 249, 279, 280, 294, 313, 325, 372, 380, 383, 403, 413, 477, 481, 483, 506, 507, 520, 525, 526, 545, 557, 559, 561, 563, 566, 582, 583, 584, 587, 595, 598, 599, 610, 612, 614, 633, 657, 659, 685, 695, 706,

Barack

(1)

695,

Barn

(4)

546, 602, 678, 700,

Barnbarn

(1)

296,

Barnen

(2)

547, 566,

Barnsligt

(1)

76,

Bart

(1)

613,

Basen

(2)

164, 407,

Basens

(1)

164,

Baserade

(1)

442,

Baserande

(1)

302,

Baserar

(2)

46, 173,

Basstation

(1)

692,

Baudelaire

(1)

712,

Baudelaires

(1)

712,

Baudrillard

(4)

279, 281,

Baudrillards

(3)

279, 281,

BBC

(3)

46, 524, 525,

Beakta

(1)

81,

Beaktas

(1)

197,

Bearbetat

(1)

385,

Bedeutung

(2)

227, 305,

Bedrar

(1)

116,

Bedrift

(1)

452,

Bedriva

(1)

68,

Bedrivas

(1)

678,

Bedrog

(1)

308,

Bedrägeri

(4)

128, 437, 441, 453,

Bedömde

(2)

278, 407,

Bedömer

(2)

278, 591,

Bedömning

(1)

591,

Bedömningar

(1)

657,

Been

(2)

254, 255,

Befann

(3)

47, 310, 397,

Befinna

(1)

398,

Befinner

(7)

98, 151, 544, 559, 563, 575, 592,

Befogenheter

(2)

268,

Befogenheters

(1)

268,

Befolkas

(1)

237,

Befolkningar

(1)

594,

Befria

(1)

681,

Befrielsen

(1)

223,

Befryndad

(1)

558,

Befunnit

(1)

448,

Befälhavares

(1)

215,

Beger

(1)

516,

Begicks

(5)

165, 203, 320, 400, 704,

Begravdes

(1)

611,

Begravningen

(1)

420,

Begravningsceremoni

(1)

405,

Begrebet

(4)

146,

Begrep

(1)

616,

Begrepp

(7)

4, 333, 368, 397, 630, 700,

Begreppen

(3)

490, 499, 500,

Begreppet

(17)

188, 238, 280, 329, 333, 368, 369, 372, 468, 496, 500, 547, 619, 638,

Begreppsutredning

(1)

368,

Begripa

(4)

94, 196, 310, 639,

Begriper

(4)

155, 238, 265, 523,

Begriplig

(1)

450,

Begripliga

(1)

177,

Begripligare

(1)

483,

Begränsa

(1)

500,

Begränsade

(2)

192, 203,

Begränsar

(1)

462,

Begynnelsbokstav

(1)

618,

Begynnelseskede

(1)

524,

Begått

(1)

313,

Begåtts

(2)

82, 179,

Begåvade

(1)

575,

Behagar

(1)

674,

Behandla

(2)

578, 706,

Behandlades

(1)

50,

Behandlar

(4)

3, 183, 490, 501,

Behandlas

(2)

354, 411,

Behandling

(1)

44,

Behandlingen

(1)

344,

Behavioral

(2)

386, 390,

Behind

(7)

180, 217, 240, 255, 308, 493, 535,

Behov

(6)

133, 134, 294, 295, 381,

Behovet

(1)

651,

Behärska

(1)

222,

Behärskar

(2)

150, 222,

Behåll

(1)

155,

Behålla

(1)

199,

Behörigen

(1)

376,

Behöva

(3)

10, 482, 661,

Behövas

(2)

464, 695,

Behövde

(2)

295, 585,

Behövdes

(3)

205, 506, 574,

Behöver

(21)

12, 127, 152, 194, 197, 232, 236, 238, 253, 259, 305, 323, 374, 575, 620, 634, 657, 688, 692,

Behövs

(8)

100, 128, 305, 333, 368, 559, 615, 629,

Behövt

(1)

275,

Behövts

(2)

506, 621,

Beivra

(1)

377,

Bekant

(5)

221, 494, 554, 664, 679,

Bekanta

(2)

178, 353,

Bekantskap

(1)

538,

Beklagat

(1)

146,

Bekriga

(1)

476,

Bekräfta

(1)

47,

Bekräftar

(1)

566,

Bekräftats

(1)

63,

Bekymmer

(2)

349, 357,

Bekymrade

(1)

21,

Bekymrar

(1)

21,

Bekännelse

(1)

383,

Bekännelsevideo

(1)

411,

Believe

(1)

494,

Bellum

(1)

6,

Belong

(1)

257,

Belysande

(1)

542,

Belägg

(5)

39, 339, 343, 350, 378,

Belägga

(1)

287,

Beläggen

(1)

411,

Belöning

(1)

50,

Bemärkelse

(1)

467,

Bemöta

(2)

115, 289,

Benedikt

(2)

333, 350,

Benen

(1)

404,

Benhårt

(1)

63,

Beno

(1)

314,

Bensin

(3)

211, 213,

Bensinen

(1)

211,

Bensintankarna

(1)

209,

Benämnas

(1)

115,

Benämning

(1)

675,

Beredd

(4)

68, 538, 559, 643,

Beredda

(2)

374, 469,

Beredde

(1)

126,

Bergen

(2)

407,

Bergson

(1)

558,

Berlet

(2)

349,

Berlin

(1)

681,

Bernard

(1)

314,

Bernstein

(1)

287,

Bero

(2)

139, 539,

Beroende

(2)

3, 115,

Beror

(9)

150, 259, 321, 469, 550, 673, 679, 680, 681,

Bertossa

(1)

314,

Bertrand

(2)

105, 714,

Beräknade

(1)

144,

Beräknande

(1)

152,

Beräkningen

(2)

336, 350,

Berämda

(1)

454,

Berätta

(5)

32, 178, 259, 284, 330,

Berättade

(2)

208, 313,

Berättar

(5)

313, 397, 507, 520, 523,

Berättarjag

(1)

524,

Berättas

(1)

251,

Berättelsen

(6)

19, 79, 214, 466, 563, 652,

Berättelsens

(1)

523,

Berättelser

(5)

137, 264, 562, 564, 566,

Berättelserna

(1)

487,

Berömd

(1)

10,

Berömda

(4)

11, 187, 274, 397,

Berör

(3)

221, 269, 625,

Beröva

(1)

421,

Besatt

(1)

713,

Besegras

(1)

236,

Besitter

(1)

225,

Besked

(1)

709,

Beskrev

(3)

57, 310, 700,

Beskriva

(2)

96, 463,

Beskrivas

(3)

155, 335, 693,

Beskriver

(2)

675, 685,

Beskrivet

(1)

609,

Beskrivning

(7)

100, 232, 357, 358, 368, 580, 678,

Beskrivningar

(2)

236, 678,

Beskrivs

(1)

340,

Beskyllde

(1)

71,

Beskyllt

(1)

318,

Beslut

(4)

150, 268, 336, 350,

Besluta

(1)

268,

Beslutat

(1)

150,

Besluten

(1)

268,

Beslutet

(1)

662,

Beslutsfattare

(1)

150,

Beslutsstrukturer

(1)

26,

Beslöt

(4)

297, 308, 583, 671,

Besserwisser

(9)

167, 169, 170, 171,

Besserwissern

(2)

170,

Besserwisserparadoxen

(1)

170,

Best

(1)

333,

Bestod

(3)

29, 314, 397,

Bestraffning

(2)

367, 369,

Beställa

(1)

150,

Beställt

(1)

293,

Bestämda

(2)

188, 467,

Bestämdes

(1)

442,

Bestämma

(1)

442,

Bestämmas

(1)

679,

Bestäms

(1)

82,

Bestämt

(2)

349, 463,

Bestå

(1)

419,

Bestående

(1)

628,

Består

(6)

10, 68, 140, 186, 478, 713,

Bestått

(1)

140,

Besvara

(1)

21,

Besvisföring

(1)

487,

Besynnerligt

(1)

587,

Besättningen

(1)

523,

Besök

(5)

50, 294, 353, 397, 508,

Besökaren

(1)

294,

Besöker

(1)

580,

Besökte

(1)

397,

Betalt

(1)

68,

Beteckna

(1)

490,

Betecknar

(1)

220,

Beteckning

(2)

323, 368,

Betegnelse

(1)

146,

Betlehem

(1)

514,

Betonade

(1)

208,

Betrakta

(2)

269, 322,

Betraktad

(2)

312, 471,

Betraktade

(1)

700,

Betraktar

(2)

187, 471,

Betraktas

(2)

196, 393,

Betraktat

(1)

177,

Betraktats

(1)

98,

Beträffande

(7)

174, 217, 392, 394, 451, 534, 689,

Beträffar

(4)

4, 120, 253, 394,

Betti

(1)

572,

Betvivla

(1)

419,

Betvivlar

(1)

18,

Betvivlat

(1)

412,

Between

(3)

256, 445, 658,

Betyda

(2)

19, 170,

Betydande

(2)

68, 419,

Betydde

(1)

8,

Betydelse

(12)

94, 205, 226, 227, 228, 317, 336, 350, 351, 420, 486, 563,

Betydelsen

(4)

227, 305, 446, 500,

Betyder

(23)

62, 74, 116, 133, 150, 164, 168, 169, 170, 205, 224, 226, 253, 277, 334, 506, 530, 626, 666, 674,

Betydligt

(5)

29, 247, 471, 474, 694,

Betydning

(1)

146,

Beundransvärd

(1)

452,

Beundrare

(1)

494,

Bevakat

(1)

337,

Bevakning

(1)

310,

Bevara

(2)

264, 595,

Bevarade

(1)

599,

Bevarats

(1)

397,

Bevis

(11)

54, 84, 86, 414, 419, 438, 439, 440, 448, 487,

Bevisa

(2)

44, 412,

Bevisar

(1)

137,

Bevisas

(1)

196,

Bevisbart

(1)

411,

Beviset

(1)

580,

Bevisföring

(1)

337,

Bevisligen

(1)

693,

Bevismaterial

(1)

337,

Bevisning

(1)

472,

Bibliotek

(14)

5, 232, 508, 575, 581, 582, 584, 598, 601, 608, 624,

Bibliotekarie

(5)

332, 577, 627,

Bibliotekarien

(8)

350, 506, 540, 577, 580, 623, 627,

Bibliotekariens

(1)

577,

Bibliotekarier

(4)

333, 374, 507, 577,

Bibliotekarierna

(9)

373, 510, 523, 536, 545, 580, 625, 628,

Bibliotekariernas

(8)

510, 545, 579, 580, 581, 583, 598, 628,

Bibliotekarieyrket

(1)

625,

Biblioteken

(5)

583, 584, 585,

Bibliotekens

(1)

585,

Biblioteket

(26)

503, 504, 506, 554, 569, 574, 577, 580, 599, 607, 608, 609, 612, 616, 618, 623, 624, 625, 626,

Bibliotekets

(10)

232, 506, 507, 510, 550, 580, 581, 605, 624,

Bibliotekiseras

(1)

507,

Biblioteksbygget

(1)

609,

Biblioteksböckerna

(1)

536,

Biblioteksdagarna

(1)

231,

Biblioteksfilosofiskt

(1)

232,

Biblioteksfrågan

(1)

606,

Biblioteksgrundaren

(1)

609,

Bibliotekskatalogen

(1)

580,

Bibliotekskort

(1)

580,

Biblioteksmakten

(2)

605, 625,

Biblioteksmaktens

(1)

617,

Biblioteksutvecklingen

(1)

627,

Biblioteksvetaren

(1)

554,

Biblioteksvetenskapen

(1)

232,

Biblioteksvetenskapens

(2)

580, 623,

Biblioteksväsen

(1)

582,

Biblioth

(1)

608,

Bidra

(3)

452, 604, 628,

Bidrag

(1)

232,

Bidraget

(2)

233,

Bidragit

(2)

126, 314,

Bidrar

(1)

268,

Bidrog

(3)

58, 279, 317,

Bifoga

(1)

270,

Bikupa

(1)

533,

Bild

(2)

115, 561,

Bilda

(1)

427,

Bildat

(1)

356,

Bilden

(1)

534,

Bilder

(1)

35,

Bildningsinsats

(1)

650,

Bilioteket

(1)

580,

Bill

(4)

333, 350, 359, 548,

Billig

(1)

533,

Billigare

(1)

109,

Bin

(45)

16, 48, 49, 50, 51, 56, 84, 85, 105, 113, 115, 124, 180, 310, 322, 384, 385, 386, 392, 394, 395, 399, 400, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 417, 418, 487, 493,

Bindande

(1)

419,

Biologisk

(1)

651,

Bipolaritet

(1)

455,

Birgitta

(1)

542,

Biskopar

(1)

247,

Bit

(3)

28, 284, 474,

Biträdande

(1)

338,

Bittra

(1)

307,

Bjuder

(1)

171,

Bjärt

(1)

451,

Björkeson

(1)

712,

Black

(1)

700,

Blad

(1)

75,

Bladen

(1)

510,

Bladet

(1)

473,

Blair

(3)

204, 559,

Blairs

(1)

681,

Blaise

(1)

544,

Bland

(13)

55, 93, 176, 235, 239, 333, 350, 383, 403, 548, 592, 619,

Blanket

(1)

482,

Blev

(35)

8, 20, 22, 25, 39, 41, 43, 82, 105, 116, 146, 160, 186, 199, 215, 216, 245, 273, 390, 414, 424, 463, 514, 554, 555, 577, 587, 633, 671, 688, 714,

Bli

(31)

12, 81, 82, 192, 195, 222, 225, 237, 336, 350, 383, 424, 453, 460, 469, 471, 472, 523, 580, 608, 625, 644, 648, 653, 661, 688, 700,

Blick

(1)

578,

Blickar

(2)

82, 478,

Blid

(1)

627,

Blinda

(1)

712,

Blindhet

(1)

152,

Blindo

(1)

273,

Blir

(20)

21, 89, 109, 124, 146, 192, 367, 388, 434, 453, 455, 490, 500, 526, 588, 591, 597, 617, 680,

Blivit

(20)

3, 98, 124, 137, 245, 287, 308, 341, 383, 414, 484, 506, 536, 547, 581, 614, 638, 711,

Blix

(1)

146,

Blixten

(1)

178,

Blocked

(1)

285,

Blod

(1)

533,

Blodgrupp

(2)

523,

Blodiga

(2)

524, 704,

Blodigt

(2)

203, 220,

Blodtransfusion

(1)

523,

Blogg

(4)

68, 372,

Blogga

(1)

68,

Bloggandet

(2)

68,

Bloggar

(5)

66, 120, 372, 460,

Bloggare

(2)

67, 68,

Bloggaren

(7)

68, 117,

Bloggarna

(2)

68, 373,

Bloggen

(1)

353,

Bloggosfärens

(1)

68,

Blommor

(1)

712,

Blott

(5)

240, 367, 390, 613, 614,

Blotta

(1)

414,

Blottar

(1)

489,

Blower

(1)

284,

Blåsbälgar

(1)

208,

Blåser

(1)

265,

Blöta

(1)

424,

Bnf

(1)

610,

Boat

(1)

328,

Bob

(1)

287,

Bobrikoff

(1)

179,

Boeing

(5)

37, 39, 693,

Boeingen

(2)

39,

Boeingens

(2)

39,

Bogus

(1)

325,

Bok

(56)

3, 6, 20, 56, 108, 116, 183, 236, 240, 248, 274, 298, 310, 313, 325, 382, 390, 397, 404, 415, 417, 426, 431, 433, 436, 454, 455, 456, 468, 471, 477, 489, 490, 501, 506, 529, 536, 542, 563, 566, 574, 575, 578, 581, 583, 584, 586, 589, 638, 650, 688,

Bokanmälan

(1)

458,

Boken

(44)

6, 13, 20, 55, 108, 150, 183, 249, 304, 310, 313, 318, 324, 394, 435, 436, 450, 457, 488, 490, 501, 506, 518, 523, 524, 529, 530, 545, 550, 569, 581, 585, 618, 688, 692, 700,

Bokens

(7)

5, 330, 430, 435, 524, 526, 540,

Bokförlag

(1)

248,

Bokkatalog

(1)

247,

Bokklubb

(1)

522,

Bokkort

(1)

536,

Boklånare

(1)

559,

Bokomslagets

(1)

302,

Bokstavliga

(1)

560,

Bokstavligen

(3)

40, 279, 609,

Bokupplagor

(1)

334,

Bolags

(1)

284,

Bolognas

(1)

301,

Bomba

(1)

378,

Bomber

(3)

109, 695, 696,

Bombning

(1)

236,

Bombningen

(2)

146, 301,

Boning

(1)

610,

Bonniers

(2)

220, 638,

Bono

(2)

53, 551,

Bonus

(1)

279,

Books

(7)

55, 68, 86, 175, 214, 243, 298,

Bor

(6)

87, 88, 120, 708,

Borde

(49)

24, 25, 29, 32, 39, 49, 51, 82, 100, 137, 140, 168, 182, 204, 220, 224, 238, 251, 263, 318, 382, 399, 400, 462, 482, 490, 555, 559, 566, 577, 607, 628, 636, 682, 692,

Bordet

(1)

548,

Borgerliga

(1)

558,

Borgmästare

(1)

31,

Borgmästarens

(1)

34,

Borgå

(2)

583, 585,

Borne

(1)

240,

Borra

(2)

224, 355,

Borradori

(2)

382,

Bort

(7)

82, 124, 208, 554, 611, 673, 688,

Bortaplan

(1)

57,

Bortfördes

(1)

524,

Bortse

(1)

355,

Bortser

(2)

440, 659,

Bortsett

(2)

177, 246,

Borttappade

(2)

294, 296,

Bortåt

(1)

247,

Bossis

(1)

686,

Boston

(1)

25,

Bot

(1)

559,

Bourgeoisien

(1)

188,

Boy

(3)

256, 257,

Boys

(3)

520, 538,

Bra

(24)

9, 82, 128, 159, 161, 179, 196, 214, 223, 224, 225, 236, 280, 308, 452, 526, 529, 552, 563, 628, 639, 681, 695,

Bradley

(1)

268,

Brages

(1)

68,

Bragte

(1)

287,

Brain

(1)

619,

Branch

(13)

20, 86, 243, 417, 489, 490, 493,

Brand

(2)

435, 618,

Branden

(3)

29, 40, 124,

Brandkåren

(2)

36, 217,

Brandmän

(2)

29, 218,

Brandmännen

(1)

32,

Brandmästaren

(1)

36,

Brann

(3)

124, 211, 212,

Bravader

(1)

480,

Breaking

(1)

291,

Bred

(3)

18, 427, 680,

Breda

(1)

463,

Breder

(1)

381,

Bresjnev

(4)

223,

Brett

(2)

383, 417,

Brev

(8)

144, 345, 372, 488, 493, 494,

Brevets

(1)

488,

BRIC

(1)

481,

Briet

(2)

627,

Brigham

(2)

86, 199,

Bright

(1)

177,

Brighter

(1)

274,

Bring

(1)

255,

Brings

(1)

257,

Brinnande

(3)

28, 35, 180,

Bristande

(2)

26, 124,

Bristen

(1)

394,

Brister

(3)

13, 18, 327,

Britain

(1)

685,

British

(1)

332,

Britt

(1)

685,

Britternas

(2)

700,

Brittimperiets

(1)

710,

Brittiska

(10)

236, 245, 293, 304, 333, 350, 411, 685,

Broder

(1)

713,

Broken

(1)

328,

Brokig

(1)

18,

Brokiga

(1)

96,

Bror

(2)

140, 548,

Brothers

(1)

520,

Brott

(30)

82, 100, 165, 179, 203, 226, 232, 304, 305, 313, 317, 320, 329, 352, 368, 369, 372, 377, 400, 414, 419, 547, 599,

Brottas

(1)

53,

Brotten

(10)

180, 224, 251, 367, 378, 380, 383, 394, 411, 704,

Brottet

(1)

305,

Brottsanstiftare

(1)

84,

Brottsbegrepp

(1)

368,

Brottsliga

(4)

195, 203, 304, 381,

Brottsundersökning

(1)

54,

Brottsundersökningen

(2)

597, 598,

Brottsutredare

(1)

140,

Brottsutredning

(5)

100, 367, 369, 378, 414,

Brottsutredningen

(1)

100,

Browns

(1)

334,

Bruce

(1)

409,

Bruges

(3)

146, 685,

Brugesgroup

(1)

685,

Brugesgruppens

(2)

685, 686,

Brugge

(1)

685,

Brugt

(3)

146,

Bruk

(1)

700,

Brukade

(3)

276, 427, 484,

Brukar

(11)

115, 124, 310, 334, 366, 368, 388, 393, 630, 679, 693,

Brukat

(1)

354,

Brunnit

(1)

124,

Brunschvicq

(1)

558,

Brutit

(1)

314,

Bry

(1)

526,

Bryssel

(4)

610, 685,

Bryta

(1)

437,

Brzezinski

(6)

56, 57, 235, 310,

Brzezinskis

(5)

55, 56, 58, 310,

Bräcklighet

(1)

383,

Bränder

(8)

28, 29, 35, 124, 218, 275, 434, 446,

Bränderna

(17)

16, 29, 35, 36, 124, 197, 201, 208, 212, 443,

Brändernas

(1)

439,

Bränna

(1)

482,

Bränsen

(1)

482,

Bränsle

(1)

294,

Bräschen

(1)

604,

Bråte

(1)

434,

Bröderna

(3)

182, 520,

Bröt

(2)

463, 669,

Budgetandelar

(1)

264,

Budskap

(1)

406,

Budskapen

(1)

411,

Building

(7)

209, 427, 432, 435, 473, 664,

Buildings

(1)

86,

Buller

(1)

394,

Bunkum

(9)

250, 251, 252, 253, 254, 255, 256,

Burping

(1)

256,

Bush

(18)

17, 20, 60, 61, 82, 135, 144, 195, 204, 254, 255, 304, 308, 387, 408, 493, 559,

Bushadministrationen

(8)

127, 128, 164, 180, 259, 704,

Bushadministrationens

(2)

164, 205,

Bushregeringen

(2)

144, 411,

Bushregeringens

(2)

326, 413,

Bushs

(2)

31, 53,

Business

(2)

232,

But

(6)

191, 255, 256, 257, 258,

Bygga

(8)

82, 205, 481, 608, 690, 694,

Byggandet

(1)

273,

Byggaren

(1)

554,

Byggd

(1)

29,

Byggda

(1)

140,

Byggde

(3)

55, 273, 308,

Bygger

(8)

73, 135, 354, 445, 478, 616, 631, 693,

Bygget

(1)

140,

Byggnad

(6)

34, 35, 211, 428, 431, 610,

Byggnaden

(17)

31, 34, 38, 39, 140, 211, 212, 394, 427, 428, 429, 434, 440, 448,

Byggnadens

(2)

35, 439,

Byggnader

(3)

28, 137, 216,

Byggnaderna

(8)

28, 29, 36, 124, 208, 215, 216, 445,

Byggnadernas

(2)

29,

Byggnads

(1)

427,

Byggnadsingenjörer

(1)

29,

Byggnadskonstruktion

(1)

427,

Byggt

(2)

580, 688,

Byn

(1)

89,

Byråkrater

(1)

264,

Byråkratin

(1)

463,

Byskola

(1)

90,

Bär

(5)

417, 484, 664, 681,

Bära

(1)

575,

Bäst

(9)

36, 74, 124, 223, 327, 453, 464, 578, 604,

Bästa

(5)

124, 221, 313, 436, 520,

Bäste

(1)

517,

Bättra

(1)

504,

Bättre

(14)

25, 26, 63, 82, 115, 170, 233, 472, 540, 559, 583,

Bättring

(1)

559,

Båda

(5)

6, 13, 159, 227, 276,

Både

(11)

108, 124, 152, 198, 204, 239, 374, 566, 580, 688,

Bång

(1)

394,

Båtföraren

(1)

516,

Båtlägenhet

(1)

517,

Böcker

(27)

3, 20, 21, 22, 49, 120, 214, 243, 248, 312, 333, 407, 417, 418, 486, 491, 492, 494, 504, 511, 524, 540, 558, 580, 585, 598,

Böckerna

(3)

64, 577, 598,

Böckers

(1)

506,

Bör

(31)

9, 38, 54, 58, 68, 82, 93, 94, 165, 192, 222, 224, 238, 323, 383, 393, 399, 443, 444, 446, 447, 448, 449, 483, 487, 507, 605, 609, 626, 678,

Börja

(16)

127, 150, 180, 204, 217, 294, 312, 330, 333, 464, 523, 588, 593, 628, 676, 708,

Började

(15)

29, 56, 140, 144, 163, 179, 245, 372, 463, 464, 514, 586, 637,

Början

(25)

19, 20, 64, 68, 105, 133, 146, 201, 223, 240, 276, 397, 408, 454, 463, 484, 515, 536, 547, 700,

Börjar

(9)

140, 223, 244, 434, 470, 484, 544, 616, 688,

Börjat

(5)

63, 318, 342, 343, 373,

Böök

(5)

120, 131, 145, 149, 605,

C

California

(1)

418,

Callaway

(4)

50, 51,

Calvert

(2)

284, 482,

Campbell

(1)

293,

Campell

(1)

297,

Campesina

(1)

628,

Campis

(1)

575,

Can

(2)

256,

Cancer

(1)

462,

Cancerhärden

(2)

464,

Cancerläkare

(1)

462,

Cancersjuke

(1)

73,

Cannabis

(2)

575,

Canossa

(1)

247,

Canossavand

(1)

247,

Captain

(1)

328,

Careful

(1)

258,

Carl

(1)

287,

Carol

(1)

21,

Carole

(1)

520,

Carters

(2)

56, 310,

Case

(1)

284,

Cass

(3)

490,

Catastrophe

(1)

337,

Catilina

(6)

98, 454, 534, 536,

Catilinae

(3)

6,

Catilinakriget

(1)

6,

Catilinas

(2)

6, 531,

Cato

(1)

397,

Caused

(1)

256,

Causes

(1)

490,

Causing

(1)

256,

Caymanöarna

(1)

551,

CBS

(2)

43, 410,

Cease

(1)

616,

Center

(19)

16, 31, 55, 137, 139, 150, 165, 175, 209, 214, 337, 354, 378, 432, 482,

Centerkvinnan

(1)

318,

Centers

(1)

163,

Centrala

(5)

188, 673, 689,

Centralasien

(1)

57,

Centraliserad

(1)

685,

Centralt

(1)

194,

Centralvärmeugnarna

(1)

294,

Centrum

(2)

197, 432,

Century

(2)

58, 236,

Cercato

(1)

661,

Chair

(2)

17,

Challenges

(1)

231,

Change

(10)

256, 333, 355, 356, 357, 358, 359,

Changes

(2)

333, 483,

Chans

(4)

310, 477, 554, 593,

Chansen

(1)

709,

Charles

(1)

712,

Chattar

(1)

372,

Chef

(2)

54, 490,

Chefen

(4)

21, 39, 287, 529,

Cheferna

(1)

313,

Chefers

(1)

115,

Chemical

(2)

251, 337,

Cheney

(5)

59, 195, 304, 308, 408,

Chessboard

(4)

56, 310,

Chesterton

(1)

636,

Chiesa

(1)

325,

Child

(1)

308,

Children

(1)

547,

Chile

(2)

702, 706,

Chiles

(1)

587,

China

(1)

421,

Chip

(1)

349,

Chock

(1)

280,

Chocken

(1)

279,

Chocktillstånd

(1)

592,

Chomsky

(4)

251, 494,

Chossudovskis

(1)

55,

Chris

(5)

236, 284, 482, 494,

Christer

(1)

602,

Christian

(9)

180, 217, 240, 243, 247, 493, 535, 709,

Chronicle

(2)

55, 175,

Churchills

(1)

310,

CIA

(10)

34, 50, 51, 56, 137, 325, 415, 416, 702,

CIAs

(2)

303, 304,

Cicero

(1)

534,

Ciceros

(1)

454,

Circa

(1)

133,

Circumstances

(1)

360,

Cit

(2)

236, 627,

Citat

(5)

294, 310, 386, 389, 542,

Citatet

(8)

302, 330, 387, 388, 390, 661,

Citatsamling

(1)

310,

Citera

(6)

116, 292, 358, 404, 454, 674,

Citerar

(4)

298, 412, 415, 612,

Citeras

(3)

191, 520, 688,

Citerat

(1)

657,

City

(1)

217,

Civil

(1)

251,

Civila

(6)

16, 24, 26, 589, 704,

Civilisation

(1)

618,

Civilt

(1)

589,

Ckström

(4)

513, 515, 518,

Claes

(1)

508,

Claremont

(1)

20,

Clark

(1)

235,

Clausewitz

(1)

469,

Clay

(2)

68, 298,

Clearingfirman

(1)

313,

Clearstream

(2)

313, 314,

Clearstreamskandalen

(2)

313, 314,

Clearstreamskandalerna

(4)

311, 312, 314,

Climate

(3)

256, 482,

Clinton

(1)

146,

Clintons

(2)

144, 288,

Clocks

(1)

177,

CNN

(3)

407, 410,

Cockburn

(1)

494,

Code

(2)

291, 358,

Coding

(1)

313,

Cognitive

(2)

490, 493,

Cohen

(3)

261, 291, 328,

Cohens

(3)

261, 285,

Col

(1)

584,

Cold

(1)

177,

Colin

(4)

146, 204, 306, 308,

Collapse

(3)

86, 432, 435,

Collapses

(1)

209,

Columbia

(1)

332,

Com

(2)

209, 685,

Come

(1)

661,

Comes

(1)

68,

Comment

(1)

209,

Commented

(1)

627,

Commerce

(1)

432,

Commission

(3)

17, 20, 493,

Committee

(1)

714,

Commonweal

(1)

640,

Communiste

(1)

555,

Company

(1)

693,

Complete

(1)

268,

Complex

(1)

463,

Complicity

(1)

81,

Comprehensive

(2)

55, 175,

Comunista

(1)

223,

Conduct

(1)

358,

Confederacy

(1)

569,

Conflicts

(2)

257, 258,

Congress

(1)

417,

Coniuratio

(1)

6,

Coniuratione

(1)

6,

Coniurationis

(1)

462,

Connections

(1)

445,

Conspiracies

(2)

191,

Conspiracy

(16)

21, 188, 191, 490, 493, 526, 612, 634, 640, 649,

Conspiratio

(1)

6,

Conspiration

(1)

558,

Conspiratione

(1)

6,

Conspirators

(1)

191,

Constitution

(1)

359,

Construction

(1)

209,

Consummate

(1)

191,

Contains

(1)

285,

Contemporary

(1)

249,

Content

(1)

285,

Continuation

(1)

658,

Continuing

(1)

257,

Contradictions

(1)

417,

Controversy

(1)

333,

Conversation

(4)

232, 257,

Cooperation

(1)

478,

Cooperative

(2)

55, 175,

COPRI

(3)

144, 146,

Copyright

(1)

285,

Corn

(1)

494,

Corporation

(2)

243, 693,

Corporations

(1)

247,

Council

(1)

284,

Country

(1)

285,

Course

(1)

658,

Cover

(3)

255, 489, 493,

Craig

(1)

304,

Crapula

(1)

557,

Crises

(1)

483,

Crisis

(1)

235,

Critical

(2)

256, 634,

Crocodile

(1)

672,

Cronberg

(12)

143, 144, 147, 156, 159, 160, 202, 203, 204, 205, 221,

Cronbergs

(1)

142,

Cross

(1)

386,

Cui

(2)

53, 551,

Cures

(1)

490,

Cyberrymden

(2)

98, 617,

Cyniska

(1)

310,

D

Dag

(10)

150, 215, 221, 397, 429, 590, 634, 688, 700, 702,

Dagar

(3)

150, 420, 706,

Dagarna

(2)

385, 586,

Dagars

(1)

53,

Dagbok

(3)

60, 372, 586,

Dagen

(5)

106, 266, 288, 604, 683,

Dagens

(16)

73, 98, 238, 241, 295, 299, 333, 348, 350, 351, 451, 460, 461,

Dagsljus

(1)

289,

Dagsläget

(1)

267,

Dagstidningar

(3)

84, 115, 430,

Dagstidningarna

(2)

21, 71,

Dale

(4)

86, 409, 418, 493,

Dallas

(1)

284,

Dalrymple

(2)

86,

Dammet

(2)

267, 337,

Dan

(2)

35, 334,

Dancing

(1)

291,

Daniel

(4)

262, 264, 265, 284,

Daniele

(2)

301, 302,

Danmark

(2)

143, 337,

Dansa

(2)

111,

Dansar

(1)

713,

Dansk

(1)

338,

Danska

(2)

146, 378,

Dar

(1)

399,

Darrande

(1)

556,

Data

(1)

317,

Datafiler

(1)

294,

Dataingenjören

(1)

313,

Datanätets

(1)

68,

Datasäkerhetschefer

(1)

317,

Datateknik

(1)

314,

Daterad

(1)

252,

Dateras

(1)

463,

Daterat

(2)

214, 675,

Dator

(1)

612,

Datoriseringen

(2)

536, 580,

Datorn

(1)

580,

Datorsimuleringar

(1)

438,

Datumblad

(1)

536,

Datumformatet

(1)

700,

David

(39)

3, 20, 82, 86, 120, 180, 217, 231, 240, 243, 251, 324, 333, 334, 349, 350, 394, 404, 417, 418, 431, 451, 468, 485, 486, 492, 494, 501, 535, 554, 580, 604,

Day

(6)

55, 175, 177, 627,

Days

(4)

255, 256, 257, 258,

de andra

(1)

477,

Dead

(2)

391, 401,

Deadly

(2)

284, 482,

Debatt

(1)

21,

Debatten

(1)

515,

Debattera

(1)

374,

Debattspalt

(2)

422, 496,

Debray

(1)

609,

Debunk

(2)

217, 252,

Debunked

(2)

250, 251,

Debunking

(2)

493,

December

(8)

70, 176, 404, 405, 406, 407, 420,

Decennier

(5)

287, 310, 463, 476, 637,

Decennium

(2)

457, 582,

Deckarfiguren

(1)

529,

Declassified

(1)

266,

Deep

(2)

287,

Defence

(1)

146,

Defenders

(1)

493,

Defiance

(1)

658,

Definiera

(2)

130, 171,

Definieras

(1)

694,

Definition

(1)

455,

Definitiv

(1)

124,

Definitivt

(1)

6,

Defintionen

(1)

455,

Dehär

(2)

124, 126,

Dej

(1)

517,

Dejemeppe

(1)

314,

Del

(40)

5, 11, 35, 43, 49, 51, 65, 120, 146, 159, 186, 188, 211, 212, 213, 224, 240, 249, 264, 293, 296, 355, 378, 390, 412, 435, 466, 483, 489, 500, 506, 597, 617, 624, 627, 638, 681,

Dela

(2)

507, 674,

Delar

(4)

39, 236, 422, 649,

Delen

(6)

29, 39, 68, 228, 573,

Delfrågor

(1)

26,

Delgivit

(1)

514,

Delområde

(2)

4, 500,

Delstatsavdelningar

(1)

355,

Delta

(3)

383, 619, 648,

Deltagare

(2)

322, 499,

Deltagarna

(1)

700,

Deltagit

(2)

378, 478,

Deltog

(6)

252, 275, 287, 320, 515, 702,

Delvis

(4)

82, 382, 580, 617,

Delvisa

(1)

681,

Dem

(80)

13, 16, 21, 22, 29, 32, 39, 43, 44, 47, 68, 82, 92, 97, 115, 120, 124, 133, 182, 185, 186, 198, 201, 204, 217, 218, 223, 238, 253, 264, 268, 272, 288, 295, 298, 304, 310, 313, 324, 330, 342, 372, 383, 404, 411, 416, 445, 472, 476, 488, 500, 516, 559, 561, 583, 586, 588, 595, 598, 636, 661, 688, 695, 700,

Democracy

(1)

349,

Democratic

(2)

308, 612,

Demokrater

(1)

17,

Demokraternas

(1)

287,

Demokrati

(5)

264, 559, 674, 677, 706,

Demokratin

(4)

253, 460, 565, 661,

Demokratins

(1)

383,

Demokratisk

(4)

264, 366, 661, 686,

Demokratiska

(4)

302, 383, 565, 642,

Demokratiskt

(1)

57,

Demokratiunderskottet

(1)

610,

Demolering

(1)

28,

Demonstranterna

(1)

204,

Demonstrationen

(1)

204,

Demonstrationsvideor

(1)

140,

Demonstrerade

(1)

714,

Demonterad

(1)

589,

Den

(615)

3, 6, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 34, 39, 40, 42, 44, 47, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 62, 63, 68, 73, 78, 79, 82, 99, 102, 108, 109, 115, 116, 117, 119, 120, 122, 124, 126, 127, 128, 130, 134, 136, 137, 140, 144, 146, 149, 150, 152, 155, 161, 163, 165, 168, 169, 170, 174, 176, 177, 180, 182, 183, 185, 186, 188, 189, 194, 195, 196, 198, 199, 201, 203, 204, 205, 208, 209, 211, 212, 214, 215, 220, 223, 228, 229, 237, 238, 239, 240, 244, 245, 248, 249, 251, 252, 253, 259, 261, 263, 264, 266, 267, 268, 273, 274, 275, 276, 278, 279, 283, 284, 285, 292, 293, 294, 295, 297, 299, 301, 302, 304, 308, 310, 312, 313, 314, 318, 320, 322, 324, 325, 326, 327, 333, 336, 337, 342, 344, 349, 350, 352, 353, 354, 355, 356, 358, 367, 372, 376, 378, 381, 383, 388, 390, 391, 393, 394, 396, 397, 398, 399, 401, 403, 405, 406, 407, 408, 409, 411, 412, 414, 416, 417, 419, 420, 421, 424, 427, 428, 429, 430, 431, 434, 435, 443, 444, 450, 454, 455, 457, 462, 463, 464, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 477, 478, 480, 481, 482, 483, 484, 486, 487, 488, 490, 493, 496, 499, 501, 506, 507, 508, 509, 514, 515, 517, 518, 520, 521, 523, 525, 526, 530, 534, 535, 536, 540, 543, 545, 547, 550, 551, 554, 555, 557, 558, 559, 560, 561, 567, 569, 574, 575, 577, 580, 584, 585, 588, 591, 592, 596, 598, 600, 604, 605, 608, 610, 611, 612, 613, 615, 616, 617, 619, 620, 623, 624, 625, 626, 627, 630, 633, 634, 638, 639, 640, 642, 643, 644, 647, 650, 656, 657, 659, 661, 662, 664, 669, 670, 672, 673, 674, 675, 678, 680, 681, 685, 686, 690, 692, 693, 696, 700, 702, 704, 706, 710, 713,

Denis

(4)

312, 313, 314,

Denna

(76)

6, 9, 17, 18, 20, 22, 29, 32, 34, 40, 59, 68, 74, 76, 192, 204, 208, 215, 216, 236, 239, 240, 248, 264, 267, 299, 332, 368, 393, 394, 399, 420, 427, 431, 444, 446, 455, 456, 464, 468, 469, 472, 477, 484, 489, 515, 520, 526, 536, 540, 542, 544, 569, 574, 575, 578, 591, 592, 593, 597, 621, 623, 674, 675, 681, 693, 694, 695, 700,

Dennas

(1)

413,

Denne

(1)

50,

Dennes

(1)

555,

Densamma

(4)

259, 353, 367, 712,

Densammes

(1)

535,

Denuklearisering

(1)

710,

Denukleariseringskravet

(1)

714,

Department

(1)

432,

Deprimerad

(1)

555,

Der

(2)

146, 638,

Deras

(26)

29, 85, 91, 96, 182, 197, 208, 215, 218, 227, 247, 264, 295, 439, 463, 464, 554, 581, 586, 625, 657, 675,

Derrida

(2)

382,

Described

(1)

257,

Desperat

(1)

99,

Despisers

(1)

494,

Dess

(36)

21, 22, 42, 46, 85, 100, 119, 162, 177, 183, 187, 327, 336, 350, 353, 394, 413, 421, 428, 431, 434, 461, 463, 469, 483, 493, 500, 545, 580, 603, 628, 659, 678, 681, 685,

Dessa

(51)

5, 22, 25, 26, 29, 38, 46, 51, 53, 54, 56, 62, 82, 115, 124, 176, 195, 204, 215, 225, 232, 236, 237, 265, 268, 296, 306, 313, 333, 336, 350, 352, 353, 374, 394, 419, 467, 474, 483, 536, 584, 586, 611, 661, 682, 713,

Dessutom

(10)

82, 115, 124, 264, 296, 315, 355, 482, 636, 691,

Dessvärre

(1)

500,

Desto

(3)

247, 545, 665,

Destroy

(1)

363,

Destruktivkrafter

(1)

110,

Det

(845)

5, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 49, 51, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 74, 75, 82, 84, 85, 94, 95, 98, 100, 102, 108, 115, 116, 117, 119, 120, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 155, 156, 160, 161, 162, 163, 165, 168, 169, 170, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 182, 183, 186, 187, 193, 195, 198, 203, 204, 205, 208, 211, 213, 215, 216, 217, 221, 222, 223, 224, 225, 232, 233, 235, 236, 238, 239, 240, 242, 243, 244, 246, 247, 248, 249, 251, 252, 253, 259, 261, 264, 265, 267, 268, 269, 272, 273, 276, 278, 281, 284, 285, 287, 292, 293, 294, 295, 297, 298, 304, 305, 306, 308, 310, 312, 313, 315, 317, 318, 321, 324, 326, 327, 333, 337, 350, 351, 353, 355, 357, 367, 368, 372, 373, 376, 377, 378, 379, 381, 386, 387, 388, 390, 391, 392, 394, 396, 397, 398, 399, 401, 402, 403, 407, 412, 413, 417, 418, 419, 420, 424, 428, 430, 432, 437, 438, 441, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 462, 463, 464, 467, 469, 471, 472, 476, 477, 482, 484, 488, 490, 494, 496, 498, 500, 506, 507, 508, 510, 514, 515, 518, 523, 525, 526, 529, 534, 536, 539, 540, 543, 544, 545, 547, 548, 550, 551, 552, 554, 556, 558, 559, 560, 563, 566, 567, 569, 575, 577, 578, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 592, 593, 595, 596, 597, 598, 599, 604, 607, 608, 609, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 618, 619, 621, 623, 624, 625, 627, 628, 629, 633, 634, 636, 637, 638, 639, 653, 657, 659, 661, 663, 673, 674, 675, 677, 679, 680, 681, 685, 686, 688, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 700, 702, 704, 706, 709, 710, 712,

Detaljerade

(3)

55, 343, 678,

Detaljerna

(1)

288,

Detaljgranskning

(1)

26,

Detaljplanerats

(1)

180,

Detektivduons

(1)

520,

Dethär

(1)

140,

Detsamma

(2)

277, 515,

Detta

(95)

3, 12, 24, 32, 39, 42, 43, 57, 64, 72, 85, 115, 116, 124, 186, 192, 193, 195, 196, 199, 215, 218, 221, 222, 232, 236, 237, 238, 264, 272, 278, 279, 280, 295, 297, 314, 317, 325, 333, 350, 366, 383, 390, 393, 400, 411, 412, 413, 418, 419, 436, 437, 445, 448, 454, 455, 466, 470, 472, 483, 488, 490, 507, 515, 540, 544, 563, 570, 575, 578, 588, 604, 608, 611, 612, 623, 625, 633, 639, 656, 659, 661, 662, 677, 679,

Deux

(2)

604,

Diagnosticera

(1)

163,

Dialogues

(1)

382,

Diameter

(1)

39,

Dick

(2)

59, 304,

Did

(3)

86, 254, 255,

Died

(1)

328,

Dieselolja

(1)

35,

Different

(3)

249, 501,

Diffus

(1)

130,

Dig

(6)

12, 150, 259, 353, 475, 476,

Digitala

(2)

580, 659,

Digitaliserade

(1)

294,

Digitaliseringen

(1)

177,

Dikotomi

(1)

82,

Dikt

(3)

111, 508, 712,

Diktatorer

(1)

162,

Diktatorisk

(1)

150,

Diktaturernas

(1)

681,

Dimensioner

(1)

177,

Dimridåer

(1)

469,

Din

(8)

348, 351, 354, 355, 357, 358, 372,

Dionysos

(1)

516,

DIONYSOS

(5)

517,

Diplomaten

(1)

304,

Diplomater

(1)

288,

Diplomaternas

(1)

288,

Diplomatiska

(2)

284, 397,

Directive

(1)

550,

Direkt

(7)

126, 144, 156, 224, 269, 482,

Direkta

(1)

671,

Direktör

(1)

144,

Dirket

(1)

144,

Disaster

(2)

209, 432,

Discovered

(1)

337,

Discrimination

(1)

361,

Diskreta

(1)

270,

Diskussion

(8)

21, 115, 144, 146, 379, 394, 680,

Diskussionen

(4)

232, 252, 665, 700,

Diskussionerna

(1)

63,

Diskutera

(5)

21, 115, 204, 381, 403,

Diskuterade

(2)

144, 539,

Diskuterar

(1)

120,

Diskuterat

(3)

47, 140, 144,

Diskuterats

(1)

124,

Disponerade

(1)

34,

Disproved

(1)

191,

Dispyter

(1)

63,

Disregard

(1)

658,

Dissident

(2)

238,

Dissidentaktigt

(1)

246,

Dissidenten

(2)

240, 251,

Dissidenter

(1)

237,

Distansera

(1)

134,

Distinguish

(1)

256,

Distortions

(4)

20, 26, 324, 493,

Disturbing

(3)

20, 82, 493,

Dit

(2)

125, 695,

Ditt

(2)

454, 517,

Diu

(1)

454,

Diventare

(1)

661,

Diverse

(4)

13, 488, 633, 700,

Dixon

(2)

519, 520,

Djungeltelegrafen

(1)

21,

Djup

(1)

82,

Djupare

(2)

224, 383,

Djupt

(4)

224, 239, 355, 469,

Djur

(2)

186, 620,

Djuren

(1)

186,

Djurens

(1)

481,

Djävulens

(1)

135,

DNA

(1)

40,

Docent

(1)

330,

Dock

(14)

47, 50, 58, 100, 155, 215, 323, 349, 368, 452, 538, 681, 693, 702,

Doctor

(1)

393,

Documentation

(2)

627,

Dog

(7)

215, 328, 402, 403, 417, 420, 554,

Dogm

(1)

659,

Dogmatism

(1)

196,

Doktor

(2)

247, 302,

Dokument

(2)

294, 626,

Dokumenten

(2)

217, 268,

Dokumentera

(2)

9, 628,

Dokumenterad

(1)

514,

Dokumenteras

(1)

218,

Dokumentet

(3)

283, 294,

Dokumentär

(1)

283,

Dokusåpornas

(1)

515,

Dold

(1)

127,

Dolda

(1)

630,

Dolde

(1)

20,

Dollar

(2)

50, 421,

Dom

(18)

133, 135, 136, 137, 144, 146, 152, 559,

Domar

(1)

400,

Domarna

(1)

314,

Dominates

(1)

308,

Dominerande

(1)

82,

Domineras

(1)

469,

Dominique

(1)

314,

Domslut

(1)

369,

Domstol

(5)

100, 304, 321, 382, 598,

Domän

(1)

517,

Don

(5)

254, 255, 256, 308, 697,

Donald

(2)

54, 59,

Doppades

(2)

424,

Dottersvulst

(1)

462,

Doxa

(1)

186,

Dra

(5)

4, 469, 567, 612, 712,

Drabbades

(1)

59,

Drabbas

(1)

21,

Drabbat

(1)

163,

Drabbats

(2)

161, 462,

Draft

(2)

209,

Dramatikern

(1)

73,

Dramatiska

(1)

124,

Drev

(1)

533,

Dricker

(1)

259,

Driva

(1)

454,

Drivit

(1)

555,

Drog

(1)

199,

Droger

(1)

236,

Drottning

(1)

530,

Drunknade

(1)

463,

Dryfta

(1)

700,

Drygt

(1)

659,

Dräkt

(1)

627,

Dröjde

(1)

287,

Dröjsmål

(1)

24,

Drömmer

(2)

604, 613,

Dubai

(3)

48, 50, 124,

Dubbelagenter

(1)

137,

DUE

(1)

325,

Due

(1)

435,

Duka

(1)

599,

Dumdristiga

(1)

268,

Dumdryga

(1)

611,

Dumsk

(1)

569,

Dumskallarna

(1)

570,

Dumskallarnas

(2)

568, 569,

Dunbars

(2)

619, 633,

Duncan

(2)

293, 297,

Dunces

(1)

569,

Dunkel

(1)

173,

Dunkerque

(1)

557,

Duperas

(1)

457,

During

(2)

254, 255,

Dust

(1)

337,

Dvs

(38)

6, 21, 25, 68, 82, 117, 126, 146, 150, 170, 182, 204, 211, 354, 469, 488, 500, 506, 507, 515, 530, 534, 555, 559, 592, 604, 605, 610, 612, 639, 662, 680, 692, 706, 712,

Dwyer

(3)

214, 217,

Dwyers

(1)

217,

Dygn

(2)

124,

Dyker

(1)

570,

Dykt

(1)

413,

Dylan

(1)

356,

Dynamiska

(2)

102, 273,

Dynamitpatroner

(1)

35,

Dystra

(2)

463, 686,

Där

(77)

68, 99, 108, 117, 124, 128, 130, 133, 135, 137, 140, 144, 145, 146, 150, 175, 189, 208, 210, 221, 241, 246, 248, 283, 285, 288, 294, 308, 312, 313, 354, 372, 373, 394, 411, 424, 464, 473, 494, 500, 506, 515, 516, 517, 525, 555, 559, 569, 592, 599, 609, 611, 640, 674, 680, 690, 704, 712, 714,

Därefter

(7)

150, 204, 208, 294, 411, 611, 680,

Däremot

(15)

17, 31, 68, 76, 115, 175, 275, 354, 358, 604, 616, 636, 666, 678, 714,

Därför

(23)

100, 150, 152, 177, 218, 221, 224, 249, 323, 334, 390, 554, 559, 561, 580, 595, 610, 611, 620, 675, 679,

Därförinnan

(1)

611,

Däribland

(3)

251, 409, 410,

Därigenom

(2)

367, 592,

Därmed

(6)

198, 368, 373, 412, 469, 478,

Därom

(1)

231,

Därtill

(3)

115, 211, 694,

(73)

21, 22, 39, 40, 49, 50, 62, 82, 117, 124, 134, 135, 136, 137, 140, 170, 175, 177, 179, 180, 182, 195, 208, 221, 223, 228, 232, 244, 251, 261, 275, 287, 310, 330, 367, 381, 382, 392, 395, 410, 424, 446, 504, 514, 517, 544, 550, 557, 578, 595, 618, 638, 639, 657, 665, 675, 681, 688, 693, 696, 697, 704,

Dåd

(3)

126, 128, 301,

Dåden

(5)

137, 273, 322, 381, 592,

Dålig

(1)

49,

Dåliga

(1)

639,

Dåligt

(1)

265,

Dåvarande

(1)

665,

(3)

186, 547, 559,

Död

(23)

223, 384, 385, 386, 392, 394, 399, 404, 408, 410, 412, 414, 493, 555, 602, 604, 611, 700,

Döda

(2)

264, 554,

Dödade

(1)

215,

Dödades

(4)

133, 163, 173, 403,

Dödande

(1)

472,

Dödat

(1)

547,

Dödats

(1)

704,

Dödsfallen

(1)

429,

Dödsoffrens

(1)

175,

Dödsrike

(1)

533,

Dödstrött

(1)

539,

Dölja

(1)

540,

Döma

(3)

536, 598, 686,

Dömande

(1)

400,

Dömda

(1)

236,

Dömdes

(1)

105,

Dör

(2)

391, 559,

Dörrar

(1)

215,

Dörröppning

(1)

215,

Dött

(2)

406, 407,

E

Each

(1)

364,

Ebok

(3)

13, 318, 634,

Eboken

(1)

318,

Eboksversionen

(1)

191,

Eböcker

(1)

318,

Ecclesiae

(1)

393,

Echelon

(5)

293, 295, 296,

Echelonprojektet

(3)

290, 295,

Echelonprojektets

(1)

297,

Economy

(1)

483,

Edelleen

(1)

330,

Edit

(2)

257, 258,

Edited

(1)

634,

Edition

(2)

20, 493,

Edlund

(1)

574,

Edmonds

(8)

282, 284, 285,

Eds

(1)

612,

EEC

(1)

680,

Effekter

(2)

280, 281,

Effektiva

(1)

180,

Effektivare

(1)

49,

Effektivt

(2)

289, 580,

Efter

(91)

2, 3, 8, 16, 25, 29, 35, 39, 61, 70, 113, 115, 124, 127, 140, 144, 146, 165, 177, 180, 198, 204, 205, 208, 211, 217, 223, 245, 259, 284, 294, 298, 318, 324, 330, 340, 367, 369, 381, 382, 395, 407, 411, 412, 427, 428, 429, 446, 450, 460, 463, 472, 474, 476, 488, 514, 516, 520, 523, 524, 538, 543, 555, 557, 578, 584, 586, 589, 604, 639, 657, 669, 670, 683, 686, 692, 696, 700, 714,

Efterf

(1)

146,

Efterhand

(1)

177,

Efterklok

(1)

596,

Efterkrigstida

(1)

681,

Efterlyste

(1)

462,

Eftermiddagen

(3)

124, 175, 429,

Efterskrift

(1)

223,

Eftersom

(24)

29, 182, 201, 223, 228, 284, 305, 308, 368, 369, 372, 393, 490, 524, 581, 586, 595, 661, 690, 692, 693, 695, 706,

Eftersträvar

(3)

333, 674, 685,

Eftertanke

(2)

556, 582,

Eftertryck

(1)

115,

Eftervärlden

(1)

397,

Efteråt

(8)

124, 128, 137, 144, 177, 586, 587, 589,

Egen

(28)

11, 68, 74, 197, 208, 222, 236, 247, 287, 306, 319, 378, 388, 435, 486, 489, 494, 499, 500, 543, 555, 580, 597, 602, 604, 636,

Egendomliga

(1)

53,

Egennamn

(1)

236,

Egenskap

(1)

688,

Egenskaper

(1)

225,

Egentliga

(3)

84, 314, 324,

Egentligen

(27)

38, 45, 49, 51, 78, 115, 128, 130, 146, 150, 152, 162, 170, 205, 397, 418, 469, 506, 509, 554, 558, 559, 580, 583, 622, 688,

Eget

(10)

117, 124, 223, 299, 310, 322, 323, 445, 464, 604,

Egna

(22)

6, 94, 124, 137, 140, 168, 189, 296, 298, 317, 327, 382, 383, 489, 558, 604, 626, 636,

Egyptiska

(2)

116,

Ehnmark

(1)

674,

Einar

(1)

569,

Eisenhower

(2)

463,

Eisenhowers

(1)

463,

Ekdahl

(2)

73,

Ekdahls

(1)

74,

Ekelöf

(1)

88,

Ekonomi

(2)

421,

Ekonomin

(4)

421, 463, 483,

Ekonomireportern

(1)

314,

Ekonomisk

(3)

368, 668, 693,

Ekonomiska

(3)

383, 587, 673,

Ekonomiskt

(1)

587,

Ekor

(1)

575,

Elakare

(1)

460,

Electric

(1)

693,

Elefanten

(1)

482,

Elegant

(1)

298,

Elementära

(2)

314, 326,

Elev

(2)

515, 556,

Elevantal

(1)

90,

Elisa

(1)

712,

Elizabeth

(2)

332, 350,

Eller

(206)

11, 13, 18, 29, 51, 53, 55, 57, 62, 63, 64, 68, 74, 75, 82, 93, 94, 98, 100, 102, 110, 115, 120, 124, 135, 137, 144, 150, 151, 152, 164, 168, 174, 177, 178, 179, 180, 183, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 201, 203, 213, 215, 217, 221, 223, 224, 228, 232, 236, 239, 246, 251, 253, 259, 263, 264, 273, 275, 279, 280, 287, 288, 294, 295, 296, 305, 308, 310, 324, 326, 327, 334, 339, 352, 369, 383, 393, 394, 401, 402, 403, 404, 408, 414, 416, 417, 420, 422, 427, 444, 445, 451, 454, 460, 462, 469, 471, 472, 473, 477, 480, 481, 482, 488, 493, 494, 498, 501, 504, 506, 507, 509, 514, 515, 533, 543, 554, 555, 556, 559, 563, 566, 578, 580, 581, 582, 588, 591, 604, 610, 612, 618, 621, 627, 644, 675, 678, 679, 680, 685, 688, 690, 692, 695, 704,

Ellr

(1)

500,

Ellsberg

(8)

264, 265, 266, 268, 269, 284,

Ellsbergs

(3)

262, 269, 270,

Eludet

(1)

454,

Eländig

(1)

542,

Eländiga

(1)

593,

Emellan

(1)

554,

Emellanåt

(7)

63, 285, 314, 325, 326, 467, 604,

Emellertid

(10)

26, 39, 43, 65, 198, 239, 500, 580, 663,

Emeritus

(2)

20, 120,

Emile

(1)

584,

Eminenser

(1)

237,

Emot

(3)

140, 662, 685,

Empire

(4)

86, 418, 493, 535,

Empiriokriticismen

(1)

116,

Empiriska

(1)

63,

Empiriskt

(4)

93, 189, 194, 394,

en timme

(1)

124,

Ena

(4)

215, 474, 559, 584,

Enaktare

(1)

73,

Enande

(2)

686,

Enandet

(1)

686,

Enastående

(2)

175, 176,

Enat

(1)

669,

Enbart

(13)

4, 35, 86, 93, 139, 140, 176, 317, 469, 554, 563, 580, 677,

End

(1)

477,

Enda

(13)

63, 130, 175, 232, 249, 411, 416, 424, 588, 665, 680, 697,

Endast

(11)

57, 64, 74, 75, 82, 197, 397, 469, 488, 500, 584,

Endnotes

(2)

715, 716,

Ene

(1)

170,

Enemies

(2)

187, 191,

Enemmän

(1)

140,

Energy

(1)

482,

Engagerad

(1)

555,

Engels

(1)

643,

Engelsk

(1)

662,

Engelska

(5)

171, 252, 253, 274, 299,

Engelskans

(1)

700,

Engineering

(2)

189, 251,

England

(2)

245, 681,

Englands

(1)

714,

Engström

(1)

709,

Enhanced

(1)

308,

Enhet

(1)

223,

Enhetsakten

(1)

680,

Eniga

(1)

144,

Enkel

(1)

174,

Enkelt

(18)

4, 29, 47, 186, 215, 368, 394, 403, 471, 473, 514, 540, 544, 664, 690, 695,

Enkla

(2)

180, 468,

Enklaste

(1)

444,

Enkät

(1)

473,

Enl

(5)

60, 191, 236, 604, 627,

Enlighet

(4)

82, 400, 627, 700,

Enligt

(62)

16, 24, 26, 28, 29, 39, 40, 42, 50, 58, 73, 74, 76, 98, 106, 115, 126, 130, 168, 192, 196, 198, 208, 212, 225, 238, 239, 248, 268, 275, 293, 318, 335, 338, 368, 369, 411, 424, 427, 435, 437, 443, 462, 464, 466, 473, 501, 515, 520, 616, 623, 656, 678, 685, 688,

Enne

(1)

662,

Enorma

(3)

336, 350, 644,

Enormous

(2)

254, 255,

Enough

(2)

254, 255,

Ens

(25)

44, 46, 47, 53, 85, 116, 137, 168, 180, 279, 296, 334, 354, 391, 397, 401, 420, 449, 498, 524, 558, 563, 599, 621,

Ensam

(2)

604, 612,

Ensamma

(2)

218, 561,

Ense

(3)

127, 145, 411,

Ensidig

(1)

697,

Ensimmäinen

(1)

140,

Enskild

(1)

179,

Enskilda

(5)

64, 93, 298, 482, 625,

Enskilt

(4)

298, 372, 481,

Enstaka

(1)

325,

Entledigades

(1)

199,

Entusiasm

(1)

308,

Envetet

(1)

116,

Envisades

(1)

198,

Epigram

(1)

572,

Episoden

(1)

411,

Epok

(4)

276, 310, 484, 668,

Epost

(2)

372,

Eposten

(1)

373,

Epostlistorna

(1)

373,

Era

(1)

388,

Eran

(1)

302,

Erbjuda

(1)

626,

Erfarenhet

(2)

288, 659,

Erinrade

(1)

689,

Erinrar

(4)

116, 180, 392, 571,

Erinrat

(1)

619,

Erkände

(5)

190, 224, 313, 448, 464,

Erkänna

(3)

249, 320, 547,

Erkännande

(1)

36,

Erkänner

(2)

197, 411,

Erkänns

(1)

194,

Erkänt

(3)

263, 287, 304,

Erna

(1)

205,

Ernesto

(1)

669,

Ernie

(1)

584,

Ersätta

(3)

82, 561,

Ersättning

(1)

68,

Ertappas

(1)

289,

Erövring

(1)

310,

Esitellyt

(1)

140,

Esprit

(1)

279,

Essentialistiskt

(1)

368,

Essä

(6)

279, 394, 500, 613, 639,

Essän

(2)

281, 330,

Est

(1)

627,

Estland

(1)

542,

Esådan

(1)

634,

Etablissemang

(1)

246,

Etapp

(1)

694,

Etc

(1)

257,

Etext

(1)

634,

Ethical

(1)

333,

Ethics

(1)

477,

Etiam

(1)

454,

Eton

(2)

521, 524,

Ett

(280)

3, 4, 12, 13, 16, 19, 21, 28, 29, 31, 36, 39, 43, 53, 57, 58, 59, 68, 71, 82, 98, 99, 100, 102, 108, 117, 120, 124, 126, 127, 128, 130, 133, 137, 140, 146, 150, 155, 164, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 189, 193, 194, 195, 196, 203, 204, 205, 211, 221, 232, 236, 238, 239, 243, 244, 249, 259, 263, 264, 267, 272, 273, 274, 278, 279, 280, 281, 285, 293, 294, 298, 299, 301, 307, 310, 313, 323, 325, 327, 330, 333, 337, 340, 352, 353, 367, 368, 372, 373, 377, 383, 388, 393, 394, 397, 403, 407, 411, 412, 418, 430, 431, 435, 436, 445, 446, 448, 452, 453, 455, 457, 460, 462, 463, 464, 469, 472, 474, 476, 478, 481, 482, 483, 484, 488, 490, 493, 494, 496, 500, 506, 507, 508, 509, 514, 515, 520, 525, 533, 539, 542, 544, 547, 554, 560, 563, 572, 577, 580, 582, 585, 591, 592, 604, 607, 608, 618, 620, 621, 624, 640, 653, 657, 659, 661, 665, 666, 669, 673, 675, 678, 680, 688, 693, 697, 700, 710, 714,

Että

(3)

140, 330,

Eugen

(1)

179,

Eurasien

(1)

310,

Euripides

(1)

516,

Euro

(1)

685,

Eurofederalisterna

(1)

657,

Eurokommunismen

(1)

223,

Eurokommunisten

(1)

685,

Eurokommunister

(2)

223,

Eurokommunisterna

(2)

223,

Euroopassa

(1)

302,

Europ

(3)

205, 464, 662,

Europa

(22)

5, 51, 162, 236, 303, 304, 326, 355, 383, 464, 604, 613, 661, 669, 675, 681, 686, 690, 708, 710,

Europanivån

(1)

685,

Europaparlamentet

(7)

293, 294, 604, 662, 671, 680,

Europaparlamentets

(5)

294, 610, 662, 664, 672,

Europarlamentarikern

(1)

325,

Europarlamentarikernas

(1)

680,

Europas

(4)

609, 681, 682, 710,

European

(2)

680, 685,

Europeisk

(9)

312, 462, 661, 671, 679, 681, 685, 686, 690,

Europeiska

(12)

244, 293, 604, 610, 611, 661, 662, 669, 670, 672,

EUs

(1)

665,

Eva

(2)

314, 315,

Evaluation

(1)

333,

Evangelium

(1)

514,

Even

(6)

256, 257, 391, 401,

Events

(1)

658,

Eventuella

(7)

53, 61, 82, 174, 178, 482, 647,

Eventuellt

(3)

462, 490, 501,

Every

(1)

482,

Everybody

(11)

68, 193, 260, 261, 285, 328, 484,

Everyday

(1)

463,

Everyone

(1)

68,

Everything

(2)

258, 425,

Evidence

(2)

333, 417,

Evidens

(3)

198, 251, 394,

Evidensbaserat

(1)

333,

Evidensen

(2)

251,

Eviga

(2)

484, 613,

Evigheten

(1)

477,

Evigt

(2)

476, 609,

Evil

(1)

697,

Evnen

(1)

146,

Evolution

(1)

186,

Evolutionary

(1)

619,

Evolutionen

(1)

186,

Exakt

(4)

171, 418, 514, 709,

Exakta

(1)

26,

Example

(1)

256,

Excellence

(1)

130,

Excerpt

(1)

382,

Excuse

(1)

255,

Exempel

(19)

68, 110, 123, 140, 146, 176, 179, 227, 259, 280, 313, 337, 447, 490, 544, 618, 714,

Exempellös

(1)

91,

Exemplar

(4)

483, 554, 584, 598,

Exemplet

(1)

298,

Exemption

(1)

482,

Existens

(6)

42, 295, 297, 395, 586, 625,

Existensen

(1)

445,

Existensens

(1)

633,

Existensvillkor

(1)

500,

Existentialister

(1)

463,

Existerande

(2)

616, 661,

Exkurs

(1)

185,

Experience

(1)

658,

Experimenterar

(1)

199,

Expert

(3)

269, 325, 620,

Experten

(1)

201,

Experterna

(1)

279,

Expertvälde

(1)

189,

Explode

(1)

291,

Explosioner

(2)

217, 440,

Explosionerna

(1)

217,

Explosionsartad

(1)

211,

Explosive

(2)

217, 284,

Expos

(2)

489, 493,

Extinction

(1)

477,

Extra

(1)

279,

Extraordinära

(1)

248,

F

FAA

(5)

24, 25, 26,

Faber

(2)

463,

Fabricera

(1)

390,

Fabricerad

(1)

180,

Fabriceras

(1)

438,

Fabricerats

(1)

520,

Fabriker

(1)

630,

Face

(1)

258,

Facebook

(6)

372, 373,

Facere

(1)

507,

Fack

(1)

507,

Fackbok

(1)

523,

Fackbossar

(1)

693,

Fackgranskning

(1)

449,

Facklitteraturen

(1)

333,

Fact

(1)

191,

Factum

(1)

507,

Fahrenheit

(1)

31,

Faith

(8)

180, 217, 240, 243, 247, 493, 535,

Fakta

(4)

137, 150, 243, 488,

Faktaspäckade

(1)

456,

Faktiskt

(16)

39, 44, 128, 133, 135, 190, 217, 221, 237, 244, 355, 526, 584, 612, 690, 692,

Faktor

(1)

350,

Faktum

(8)

4, 124, 194, 264, 350, 390, 472, 507,

Faktumet

(1)

507,

Fakulteten

(1)

368,

Falk

(2)

20, 493,

Fall

(46)

21, 25, 29, 49, 68, 124, 125, 140, 173, 186, 195, 199, 221, 223, 248, 287, 297, 302, 325, 382, 393, 394, 435, 445, 446, 448, 450, 454, 462, 466, 472, 499, 506, 518, 551, 569, 591, 638, 639, 696, 704,

Falla

(3)

27, 390, 481,

Fallen

(1)

276,

Faller

(4)

140, 434, 501, 688,

Fallet

(10)

137, 179, 273, 294, 313, 406, 453, 464, 549, 634,

Fallit

(2)

115, 208,

Falsifiera

(1)

197,

Falsifierad

(1)

198,

Falsifierbar

(4)

196, 197, 198, 199,

Falsk

(6)

137, 196, 229, 301, 326, 487,

Falska

(5)

133, 168, 304, 383,

Falskhet

(1)

192,

Falskt

(1)

222,

Falu

(1)

709,

Familjelikhet

(1)

368,

Familjemedlemmar

(2)

18, 217,

Familjer

(2)

333, 350,

Famlar

(1)

713,

Fan

(2)

555, 599,

Fanatiker

(1)

128,

Fanns

(11)

32, 34, 43, 124, 146, 329, 368, 369, 372, 451, 514,

Fantasi

(1)

26,

Fantaster

(1)

559,

Fantasterna

(1)

480,

Far

(2)

182, 284,

Fara

(2)

91, 613,

Farlig

(3)

82, 519, 642,

Farliga

(2)

186, 268,

Farligare

(1)

399,

Farligt

(2)

12, 581,

Fars

(1)

116,

Fas

(1)

700,

Fasaden

(1)

39,

Fascinationen

(1)

174,

Fascinerad

(1)

137,

Fascism

(1)

383,

Fascismen

(1)

669,

Fascisten

(1)

223,

Fast

(20)

51, 63, 117, 146, 168, 173, 177, 182, 192, 203, 259, 308, 457, 518, 554, 558, 559, 581, 695, 704,

Fasta

(1)

304,

Fastare

(1)

628,

Fasthet

(1)

700,

Father

(1)

328,

Fatta

(1)

268,

Fattades

(1)

662,

Fattar

(1)

150,

Fattas

(1)

615,

Fattigas

(1)

596,

Fattigdom

(1)

236,

Faulkner

(3)

391, 401,

Favoriter

(1)

221,

FBI

(4)

105, 284, 287,

Februari

(6)

124, 284, 308, 662, 672, 675,

Februarinumret

(1)

386,

Federal

(2)

209, 432,

Federala

(3)

35, 248, 287,

Federalism

(4)

673, 674,

Federalismen

(2)

253, 674,

Federalismens

(1)

667,

Federalist

(1)

686,

Federalisterna

(1)

674,

Federalistisk

(1)

680,

Federalistiska

(2)

670, 681,

Federalistiskt

(1)

681,

Federation

(2)

665, 666,

Federationen

(2)

661, 672,

Feeling

(1)

328,

Feffer

(4)

252, 259,

Feffers

(4)

252, 253, 421,

Fega

(2)

102,

Fel

(9)

13, 135, 150, 151, 472, 490, 517, 591,

Felaktig

(3)

196, 197, 368,

Felt

(1)

287,

Fem

(6)

143, 165, 213, 339, 580,

FEMA

(1)

35,

Femhundra

(1)

244,

Femme

(1)

284,

Femte

(1)

623,

Femtioårsjubileum

(1)

681,

Femton

(4)

504, 511, 577,

Fenomen

(2)

372, 447,

Fenomenen

(1)

96,

Fenomenet

(1)

299,

Fenomenologi

(1)

469,

Festival

(1)

688,

Few

(1)

191,

Fick

(28)

21, 31, 42, 50, 116, 144, 155, 178, 204, 248, 280, 293, 294, 295, 308, 310, 314, 317, 372, 412, 431, 438, 514, 608, 610, 664, 669, 685,

Ficka

(1)

536,

Fiction

(1)

540,

Fiende

(4)

130, 180, 236, 264,

Fienden

(1)

146,

Fiender

(5)

98, 99, 187, 413, 476,

Figur

(1)

706,

Figurer

(3)

195, 251, 413,

Fil

(1)

68,

Filen

(1)

295,

Filer

(1)

296,

Film

(2)

31, 356,

Filmen

(1)

284,

Filmer

(1)

692,

Filmmakaren

(1)

356,

Filosof

(2)

189, 490,

Filosofen

(9)

105, 137, 185, 186, 240, 251, 397, 477, 714,

Filosofer

(4)

108, 187, 451, 633,

Filosoferna

(1)

381,

Filosofi

(3)

243, 249, 314,

Filosofin

(2)

10, 706,

Filosofisk

(3)

194, 261, 396,

Filosofiska

(5)

249, 403, 469, 614, 700,

Filosofiskt

(1)

279,

Fin

(1)

689,

Final

(2)

209, 432,

Finance

(1)

308,

Financi

(1)

314,

Finansglobaliseringen

(2)

312, 383,

Finansglobaliseringens

(1)

314,

Finansglobaliseringskritiker

(1)

315,

Finansiera

(1)

310,

Finansieringen

(1)

309,

Finansiärer

(1)

693,

Finansmannen

(1)

235,

Finansmarknader

(1)

682,

Finansteknologi

(1)

314,

Finanstransaktioner

(2)

313, 318,

Finansvärlden

(1)

188,

Find

(1)

255,

Finger

(2)

120, 164,

Fingeravtryck

(2)

40, 700,

Fingret

(1)

657,

Finland

(11)

18, 90, 134, 135, 143, 147, 151, 257, 317, 454,

Finlands

(7)

115, 117, 235, 283, 402, 427, 582,

Finlandssvenska

(1)

471,

Finländare

(1)

120,

Finländska

(1)

19,

Finna

(3)

596, 599, 604,

Finnas

(5)

150, 390, 471, 551, 584,

Finner

(9)

62, 93, 209, 353, 358, 394, 414, 577, 585,

Finns

(66)

17, 29, 39, 82, 90, 108, 120, 124, 127, 133, 137, 140, 144, 150, 152, 173, 179, 198, 218, 221, 239, 242, 269, 284, 292, 293, 295, 315, 325, 349, 350, 355, 378, 396, 462, 471, 482, 494, 506, 514, 560, 566, 580, 598, 599, 612, 634, 690,

Finsk

(1)

458,

Finska

(10)

140, 182, 279, 317, 318, 560,

Finskan

(1)

302,

Finskspråkiga

(1)

201,

Fiona

(2)

537, 540,

Firade

(1)

681,

Firar

(1)

569,

Fire

(2)

209, 432,

Fires

(2)

291, 435,

Firma

(1)

120,

Firman

(1)

372,

First

(1)

435,

Fischer

(2)

665,

Fjädrar

(1)

688,

Fjärde

(4)

16, 41, 42, 617,

Fjäril

(1)

281,

Fjärilns

(1)

280,

Fjärran

(2)

310, 504,

Fjärrlån

(1)

585,

Fladdra

(1)

281,

Flag

(4)

254, 256, 257, 258,

Flagg

(1)

301,

Flagrant

(1)

82,

Flamma

(1)

211,

Fleischers

(1)

500,

Fler

(7)

120, 203, 444, 578, 581, 584,

Flera

(38)

18, 49, 53, 62, 100, 120, 146, 175, 195, 203, 204, 252, 267, 268, 296, 337, 352, 380, 395, 409, 489, 490, 494, 520, 536, 555, 586, 628, 637, 640, 655, 657, 690, 693, 704,

Fleras

(1)

337,

Flertal

(1)

478,

Flertalet

(2)

264, 463,

Fleråriga

(1)

203,

Flickan

(1)

575,

Flickor

(2)

578,

Flickorna

(2)

538, 540,

Flitiga

(1)

580,

Flittigt

(1)

146,

Flockat

(1)

397,

Floden

(2)

424, 516,

Florida

(1)

53,

Flottan

(1)

517,

Flottbasen

(1)

176,

Flounders

(1)

482,

Flourish

(1)

21,

Flutit

(1)

606,

Flyg

(4)

25, 42,

Flygbasen

(1)

26,

Flygbaser

(1)

26,

Flygbensin

(3)

208, 209,

Flygbensinen

(4)

28, 211, 212,

Flygbensinens

(2)

207, 208,

Flygbolagen

(1)

47,

Flygbolagens

(1)

124,

Flygbränsle

(1)

434,

Flygfältet

(1)

89,

Flygförsvar

(4)

25, 124,

Flygförsvaret

(1)

24,

Flygförsvarets

(1)

26,

Flygförsvarssektionen

(1)

25,

Flyghöjd

(1)

39,

Flygindustrin

(1)

691,

Flygkapning

(1)

25,

Flygkontrollör

(1)

43,

Flygledningen

(2)

124, 175,

Flygpanskrascherna

(1)

197,

Flygplan

(7)

16, 24, 124, 139, 165, 434, 589,

Flygplanen

(4)

28, 150, 595,

Flygplanet

(2)

42, 209,

Flygplanets

(1)

211,

Flygplans

(1)

40,

Flygplanskapare

(1)

46,

Flygplanskaparna

(4)

45, 47, 215,

Flygplanskaparnas

(3)

47, 215, 217,

Flygplanskapningar

(1)

595,

Flygplanskapningarna

(1)

175,

Flygplanskrasch

(1)

140,

Flygplanskrascher

(1)

140,

Flygplanskrascherna

(4)

197, 218, 275, 429,

Flygrutterna

(1)

24,

Flygskrovet

(1)

39,

Flygvapen

(1)

165,

Flyktigt

(1)

221,

Flynn

(1)

214,

Flyplanskrascherna

(1)

201,

Flytta

(1)

674,

Flyttade

(1)

215,

Flyttades

(1)

144,

Flyttat

(1)

90,

Focus

(1)

252,

Foga

(1)

204,

Fogar

(1)

611,

Fogat

(1)

247,

Fokuserade

(1)

18,

Fokusering

(1)

82,

Fokuseringen

(1)

82,

Folk

(6)

144, 150, 163, 588, 686, 710,

Folken

(1)

680,

Folkens

(1)

188,

Folket

(1)

680,

Folkkvalda

(1)

702,

Folkliga

(1)

57,

Folkomröstningar

(2)

680,

Folkrättslig

(1)

203,

Folkstyret

(1)

642,

For

(18)

55, 58, 146, 175, 209, 249, 257, 258, 274, 284, 333, 391, 482, 658,

Force

(1)

710,

Fordi

(1)

379,

Foreign

(1)

252,

Foreword

(2)

20, 493,

Form

(5)

85, 247, 383, 464, 470,

Formades

(1)

19,

Formar

(2)

223,

Formatet

(1)

208,

Formell

(1)

449,

Formen

(2)

188, 467,

Formentlig

(1)

146,

Former

(4)

399, 603, 611, 637,

Formerna

(1)

509,

Formsak

(1)

677,

Formulera

(1)

586,

Formulerar

(1)

46,

Formulerat

(1)

68,

Formuleringen

(1)

216,

Forsk

(1)

68,

Forska

(1)

243,

Forskar

(2)

139, 199,

Forskare

(13)

18, 63, 108, 131, 232, 314, 324, 367, 403, 412, 451, 633, 670,

Forskaren

(4)

55, 252, 349, 619,

Forskares

(2)

449, 472,

Forskarna

(2)

349, 373,

Forskarnas

(1)

63,

Forskning

(6)

3, 199, 249, 302, 452, 456,

Forskningspolitik

(1)

670,

Forskningsresultat

(1)

302,

Fort

(1)

593,

Fortfarande

(25)

22, 53, 62, 65, 201, 208, 213, 268, 310, 330, 352, 398, 414, 473, 474, 536, 539, 559, 580, 592, 639, 657, 686, 704, 714,

Fortleva

(1)

659,

Forts

(1)

372,

Fortsatt

(4)

18, 367, 378, 380,

Fortsatte

(1)

535,

Fortsätta

(12)

199, 249, 298, 390, 393, 460, 488, 526, 597, 617, 659, 712,

Fortsättande

(1)

174,

Fortsätter

(8)

205, 259, 390, 401, 420, 520, 534, 597,

Fortsättning

(1)

469,

Fortsättningen

(3)

7, 10, 374,

Fortsättningsvis

(4)

26, 681, 682, 706,

Fortune

(1)

693,

Forum

(2)

19, 628,

Fossila

(1)

482,

Fot

(3)

35, 211, 397,

Fotboll

(1)

39,

Fotbollsarenor

(1)

587,

Foten

(2)

215, 314,

Fotnot

(2)

29, 81,

Fotnoter

(4)

9, 10,

Fotnoterna

(3)

10, 17,

Fotografier

(1)

39,

Fotografierna

(3)

39,

Fotspår

(5)

124, 223, 660, 665,

Found

(2)

284, 294,

Foundation

(1)

551,

Fox

(1)

410,

FPIF

(3)

252, 257, 258,

FPIFs

(1)

259,

Frabeder

(1)

379,

Frakta

(1)

516,

Fram

(50)

3, 18, 20, 26, 35, 64, 76, 102, 155, 173, 174, 194, 198, 259, 268, 272, 287, 294, 298, 304, 324, 333, 405, 432, 448, 469, 474, 477, 504, 506, 556, 577, 578, 580, 582, 586, 604, 612, 629, 675, 680, 685, 690, 695, 713,

Frambringandet

(1)

654,

Framfart

(1)

504,

Framför

(3)

221, 400, 661,

Framföra

(2)

217, 488,

Framförts

(2)

445, 488,

Framgå

(1)

499,

Framgångsrika

(1)

709,

Framgår

(3)

569, 700, 702,

Framhärda

(1)

455,

Framhållit

(1)

85,

Framhöll

(2)

204, 700,

Framkalla

(1)

592,

Framkastat

(1)

410,

Framkomlig

(2)

130, 636,

Framlade

(1)

201,

Framlagts

(2)

84, 419,

Framlägga

(1)

402,

Framläggas

(1)

446,

Framme

(1)

507,

Framsteg

(1)

63,

Framstegen

(1)

59,

Framstegsvänlighet

(1)

646,

Framstod

(1)

19,

Framställning

(1)

489,

Framställningen

(1)

3,

Framstående

(1)

248,

Framstår

(2)

64, 240,

Framstått

(1)

31,

Framtid

(2)

5, 472,

Framtida

(3)

294, 482, 648,

Framtiden

(8)

205, 292, 296, 383, 478, 561, 605, 706,

Framtidsmålare

(1)

483,

Framträda

(1)

243,

Framträdde

(1)

407,

Framträder

(1)

613,

Framväxt

(1)

68,

Framåt

(1)

477,

Fran

(2)

555, 608,

France

(1)

608,

Frank

(1)

520,

Franklin

(2)

519, 520,

Frankrike

(8)

228, 245, 314, 315, 337, 680, 681, 709,

Frankrikes

(4)

105, 228,

Fransk

(2)

555, 662,

Franska

(12)

56, 245, 284, 313, 315, 557, 558, 604, 608, 627,

Franske

(2)

555, 610,

Fransmannen

(1)

523,

Franz

(3)

527, 529, 554,

Frappe

(1)

710,

Frapperade

(1)

584,

Fraser

(1)

678,

Fredag

(1)

117,

Freden

(1)

613,

Fredlig

(1)

674,

Fredriks

(1)

530,

Freds

(2)

143, 144,

Fredsforskare

(1)

146,

Fredsnätet

(1)

68,

Fredsposten

(4)

422, 688, 689, 707,

Fredsslut

(1)

177,

Fredstanken

(1)

613,

Fregattikauppojen

(1)

312,

Frege

(1)

227,

Fresh Air

(1)

415,

Frestande

(1)

454,

Fri

(2)

678, 688,

Fria

(2)

448, 678,

Friberg

(1)

559,

Frigavs

(1)

245,

Frihandelsavtal

(1)

680,

Frihet

(1)

298,

Friheten

(1)

85,

Frihetsgrader

(1)

82,

Frilansande

(1)

479,

Frimärke

(1)

692,

Frisk

(1)

639,

Frispråkighet

(2)

105, 515,

Fristående

(2)

180, 427,

Fritt

(6)

29, 124, 448, 659, 669,

Frivillig

(1)

288,

Frivilligt

(3)

287, 320, 583,

From

(5)

257, 285, 337, 382, 627,

Frontiers

(1)

685,

Frost

(1)

547,

Fru

(1)

13,

Fruktan

(1)

115,

Fruktansvärd

(1)

587,

Fruktansvärt

(1)

128,

Fräcka

(1)

390,

Fräckaste

(1)

390,

Frälsare

(1)

514,

Frälsaren

(1)

514,

Främja

(2)

284, 706,

Främjade

(1)

604,

Främmande

(1)

177,

Främst

(10)

17, 100, 179, 456, 487, 524, 586, 625, 673, 704,

Främsta

(4)

275, 478, 548, 691,

Frän

(1)

558,

Fräste

(1)

539,

Fråga

(28)

7, 46, 68, 91, 124, 182, 203, 312, 393, 420, 453, 540, 545, 552, 563, 583, 595, 597, 606, 609, 625, 673, 676, 677, 700, 710,

Frågade

(1)

577,

Frågan

(26)

11, 32, 38, 40, 47, 53, 221, 223, 321, 392, 393, 402, 403, 490, 540, 551, 555, 563, 588, 598, 619, 625, 692,

Frågar

(4)

91, 467, 607, 713,

Frågat

(1)

577,

Frågeställningar

(3)

53, 477,

Frågeställningarna

(1)

22,

Frågor

(14)

5, 31, 32, 48, 53, 62, 82, 205, 222, 302, 340, 352, 403,

Frågorna

(4)

22, 62, 381,

Frågornas

(1)

64,

Frågvis

(1)

198,

Från

(142)

11, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 28, 31, 43, 56, 58, 64, 82, 85, 86, 89, 98, 102, 115, 118, 124, 133, 135, 140, 144, 146, 160, 165, 177, 178, 197, 198, 199, 201, 208, 209, 211, 215, 217, 218, 221, 236, 240, 243, 245, 246, 251, 252, 272, 302, 304, 313, 334, 337, 342, 354, 355, 368, 377, 378, 386, 387, 390, 403, 406, 411, 412, 413, 416, 421, 440, 443, 460, 463, 469, 478, 482, 484, 489, 494, 513, 515, 517, 524, 530, 534, 542, 545, 554, 562, 564, 572, 577, 580, 586, 591, 596, 609, 611, 613, 626, 627, 634, 655, 659, 661, 662, 665, 675, 681, 692, 704, 714,

Frånvarande

(1)

662,

FST

(1)

283,

Fukushima

(1)

559,

Full

(4)

256, 514,

Fulla

(1)

3,

Fullbordad

(1)

310,

Fullkomligt

(1)

515,

Fullo

(1)

57,

Fullständig

(1)

494,

Fullständiga

(1)

294,

Fullständigt

(2)

213, 626,

Fullt

(5)

82, 110, 176, 450, 515,

Fundera

(3)

193, 223, 295,

Funderade

(1)

105,

Funderande

(1)

525,

Funderar

(1)

8,

Funderat

(1)

139,

Funderingar

(1)

395,

Fungera

(5)

264, 284, 462, 680, 692,

Fungerade

(1)

662,

Fungerar

(6)

208, 285, 295, 388, 400, 691,

Fungerat

(2)

208, 526,

Funktion

(1)

17,

Funnit

(4)

294, 339, 471, 507,

Funtade

(1)

633,

Furor

(1)

454,

Fusionen

(1)

463,

Fusionerades

(1)

317,

Future

(3)

291, 418, 483,

Fylla

(2)

150, 373,

Fyllda

(1)

209,

Fyllde

(1)

587,

Fyller

(5)

133, 134, 150,

Fynden

(2)

337, 338,

Fyra

(4)

16, 47, 588, 595,

Fyrahundrasidiga

(1)

450,

Fysik

(1)

86,

Fysiker

(1)

29,

Fysikern

(3)

198, 199, 251,

Fysikläraren

(1)

182,

Fälla

(3)

551, 681,

Fällda

(1)

304,

Fäller

(2)

267, 307,

Fällt

(1)

515,

Fängelse

(3)

105, 268, 544,

Fängelsehistoria

(3)

542, 563, 577,

Fängelset

(1)

563,

Fängelsevistelser

(1)

700,

Fängsligt

(1)

245,

Färdig

(1)

610,

Färg

(1)

661,

Färgade

(1)

460,

Färgar

(1)

111,

Färska

(1)

695,

Fästa

(1)

94,

Fäste

(1)

431,

(37)

36, 47, 115, 124, 137, 146, 163, 213, 222, 224, 264, 268, 284, 304, 315, 324, 326, 379, 400, 453, 454, 482, 483, 490, 516, 544, 545, 563, 565, 566, 584, 636, 681, 688,

Fågel

(1)

102,

Fågelsnaror

(1)

575,

Fångade

(1)

627,

Fångenskap

(1)

669,

Fångläger

(2)

303, 304,

Fånglägret

(1)

563,

Får

(34)

10, 12, 68, 117, 146, 169, 175, 238, 285, 294, 295, 296, 372, 388, 417, 418, 438, 439, 440, 442, 517, 526, 534, 539, 554, 569, 577, 644, 688,

Fåror

(2)

39, 232,

Fås

(1)

3,

Fått

(14)

6, 53, 217, 247, 249, 372, 373, 411, 454, 559, 569, 575, 638, 704,

Född

(3)

315, 514, 554,

Föddes

(1)

604,

Födelse

(2)

514, 683,

Föga

(5)

19, 20, 232, 398, 659,

Följa

(4)

9, 393, 421, 517,

Följande

(13)

31, 60, 252, 285, 307, 385, 389, 397, 492, 590, 597, 649, 672,

Följd

(2)

435, 580,

Följde

(2)

124, 702,

Följder

(2)

280, 490,

Följderna

(1)

481,

Följer

(4)

22, 120, 507, 633,

Följt

(1)

349,

Föll

(3)

124, 448, 688,

För

(509)

3, 5, 11, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 32, 35, 36, 39, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 68, 71, 82, 84, 85, 89, 90, 94, 96, 105, 115, 116, 117, 120, 124, 126, 130, 133, 136, 137, 140, 143, 144, 146, 147, 150, 155, 159, 160, 161, 165, 170, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 180, 183, 185, 186, 188, 189, 196, 197, 198, 199, 203, 204, 205, 208, 213, 214, 215, 217, 218, 220, 223, 224, 228, 235, 236, 237, 240, 244, 245, 247, 249, 251, 252, 253, 259, 264, 266, 268, 270, 272, 273, 276, 277, 279, 283, 284, 285, 287, 293, 294, 295, 299, 304, 305, 306, 308, 310, 312, 313, 314, 317, 318, 320, 322, 323, 325, 326, 327, 332, 333, 339, 343, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 366, 367, 368, 372, 378, 382, 391, 393, 394, 395, 397, 399, 400, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 411, 412, 417, 418, 419, 420, 424, 430, 432, 435, 436, 437, 440, 441, 444, 446, 448, 449, 450, 452, 453, 461, 463, 466, 467, 472, 474, 476, 477, 479, 481, 482, 483, 484, 488, 490, 494, 496, 500, 506, 507, 508, 514, 516, 520, 529, 536, 540, 544, 545, 547, 551, 554, 556, 557, 558, 559, 560, 565, 574, 575, 577, 579, 580, 582, 583, 584, 585, 587, 588, 591, 592, 593, 594, 595, 597, 598, 602, 604, 606, 609, 610, 614, 616, 620, 621, 622, 623, 625, 630, 636, 637, 638, 639, 640, 654, 659, 661, 662, 663, 668, 669, 671, 672, 673, 674, 675, 680, 681, 685, 686, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 695, 697, 698, 700, 706, 712, 714,

Föra

(3)

312, 448, 578,

Förakt

(1)

68,

Föraktar

(2)

68,

Föraktet

(1)

68,

Förandligar

(1)

135,

Förbehållas

(1)

238,

Förbereda

(1)

268,

Förberedelser

(1)

482,

Förberedelserna

(1)

53,

Förbigick

(1)

33,

Förbigående

(2)

36, 580,

Förbigår

(1)

227,

Förbigås

(2)

36, 440,

Förbigåtts

(1)

29,

Förbindelse

(1)

560,

Förbindelser

(2)

236, 412,

Förbjuds

(1)

298,

Förbli

(1)

650,

Förblir

(1)

327,

Förblivit

(5)

264, 317, 383, 414, 686,

Förbluffad

(1)

688,

Förbluffade

(1)

416,

Förbluffande

(1)

38,

Förbrytarna

(1)

597,

Förbund

(2)

318, 560,

Förbundsstat

(1)

666,

Förbundsstaten

(3)

661, 674, 682,

Förbättra

(1)

598,

Förde

(1)

372,

Fördel

(1)

59,

Fördom

(1)

566,

Fördomar

(3)

168, 196,

Fördrag

(3)

675, 679,

Fördraget

(2)

675,

Fördrivits

(1)

704,

Fördröjde

(1)

26,

Fördröjningen

(1)

144,

Fördöma

(1)

217,

Före

(28)

26, 29, 36, 49, 56, 59, 115, 124, 150, 237, 293, 325, 397, 406, 427, 430, 446, 454, 514, 555, 584, 638, 689,

Förebinder

(1)

150,

Förebådar

(1)

617,

Föredes

(1)

680,

Föredettingar

(1)

325,

Föredra

(2)

580, 675,

Föredrag

(1)

298,

Föredrar

(4)

115, 221, 368, 618,

Föredrog

(2)

204, 430,

Förefalla

(1)

372,

Förefaller

(4)

115, 355, 446, 515,

Föreföll

(3)

223, 561,

Föregivet

(1)

188,

Föregående

(1)

631,

Föregångare

(1)

233,

Föregås

(1)

464,

Förehavanden

(1)

270,

Förekomma

(1)

176,

Förekommer

(6)

190, 302, 317, 354, 612, 618,

Föreläsning

(5)

73, 231, 397,

Föreläsningar

(1)

494,

Föreläsningsserie

(1)

397,

Föremål

(2)

124, 602,

Förena

(2)

367, 597,

Förenade

(1)

50,

Förenar

(1)

150,

Förening

(2)

358, 366,

Föreningen

(1)

58,

Förenklade

(1)

636,

Förenklar

(1)

188,

Förenkling

(2)

507, 595,

Förenlig

(1)

668,

Förenta

(12)

150, 194, 239, 253, 293, 298, 657,

Föreslagit

(1)

36,

Föreslog

(2)

251, 471,

Föreslå

(2)

8, 709,

Föreslår

(1)

598,

Föreställa

(6)

186, 187, 279, 281, 621,

Föreställde

(1)

279,

Föreställning

(3)

98, 239, 592,

Föreställningen

(2)

82, 592,

Föreställningsvärld

(1)

237,

Förestående

(1)

32,

Företa

(1)

378,

Företag

(3)

188, 236, 293,

Företagens

(1)

90,

Företagsnamn

(1)

618,

Företagsspionage

(1)

293,

Företal

(1)

102,

Företar

(1)

473,

Företas

(1)

82,

Företeelser

(1)

279,

Företer

(1)

177,

Företräda

(1)

354,

Företrädare

(1)

237,

Förevändning

(1)

180,

Förevändningen

(3)

278, 284, 690,

Förfalla

(1)

471,

Förfalskade

(1)

412,

Förfalskas

(1)

439,

Förfarande

(1)

376,

Författare

(8)

17, 76, 183, 468, 469, 524, 540, 554,

Författaren

(13)

6, 13, 20, 248, 292, 391, 435, 554, 566, 616, 636, 674, 688,

Författarna

(1)

59,

Förfogande

(2)

17, 411,

Förfärligt

(1)

175,

Förgiftas

(1)

460,

Förglömma

(1)

559,

Förgäves

(1)

61,

Förgågna

(1)

401,

Förgånget

(1)

391,

Förgångna

(2)

391, 401,

Förgöra

(1)

469,

Förhand

(2)

32, 168,

Förhandskunskap

(1)

284,

Förhastat

(1)

115,

Förhindra

(2)

235, 301,

Förhindrat

(2)

29, 661,

Förhistoria

(1)

68,

Förhoppningar

(1)

215,

Förhoppningsvis

(1)

3,

Förhålla

(1)

420,

Förhållande

(3)

150, 451,

Förhåller

(6)

273, 321, 390, 402, 420,

Förhållningsregler

(2)

358,

Förhöll

(3)

51, 469, 661,

Förhör

(2)

308, 313,

Förhörd

(1)

414,

Förintades

(1)

137,

Förintelse

(1)

275,

Förjaga

(1)

469,

Förkasta

(2)

115, 488,

Förkastande

(2)

435, 680,

Förkastar

(1)

368,

Förkastas

(1)

487,

Förklara

(12)

35, 63, 86, 93, 124, 133, 158, 188, 447, 454, 506,

Förklarade

(2)

397, 639,

Förklarar

(5)

63, 188, 212, 446, 462,

Förklaras

(2)

180, 194,

Förklaring

(5)

29, 150, 390, 633,

Förklaringar

(1)

93,

Förklaringens

(1)

466,

Förknippar

(1)

292,

Förkortad

(1)

284,

Förkortat

(1)

349,

Förkroppsligas

(1)

82,

Förkrossande

(2)

249, 456,

Förkunnats

(1)

393,

Förkunnelse

(1)

220,

Förlag

(2)

247, 613,

Förlaget

(5)

186, 240, 243, 450, 529,

Förlagets

(2)

248,

Förlagsredaktören

(1)

526,

Förlamat

(1)

461,

Förlegade

(1)

382,

Förlita

(1)

394,

Förlitade

(1)

438,

Förlitan

(1)

604,

Förlitande

(1)

204,

Förlopp

(1)

463,

Förlora

(1)

222,

Förlorat

(1)

280,

Förlängning

(1)

383,

Förlåt

(1)

232,

Förlöjliga

(2)

115, 281,

Förmedla

(1)

554,

Förmedlats

(1)

406,

Förmiddagen

(1)

429,

Förminska

(2)

215, 217,

Förmodligen

(2)

186, 247,

Förmåga

(1)

215,

Förmågan

(2)

264, 604,

Förmån

(2)

63, 674,

Förmår

(2)

186, 469,

Förmått

(1)

18,

Förnekade

(1)

448,

Förnekades

(1)

51,

Förnekas

(1)

702,

Förnuft

(2)

323, 327,

Förnuftig

(1)

394,

Förnyande

(1)

694,

Förord

(5)

2, 46, 102, 214, 330,

Förordet

(2)

108, 180,

Förorsaka

(1)

201,

Förorsakade

(2)

82, 140,

Förorsakas

(1)

383,

Förorsakats

(1)

35,

Förpassades

(1)

663,

Förpesta

(1)

68,

Förpliktad

(1)

115,

Förr

(2)

196, 381,

Förra

(1)

577,

Förresten

(3)

484, 551, 577,

Förrgår

(1)

402,

Förryckta

(2)

661, 682,

Förrådde

(1)

514,

Förs

(1)

353,

Försagt

(1)

613,

Församling

(2)

662, 680,

Försedd

(1)

613,

Försett

(1)

545,

Försetts

(1)

116,

Försiggår

(1)

98,

Försiktigt

(1)

490,

Förskräckligt

(1)

130,

Förskönande

(1)

308,

Förslag

(3)

490, 661,

Förslaget

(1)

675,

Förslår

(1)

179,

Försonande

(1)

252,

Försoningen

(1)

305,

Först

(26)

17, 21, 29, 100, 124, 140, 155, 179, 217, 245, 265, 287, 310, 342, 381, 456, 487, 523, 524, 569, 580, 586, 611, 625, 673, 700,

Första

(55)

19, 20, 25, 26, 124, 133, 140, 165, 175, 182, 204, 266, 273, 279, 280, 281, 313, 314, 358, 383, 386, 387, 397, 430, 435, 437, 446, 450, 463, 489, 490, 514, 523, 536, 573, 583, 591, 625, 638, 671, 674, 689, 690, 692, 706,

Förstamajtal

(3)

392, 403, 414,

Förstnämnda

(1)

706,

Förstorad

(1)

685,

Förstoringsglas

(1)

581,

Förstärkt

(1)

308,

Förstå

(2)

220, 223,

Förståelig

(1)

279,

Förståeligt

(1)

593,

Förståelse

(1)

82,

Förståndet

(1)

155,

Förstår

(4)

330, 356, 517, 695,

Förstås

(7)

144, 205, 325, 472, 577, 692,

Förstått

(1)

508,

Förstör

(1)

137,

Förstöras

(1)

639,

Förstördes

(1)

444,

Förstörs

(1)

35,

Försvaga

(1)

140,

Försvann

(2)

40, 524,

Försvar

(1)

205,

Försvara

(2)

137, 469,

Försvarade

(1)

668,

Försvarare

(1)

342,

Försvarat

(1)

136,

Försvarets

(1)

26,

Försvarsledningens

(1)

26,

Försvarsmakt

(1)

54,

Försvarsminister

(3)

54, 140, 408,

Försvarsministeriet

(1)

34,

Försvarsministeriets

(1)

16,

Försvarsministeriums

(1)

39,

Försvarsministern

(1)

55,

Försvarsreaktion

(1)

64,

Försvarssyfte

(1)

514,

Försvarsutgifter

(1)

59,

Försvarsväsen

(1)

16,

Försvinna

(1)

39,

Försvinner

(1)

507,

Försvunnen

(1)

558,

Försvunnet

(1)

554,

Försvunnit

(1)

416,

Försynen

(1)

526,

Försynens

(1)

525,

Försäkra

(2)

272, 515,

Försäkringsavtal

(1)

36,

Försök

(13)

44, 93, 99, 108, 186, 187, 220, 222, 243, 281, 466, 475, 477,

Försöka

(10)

9, 168, 294, 330, 472, 483, 593, 612, 714,

Försöken

(1)

82,

Försöker

(5)

4, 179, 196, 285, 333,

Försökt

(2)

96, 472,

Försökte

(5)

402, 463, 504, 561, 706,

Försörjer

(1)

182,

Fört

(3)

146, 659, 685,

Förteckning

(2)

150, 491,

Förteckningen

(1)

494,

Förtigs

(1)

455,

Förtjäna

(3)

540, 605, 690,

Förtjänade

(1)

124,

Förtjänar

(5)

155, 198, 237, 489, 634,

Förtjänst

(1)

510,

Förtjänstfullt

(1)

580,

Förtroende

(5)

21, 115, 383, 394, 674,

Förtryckarna

(1)

596,

Förtrycksredskap

(1)

661,

Förtränga

(1)

469,

Förträngs

(1)

455,

Förundrad

(1)

688,

Förundrar

(1)

688,

Förundrat

(1)

29,

Förut

(1)

416,

Förutom

(6)

58, 124, 163, 396, 434, 494,

Förutsattes

(1)

451,

Förutsett

(1)

144,

Förutspådde

(1)

421,

Förutspår

(1)

616,

Förutsäga

(1)

279,

Förutsägelser

(1)

463,

Förutsätter

(3)

5, 305, 448,

Förutsättingarna

(1)

598,

Förutsättning

(2)

621, 674,

Förutsätts

(1)

488,

Förvandlas

(2)

10, 367,

Förvandlats

(1)

659,

Förvandling

(1)

332,

Förvanska

(1)

390,

Förvanskat

(1)

394,

Förvar

(1)

245,

Förverkliga

(3)

597, 604, 636,

Förverkligande

(1)

279,

Förverkligandet

(2)

61, 635,

Förvirring

(1)

26,

Förvisning

(1)

669,

Förvisso

(1)

94,

Förvränger

(1)

558,

Förvrängningar

(2)

20, 324,

Förväg

(2)

186, 308,

Förväntansfulla

(1)

478,

Förvånande

(1)

686,

Förvånansvärt

(1)

289,

Förvånar

(3)

81, 135, 213,

Förvånat

(1)

314,

Förvåning

(1)

29,

Förälskad

(1)

508,

Förälskelsen

(1)

305,

Förändra

(1)

604,

Förändrade

(1)

308,

Förändrades

(1)

469,

Förändras

(5)

92, 97, 273, 474, 679,

Förövaren

(1)

179,

Förövarna

(1)

320,

Fötter

(1)

688,

G

Gagna

(1)

604,

Galaxy

(1)

688,

Galen

(1)

162,

Galenskap

(1)

455,

Galileis

(1)

451,

Galileo

(1)

451,

Galileos

(3)

451, 452,

Gallon

(2)

209, 210,

Galningar

(2)

155, 180,

Galningarnas

(1)

155,

Galärslav

(1)

245,

Gamla

(15)

62, 99, 117, 452, 518, 534, 535, 547, 551, 555, 559, 619, 624, 681,

Gamle

(1)

547,

Gammal

(6)

76, 223, 269, 554, 714,

Gammelförlagen

(1)

318,

Gammelmedia

(2)

115, 204,

Gammelmedierna

(1)

318,

Gandhi

(5)

559, 700,

Gandhis

(4)

310, 356, 700,

Gang

(1)

146,

Ganser

(3)

301, 302,

Gansers

(1)

302,

Ganska

(16)

127, 133, 145, 150, 151, 194, 246, 412, 434, 456, 509, 518, 538, 556,

Gapande

(1)

455,

Garantera

(2)

514, 693,

Garanterar

(1)

506,

Garanterat

(1)

268,

Gardberg

(7)

119, 139, 143, 153, 155, 201,

Gardera

(1)

82,

Garderoben

(2)

287, 320,

Gartner

(1)

109,

Gatan

(2)

84, 115,

Gates

(2)

333, 350,

Gatorna

(1)

204,

Gaulles

(1)

681,

Gaullistiska

(1)

710,

Gav

(6)

199, 318, 382, 468, 536, 604,

Gavs

(1)

180,

Gemensamma

(3)

520, 604, 694,

Gemensamt

(2)

523, 566,

Gemenskap

(3)

561, 619, 659,

Genast

(2)

275, 584,

General

(5)

54, 235, 482, 681, 693,

Generalerna

(1)

559,

Generalguvernör

(1)

179,

Generated

(1)

232,

Generationer

(1)

482,

Generella

(1)

93,

Generellt

(1)

592,

Gengäld

(2)

373, 604,

Geniets

(1)

614,

Genom

(56)

21, 28, 32, 35, 38, 39, 40, 51, 64, 72, 140, 159, 178, 188, 212, 232, 236, 279, 288, 293, 294, 298, 310, 318, 373, 385, 388, 397, 427, 437, 441, 469, 483, 525, 548, 558, 566, 584, 597, 598, 628, 659, 662, 664, 671, 674, 679, 680, 690, 712,

Genomföra

(2)

110, 709,

Genomförandet

(1)

275,

Genomföras

(1)

367,

Genomförts

(1)

110,

Genomgå

(2)

332, 399,

Genomgående

(1)

82,

Genomgång

(1)

489,

Genomskåda

(1)

192,

Genomslag

(1)

21,

Genre

(1)

540,

Genskjuta

(1)

24,

Genteknik

(2)

477,

Genväg

(2)

471,

Geografiska

(1)

682,

George

(9)

177, 204, 235, 245, 304, 494, 559, 639,

Geostrategic

(1)

310,

Geostrategisk

(1)

277,

Ger

(11)

12, 26, 43, 182, 195, 367, 419, 442, 446, 529, 598,

Ges

(3)

325, 468, 529,

Gest

(1)

252,

Gett

(8)

13, 39, 140, 261, 407, 466, 492, 510,

Ggelsen

(1)

146,

Ggelsesvåben

(3)

146,

Ggr

(1)

536,

Ghaffar

(3)

310,

Giambattista

(1)

507,

Gick

(9)

21, 204, 245, 272, 310, 514, 604,

Gillade

(1)

223,

Gillande

(1)

702,

Gillani

(1)

559,

Gillar

(2)

12, 253,

Gillrat

(1)

551,

Giltiga

(1)

82,

Giovanna

(2)

382,

Giraldis

(2)

284,

Girighet

(1)

692,

Gis

(3)

313, 609,

Giscard

(1)

675,

Giuliani

(5)

30, 31, 32,

Giulietto

(1)

325,

Givande

(1)

418,

Give

(2)

256, 257,

Given

(2)

58, 98,

Givet

(2)

98, 273,

Givetvis

(5)

54, 413, 591, 617, 657,

Gjord

(1)

584,

Gjorda

(1)

507,

Gjorde

(29)

22, 31, 36, 51, 82, 102, 124, 139, 140, 150, 168, 201, 214, 259, 283, 318, 367, 385, 551, 558, 604, 651, 712,

Gjordes

(3)

24, 56, 285,

Gjort

(21)

29, 63, 68, 128, 146, 182, 183, 208, 248, 251, 264, 268, 418, 437, 507, 517, 588, 685,

Gjorts

(2)

124, 318,

Glad

(1)

713,

Glada

(1)

463,

Gladio

(2)

300, 302,

Glappet

(2)

150,

Glas

(1)

581,

Global

(10)

299, 483, 612, 637, 640, 651, 695,

Globala

(5)

90, 163, 480, 483, 621,

Globaliserade

(2)

98, 299,

Globaliserat

(1)

474,

Globalisering

(1)

481,

Globaliseringen

(2)

177, 614,

Globaliseringskritiska

(1)

19,

Globally

(1)

612,

Globalstyre

(1)

299,

Glokal

(1)

89,

Glömda

(1)

294,

Glömde

(1)

695,

Glömdes

(1)

611,

Glömma

(2)

124, 308,

Glömmer

(1)

575,

Glömska

(1)

115,

Glömskan

(2)

292, 612,

Glömskans

(1)

663,

Glömt

(1)

244,

Glömts

(1)

673,

God

(7)

28, 179, 239, 446, 514, 679, 682,

Goda

(8)

13, 284, 323, 446, 447, 596, 646,

Godartat

(1)

327,

Gode

(2)

169, 515,

Godheten

(2)

239, 520,

Godkänd

(1)

680,

Godkänna

(1)

662,

Godkännade

(1)

680,

Godkännas

(1)

680,

Godtog

(1)

180,

Gogol

(1)

102,

Goldman

(1)

421,

Goodmans

(1)

349,

Google

(5)

689, 691, 695, 697,

Googles

(1)

688,

Gossar

(1)

514,

Gosse

(2)

259,

Gossebarn

(1)

514,

Got

(1)

328,

Gott

(6)

176, 393, 452, 510, 566, 659,

Gottlob

(1)

227,

Gourlay

(2)

284, 482,

Governance

(2)

299, 483,

Government

(2)

258, 612,

Grad

(14)

89, 180, 183, 208, 279, 357, 390, 394, 403, 507, 534, 610, 643, 693,

Grader

(1)

29,

Grafomani

(1)

68,

Gram

(1)

572,

Grammatiker

(1)

236,

Gramsci

(3)

223, 686,

Gramscis

(1)

686,

Grand

(5)

56, 231, 310,

Grandchildren

(1)

308,

Grandiosa

(1)

596,

Grannländerna

(1)

317,

Grannstaden

(1)

583,

Granska

(1)

115,

Granskar

(2)

341, 412,

Granskas

(1)

449,

Granskat

(11)

114, 117, 118, 119, 153, 155, 201, 203, 221, 506,

Granskning

(2)

20, 61,

Granskningsprocess

(1)

449,

Grasemann

(1)

523,

Graundlagsprojekt

(1)

662,

Greenpeace

(1)

628,

Grej

(2)

124,

Grekerna

(2)

452, 518,

Grekisk

(1)

424,

Grekiska

(4)

397, 513, 515, 575,

Gren

(1)

268,

Grenen

(1)

624,

Grepp

(1)

582,

Greppet

(1)

222,

Greps

(1)

105,

Greta

(1)

602,

Griffin

(88)

3, 15, 20, 26, 29, 40, 44, 46, 55, 58, 61, 81, 82, 86, 120, 122, 124, 180, 217, 240, 243, 247, 248, 249, 251, 324, 333, 334, 349, 350, 394, 404, 405, 411, 412, 415, 417, 431, 435, 436, 437, 441, 443, 445, 452, 466, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 492, 494, 501, 535,

Griffins

(28)

3, 20, 21, 22, 26, 49, 64, 243, 394, 395, 414, 418, 426, 433, 450, 451, 452, 454, 456, 472, 486, 489, 491, 494, 583, 584,

Gripas

(2)

49, 544,

Gripits

(1)

414,

Grodorna

(3)

512, 515, 516,

Gross

(1)

415,

Grounds

(1)

285,

Group

(5)

235, 362, 363, 685,

Growing

(2)

333,

Grubblat

(1)

214,

Grumman

(1)

693,

Grund

(4)

144, 197, 215, 402,

Grunda

(1)

561,

Grundad

(1)

685,

Grundare

(1)

223,

Grundaren

(2)

685, 714,

Grundares

(1)

559,

Grundat

(1)

223,

Grundats

(1)

19,

Grunden

(5)

65, 318, 612, 675, 706,

Grunder

(1)

417,

Grundfalsk

(1)

29,

Grundfalska

(1)

264,

Grundlag

(9)

662, 665, 675, 676, 679, 680, 681,

Grundlagen

(9)

663, 677, 678, 680, 681, 682,

Grundlagens

(1)

680,

Grundlagsförslagen

(1)

676,

Grundlagsförslagets

(1)

663,

Grundlagstext

(1)

678,

Grundlig

(1)

62,

Grundliga

(1)

489,

Grundligare

(1)

483,

Grundläggande

(6)

302, 393, 417, 437, 467, 678,

Grundlägger

(1)

592,

Grundregler

(1)

436,

Grundtanke

(1)

656,

Grundtanken

(2)

605, 635,

Grupp

(3)

140, 268, 295,

Gruppen

(5)

140, 181, 182, 685,

Grupper

(1)

490,

Grupperats

(1)

29,

Grälsjuka

(1)

656,

Gränsen

(1)

589,

Gränser

(4)

383, 602, 682,

Gräsmattan

(2)

39,

Grävande

(3)

274, 297, 314,

Grå

(1)

237,

Grånade

(1)

267,

Gråzon

(1)

383,

Gråzonen

(2)

375, 377,

Gröna

(3)

143, 147, 709,

Grönsaksavdelningen

(1)

89,

Grönskande

(1)

624,

Guantanamo

(1)

304,

Guardian

(2)

236, 325,

Gud

(2)

469, 526,

Gudarna

(1)

188,

Gudinnan

(1)

424,

Guds

(1)

135,

Gudskrigarnas

(1)

310,

Guernica

(1)

146,

Guessed

(1)

257,

Guldgruva

(1)

691,

Guldgruvor

(1)

691,

Guldtackor

(1)

524,

Gulfkriget

(1)

68,

Gunnar

(1)

88,

Gupta

(2)

407,

Gutenbergs

(1)

634,

Gutenbergsk

(1)

536,

Gyllene

(1)

463,

Gynna

(1)

604,

Gynnar

(1)

130,

Gällde

(1)

681,

Gäller

(12)

34, 68, 124, 264, 337, 472, 583, 599, 623, 625, 685, 697,

Gängets

(1)

561,

Gängse

(8)

28, 98, 183, 275, 449, 469, 558, 700,

Gärdenfors

(2)

186, 633,

Gärna

(11)

96, 127, 182, 185, 225, 327, 467, 499, 529, 580, 700,

Gärningar

(1)

110,

Gärningsmännen

(1)

165,

Gästföreläsaren

(1)

397,

(20)

73, 150, 152, 222, 251, 297, 310, 318, 367, 501, 529, 544, 563, 567, 607, 628, 638, 644, 665,

Gång

(25)

115, 189, 192, 195, 216, 225, 273, 296, 320, 377, 407, 454, 464, 480, 514, 520, 533, 554, 585, 597, 612, 619, 659, 681, 695,

Gången

(9)

19, 124, 266, 295, 435, 559, 671, 689,

Gånger

(6)

8, 24, 63, 354, 478, 490,

Går

(28)

13, 21, 124, 130, 150, 152, 165, 169, 261, 264, 310, 337, 396, 435, 469, 473, 559, 577, 633, 669, 681, 695, 697, 712,

Gått

(11)

22, 26, 40, 259, 554, 577, 588, 638, 663, 704,

Gör

(27)

9, 57, 109, 116, 117, 135, 137, 140, 152, 176, 185, 248, 268, 274, 280, 308, 313, 330, 388, 481, 488, 520, 526, 580, 626, 678,

Göra

(49)

6, 59, 64, 91, 133, 137, 140, 175, 180, 189, 222, 224, 225, 232, 247, 265, 268, 294, 295, 388, 464, 469, 476, 477, 483, 507, 534, 539, 550, 559, 569, 580, 585, 593, 598, 604, 625, 688, 697, 712,

Göran

(3)

531, 534, 536,

Göranson

(1)

542,

Görningen

(1)

635,

H

Habermas

(3)

382,

Habitat

(1)

481,

Hackers

(1)

692,

Hade

(113)

16, 17, 19, 20, 26, 29, 32, 36, 42, 46, 47, 49, 50, 53, 56, 82, 124, 125, 137, 140, 144, 146, 150, 156, 164, 174, 177, 180, 195, 204, 215, 216, 217, 244, 247, 248, 264, 273, 279, 293, 294, 298, 302, 308, 313, 318, 402, 414, 429, 434, 445, 448, 463, 506, 514, 523, 525, 535, 551, 555, 557, 558, 566, 586, 588, 594, 595, 604, 638, 672, 686, 689, 695, 700,

Haft

(11)

25, 120, 146, 188, 205, 215, 317, 336, 350, 490, 515,

Hagar

(1)

575,

Halleluja

(3)

510, 541, 563,

Hallitusti

(1)

140,

Halsen

(1)

247,

Halvofficiella

(2)

116,

Halvt

(1)

430,

Halvön

(1)

690,

Hamilton

(5)

17, 46, 657, 659,

Hammarslagen

(1)

463,

Hamn

(1)

517,

Hamnade

(3)

245, 248, 429,

Hamnat

(1)

550,

Han

(163)

6, 21, 32, 36, 54, 60, 84, 85, 120, 122, 124, 128, 131, 137, 139, 140, 146, 150, 151, 152, 168, 170, 179, 182, 187, 188, 189, 190, 201, 208, 217, 220, 223, 225, 240, 243, 244, 245, 249, 265, 267, 268, 279, 281, 287, 313, 314, 325, 334, 349, 378, 392, 397, 399, 407, 411, 414, 416, 417, 418, 419, 420, 431, 435, 471, 486, 488, 490, 496, 501, 507, 514, 526, 547, 548, 554, 555, 557, 558, 599, 604, 608, 609, 611, 638, 640, 643, 644, 661, 665, 668, 669, 670, 671, 695, 700, 706, 714,

Hand

(7)

124, 140, 182, 383, 450, 556, 625,

Handeln

(1)

284,

Handelskompaniets

(1)

102,

Handelsmännen

(1)

89,

Handen

(1)

43,

Handla

(2)

124, 203,

Handlade

(5)

144, 145, 146, 273, 279,

Handlande

(1)

82,

Handlar

(22)

82, 119, 146, 283, 284, 318, 388, 487, 500, 507, 520, 523, 524, 545, 550, 575, 578, 595, 690,

Handling

(2)

180, 367,

Handlingar

(1)

93,

Handlingsmönster

(1)

619,

Hands

(1)

619,

Handverktyg

(1)

180,

Hanhimäkis

(1)

302,

Hanke

(1)

523,

Hann

(2)

26, 430,

Hannes

(1)

603,

Hannibal

(1)

98,

Hannu

(4)

18, 140, 182, 183,

Hans

(66)

20, 56, 72, 140, 146, 179, 180, 188, 189, 195, 201, 220, 223, 227, 231, 232, 251, 261, 279, 292, 313, 325, 334, 394, 395, 397, 417, 418, 456, 489, 490, 494, 496, 498, 501, 514, 516, 534, 548, 555, 558, 566, 572, 602, 604, 625, 636, 638, 649, 664, 673, 685,

Hantlangare

(1)

273,

Happen

(2)

126,

Happy

(1)

258,

Har

(394)

3, 4, 6, 7, 10, 13, 17, 18, 22, 29, 31, 35, 36, 39, 43, 46, 47, 55, 60, 62, 63, 65, 76, 81, 82, 84, 85, 90, 91, 94, 96, 98, 100, 110, 115, 116, 119, 120, 122, 124, 126, 128, 133, 135, 136, 137, 139, 140, 144, 146, 150, 159, 161, 163, 168, 169, 170, 171, 179, 182, 183, 186, 188, 194, 198, 204, 205, 208, 213, 217, 218, 220, 227, 228, 229, 231, 232, 236, 243, 247, 248, 249, 252, 259, 261, 264, 265, 268, 280, 284, 298, 299, 301, 304, 310, 312, 313, 314, 317, 320, 323, 324, 325, 326, 333, 336, 337, 338, 341, 342, 343, 349, 350, 351, 355, 356, 372, 373, 378, 383, 385, 390, 391, 392, 393, 394, 406, 407, 409, 410, 413, 414, 416, 417, 418, 419, 421, 422, 428, 431, 436, 437, 440, 441, 445, 446, 447, 448, 450, 454, 456, 457, 458, 461, 466, 467, 469, 471, 473, 476, 477, 478, 484, 486, 487, 488, 490, 492, 494, 500, 507, 508, 510, 515, 520, 523, 526, 529, 536, 545, 547, 550, 554, 558, 559, 563, 569, 570, 577, 580, 581, 582, 583, 591, 606, 613, 614, 619, 627, 633, 637, 639, 640, 657, 659, 663, 666, 668, 673, 681, 685, 688, 692, 693, 695, 697, 704, 711,

Harbor

(18)

20, 55, 58, 59, 60, 61, 82, 176, 417, 489, 493,

Harbour

(1)

177,

Hard

(2)

313, 417,

Hardy

(5)

520, 538,

Harmlöst

(1)

544,

Harmoni

(1)

659,

Harmony

(1)

658,

Harold

(2)

69, 70,

Harrit

(5)

198, 337, 338, 378,

Harrits

(1)

337,

Hartford

(1)

198,

Has

(2)

285, 482,

Hastighet

(1)

140,

Hastigheten

(1)

29,

Hastigheter

(1)

29,

Hat

(3)

101, 102,

Hata

(4)

102,

Hatade

(3)

102, 223,

Hatets

(1)

102,

Hatfyllda

(1)

367,

Hatgrupper

(1)

348,

Hatkänslor

(1)

349,

Hav

(2)

221, 506,

Have

(8)

254, 255, 256, 258, 359, 685,

Havelaar

(2)

102,

Haven

(2)

254, 255,

Hayes

(1)

494,

Hbl

(1)

351,

Heckscher

(1)

569,

Hederligt

(4)

102,

Hegel

(1)

188,

Hegemoni

(3)

116, 482, 681,

Heidrich

(1)

523,

Heiferman

(1)

520,

Heikensivät

(1)

140,

Heikentyy

(1)

140,

Heikentyä

(1)

140,

Heikki

(11)

138, 139, 140, 141, 145, 155, 200, 201, 483, 612,

Heinous

(2)

254, 255,

Hej

(2)

347, 517,

Hejsan

(1)

517,

Hel

(3)

43, 65, 249,

Hela

(38)

10, 17, 19, 21, 54, 63, 82, 89, 102, 124, 126, 127, 130, 178, 246, 259, 310, 337, 414, 432, 462, 469, 480, 481, 507, 514, 525, 539, 548, 559, 584, 588, 591, 594, 612, 625, 642, 659,

Helautomatiska

(1)

536,

Helfigur

(1)

418,

Helgonförklarad

(1)

393,

Helhet

(5)

39, 372, 431, 609,

Heller

(21)

21, 64, 68, 175, 182, 232, 252, 265, 274, 279, 297, 308, 334, 390, 414, 471, 509, 548, 575, 584,

Hellre

(3)

382, 471, 609,

Helmut

(1)

325,

Helofficiella

(1)

116,

Helsingfors

(4)

178, 310, 574, 580,

Helsingforsnejder

(1)

575,

Helsingin

(1)

317,

Helst

(7)

174, 264, 314, 509, 538, 695,

Helt

(41)

4, 29, 47, 63, 82, 124, 135, 137, 176, 177, 180, 186, 215, 280, 308, 324, 394, 403, 435, 447, 457, 462, 471, 473, 480, 490, 510, 514, 540, 544, 581, 591, 633, 664, 690, 695, 697,

Heltäckande

(2)

580, 690,

Helvete

(1)

563,

Helvetet

(4)

516, 517, 555,

Hem

(2)

420, 704,

Hemland

(2)

235, 325,

Hemlig

(3)

277, 560,

Hemliga

(9)

109, 263, 264, 301, 302, 303, 304, 310, 630,

Hemlighet

(9)

110, 264, 268, 298, 310, 317,

Hemligheten

(1)

264,

Hemligheter

(7)

264, 265, 507, 630,

Hemligheterna

(1)

264,

Hemlighålla

(2)

272, 284,

Hemlighållandet

(1)

279,

Hemlighåller

(2)

150,

Hemlighållit

(1)

120,

Hemlighållna

(1)

264,

Hemligstämplandet

(1)

284,

Hemligt

(3)

150, 560, 561,

Hemma

(2)

57, 695,

Hemmagjorda

(1)

686,

Hemmaplan

(2)

57, 559,

Hempel

(4)

313,

Hemsida

(5)

17, 150, 208, 312, 494,

Hemsidor

(1)

135,

Hemsidorna

(1)

135,

Hemskt

(1)

116,

Hemstad

(1)

397,

Hemstads

(1)

504,

Hence

(1)

232,

Henki

(1)

279,

Henne

(5)

203, 318, 393, 510, 596,

Hennes

(7)

110, 284, 333, 382, 544, 596, 627,

Henri

(1)

558,

Henrik

(2)

68, 534,

Herakles

(1)

516,

Here

(2)

68, 256,

Herman

(1)

523,

Herodes

(3)

514,

Herr

(3)

268,

Herrar

(1)

140,

Herrarna

(2)

204, 565,

Herre

(2)

150, 517,

Herres

(1)

627,

Herrgårdsliv

(1)

529,

Hertonäs

(1)

575,

Heta

(2)

6, 664,

Heter

(4)

102, 119, 150, 153,

Heterogen

(1)

352,

Hette

(2)

554, 569,

Hierarkiska

(1)

26,

Hillary

(1)

288,

Himmel

(1)

178,

Hincheyrapporten

(2)

702,

Hindra

(2)

140, 565,

Hindrar

(1)

298,

Hindrats

(1)

661,

Hinna

(2)

26, 559,

Hinner

(2)

464, 569,

Hippokrates

(1)

220,

Hiroshima

(3)

110, 146, 469,

Hisnande

(1)

137,

Hiss

(1)

215,

Hissar

(1)

29,

Hisschakt

(2)

208, 211,

Hisschakten

(1)

212,

Historia

(9)

78, 124, 140, 330, 376, 518, 566, 704,

Historiassa

(1)

140,

Historiefilosofin

(1)

194,

Historiefilosofiska

(1)

192,

Historiefilosofiskt

(2)

189, 243,

Historien

(21)

3, 11, 47, 51, 78, 94, 128, 150, 152, 155, 188, 195, 273, 417, 455, 523, 638, 704,

Historiens

(5)

188, 223, 388, 599, 619,

Historier

(1)

180,

Histories

(2)

217,

Historieskrivningen

(1)

275,

Historiker

(2)

86, 176,

Historikern

(3)

13, 17, 301,

Historisk

(2)

420, 659,

Historiska

(6)

215, 240, 276, 484, 536, 667,

Historiskt

(1)

177,

History

(1)

274,

Hit

(1)

439,

Hitler

(4)

188, 390, 555, 639,

Hitlers

(3)

390, 639, 669,

Hitta

(7)

259, 296, 457, 494, 506, 584,

Hittade

(2)

295, 585,

Hittar

(4)

355, 356, 560, 584,

Hittat

(1)

577,

Hittills

(5)

98, 268, 480, 583, 666,

Hjälp

(12)

29, 40, 188, 218, 284, 338, 435, 477, 580, 689, 692,

Hjälpa

(5)

91, 293, 464, 520, 706,

Hjälper

(1)

186,

Hjälpt

(1)

313,

Hjälpte

(2)

124, 287,

Hjälte

(3)

31, 268, 604,

Hjälten

(1)

267,

Hjärnan

(1)

619,

Hmm

(1)

263,

Hodorkovski

(1)

312,

Holland

(1)

680,

Holme

(1)

569,

Holvas

(2)

279,

Homo

(2)

186, 633,

Hon

(18)

143, 152, 155, 201, 203, 205, 284, 288, 332, 333, 544, 591, 627, 633, 688,

Honom

(29)

102, 139, 192, 199, 201, 217, 225, 253, 268, 349, 397, 406, 407, 416, 451, 490, 514, 548, 551, 570, 604, 611, 657, 672, 673,

Honored

(1)

359,

Hop

(1)

195,

Hopp

(4)

130, 224, 299, 706,

Hoppade

(1)

215,

Hoppades

(1)

578,

Hoppas

(6)

252, 268, 545, 559, 584, 697,

Hopplöst

(1)

130,

Horan

(1)

39,

Horisont

(2)

111, 631,

Hos

(10)

57, 96, 102, 180, 222, 469, 516, 560, 700,

Hospital

(1)

50,

Hot

(3)

57, 137,

Hota

(1)

476,

Hotade

(1)

561,

Hotar

(1)

476,

Hotas

(1)

469,

Hotellet

(1)

539,

How

(1)

463,

However

(1)

257,

Http

(1)

478,

Hudfärgen

(1)

567,

Hufvudstadsblad

(1)

348,

Hufvudstadsbladet

(5)

235, 498, 683, 695,

Hufvudstadsbladets

(2)

422, 496,

Huj

(1)

577,

Huka

(1)

583,

Huld

(1)

111,

Hum

(1)

177,

Human

(2)

477, 658,

Humanismen

(1)

619,

Humanisthjärna

(1)

619,

Humanistisk

(1)

20,

Humor

(2)

563, 569,

Hundra

(2)

295, 471,

Hundratusen

(1)

203,

Hunnit

(4)

8, 25, 26, 313,

Hur

(96)

25, 27, 30, 35, 38, 40, 46, 47, 51, 79, 86, 91, 110, 124, 129, 133, 134, 137, 144, 149, 165, 168, 171, 173, 174, 182, 186, 198, 221, 228, 246, 261, 264, 268, 272, 275, 278, 288, 295, 302, 304, 310, 313, 318, 321, 337, 390, 398, 403, 417, 418, 420, 421, 445, 451, 454, 455, 509, 529, 551, 555, 559, 577, 578, 588, 607, 625, 633, 638, 644, 659, 680, 691, 696, 712,

Hurdan

(1)

688,

Huruvida

(3)

7, 420, 472,

Huruvuda

(1)

445,

Hus

(3)

140, 447,

Huset

(1)

36,

Hussein

(2)

150,

Husu

(4)

119, 134, 139, 153,

Husägaren

(1)

36,

Huvud

(2)

50, 63,

Huvudansvar

(1)

322,

Huvudansvaret

(1)

417,

Huvudbyggnad

(3)

16, 39, 664,

Huvuden

(2)

155, 222,

Huvudet

(2)

21, 639,

Huvudfråga

(1)

39,

Huvudmistänkta

(1)

321,

Huvudmotivet

(2)

591, 592,

Huvudorsaken

(1)

208,

Huvudperson

(1)

524,

Huvudpersonen

(1)

563,

Huvudpersoner

(1)

524,

Huvudriktningen

(1)

484,

Huvudrollen

(1)

115,

Huvudskyldiga

(1)

84,

Huvudstad

(2)

397, 609,

Hylla

(1)

506,

Hyperlänkar

(1)

10,

Hypermoderna

(1)

337,

Hypertexten

(1)

616,

Hypotes

(2)

35, 445,

Hypotesen

(3)

199, 443, 619,

Hypoteser

(2)

186, 444,

Hypoth

(1)

281,

Hypothesis

(1)

619,

Hyreskasernerna

(1)

533,

Hysa

(2)

414, 554,

Hyschade

(1)

548,

Hyser

(1)

490,

Hyste

(1)

642,

Häcklad

(1)

105,

Hädanefter

(1)

374,

Hädanflykt

(1)

394,

Häftigaste

(1)

279,

Hägg

(3)

531, 534, 536,

Häkte

(1)

714,

Häkämies

(1)

559,

Hälft

(3)

627, 686,

Hälften

(4)

26, 209, 326, 327,

Hälsa

(1)

159,

Hälsad

(1)

517,

Hälsenan

(1)

424,

Hälsning

(1)

370,

Hälsotillstånd

(1)

407,

Hälsovården

(1)

333,

Hälsovårdsmyndigheterna

(1)

332,

Hämnd

(5)

586, 591, 594, 595, 596,

Hämndaktion

(7)

588, 591, 592, 593, 596,

Hämnden

(4)

180, 588, 591, 595,

Hämndhypotesen

(2)

593, 595,

Hämndlystna

(1)

591,

Hämndlystnad

(3)

591, 594, 595,

Hämtade

(1)

604,

Hämtar

(1)

695,

Hämtat

(3)

298, 390, 661,

Hända

(2)

168, 279,

Hände

(16)

33, 40, 124, 130, 133, 144, 146, 204, 308, 351, 352, 368, 488, 525,

Händelse

(5)

59, 60, 514, 525,

Händelseförlopp

(1)

176,

Händelseförloppet

(1)

208,

Händelsekedja

(1)

595,

Händelsekedjan

(3)

175, 176, 595,

Händelsen

(3)

429, 431, 706,

Händelser

(5)

95, 150, 352, 394, 707,

Händelserna

(30)

16, 18, 19, 26, 58, 65, 99, 100, 106, 115, 120, 175, 180, 203, 205, 218, 243, 344, 368, 382, 429, 597, 659, 704, 706,

Händelsernas

(2)

176, 659,

Händelseutvecklingen

(1)

702,

Händer

(6)

117, 144, 175, 310, 547, 655,

Hänför

(1)

394,

Hängde

(1)

555,

Hänger

(1)

581,

Hängivet

(1)

604,

Hänsyn

(2)

442,

Hänsynslös

(1)

515,

Hänsynslöst

(1)

639,

Hänt

(11)

20, 124, 126, 128, 137, 144, 416, 657,

Hänvisa

(1)

368,

Hänvisade

(1)

185,

Hänvisar

(1)

445,

Hänvisning

(1)

111,

Hänvisningar

(1)

3,

Häpnadsväckande

(1)

509,

Här

(128)

3, 13, 22, 32, 53, 62, 68, 108, 120, 122, 124, 126, 127, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 140, 143, 144, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 170, 191, 210, 218, 220, 221, 230, 232, 235, 238, 252, 253, 259, 261, 285, 294, 295, 298, 299, 304, 308, 312, 315, 318, 326, 327, 354, 366, 394, 404, 405, 416, 418, 430, 453, 457, 467, 472, 518, 523, 525, 530, 539, 540, 543, 545, 550, 559, 563, 566, 567, 570, 575, 588, 609, 621, 662, 688, 690, 700, 713,

Härigenom

(1)

284,

Härjades

(1)

434,

Härledda

(1)

62,

Härom

(3)

198, 310, 500,

Häromdagen

(1)

583,

Häromdan

(1)

392,

Härrör

(2)

387, 413,

Härröra

(1)

662,

Härskare

(1)

299,

Härvid

(1)

619,

Hästar

(2)

578,

Hävda

(2)

198, 215,

Hävdade

(2)

116, 414,

Hävdar

(2)

192, 447,

Hävdat

(1)

589,

Hävisivät

(1)

318,

Hål

(2)

39,

Hålet

(3)

39, 211, 455,

Håll

(3)

18, 177, 238,

Hålla

(14)

54, 115, 140, 223, 229, 264, 295, 397, 424, 704, 714,

Hållas

(1)

397,

Hållen

(1)

678,

Håller

(17)

10, 63, 137, 144, 150, 198, 247, 253, 288, 332, 467, 486, 488, 500, 608, 678, 704,

Hållet

(5)

135, 280, 308, 324, 510,

Hållit

(3)

128, 195, 457,

Hållits

(1)

19,

Hållning

(2)

394, 499,

Hållningen

(1)

21,

Håna

(1)

217,

Hård

(1)

559,

Hårda

(1)

21,

Hårt

(1)

639,

Hög

(9)

124, 183, 357, 394, 403, 427, 434, 504, 555,

Höga

(5)

29, 39, 40, 188,

Höger

(2)

152, 358,

Högern

(4)

349, 588, 596,

Högerpatrioterna

(1)

367,

Högerpopulistiska

(2)

351, 383,

Högervåld

(1)

587,

Högexplosiva

(1)

445,

Höghus

(2)

435, 446,

Höghuset

(1)

428,

Högre

(6)

89, 208, 279, 428, 429, 610,

Högst

(2)

6, 474,

Högsta

(9)

54, 211, 304, 312, 317, 427, 439, 637,

Högt

(4)

85, 140, 174, 551,

Högteknologiska

(1)

175,

Högteknologiskt

(1)

205,

Högtidlig

(1)

700,

Högtidliga

(1)

548,

Högvarteret

(1)

288,

Höjd

(1)

428,

Höjden

(2)

533, 561,

Höjdled

(1)

674,

Höjdpunkter

(1)

294,

Hökar

(1)

58,

Höljt

(1)

173,

Höll

(5)

29, 51, 308, 645, 700,

Hör

(18)

7, 36, 136, 140, 201, 221, 259, 276, 279, 305, 439, 484, 540, 624, 682,

Höra

(5)

116, 155, 204, 284, 518,

Hörande

(3)

115, 176, 577,

Höras

(2)

285, 321,

Hörd

(1)

688,

Hörde

(3)

153, 182, 672,

Hördes

(1)

548,

Hörsägen

(1)

688,

Hört

(1)

232,

Höst

(2)

124, 177,

Hösten

(5)

20, 144, 180, 468, 500,

Höstsolen

(1)

178,

Hövligt

(1)

372,

I

IAEA

(1)

695,

Iakttagelse

(3)

63, 173,

Iakttagelser

(1)

64,

Ibland

(3)

102, 349, 688,

Ibsen

(1)

534,

ICG

(2)

235, 236,

Icke

(8)

199, 247, 274, 378, 559, 647, 665,

Ickespridningsavtalets

(1)

694,

Idag

(20)

60, 64, 108, 119, 174, 194, 266, 285, 310, 314, 324, 334, 372, 451, 506, 591, 614, 636, 664, 704,

Idealen

(1)

604,

Idealism

(1)

603,

Idealist

(1)

604,

Identifieras

(3)

40,

Identifierats

(1)

100,

Identitet

(2)

47, 287,

Identiteter

(1)

174,

Ideologi

(3)

500, 661, 678,

Ideologier

(1)

661,

Ideologisk

(1)

183,

Ideologiska

(2)

183, 469,

Ideologiskt

(1)

678,

Ifall

(39)

36, 46, 59, 63, 82, 94, 115, 140, 150, 170, 216, 268, 277, 281, 294, 353, 358, 367, 450, 473, 480, 484, 500, 506, 523, 526, 544, 554, 569, 595, 638, 661, 675, 685, 688, 691, 692,

IFLA

(2)

628,

Ifradt

(1)

376,

Ifrågasatt

(1)

659,

Ifrågasätta

(2)

116, 397,

Ifrågasättande

(2)

323, 417,

Ifrågasättas

(2)

63, 323,

Ifrågasätter

(4)

238, 337, 411, 417,

Ifrågavarande

(7)

10, 24, 39, 358, 386, 419, 678,

Ifrån

(18)

47, 134, 137, 188, 197, 236, 259, 275, 294, 298, 310, 403, 419, 578, 585, 591, 686, 690,

Igen

(9)

40, 146, 151, 223, 325, 388, 570, 588, 611,

Igenom

(9)

38, 259, 325, 337, 358, 435, 456, 582,

Ignorerar

(1)

440,

Igång

(7)

126, 150, 204, 278, 536, 597, 665,

Igår

(2)

110, 124,

Ihan

(1)

140,

Ihjäl

(3)

179, 480, 514,

Ihmisen

(1)

688,

Ihop

(9)

7, 27, 28, 59, 175, 544, 555, 606, 644,

Ihärdigt

(1)

378,

Ihåg

(2)

150, 611,

Ihåligt

(1)

29,

IIIK

(2)

555, 556,

Ikke

(2)

146,

Ikläda

(1)

583,

Iliste

(1)

542,

Illa

(4)

308, 556, 560, 697,

Illustrerar

(1)

313,

Illustreras

(1)

383,

Imaginär

(1)

469,

Imber

(2)

547,

Immanuel

(1)

613,

Immanuell

(1)

613,

Imperatives

(1)

310,

Imperiala

(2)

99, 240,

Imperialism

(1)

238,

Imperialist

(1)

238,

Imperialistiska

(2)

310, 596,

Imperiemaktens

(1)

630,

Imperier

(1)

239,

Imperierna

(1)

628,

Imperiernas

(3)

299, 467, 482,

Imperiet

(1)

239,

Imperiets

(1)

397,

Imperii

(1)

609,

Imperium

(3)

327, 388, 481,

Implementera

(1)

462,

Implosion

(1)

434,

Imposed

(1)

685,

Impregnerad

(1)

239,

Imprint

(2)

243,

Impulsartat

(1)

508,

Inalienable

(1)

359,

Inbegreppet

(1)

467,

Inbegriper

(1)

293,

Inbjuden

(1)

688,

Inblandad

(2)

81, 308,

Inblandade

(2)

263, 302,

Inblandning

(2)

326, 327,

Inbrotten

(1)

287,

Inbyggda

(2)

659, 689,

Indata

(1)

438,

Indeed

(1)

86,

Independent

(1)

658,

Index

(2)

717, 718,

India

(1)

700,

Indicier

(1)

150,

Indicierna

(1)

44,

Indien

(3)

478, 559, 700,

Indier

(2)

700,

Indirekt

(1)

412,

Indirekta

(1)

29,

Indiska

(2)

405, 623,

Indiskt

(2)

482, 700,

Individen

(1)

625,

Individer

(2)

82, 86,

Individuals

(1)

359,

Indoktrinera

(1)

137,

Industri

(1)

670,

Industrialiserat

(1)

474,

Industriella

(7)

463, 464, 477, 482, 597, 691,

Industriellt

(1)

482,

Industriolyckor

(1)

139,

Ineffektiv

(1)

650,

Ineffektivitet

(1)

49,

Infallsvinkel

(1)

39,

Infantil

(2)

73, 77,

Infantilisering

(1)

78,

Infekterade

(1)

602,

Infektionen

(1)

21,

Infiltration

(2)

490, 493,

Infiltrera

(1)

490,

Inflame

(1)

362,

Inflikade

(1)

285,

Influence

(2)

333,

Inflygningarna

(1)

591,

Inflytande

(2)

334, 372,

Inflytelserik

(2)

336, 350,

Inflytelserika

(1)

462,

Infoga

(1)

343,

Information

(14)

18, 43, 120, 137, 204, 257, 268, 288, 298, 312, 333, 394, 490, 608,

Informationella

(1)

605,

Informationen

(3)

150, 178, 264,

Informationsetik

(1)

333,

Informationssamhället

(1)

605,

Informationstekniken

(1)

580,

Informationsteknikens

(1)

659,

Informationstjänsterna

(1)

293,

Informationsverksamhet

(1)

293,

Informera

(1)

473,

Informerade

(1)

115,

Infångats

(1)

399,

Inför

(14)

40, 89, 100, 117, 165, 259, 313, 317, 383, 399, 555, 583, 598, 706,

Införlivat

(1)

323,

Infört

(1)

640,

Inga

(4)

29, 39, 406, 414,

Ingalunda

(1)

85,

Inge

(1)

357,

Ingen

(17)

35, 130, 137, 140, 144, 150, 265, 268, 304, 308, 416, 449, 517, 554, 583,

Ingendera

(1)

674,

Ingenjör

(1)

141,

Ingenjörer

(3)

218, 451,

Ingenjörskonst

(1)

189,

Ingenting

(2)

47, 133,

Ingenvart

(1)

539,

Inger

(2)

383, 706,

Ingersoll

(1)

39,

Inget

(7)

124, 215, 265, 411, 697, 706,

Ingick

(2)

388, 683,

Ingivelse

(1)

569,

Ingrediensen

(1)

109,

Ingrep

(1)

199,

Ingripa

(1)

276,

Ingripande

(1)

659,

Ingriper

(1)

526,

Ingvar

(1)

712,

Ingå

(2)

252, 609,

Ingående

(1)

20,

Ingång

(1)

18,

Ingången

(1)

668,

Ingår

(5)

313, 478, 518, 542, 685,

Ingått

(3)

422, 458, 688,

Inhyste

(1)

34,

Inifrån

(1)

98,

Inklusive

(11)

17, 100, 249, 298, 301, 318, 373, 429, 558, 581, 700,

Inleda

(4)

127, 140, 278, 515,

Inledande

(1)

613,

Inleddes

(1)

203,

Inledning

(5)

3, 9, 15, 454, 515,

Inledningen

(3)

415, 488, 706,

Inledningens

(1)

524,

Inledningsvis

(1)

482,

Inletts

(1)

204,

Inlägg

(2)

315, 496,

Innan

(28)

13, 23, 31, 32, 38, 39, 42, 60, 106, 124, 144, 179, 217, 288, 318, 321, 429, 432, 449, 455, 464, 514, 554, 556, 559, 578, 637,

Innanför

(1)

98,

Inne

(7)

32, 39, 40, 135, 178, 214, 681,

Innebär

(10)

54, 294, 414, 434, 481, 482, 652, 674,

Innebära

(3)

238, 368, 470,

Innebörd

(3)

171, 330, 515,

Innebörden

(1)

561,

Innebörder

(1)

372,

Innefattar

(1)

595,

Innehavare

(1)

374,

Innehåll

(4)

373, 526, 545, 678,

Innehållande

(1)

9,

Innehåller

(8)

17, 63, 120, 208, 249, 274, 488, 500,

Innehållet

(3)

436, 477, 677,

Innehållsrika

(1)

353,

Innehöll

(1)

209,

Innersta

(1)

507,

Inom

(11)

4, 49, 131, 333, 349, 353, 404, 409, 501, 602, 661,

Inpassade

(1)

581,

Inpräntat

(1)

457,

Inre

(9)

29, 98, 99, 111, 186, 222,

Inrikes

(2)

336, 350,

Inrikesflygbolag

(1)

588,

Inrikespolitiken

(1)

238,

Inriktade

(1)

189,

Inräknad

(1)

403,

Inrätta

(3)

615, 621, 625,

Inrättandet

(1)

382,

Inrättas

(1)

607,

Inrättats

(1)

655,

Insamlad

(2)

298, 587,

Insats

(4)

280, 283, 318, 419,

Insatser

(1)

86,

Insatt

(1)

201,

Inse

(3)

10, 137, 616,

Inser

(2)

137, 211,

Inside

(1)

394,

inside job

(2)

281, 323,

Insiderinformation

(1)

409,

Insiderjobb

(1)

263,

Insiders

(1)

264,

Insikt

(3)

457, 469, 696,

Insikten

(1)

469,

Insisterar

(1)

238,

Inskränkas

(1)

674,

Inspektör

(1)

583,

Inspiration

(1)

685,

Inspireras

(1)

706,

Instance

(1)

435,

Instituant

(1)

662,

Institut

(1)

144,

Institute

(3)

150, 197,

Institutes

(1)

150,

Institutet

(2)

124, 368,

Institution

(1)

679,

Institutional

(1)

482,

Institutionell

(1)

628,

Institutioner

(4)

82, 85, 619, 675,

Institutionerna

(1)

150,

Inställning

(2)

128, 135,

Instämma

(1)

96,

Instämmer

(1)

236,

Insveper

(1)

469,

Insydd

(1)

239,

Insändare

(2)

235, 314,

Intakta

(1)

29,

Intangible

(1)

363,

Intar

(1)

499,

Inte

(445)

6, 11, 12, 17, 21, 23, 25, 26, 29, 31, 32, 35, 36, 39, 44, 46, 49, 50, 51, 53, 54, 58, 62, 63, 64, 68, 82, 84, 85, 90, 94, 98, 105, 108, 115, 116, 120, 122, 124, 128, 130, 133, 135, 136, 137, 139, 140, 144, 146, 150, 152, 155, 156, 157, 159, 161, 165, 170, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 183, 185, 192, 193, 194, 195, 197, 198, 201, 203, 204, 208, 212, 218, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 228, 229, 232, 236, 237, 238, 247, 248, 249, 251, 252, 253, 259, 264, 265, 269, 273, 275, 277, 279, 281, 285, 287, 288, 289, 294, 297, 298, 308, 310, 313, 314, 317, 320, 321, 323, 324, 325, 327, 329, 334, 340, 349, 352, 354, 355, 358, 368, 369, 372, 373, 374, 381, 383, 388, 390, 391, 392, 394, 397, 399, 400, 401, 402, 403, 409, 414, 416, 417, 419, 420, 424, 429, 430, 434, 438, 439, 440, 442, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 454, 455, 462, 463, 466, 467, 469, 471, 473, 475, 477, 478, 479, 480, 481, 484, 486, 488, 489, 490, 494, 501, 506, 507, 508, 509, 514, 517, 518, 520, 525, 534, 535, 536, 539, 540, 545, 547, 548, 550, 551, 554, 558, 559, 560, 561, 563, 565, 566, 567, 574, 575, 577, 578, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 588, 591, 597, 599, 603, 608, 612, 618, 630, 633, 634, 637, 638, 639, 643, 644, 652, 657, 659, 661, 665, 668, 671, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 685, 686, 688, 691, 692, 697, 700, 704, 710, 711, 712,

Integrationen

(2)

673,

Intellectuals

(2)

86, 493,

Intellektuell

(3)

76, 471, 555,

Intellektuella

(6)

79, 336, 350, 388, 403, 686,

Intelligence

(1)

354,

Intelligens

(4)

619, 620, 633,

Intelligensen

(2)

619, 633,

Interaktiva

(1)

373,

Interlink

(1)

243,

International

(4)

235, 482, 693,

Internationell

(5)

100, 251, 382, 464,

Internationella

(6)

19, 237, 325, 421, 464, 628,

Internationellt

(2)

21, 675,

Internet

(26)

21, 98, 115, 306, 318, 494, 580, 582, 598, 612, 617, 618, 619, 621, 622, 623, 624, 637, 659, 692,

Internetarkivet

(1)

284,

Internets

(4)

294, 298, 372, 474,

Internetutvecklingen

(3)

373, 598, 657,

Internetutvecklingens

(1)

372,

Internetåldern

(2)

233, 430,

Internetålderns

(1)

582,

Interrogation

(1)

308,

Intervention

(2)

26, 310,

Intervju

(1)

56,

Intervjuad

(1)

267,

Intervjuade

(2)

139, 407,

Intervjuades

(1)

473,

Intervjuas

(1)

46,

Intervjuat

(1)

416,

Intervjuats

(1)

338,

Intervjuavsnitten

(1)

307,

Intervjuer

(1)

306,

Intervjun

(2)

56, 267,

Intet

(2)

507,

Intighetens

(1)

713,

Into

(1)

310,

Intressant

(7)

133, 144, 150, 313, 460,

Intressanta

(2)

133, 185,

Intresse

(1)

685,

Intressera

(1)

545,

Intresserad

(1)

144,

Intresserade

(1)

140,

Intresserar

(1)

120,

Intresserat

(1)

120,

Intrigen

(1)

518,

Intriger

(1)

560,

Intrinsikalt

(1)

239,

Introducera

(2)

3, 343,

Introduction

(1)

634,

Introduktion

(3)

279, 609, 640,

Inträffade

(3)

60, 95, 325,

Inträffat

(1)

484,

Inträngande

(1)

483,

Invades

(1)

463,

Invagga

(1)

213,

Invald

(1)

671,

Invandrarfientliga

(1)

700,

Invandrarna

(1)

383,

Invasion

(2)

292, 310,

Invasionen

(3)

56, 146, 203,

Invecklad

(1)

349,

Invecklade

(1)

476,

Inverkan

(2)

219, 506,

Investerare

(1)

124,

Investeringar

(1)

690,

Investigation

(2)

209, 432,

Invigdes

(1)

536,

Invänder

(1)

140,

Invävd

(1)

323,

Ipad

(1)

692,

Ipse

(1)

507,

Irak

(25)

54, 100, 126, 127, 144, 146, 150, 159, 203, 204, 304, 308, 460, 704,

Irakiska

(1)

412,

Irakkrig

(1)

268,

Irakkriget

(2)

159, 203,

Irakkrigets

(1)

281,

Iraks

(3)

159, 163, 204,

Iran

(2)

478, 693,

Iranska

(2)

116, 690,

Iranskfödda

(1)

284,

Iraq

(1)

257,

Ironin

(1)

630,

Ironiska

(1)

192,

ISC

(1)

333,

Iscensatt

(2)

179, 420,

Iscensatte

(1)

279,

Iscensätter

(1)

595,

ISI

(1)

53,

Islamin

(1)

310,

Islamiska

(2)

85, 310,

Islamistisk

(1)

180,

Islamistiska

(4)

16, 49, 56, 128,

Islams

(1)

310,

Ism

(1)

501,

Isnäs

(2)

89, 90,

Israeliska

(1)

409,

Israeliskt

(1)

482,

Israels

(1)

559,

Iste

(1)

454,

Italiano

(1)

223,

Italien

(3)

162, 325, 674,

Italiens

(2)

686,

Italiensk

(1)

577,

Italienska

(7)

223, 301, 620, 669, 671, 685,

Its

(6)

187, 191, 249, 254, 255, 310,

Itu

(2)

299, 464,

Iuro

(1)

6,

Iuror

(1)

6,

Ivo

(1)

542,

Iväg

(1)

281,

J

Jaan

(4)

541, 554, 563, 571,

Jack

(2)

546, 581,

Jacobson

(1)

584,

Jacques

(2)

382,

Jag

(344)

3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 22, 53, 62, 64, 65, 84, 87, 88, 91, 96, 108, 119, 124, 128, 130, 133, 135, 137, 140, 144, 146, 150, 153, 156, 169, 170, 173, 174, 178, 180, 182, 183, 185, 193, 194, 195, 201, 203, 208, 210, 211, 213, 221, 223, 225, 227, 229, 232, 235, 236, 238, 244, 247, 249, 252, 253, 259, 261, 267, 268, 270, 283, 285, 294, 295, 298, 308, 312, 323, 349, 354, 355, 356, 358, 366, 368, 369, 372, 374, 385, 386, 390, 392, 394, 402, 403, 404, 414, 416, 450, 456, 457, 467, 468, 471, 472, 474, 484, 494, 499, 500, 501, 504, 506, 507, 508, 509, 514, 515, 517, 518, 525, 529, 534, 538, 539, 545, 554, 558, 559, 560, 566, 567, 571, 577, 578, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 590, 591, 593, 595, 597, 598, 607, 608, 612, 613, 616, 618, 619, 625, 633, 636, 638, 640, 686, 688, 689, 692, 696, 709, 713,

Jagades

(1)

203,

Jagat

(1)

416,

Jailbreakas

(1)

692,

Jailbreakat

(1)

692,

Jakande

(1)

393,

Jakke

(2)

279,

Jaktplan

(5)

23, 24, 26, 43,

Jaktplanens

(1)

26,

James

(1)

526,

Jan

(1)

523,

Janson

(2)

550,

Januari

(4)

19, 56, 198, 407,

Japans

(1)

559,

Japanska

(2)

58, 176,

Jarmo

(1)

318,

Jason

(1)

39,

Javisst

(1)

259,

Jay

(2)

306, 425,

Jazira

(1)

406,

Jean

(3)

279, 558,

Jefferson

(1)

399,

Jeg

(2)

379,

Jennifer

(1)

198,

Jennings

(1)

31,

Jersey

(4)

256, 257, 259,

Jesus

(5)

240, 535, 555,

Jesusbarnet

(1)

514,

Jfr

(17)

56, 68, 175, 199, 220, 365, 368, 382, 421, 463, 482, 501, 506, 619, 650, 685, 709,

Jiabao

(1)

559,

Jim

(3)

214, 217,

Jimmy

(2)

56, 310,

Joachim

(1)

555,

Jobb

(4)

115, 201, 323, 333,

Jobbar

(1)

120,

Joe

(3)

284, 482, 520,

Joelsson

(1)

712,

Johansson

(1)

613,

John

(17)

109, 133, 173, 175, 180, 240, 243, 244, 247, 252, 253, 421, 477, 493, 568,

Johnfeffer

(5)

254, 255, 256, 257, 258,

Johnson

(1)

150,

Jojo

(1)

518,

Joku

(1)

140,

Jolla

(1)

330,

Joly

(2)

314, 315,

Jonathan

(2)

284, 482,

Jones

(7)

86, 198, 199, 251,

Jongold

(1)

254,

Jord

(3)

3, 8, 205,

Jorden

(4)

146, 245, 420, 451,

Jordens

(1)

416,

Jordklotet

(1)

695,

Jos

(1)

140,

Joschka

(1)

665,

Journal

(4)

251, 337, 490,

Journalism

(1)

68,

Journalist

(5)

67, 68, 115, 198, 407,

Journalisten

(14)

31, 50, 68, 117, 198, 279, 293, 297, 312, 638,

Journalistens

(1)

373,

Journalister

(11)

18, 46, 264, 317, 374, 388, 412, 414, 455, 457,

Journalisterna

(10)

79, 84, 214, 287, 323, 373, 456, 583,

Journalisters

(1)

317,

Journalistyrket

(1)

68,

Jubilee

(1)

628,

Jublade

(1)

614,

Judarnas

(1)

188,

Judas

(1)

514,

Judiska

(1)

700,

Juha

(1)

317,

Juli

(4)

17, 48, 50, 93,

Jungk

(1)

638,

Jungks

(1)

274,

Juni

(13)

24, 108, 209, 236, 252, 266, 285, 295, 473, 490, 680, 681,

Juppiernas

(1)

536,

Juridikprofessorn

(1)

490,

Juridisk

(1)

460,

Jurist

(1)

563,

Juristernas

(1)

563,

Jussi

(1)

302,

Just

(24)

39, 47, 124, 140, 144, 152, 173, 178, 210, 239, 254, 255, 257, 323, 328, 506, 567, 586, 609, 612,

Justice

(2)

255, 628,

Jutta

(1)

559,

Jyllands

(1)

378,

Jyväskylä

(1)

302,

Jämbredd

(1)

34,

Jämför

(2)

211, 676,

Jämföra

(1)

427,

Jämföras

(2)

170, 451,

Jämförbara

(1)

176,

Jämförd

(1)

280,

Jämförde

(1)

21,

Jämförelse

(3)

133, 179, 584,

Jämförelsen

(3)

174, 275, 452,

Jämförelsevis

(3)

203, 394, 472,

Jämlikhet

(1)

668,

Jämte

(1)

685,

Järnvägstation

(1)

301,

Jättelika

(1)

208,

Jävla

(1)

124,

Jävligt

(1)

689,

Jäätteenmäki

(1)

318,

K

Kabal

(1)

560,

Kabar

(1)

111,

Kablade

(1)

51,

Kabul

(1)

310,

Kaffeauktioner

(1)

102,

Kaknästornet

(1)

427,

Kalifornien

(3)

20, 240, 386,

Kalkyl

(1)

280,

Kalla

(14)

51, 146, 162, 261, 301, 366, 368, 403, 476, 501, 507, 540, 604, 690,

Kallad

(4)

249, 580, 619,

Kallade

(6)

6, 237, 308, 496, 623, 627,

Kallar

(6)

235, 259, 299, 354, 435, 645,

Kallas

(23)

71, 127, 146, 170, 276, 298, 313, 368, 393, 418, 427, 434, 444, 484, 506, 559, 581, 593, 664, 695, 700,

Kallat

(1)

566,

Kallats

(3)

62, 126, 500,

Kallt

(1)

177,

Kamaraderi

(1)

561,

Kamp

(5)

284, 292, 564, 700,

Kampanjen

(2)

473,

Kampen

(3)

196, 214, 700,

Kampf

(1)

390,

Kamrat

(1)

555,

Kamrater

(1)

548,

Kan

(164)

3, 9, 11, 12, 17, 21, 49, 57, 63, 68, 70, 82, 91, 95, 111, 116, 123, 128, 133, 135, 139, 140, 146, 150, 168, 176, 179, 186, 187, 189, 196, 198, 203, 215, 218, 221, 222, 225, 232, 236, 238, 247, 253, 259, 264, 268, 269, 273, 277, 293, 294, 298, 313, 314, 318, 320, 321, 323, 330, 333, 334, 344, 353, 367, 372, 373, 383, 388, 398, 405, 411, 414, 420, 427, 429, 445, 451, 455, 463, 469, 471, 478, 482, 488, 490, 494, 499, 506, 507, 515, 520, 523, 524, 534, 536, 539, 544, 554, 559, 570, 585, 588, 591, 594, 596, 598, 599, 607, 612, 621, 639, 653, 659, 662, 669, 674, 681, 682, 686, 688, 691, 692, 695, 704, 706, 708, 710, 712, 713, 714,

Kanada

(3)

293, 298, 337,

Kanadensiska

(2)

55, 477,

Kanadensiskan

(1)

332,

Kanal

(1)

117,

Kanalen

(1)

173,

Kanaler

(2)

306, 373,

Kandidat

(1)

671,

Kandidera

(1)

671,

Kanhända

(6)

217, 578, 591, 609, 638,

Kanna

(1)

421,

Kansalaisiaan

(1)

140,

Kanske

(63)

36, 68, 82, 110, 115, 128, 135, 140, 168, 177, 178, 196, 203, 222, 223, 224, 269, 276, 294, 296, 310, 320, 325, 367, 408, 417, 420, 436, 450, 452, 476, 478, 480, 484, 490, 506, 507, 520, 525, 540, 545, 550, 554, 563, 566, 567, 574, 585, 595, 697, 706, 714,

Kant

(2)

613,

Kantar

(1)

232,

Kaosteorin

(1)

280,

Kap

(3)

193, 417, 650,

Kapabelt

(1)

86,

Kapabla

(3)

192, 469, 476,

Kapade

(5)

16, 23, 209, 588,

Kapare

(1)

47,

Kaparna

(2)

16, 25,

Kapas

(1)

124,

Kapital

(1)

655,

Kapitalismen

(1)

690,

Kapitalistisk

(1)

678,

Kapitalrörelser

(1)

678,

Kapitalströmmarna

(1)

668,

Kapitel

(10)

68, 193, 217, 274, 394, 430, 436, 535, 547,

Kapitlen

(2)

435, 591,

Kapitlet

(8)

68, 198, 223, 261, 394, 484, 499, 506,

Kaplan

(2)

245, 246,

Kapningarna

(1)

26,

Kapplöpningen

(1)

25,

Karakterisera

(1)

21,

Karaktärisera

(1)

559,

Karjanmaa

(4)

18, 140, 182, 183,

Karjanmaas

(1)

183,

Karl

(4)

137, 185, 376, 387,

Karlsson

(2)

347, 372,

Karneades

(6)

396, 397,

Karon

(3)

516, 517,

KARON

(6)

517,

Kartläggs

(1)

49,

Kastade

(1)

578,

Katalog

(3)

504, 577, 580,

Katalogen

(1)

580,

Kataloger

(1)

585,

Katalogiserad

(1)

506,

Katalogposter

(1)

581,

Katalyserande

(1)

59,

Katarina

(1)

612,

Katastrof

(1)

587,

Katastrofal

(1)

59,

Katastrofala

(1)

481,

Katastrofen

(3)

337, 484, 559,

Kategori

(1)

305,

Kategorier

(1)

507,

Kategorin

(1)

501,

Kategorisering

(1)

580,

Katolsk

(2)

245, 393,

Katolske

(1)

636,

Katsaus

(1)

183,

Kazakstan

(2)

478,

Kean

(3)

17, 46,

Keith

(1)

408,

Kelly

(2)

537, 540,

Kemi

(1)

338,

Kemisten

(2)

198, 378,

Kemister

(1)

507,

Kennedy

(5)

133, 173, 175, 568,

Kennedymordet

(6)

172, 173, 174, 179,

Kennedymordets

(1)

21,

Kenton

(1)

408,

Kenya

(1)

137,

Kerberos

(1)

517,

Kerroskin

(1)

140,

Kerta

(1)

140,

Kertomaan

(1)

330,

Kestäviksi

(1)

140,

Kevin

(3)

198, 214, 445,

Khalilzad

(1)

150,

Khamenei

(1)

559,

Khan

(2)

310,

Khans

(1)

310,

Khomeini

(1)

559,

Kidnappningar

(1)

550,

Kihlman

(1)

602,

Kik

(1)

534,

Kill

(3)

283, 284,

Kille

(1)

150,

Kina

(4)

126, 150, 478, 481,

Kinas

(2)

421, 559,

Kind

(1)

361,

Kinesiska

(2)

421,

Kinesiskt

(1)

482,

Kirgizistan

(1)

478,

Kismaric

(1)

520,

Klandra

(1)

203,

Klar

(4)

20, 178, 182, 450,

Klara

(4)

25, 273, 620, 691,

Klarade

(1)

124,

Klarar

(1)

295,

Klaras

(1)

400,

Klargöra

(1)

221,

Klarhet

(1)

414,

Klarlagt

(1)

195,

Klarläggas

(1)

54,

Klart

(8)

64, 144, 146, 160, 368, 393, 412, 609,

Klass

(3)

452, 555, 556,

Klassades

(1)

431,

Klassas

(2)

566, 595,

Klassificerar

(1)

577,

Klassificerat

(1)

523,

Klerker

(1)

102,

Klimatförändringen

(2)

259,

Klimatkonferensen

(1)

482,

Klimatuppvärmning

(1)

482,

Klipp

(1)

68,

Kliver

(1)

665,

Kloakernas

(1)

533,

Klockan

(5)

117, 175, 506,

Klockslagen

(2)

26,

Klokare

(2)

4, 8,

Klokt

(5)

82, 116, 268, 500, 590,

Klondike

(1)

547,

Klubba

(1)

21,

Klumpiga

(1)

26,

Klumpigt

(1)

137,

Klyftan

(2)

383,

Klyftor

(1)

587,

Kläcker

(1)

102,

Klädd

(1)

627,

Knackade

(1)

548,

Knappast

(12)

180, 223, 252, 320, 456, 507, 524, 534, 559, 591, 633,

Knappt

(3)

182, 213, 637,

Kniper

(1)

313,

Know

(3)

256, 274, 308,

Knowledge

(2)

232,

Known

(1)

435,

Knows

(11)

193, 255, 260, 261, 285, 328, 484,

Knox

(9)

180, 240, 243, 244, 245, 247, 493,

Knysta

(1)

287,

Knäppskalle

(1)

179,

Knäppskallematerial

(1)

120,

Koalitionen

(2)

383, 408,

Koherent

(1)

63,

Kokas

(1)

544,

Koko

(1)

140,

Kolde

(1)

146,

Kollaps

(13)

35, 279, 394, 431, 432, 434, 451, 461, 466, 473, 493,

Kollapsa

(3)

30, 31, 32,

Kollapsade

(6)

28, 29, 31, 208, 473,

Kollapsat

(2)

28, 446,

Kollapser

(3)

35, 197, 212,

Kollapserna

(1)

32,

Kollar

(1)

355,

Kollat

(1)

51,

Kolleger

(1)

333,

Kollegers

(1)

115,

Kollegor

(2)

180, 314,

Kollektiv

(1)

78,

Kolliderade

(3)

23, 25, 39,

Kollisionen

(2)

39,

Kollisionerna

(2)

16, 29,

Kolonialismens

(1)

310,

Kolonialvälde

(1)

700,

Kolumn

(1)

235,

Kolyma

(2)

562, 563,

Kom

(12)

35, 201, 220, 272, 284, 287, 288, 517, 539, 563, 612, 629,

Kombination

(1)

445,

Kombinera

(1)

630,

Komedidiktarna

(1)

515,

Komisar

(1)

312,

Komissionen

(1)

26,

Komma

(16)

19, 124, 137, 144, 165, 293, 326, 469, 478, 551, 597, 611, 621, 637, 695,

Kommande

(1)

463,

Kommentar

(5)

119, 148, 153, 224, 386,

Kommentarer

(4)

154, 166, 202, 404,

Kommentarerna

(1)

372,

Kommentatorer

(1)

127,

Kommentatorn

(1)

252,

Kommentera

(2)

3, 51,

Kommenterade

(1)

106,

Kommenterar

(2)

73, 131,

Kommer

(60)

8, 10, 21, 38, 63, 73, 82, 120, 124, 130, 137, 146, 150, 192, 211, 253, 264, 267, 268, 288, 295, 296, 310, 317, 320, 390, 400, 421, 456, 457, 460, 467, 477, 480, 481, 507, 547, 560, 566, 577, 585, 599, 610, 611, 616, 617, 659, 688, 694,

Kommissarie

(1)

671,

Kommission

(1)

680,

Kommissionen

(20)

15, 17, 21, 26, 32, 33, 39, 40, 42, 44, 46, 47, 49, 51, 308, 430, 670,

Kommissionens

(8)

18, 20, 26, 29, 36, 46, 61, 584,

Kommissionsrapporten

(1)

29,

Kommissionär

(1)

236,

Kommit

(13)

20, 64, 76, 120, 133, 198, 220, 259, 469, 569, 582,

Kommunens

(1)

626,

Kommuner

(1)

626,

Kommunicera

(1)

373,

Kommunik

(1)

85,

Kommunikation

(2)

293, 609,

Kommunismen

(1)

690,

Kommunist

(2)

555, 669,

Kommunisterna

(3)

223, 555,

Kommunisternas

(1)

223,

Kommunistisk

(1)

685,

Kommunistpartiet

(2)

557, 669,

Kommunistpartiets

(2)

301, 671,

Kompis

(1)

534,

Komplettera

(1)

306,

Kompletterade

(1)

267,

Komplex

(6)

464, 477, 482,

Komplexet

(3)

463, 597,

Komplexets

(1)

691,

Komplexitet

(1)

175,

Komplicerad

(2)

474, 595,

Komplicerade

(1)

419,

Kompliceras

(1)

352,

Komplott

(2)

223, 563,

Komplotten

(1)

514,

Komplotter

(1)

560,

Kompromissa

(1)

471,

Koncentrerade

(1)

686,

Koncentrerat

(1)

144,

Konceptet

(1)

372,

Konfederation

(2)

665, 666,

Konfliksforskningsinstitut

(1)

144,

Konflikter

(1)

235,

Konfliktsforskare

(1)

143,

Konfronteras

(1)

91,

Kongress

(4)

17, 430, 488, 493,

Kongressen

(5)

268, 488,

Kongressens

(1)

264,

Kongressmedlemmar

(1)

264,

Konkret

(4)

472, 507, 710,

Konkreta

(3)

471, 507, 637,

Konkurrens

(1)

678,

Konkurrenskraft

(1)

90,

Konkurrenter

(1)

293,

Konsekvenserna

(2)

144,

Konsensus

(1)

57,

Konsp

(1)

232,

Konspiracism

(2)

495, 500,

Konspiracister

(1)

501,

Konspiration

(29)

6, 7, 54, 82, 120, 127, 128, 144, 150, 173, 179, 317, 490, 496, 499, 500, 530, 563, 579, 629, 630, 632, 634, 638, 657,

Konspirationen

(12)

127, 263, 499, 500, 523, 550, 600, 630, 638, 644, 647, 650,

Konspirationens

(1)

656,

Konspirationer

(19)

8, 82, 150, 188, 190, 193, 265, 289, 317, 500, 501, 534, 539, 544, 634,

KONSPIRATIONER

(2)

14, 502,

Konspirationerna

(4)

92, 97, 192,

Konspirationskräftan

(1)

463,

Konspirationsteoretiker

(7)

11, 21, 187, 485, 486, 490,

Konspirationsteoretikerna

(1)

223,

Konspirationsteoretikers

(1)

684,

Konspirationsteoretiserande

(1)

189,

Konspirationsteoretisk

(2)

175, 542,

Konspirationsteori

(20)

1, 4, 117, 128, 135, 137, 150, 188, 340, 354, 469, 486, 490, 499, 500, 686,

Konspirationsteorier

(27)

62, 96, 115, 133, 135, 137, 144, 150, 151, 152, 157, 158, 159, 160, 161, 173, 222, 354, 490,

Konspirationsteorierna

(11)

3, 5, 133, 134, 137, 144, 149, 152, 168,

Konspirationsteoriernas

(1)

192,

Konspirationsteorin

(21)

115, 220, 221, 224, 229, 249, 419, 466, 467, 468, 469, 470, 481, 482, 484, 633,

Konspirationsteorins

(10)

116, 198, 219, 324, 423, 469, 472, 482, 483, 506,

Konspiratorisk

(1)

633,

Konspiratoriska

(3)

66, 82,

Konspiratör

(2)

498, 499,

Konspiratörer

(5)

98, 192, 526, 566,

Konspiratörerna

(1)

287,

Konspirera

(2)

598, 628,

Konspirerade

(2)

204, 558,

Konspirerar

(2)

476, 498,

Konspirerat

(1)

159,

Konst

(1)

70,

Konstatera

(3)

195, 382, 510,

Konstaterade

(1)

61,

Konstaterades

(1)

430,

Konstaterar

(5)

44, 334, 337, 435, 515,

Konstaterat

(1)

474,

Konstigt

(4)

39, 372, 373, 686,

Konstituerande

(2)

662, 680,

Konstitution

(2)

675, 685,

Konstnären

(1)

72,

Konstnärlig

(1)

285,

Konstruera

(1)

220,

Konstruerade

(1)

704,

Konstruerat

(1)

445,

Konstruktionen

(1)

124,

Konstruktioner

(1)

150,

Konstruktionsstål

(1)

29,

Konsument

(1)

692,

Konsumenten

(1)

482,

Kontakt

(2)

124, 251,

Kontentan

(1)

192,

Kontorsskyskrapa

(1)

427,

Kontot

(1)

551,

Kontrakt

(1)

293,

Kontrast

(1)

451,

Kontroll

(8)

36, 54, 146, 264, 299, 520, 668, 695,

Kontrollen

(2)

661, 682,

Kontrollera

(3)

146, 692,

Kontrollerad

(9)

124, 140, 434, 435, 444, 446, 447, 595,

Kontrollerade

(1)

86,

Kontrollerar

(1)

687,

Kontrollerat

(1)

472,

Kontrovers

(1)

340,

Kontroversiell

(1)

474,

Konturer

(2)

547, 638,

Konung

(1)

106,

Konvent

(1)

680,

Konventet

(1)

675,

Konventionella

(2)

695, 696,

Konventionelle

(2)

146,

Konversationen

(3)

230, 232, 233,

Konversationsteori

(1)

232,

Konversera

(1)

374,

Konverserar

(1)

554,

Konverterad

(1)

208,

Koordinering

(1)

49,

Kopia

(2)

208, 315,

Kopierat

(1)

252,

Korea

(2)

257, 690,

Korean

(1)

688,

Koreanska

(2)

688, 690,

Korkeista

(1)

140,

Korollarium

(1)

484,

Korporationsdominerade

(1)

463,

Korpral

(1)

523,

Korpralen

(1)

39,

Korrekt

(1)

68,

Korrespondent

(1)

149,

Korrespondenten

(1)

524,

Korruption

(2)

312, 533,

Korsar

(1)

713,

Korset

(2)

287, 555,

Kort

(12)

115, 124, 232, 312, 404, 460, 508, 510, 572, 595, 620, 693,

Korta

(2)

9, 325,

Kortare

(1)

688,

Kortfattad

(1)

677,

Korthet

(2)

435, 514,

Kosmopolis

(1)

656,

Kosmopolitiker

(1)

613,

Kosmopolitisk

(2)

615, 674,

Kosmopolitiska

(4)

613, 616, 625,

Kosmopolitiskt

(1)

626,

Kostar

(1)

205,

Kostsam

(1)

551,

Kouzmin

(1)

386,

Krackelerar

(1)

484,

Kraft

(1)

604,

Kraften

(1)

102,

Kraftiga

(1)

213,

Kraftigt

(2)

54, 59,

Kraschade