Koti
kuva: L. Packalen

Suomen Ystävyyskuntatoiminta

Suomen Kuntaliiton pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelma vahvistaa kuntien osaamista hyvinvoinnin edistäjänä sekä tukee paikallista päätöksentekoa ja hyvää hallintoa maailmanlaajuisesti. Suomen kunnat voivat hakea Kuntaliitolta rahoitusta yhteistyölleen Afrikan kuntien kanssa.

***

The North-South Local Government Co-operation Programme co-ordinated by the Association of Finnish Local and Regional Authorities builds capacity and strengthens the role of local governments world-wide. Finnish local governments can apply finances from the Association to plan and implement co-operation with their southern partners.

Tampere - Mwanza

Kemi - Tanga

Vaasa - Morogoro

Haapavesi - Bagamoyo

Hartola - Iramba

Kokkola - Ilala