Parama Purusa - Korkein Tajunta

Joogafilosofia nimittää tajuntaa Purusaksi. Parama Purusa on korkein, puhdas tajunta, joka on samalla persoonallinen, rakastava Jumala. Shrii Shrii Anandamurtin puheet Fieschissä, Sveitsissä hänen Euroopanmatkansa aikana kuvaavat kauniisti Jumalan persoonallisuutta ja ihmisen suhdettä Häneen, joka on itse rakkaus.

"Minä en tunne mitään filosofioita, en tunne mitään okkulttista tiedettä, tiedän vain, että Sinä olet minun ja minä olen Sinun. En salli minkään kolmannen henkilön tuloa tähän suhteeseen. Suhde on puhtaasti kahdenkeskinen. Jaan minkä tahansa ja kaiken muiden kanssa, mutta Sinä olet sataprosenttisesti minun".

Hinta 3.50€

Baba's Grace
- kokoelma Shrii Shrii Anandamurtin puheita, osat I, II ja III

"Jos et mene sisälle, haluatko mennä ulos? Mutta mihin menisit, sillä Hän on kaikkialla tässä maailmankaikkeudessa ja sen ympärillä".

"Jumalan armo sataa aina kaikkien päälle, mutta me pidämme egomme sateenvarjoa päämme päällä ja siksi emme kastu. Palvojat puhkaisevat kuitenkin tämän egon. He antautuvat Hänelle ja siten saavat Hänen armonsa".

Ihmisen suhdetta Jumalaan, korkeimpaan rakastavaa Isään kutsutaan Bhaktiksi, hartauden tai rakkauden joogaksi. Shrii Shrii Anandamurtin lyhyitä innostavia puheita avuksi elämän tielle.

Hinta 3.50€ kpl, koko sarja 10€

Kapitalismin jälkeen

Anandamurtin oppilaan Acharya Mahesvaranandan ajankohtainen kirja PROUT-talousteorian vastauksista nyky-yhteiskunnan ongelmiin. PROUT (PROgressive Utilisation Theory) on Anandamurtin vuonna 1959 julkaisema vaihtoehtoinen malli ihmisläheisestä ja henkisille arvoille pohjautuvasta talousjärjestelmästä. PROUT perustuu osuustoimintaan, esimerkilliseen johtajuuteen ja ruohonjuuritason talousdemokratiaan. Kirjoittajina myös Juha Siltala ja Heidi Hautala.

Hinta 15.00€


Nykyhetken ongelma

"Meidän ei pitäisi unohtaa hetkeksikään, että koko tämä elollinen maailma on yhtä suurta perhettä", on Anandamurtin lähtökohta hänen anaysoidessaan terävästi aikamme ongelmia ja asettaessaan suuntaviivat henkisille arvoille perustuvan globaalisen järjestelmän luomiseksi.

"Monet ihmiset sanovat, että kansalliset edut ovat ainoa este maailmanlaajuisen hallintoelimen muodostamiseen. Mielestäni tämä ei ole ainoa este, pikemminkin se on vain vähäinen ongelma. Todellinen este on paikallisten johtajien pelko johtajuutensa menettämisestä. Kun maailmanliitto perustetaan, lakkaa heidän nykyinen suuri vaikutusvaltansa eri maissa, yhteisöissä ja kansallisessa elämässä".

Hinta 3.50€

Uushumanismi, älyn vapautuminen

Uushumanismi on uudelleen tulkittua humanismia, joka sisältää ajatuksen globaalisesta vastuusta. Ihmisenä oleminen tarkoittaa myös vastuuta kasvi- ja eläinkunnan oikeuksista. Anandamurti analysoi aikamme johtavia ajattelusuuntia ja poliittisia liikkeitä ja palauttaa samalla huomion kaikista tärkeimpään eli ihmisen henkiseen kehitykseen.

"Niinpä teidän, jotka haluatte olla todellisia ihmisiä, tulee jatkaa henkisiä harjoituksia sisäisessä elämässänne ja ponnistella lakkaamatta oivaltaaksenne Jumalan, sekä yhtälailla ponnistellen teidän tulee pitää huoli siitä, ettei mitään sellaista järjenvastaista, epätoivottavaa tai vahingollista oppia levitetä ulkoisessa maailmassa, millä voi olla huono vaikutus ihmismieleen. Teidän täytyy olla valppaita tässä asiassa. Siksi kehotan teitä vastustamaan kaikenlaista epäoikudenmukaisuutta".

Hinta 3.50€


takaisin ensimmäiselle sivulle
 

Ananda Marga / astanga jooga /  perustaja / maailmanlaajuisesti / Suomessa  /
joogakurssit / opettajat / kurssikalenteri /  julkaisut / palaute