Ananda Marga perustettiin Intiassa vuonna 1955 ja toimii nyt maailmanlaajuisesti yli 175 maassa. Ananda Margan tärkein toimintamuoto on astanga joogan opetus, mutta järjestön tekemä kehitysaputyö, maksuttomat koulut, klinikat ja lastenkodit, kasvissyönnin edistäminen sekä eläintensuojelu kuuluvat myös olennaisesti sen laajaan toimintakenttään. Ananda Margalla on kymmeniä alaosastoja, jotka kaikki omalla tavallaan lisäävät ihmisten hyvinvointia sekä tietoisuutta itsestä ja ympäristöstä. Ananda Margan tunnuslauseena on sanskritinkieliset säkeet "Atma moksartham jagaddhitaya ca" - itsen oivalluksen ja ihmiskunnan palvelun puolesta.

Kattavin sivusto Ananda Margan toiminnasta löytyy osoitteesta www.anandamarga.org. Sivut sisältävät runsaasti linkkejä eri projekteihin ympäri maailmaa. Sivuilta löytyy myös yksinkertainen ohje meditaatioon.

Kehitysaputyöstä vastaa Ananda Margan alaosasto AMURT (Ananda Marga Universal Relief Team). AMURT perustettiin vuonna 1970 ja kehittyi nopeasti kansainväliseksi kehitysapujärjestöksi 70-luvulla. AMURT auttaa erityisesti luonnonkatastrofeista sekä sodista kärsiviä alueita keräämällä kehitysaputarvikkeita länsimaista ja lähettämällä ne vapaaehtoistyöntekijöiden mukana hätäalueille. AMURT toimii alueilla yhdessä paikallisviranomaisten kanssa. Viime vuosina AMURT on mm. jakanut elintarvikkeita ja lääkkeitä Pakistanin maanjäristyksen uhreille sekä kerännyt varoja humanitaariseen apuun ja jälleenrakennustyöhön Libanonin sota-alueilla. Lisätietoja AMURT:in toiminnasta löytyy osoitteesta www.amurt.org.

Suomessa AMURT on rekisteröity omana yhdistyksenään nimellä Suomen AMURT/AMURTEL ry. AMURTEL on etupäässä naisten ja lasten aseman parantamiseen ja heille suunnattuun avustustyöhön keskittyvä järjestö. AMURTEL ylläpitää lastenkoteja ympäri maailmaa sekä järjestää naisille tarkoitettua koulutusta, joka tähtää lukutaidon lisäämiseen sekä hygienian ja lastenhoidon tason parantamiseen. Suomesta kerätyillä varoilla on tuettu lastenkoteja mm. Romaniassa ja Keniassa. AMURT ottaa myös vastaan kehitysaputarvikkeita kuten huopia, kuivattuja elintarvikkeita ja sairaalatarvikkeita. Lähin katastrofiaputarvikevarasto sijaitsee Ruotsissa. Suomesta on toimitettu suoraan mm. sairaalavuoteita Pietarin ja Kolpinon sairaaloihin.


Ananda Margan opetusosasto tunnetaan nimellä ERAWS (Education, Relief And Welfare Section). Se ylläpitää kouluja lastentarhoista yliopistoon ja teknilliseen korkeakouluun ympäri maailmaa. Ananda Margan kouluissa tarjottava opetus perustuu uushumanismiin, joka sisältää ajatuksen yhdestä jakamattomasta elävästä maailmasta, jossa kaikkia jäseniä kohdellaan samanarvoisina. Uushumanismiin kuuluvat myös ekologiakysymykset ja kasvissyönti. Ananda Margan leikkikouluissa lapset oppivat kunnioittamaan toisiaan ja ymmärtämään myös ympäristön hyvinvoinnin. Varsinaisissa peruskouluissa harjoitellaan päivittäin myös terveyttä edistäviä joogaharjoituksia. Kehitysmaissa kuten Intiassa köyhät opiskelijat saavat stipendejä opiskeluun ja asumiskustannuksiin. Enemmän tietoa Ananda Margan kouluista löytyy sivuilta www.gurukul.edu/nhe. Kasvissyöntiä edistää omalla tavallaan Tukholmassa toimiva Ananda Margan leipomo ja luontaistuotekauppa Sattva.


Ananda Marga / astanga jooga /  perustaja /  maailmanlaajuisesti / Suomessa  /
joogakurssit / opettajat / kurssikalenteri / julkaisut / palaute