Tältä sivulta löytyy Uusi Vasemmisto -lehden artikkeleita ja juttuja:

Uusi Vasemmisto numero 4/2005

Vanhojen lehtien artikkeleita, mm. tammikuun perustuslakigallup.

Lehden painetun version voi maksutta tilata Esko Seppäseltä: eseppanen@europarl.eu.int