Nätbyggaren [1989]

En undersökning av den moderna posten

av Mikael Böök

Förord

1. Förberedande kopplingar

2. Möte med Greennet (ur loggböckerna)

3. Nätverk - litteratur? (ur loggböckerna)

4. Den telematiska Sampo

5. Att söka Gramsci

6. Praktisk information om några datanät och -baser

Litteraturhänvisningar