Mikael Böök: Nätbyggaren. En undersökning av den moderna posten (1989). ISBN 951-95455-7-3. Kapitel 6


< ==

6. Praktisk information om några datanät och databaser

6.1. Datanät

Elektroniska postlådor (Boxar)

Exempel på elektroniska postlådor är Emma Opus tel 90-552173 och F.I.B.B.S Opus tel 90-671424. Dessa små datanät kontaktas per lokalsamtal eller fjärrsamtal över det vanliga telefonnätet. Ei ainoastaan hakkerin käsikirja av Ilkka Tuomi (Tuomi, 1987) innehåller många fler exempel (dvs en box-katalog) jämte en hel del annat som kan vara bra att veta när man börjar med datakommunikation.

FidoNet

FidoNet är ett billigt sätt att dela ut post och länka elektroniska anslagstavlor till olika boxar i Finland och internationellt. Man kommer i kontakt med FidoNet bland annat genom de två ovannämnda elektroniska postlådorna.

CliNet och VAXI

I Finland finns två kommersiella elektroniska postlådor:

CliNet drivs av Clinet Oy i anslutning till Radio City (Helsingfors); har bl a tunnel till det stora internationella datanätet UseNet samt förmedlar textfiler till sättningsmaskiner.

VAXI drivs av A-lehdet. VAXI fungerar som en elektronisk mötesplats eller pratstuga on-line. Man erbjuder nämligen användarna 16 telefonlinjer. (VAXI är ansluten till FidoNet.)

Elisa

Elisa är Helsingfors Telefonförenings elektroniska postsystem. Se Helsingfors telefonkatalog (1988: del II s 31). Menyn och systemet påminner mycket om GreenNets. Vid årsskiftet 88-89 har Elisa ca 15 000 användare sammalagt (främst på arbetsplatserna) varav ca 1 500 privatpersoner på mikror. Nokia Abs inre personalnät (Smail)bygger på samma system. Helsingfors Elisa nås via ASCII-service på telefonnr 0771 i vissa andra städer på andra nr.

Elisa är anslutet till ett internationellt system, som heter Quickcom.

Kommandona i Elisa kan ges på finska, svenska och engelska. Telex-, telefax-, och expressbrevsfaciliteter finns. Däremot kan man inte ännu sända post från Elisa till konkurrenten PTVs Telebox (utom per telex).

Från sept -88 är avgiften för den sk Lilla-Elisa (Pikku-Elisa) 100 mk (engångsavgift).

Själva användningen kostar 1 mk 15 penni per minut plus taxa för lokal- eller fjärrsamtal.

Abonnemang (i Helsingfors) per telefon 6061/Elisagruppen eller genom telefonföreningar på andra håll i landet.

TeleSampo

TeleSampo är som vi har sett ( i kap. 4) en port till många telematiska tjänster: nyheter, resbyråer, banker, meddelandelinjer, databaser, informationsproducenter ("kiosker"), tunnlar, Datapak, elektronisk post, anslagstavlor, telex, telefax mm. TeleSampo är ett interaktivt videotex-system.

Grundavgift för kodnummer (lösenord) till TeleSampo är 50 mk/mån fr o m 1.1.1989. Grundavgift för förbindelsetid är 19 penni/min med 40 procent rabatt på kvällar och veckoslut. För anslutning kontakta Post- och Televerket (PTV). (Se även avsnittet "Kostnadsexempel").

Datapak.

Datapak är en sk paketkopplad tjänst (packet-switching service), som har sina motsvarigheter i många andra länder. Datapak ger användaren klara tekniska och ekonomiska fördelar jämfört med att koppla upp sin mikrodator/terminal datanät och databaser över vanliga telefonlinjer.

TeleSampos användare har tillgång till Datapak utan extra anslutningsavgift. (Man kan också ansluta sig enbart till Datapak genom att skaffa sig en egen "användaridentifikation", se ovan s 48.)

Över Datapak når man:

-- GreenNet, PeaceNet, EcoNet, PopTel, Y, och andra liknande internationella datanät av icke-kommersiell och civil natur som inte nämns i denna bok;

-- de flesta databanker och databaser varhelst deras värddatorer befinner sig;

-- de flesta av världens "betydande datanät". (Apropos världens "betydande datnät", se Qarterman & Hoskins 1986, för en kvalificerad översikt.)

Hur fungerar Datapak i praktiken? Exempel: en Joensuubo besöker GreenNet. Hon kopplar sin mikro till TeleSampo genom att ringa nr 92022 (lokalsamtal) varefter hon väljer nr 6 (datapak) på TeleSampos meny. Hon ger GreenNets nätverksadress -- 0234212301371 -- åt PTVs Datapak-dator, som sköter kopplingen vidare till Datapak i England över en reserverad datalinje. Engelska Datapak kopplar sedan till GreenNets värddator. Det hela räcker några sekunder. Data överförs mellan Joensuu och GreenNet i sammanpressade "datapaket". (Se också ovan, s 94.)

Telebox

Telebox är PTVs elektroniska post. Telebox är den finska knutpunkten i Dialcom, som används i många länder (dock inte i till exempel Frankrike). Dialcom ägdes tidigare av telefon- och kopparbolaget ITT men såldes till British Telecom. Systemet drivs fortfarande från USA.

Operativsystemet heter PRIME.

Telebox kostar 100 mk/mån. Systemet erbjuder anslagstavlor ("möten") samt telex- och telefaxfaciliteter. Förbindelse till Helsingfors telefonförenings konkurrerande Elisa-system saknas tillsvidare.

TepNet

TepNet är ett medborgarexperiment med datanät som drivs av freds- och miljörörelser, studentkårer, organisationer inom vuxenutbildningen och diverse föreningar. (Förkortningen TEP står för Tekniikka Elämää Palvelemaan dvs tekniken i livets tjänst.)

TepNet fungerar f n (-- 1.8.89 ) på några anslagstavlor i Telebox. Anslagstavlorna heter TEPNET, TEPNET-M(agasin), TEPNET-R(auha), TEPNET-Y(lioppilaskunnat) och TEPNET-A(ikuiskasvatus).

TepNet -käyttäjän opas är en introduktion till elektronisk post och elektroniska anslagstavlor (särskilt inom Telebox.)

Den ovannämnda manualen och andra närmare upplysningar kan beställas från t.ex. någon av följande adresser/personer:

Helsingfors universitets studentkår -Kari Hintikka (tbx489) Raino Ollila (tbx490); sköter anslagstavlan TEPNET

Fredsstationen - Malla Kantola (tbx419); sköter anslagstavlan TEPNET-R

De Gröna/Vihreä Lanka - Dave Pemberton (tbx492); Sköter anslagstavlan TEPNET-E

Folkets Bildningsförbund -Mika Böök (tbx441); sköter anslagstavlan TEPNET-M

APC-näten (GreenNet, PeaceNet, EcoNet)

APC-näten beskrivs ovan i kapitel 2.

GreenNet nås på:

Postadress: 26, Underwood Street, London N1 7JQ, England. Tel: +1-490-1510 Fax: +1-251-2613 Telex: 933524 ref geo2:gn

Man kan abonnera på GreenNet också genom tunnel från Dialcom (Telebox): 10083:elo036 ref support

Kostnader (pund):

Minimiavg./mån 5.00 Förbindelsetid/min0.09 Lagring på skiva kilobyte/mån 0.01 Anslutningsavgift 30.00 GreenNets manual 3.50 Kostnaden för använding av tunnlar varierar. I medeltal kostar den 0.10 per meddelande plus 0.40 per kilobyte.

Operativsystemet är en version av UNIX. Telex- och telefaxfaciliteter. Tunnlar till de flesta övriga datanäten.

Postadress till PeaceNet och EcoNet:

3228 Sacramento Street, San Francisco, CA 94115 USA. Tel 923-0900.

PopTel

På PopTel förekommer bland annat fackförbund, biståndsorganisationer, bildningsorganisationer, och dokumentationstjänster. Värddatorn är i London. Poptel fungerar inom GeoNet, ett internationellt nät för elektronisk post som drivs av västtyskar. Tunnlar till APC-näten och till kommersiella databaser. Telex- och telefax-faciliteter. Adress: 25, Downham Rd, London N1 5AA, UK.tel +1-2492948.

Y

Projektet Y har startats av kulturarbetare i London och New York. Syftet är att publicera essäer, pamfletter mm. på datanät. Inom Y finns också intresse och kunskaper för att distribuera musik över datanät.

Not: Musik överföras i form av data t ex med hjälp av standardiserade MIDI-gränssnitt. MIDI-utrustning ingår i eller kan kopplas till många mikrodatorer och syntetisatorer, elpianon mm.

Y efterträder ett tidigare projekt som hette GreenLight. Startkapitalet investeras av de kommande användarna. Man räknar med att komma igång 1989.

Kontakt gm Owen Kelly, 13 B, Birkbeck Place, London SE21. Tel +1-7617378.

FredsNätet

En elektronisk postlåda som drivs av Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen och Kristna fredsrörelsen; man åtnjuter stöd från svenska Utrikesdepartementet. Under våren 1989 ansluts FredsNätet direkt till APC-nätverken; på så vis får alltså GreenNet, PeaceNet och EcoNet en knutpunkt i Sverige. Samtidigt blir det möjligt att kontakta FredsNätet via Datapak.

Telefonnummer till FredsNätet: +8-720 15 16.

Man kan registrera sig som användare under den första kontakten. Systemets kommandon är på svenska och liknar dem i KOM (se nedan).

Postadress: FredsNätet Timmermansgränd 4 bv 11627 Stockholm Sverige

LINKS

LINKS är en socialistisk dataklubb i Västtyskland, med knutpunkter i flera städer.

Telefon direkt till "Mailbox" i München : +89-5706448. Man kan göra en rundtur i LINKS genom att logga in som GAST -- sedan kan man registrera sig som användare ifall anslagstavlorna intresserar. Anslagstavlor: ADRESSEN, AKTUELLESANTIFASCHISMUS, BEWEGUNG, BILDUNG, CHRISTEN, DISKUSSIONFLOHMARKT, FRAUEN, FRIEDEN, GESUCHT, GESUNDHEIT, GESUNDHEIT/AIDSGESUNDHEIT/BEHINDERTE, GESUNDHEIT/GENETIK, GEWERKSCHAFTEN, HILFE,INTERNATIONALES, INTERNATIONALES/AFRIKA, INTERNATIONALES/ASIEN,INTERNATIONALES/EG, INTERNATIONALES/MITTELAMERIKA, INTERNATIONALES/NAHOST, INTERNATIONALES/NORDAMERIKA, INTERNATIONALES/OZEANIEN, INTERNATIONALES/SUEDAMERIKA, KULTUROSTEN, PROGRAMME, RECHT, SOZIALES, SPORT, TERMINE, UMWELT, UMWELT/ATOM, UMWELT/BODEN, UMWELT/LUFT, UMWELT/MUELL, UMWELT/WASSER, VOLKSZAEHLUNG, WIRTSCHAFT.

Postadress: Sozialistische Computerclub LINKS. Landsbergerstrasse 223, 8000 München.

Adress i Geonet/GreenNet: GEO3:J:GRAF

Phoenix

Phoenix är en alternativ nyhetsbyrå i Wien, som drivs av unga journalister.

Telefon direkt till Mailbox: +433738. Kontakt till SysOp över GreenNet: gn:phoenix

Nyonline.

"New York On-Line" är en elektronisk postlåda i FidoNet. Materialet produceras främst av freds- och alternativrörelser i New York. Dataadress: (718) 852-2662 * 300/1200/2400 baud * 8-N-1

Perestroika BBS

Item#: 82 *TEPNET-MAGAZINE* (Times read: 7 No. of replies: 0) Reply to: 0 Original item: 0 Author: TBX490 ID: (12762:TBX490) Posted: 12/19/88 17:02 Expiration date: 12/31/99 Subject: Perestroika-bbs

Topic 14 PERESTROIKA BBS igc:christic en.europe 8:23 pm Dec 17, 1988

************************************************************* CALL USA/GDR INFOBANK -- A BULLETIN BOARD SPECIALIZING IN GLASNOST AND PERESTROIKA IN THE SOVIET UNION AND EASTERN EUROPE

*********************** 202/529-0140 ************************

in Washington, D.C.

Operating at 2400 bps and 1200 baud on TCOMM 1.6

USA/GDR InfoBank is available from 12 a.m. to 9 p.m. EST MONDAY through FRIDAY. The board is closed from 9 p.m. to midnight and on the weekends. Please call only during the posted hours!

USA/GDR InfoBank is the only computer bulletin board in the United States specializing in the latest news and research on political, economic and social change in East Germany, the Soviet Union and the other nations of the socialist community.

We will post translations of significant articles in the GDR and Soviet press, news bulletins on breaking developments in the socialist world, analysis of church-state relations in Eastern Europe, practical information on travel opportunities in Eastern Europe--and much more.

Andrew Lang, SysOp

KOM

KOM är ett svenskt elektroniskt post- och mötessystem, grundat vid Försvarets Forskningsanstalt (FOA) men småningom taget i bruk av tusentals personer i civilsamhället. Värddatorerna (QZ) Nås från Finland över Datapak.

Det behändiga systemet utvecklades av Torgny Tholerus, en radikal från 1968. Det erbjuds både i en svensk och i en engelsk version. Livligt diskussionsforum, stort antal möten, ofta med hundratals inlägg.

Not: Våren 1988 blev KOM föremål för omfattande kontroverser i Dagens nyheter. Bakgrunden var den, att filmaren Maj Wechselmann stämde framtidsforskaren Eskil Block för förtal i KOM. (Wechselmann lär ska ha retat gallfeber på marinen, och på Block, när hon menade att ubåten U 137 var ett oförargligt spöke mitt på ljusa dan.)

Postadress: QZ Universitetsdata AB, Linnégatan 89, Box 27322, S-10254. Telefon: +8-665 45 00.

PortaCOM.

Datanätet PortaCOM designades och utvecklades ursprungligen på uppdrag av COST11 (ett gemensamt europeiskt forskningsprojekt) baserat på QZ's KOM-system och skulle användas för att effektivisera europeiskt forskningsarbete. PortaCOM-systemet distribueras (säljs) för närvarande till många företag och universitet runt om i världen.

PortaCom används bland annat vid flera universitet i Finland. För anslutning, kontakta ADB-personalen vid universiteten. (För en introduktion på finska, se Harmo, u.å.); Postadress: KOMunity Software AB, Sveavägen 114, S-113 50, Stockholm. Tel: +8-34 20 40.

6.2. Databaser

Jan Hederéns bok om informationssökning i elektroniska databaser (Hederen, 1987) rekommenderas för nybörjare vid bildskärmen och också för folk som använder databaser genom biblioteken. För en färsk guide till databaser i Norden, se Mickos 1988.

Information om databaser står också att få genom DIANE, tel 90-35804561 (se ovan s )

Via TeleSampo kan DIANE konsulteras per videotex. Följande är ett videotexmeddelande från DIANE:

 Asia:  Svenska databaser
 Läh:  diane-keskus

-Päiväys:-----88-10-20--08.54:52--------

Att. Mikael Böök: LIBRIS är ett bibliote ksadministrativt system; ansvaret ligger hos Kung. biblioteket. Vi sc... skicka r er broschyrer och avtalsformulär. Art ikel-Sök och Bok-Sök eller BURK tas hand om av Bibliotekstjänst AB, Fack 200, S- 221 00 Lund i Sverige. Tel. 46 46 180000 , telex 32200 bjtlund s, Jan-Eric Malmqu ist. Vi har ingen annan information elle r broshyrer om detta system., tyvärr. D om har 8 olika databaser. Mvh VTT/INF, M erja Lehti

KDOK

KDOK är en samling referensdatabaser med finländska och utländska bibliografier. Databaserna är följande:

KOTI -- inhemska böcker KATI -- artiklar och specialbibliografier KAUK -- utländska böcker och artiklar KAUS -- inhemska tidskrifter (periodiska publikationer) MUSA -- inhemska ljudband KDOK är relativt lätt att använda. Vid behov ordnas kurser med låg deltagaravgift för användarna. KDOK nås t ex genom TeleSampo. Att söka i KDOK kostar 1 mk 60 penni per utfört kommando (t ex sökning på sökord) och 30 penni per framtagen referens. Dessutom 30 mk/mån under vilken databasen används.

Användningen av KDOK och några andra databaser (bl.a FINLEX-samlingen som innehåller lagtext, uppgifter om rättsfall mm) baserar sig på avtal med Statens datamaskincentral.

Adress: Statens datamaskincentral, PB 40, 02101 Esbo. Tel 90-4571 (växel).

Artikel-sök

är en av svenska Bibliotekstjänst ABs databaser. Praktiskt hjälpmedel för att leta fram tidnings- och tidskriftsartiklar på svenska. I vissa fall kan kopior av texterna beställas från Bibliotekstjänst AB.

Årsavgift 115 SEK.

Från Finland kan man koppla till Artikel-Sök via Datapak.

Adress: Bibliotekstjänst AB, Fack 200, S-221 00 Lund i Sverige. Tel. +46-46-180000 Kontaktperson: Jan-Eric Malmquist.

Ett resultat av en sökning i Artikel-Sök kan se ut så här:

Sökord: GIRARD

>resultat av sökning nr. 2 är 8 poster >visa r1 till 8 s2; r1 av 8

Författare: Girard, René Titel: Vansinnets strategier. Nietzsche, Wagner och Dostojevskij. Tema: Vansinnen. Tidskrift: Res publica År: 1988 Häfte: 10 Sida: 73-100 Signum: D Ämnesord: Filosofi

LIBRIS

Databasen LIBRIS använder de svenska forskningsbibliotekens resurser. För en enskild person är det förmodligen onödigt att sluta avtal med LIBIRIS. Däremot kan man be om att få använda denna databas genom ett bibliotek. Libris bör även kunna användas genom finländska forskningsbibliotek.

EasyNet

Till slut ska jag säga något om EasyNet, kallar sig "databankernas databank". EasyNet är ett kommersiellt system som drivs av Telebase Inc. Systemet har som syfte att göra det lättare för enskilda kunder att besöka amerikanska och europeiska databanker t.ex. från egna mikrodatorer med modem. (Genom EasyNet nås inte KDOK, Artikel-sök eller LIBRIS; däremot kan man t ex konsultera Amerikanska Kongressbibliotekets omfattande katalog.)

TeleSampo erbjuder en tunnel till EasyNet.

Genom EasyNet nås över 850 databaser. Informationsförsäljarna heter bl a ADP Network Services, BRS Information Technologies, Data-Star, DataTimes, Dialog Information Services, G. Cam Serveur, NewsNet, Orbit SearchService, Pergamon Financial DataServices, Profile Information, Tele-systemes Questel, Vu/Text InformationServices och WilsonLine.

Anslutningsavgiften är 300 mk.

Kostnad per sökning är 50 mk. Vissa databaser kräver tilläggsavgifter. Avtal kan göras med Post och Televerket, Telematikenheten, PB 526, 00101 Hfors eller med Startel, Nylandsgatan 16-20 B, 00120 Hfors.

Hur söker man på EasyNet? Jag ska redovisa en sökning av material om bolaget IBMs aktivitet på kärnvapenområdet.

Notera att man i databaser vanligen får använda "and" och "or" samt även "not" när man konstruerar sina sökord.

IBM NOT NUCLEAR WEAPONS skulle säkert ge material om IBM men ingenting om kärnvapen.

IBM OR NUCLEAR WEAPONS skulle förmodligen resultera i en oöverskådlig mängd av material både om IBM och om kärnvapen.

IBM AND NUCLEAR WEPONS borde ge mig det jag önskar, dvs enbart material (text)i vilket bolaget IBM och kärnvapen förekommer tillsammans.

... efter inloggningen (t ex via TeleSampo) följer några menyer som för närmare ämnet:

PRESS  TO SELECT

1 Business 2 Science & Technology 3 Medicine & Allied Health 4 Law, Patents, Trademarks 5 Social Sciences & Education 6 Arts, Literature, Religion 7 Entertainment & Travel 8 Persons 9 News H for Help, C for Commands

-> 1

PRESS TO SELECT

1 Accounting 2 Banking & Finance 3 Companies 4 Economics 5 Industries 6 Insurance 7 Management 8 Marketing 9 Real Estate 10 Taxation H for Help, C for Commands

-> 5

PRESS TO SELECT

1 Agriculture & Food Science 2 Construction 3 Energy 4 Finance, Insurance, Real Estate 5 Government & Defense (U.S.) 6 Manufacturing 7 Retail Trade 8 Services 9 Transportation, Utilities, Communication 10 Wholesale Trade H for Help, C for Commands

-> 5

PRESS TO SELECT

1 search a database 2 see list of databases 3 scan group of databases H for Help, C for Commands

-> 3

Not: valet föll på nr 3 eftersom jag inte kunde ange den databas, som skulle genomsökas.

Nu kan sökordet ges:

-> IBM AND NUCLEAR WEAPONS

Is: IBM AND NUCLEAR WEAPONS Correct ? (Yes/No) -> y

System is now searching a group of databases, copyrighted 1988 and made available by Dialog Information Services, Inc.

Scanning Dialog databases.

Accessing network...........Connected. Accessing Database Vendor...Completed. Logging on..................Completed. Logging on (second step)....Completed. Selecting Databases.........Completed.

Each period equals one line of scan results. This may take several minutes.................................................

Please wait...

Scan completed.

Press (return) to see your results...->

Government, defense profile for: (IBM AND NUCLEAR WEAPONS)

PRESS TO SELECT Occurrences Data Type

Commerce Business Daily 0 abstracts DMS Contract Awards 0 reference 1 PTS Aerospace/Defense Markets.........1 abstracts 2 PTS PROMT.............................4 abstracts 3 Trade and Industry Index..............1 reference H Explanation of databases M Main menu -> 1

This database carries a surcharge Do you wish to continue ? (Yes/No) -> y

System is searching the PTS Defense Markets and Technology database, copyrighted 1988 by Predicasts, Inc., Cleveland, OH and available through Dialog Information Services, Inc.

Accessing network...........Connected. Accessing Database Vendor...Completed. Logging on..................Completed. Logging on (second step)....Completed. Selecting Database..........Completed.

Each star equals one line of retrieved data. This may take several minutes... **************** Search completed.

There are 1 item(s) which satisfy your search phrase.

You may wish to PRINT or CAPTURE this data if possible.

Press (return) to see your search results...->

Heading # 1 Searched: Jun 15, 1988 0:15 Use (^S) to stop; (^Q) to resume; (^O) to advance; (^C) to interrupt.

0123616 The B-1B gets airborne again Interavia, May, 1983, Vol. 28, Issue 5, p. 455-458

---Quotation on IBM: "The offensive avionics system /of the B-1B bomber/ is controlled by 7 IBM AP-101F computers linked by 4 duplicated 1553 multiplex data buses." ---

Not 1. användaren får till att börja med ett relevant citat. Därefter kan han välja att ta fram en sammanfattning av hela artikeln. (Sammanfattningen återges i Böök 1988, s 12-13.)

Not 2. Bombplanet B-1B, till vars styrsystem IBM alltså har bidragit med 7 datorer av typen AP-101F, är ett av alla tiders dyraste industriprojekt. B-1B efterträder B 59:orna. Man räknar med att det kommer att kosta ca 79 miljarder dollar att bygga en B-1B-flotta,som består av ca hundra plan och att underhålla den under de närmaste 20 åren. Flera stycken av det här planen har belagts med flygförbud eftersom reservdelar saknas. Varje exemplar innehåller ca en halv miljon delar varav en stor del är elektroniska komponenter. (se bl a Jyri Raivios art. i Helsingin Sanomat 28.8.1988.) Not 3. Tio i topp bland leverantörerna till amerikanska försvarsdepartementet (Budgetår: 1987):

1. McDonnell Douglas Corp.
2. General Dynamics Corp.
3. General Electric Co.
4. Lockheed Corp.
5. General Motors Corp.
6. Raytheon Co.
7. Martin Marietta Corp.
8. United Technologies Corp.
9. Boeing Co.
10. Grumman Corp.
På sextonde plats:
16. International Business Machines (IBM)
(Källa: PeaceNets EthInves-databaser, se ovan s )

Några av de nämnda bolagen äger och driver stora datanät. Dialog Services som jag kom att använda genom EasyNet, ägs av Lockheed.

Kostnadsexempel

Att beräkna kostnaderna för datakommunikation är inte alldeles enkelt. Jag försöker åskådliggöra saken med två exempel. Mina exempel saknar relevans för datakommunikation i större skala (firmor, stora organisationer), men kan eventuellt ge några hållpunkter för föreningsaktiva eller individuella användare av TeleSampo, GreenNet och motsvarande inrättningar.

EXEMPEL 1

Kapitel 4 avslutades med ett kostnadsexempel från en rundtur i TeleSampo hösten 1988. Under den rundturen gjordes inga exkursioner till datorer utomlands. Anmärkningar till exemplet:

TIDSAVGIFERNA: förbindelsetiden var 133:01 min och kostnaden för detta var 28.44 mk.

Notera att förbindelsen till TeleSampo-nätet motsvarar lokalsamtal varhelst abonnenten befinner sig i Finland.

RUTAVGIFTER. För besök på vissa videotexrutor debiterades 35 penni.

KOMMUNIKATIONAVGIFTERNA. Användaren debiteras per mängd data som överförs. Enheten är "segment" dvs 64 skrivtecken (bytes). I exemplet bildar kommunikationsavgifterna 66 penni. De har uppstått p g a dataöverföring mellan abonnenten och värddatorer i Finland, som är anslutna till TeleSampo genom tunnlar. I det fallet är grundavgiften 0.005 penni per segment fr o m 1.1.89 (denna avgift gäller inom Norden).

SAMMANLAGT. Kostnaderna blev 29.45 mk. Notera: i kostnaderna ingår inte grundavgiften för TeleSampo, som höjdes från 20 mk/mån till 50 mk/mån 1.1.89.

EXEMPEL 2:

Nedan beräknas kostnaderna för ett besök i mötet gn.poems på GreenNet. (Besöket illustreras ovan på s ) Besöket gjordes 27 december kl 0952.

 ....... PTL TeleSampo           VDXl
   T A C K  F Ö R  B E S Ö K E T

Sessionens kostnader var följande:

. TIDSAVGIFTER . sessionens längd 8.09 min . kostnader 2.33 mk . KOMMUNIKATIONSAVG. 3.77 mk . RUTAVGIFTER 0.00 mk

KOSTNADER SAMMANLAGT 6.10 mk

....................................... I kostnaderna ingår ej telefon- avgifterna från abonnenten till det finska TeleSampo -nätet. .......................................

Anmärkningar:

TIDSAVGIFTER. I kostnaden 2.33 mk ingår grundavgiften för förbindelse till TeleSampo (19 p. per min dvs 160 penni) samt av gift för förbindelse till London över datapak. Den sistnämnda är 26 penni/min (fr o m 1.1.88).

Förbindelsetiden till GreenNet var ca 3 minuter.

Notera: enligt GreenNets taxa (se ovan) uppbärs dessutom en tidsavgift på ca 7 penni/min. Därmed kommer 21 penni att adderas till GreenNets månatliga räkning.

KOMMUNIKATIONSAVG. I exemplet bildar dessa den högsta posten. För datapak-förbindelser med Europa utanför Norden är de 1,6 penni per segment (64 skrivtecken). Datafilen som innehåller avsnittet på 10626 skrivtecken (10,6 kilobytes) dvs 5-6 maskinskrivna sidor. Det blir ca 170 segment. 170 x 1.6 ger 272 penni.

Notera: Ca 1 mk 5 penni (375- penni - 272 penni) är för kommunikationen mellan värddatorn och användaren. Här ingår 1) Styrdata; de 10626 skrivtecknena i användarens fil är nämligen bara ca 80 procent av data, som överfördes. Ca 64 penni är för styrdata ; 2) Varje gång användaren slår ENTER påbörjas ett nytt segment. Under sessionen slog jag ENTER ca 20 ggr vilket ger ca 36 penni.

(Överföringsparametrarna var 1200 baud, No Parity, 8 Bits, 1 Stop Bit. Protokoll: ASCII.)

Informationen från GreenNet kostade ca 1 mk per sida. Notera att grundavgifterna för TeleSampo/Datapak och GreenNet inte ingår. Höjningen av grundavgiften för TeleSampo till 50 mk/mån fr o m 1.1.89 förtjänar kritik. Den drabbar småskaliga användare. Tarifferna för kommunikationsavgifter tenderar f n att sjunka. (Vid årsskiftet 88-89 sjönk t.ex. avgiften för överföring mellan Finland och USA från 0.035 penni/segment till 0.032 penni/segment.)

Å, Ä och Ö -- problem i den civila datakommunikationen ...

På ett PopTel-möte som överförs till GreenNet träffade jag en person som är verksam inom engelska Arbetarnas Bildningsförbund, dvs Workers Educational Association (WEA). Jag sände honom en kollegial hälsning. Efter någon vecka anlände ett litet paket från Manchester per flygpost.

Paketet var adresserat till Mr Mikael B??k. Avsändaren bifogade naturligtvis en ursäkt: "Sorry but your surname did not print out on our computer because of the english keyboard".

Den svenska och finska bokstäverna å,ä och ö tenderar att försvinna, särskilt under datakommunikationen med utlandet. Glad påsk blir "Glad psk". Hyvää pääsiäistä blir "Hyv psist".

Annan möjlighet: Glad påsk blir "Glad p}sk" och Hyvää pääsiäistä blir "Hyv{{ p{{si{ist{". Om man har "the english keyboard" uppstår ändå frågetecken.

Jag har flera gånger blivit tillfrågad om jag redan "har löst problemet med de svenska bokstäverna". Det är ingen uppgift för vuxenutbildare så att det har jag inte och kommer jag heller inte heller att göra. I Japan lär men utveckla en nyhet som heter TRON och som kanske kommer att lösa en del av de problem som icke-anglosaxiska datakorrespondenter tillsvidare har i det civila.

Som svensk- eller finskspråkig användare lär man sig naturligtvis fort att läsa 7 bitars ASCII-kod. ASCII är "American Standard Code for Information Interchange". Det är den som gäller. De finska och skandinaviska tecknen ingår visserligen i den sk. utvidgade ASCII-koden, som upptar 256 tecken. Att de ändå ofta faller bort eller blir någat annat än de är beror på att de inte hör till de första 128 tecknen. Om ASCII får man vanligen tillräckliga upplysningar i datorernas bruksanvisningar.

Däremot kan det vara mer invecklat att få datorn och skrivaren att översätta dem till sina riktiga motsvarigheter, åtminstone om man använder ett amerikanskt kommunikationsprogram. Som avslutning på detta kapitel några anvisningar om hur procomm-användare kan lösa problemet.

Antaganden: Operativsystem: ms-dos Kommunikationsprogramm: procomm version 2.4.2 (1986) Hjälpprogram: drv.exe (gratis från PTV el. av bekanta) skandi.exe (dito)

Situation I: att sända en text som skrivits på förhand i ett ordbehandlingsprogram

a) innan du bevarar texten på en skiva ska du byta å,ä och ö enligt följande:

å (ASCII 131) blir } (ASCII125) ; Å blir ] (ASCII 93)
ä (ASCII132) blir { (ASCII123) ; Ä blir [ (ASCII 91)
ö (ASCII134 ) blir | (ASCII124) ; Ö blir \ (ASCII 92)

Det brukar gå relativt enkelt med ordbehandlingsprogrammets "search and replace" (Sök och ersätt)-kommandon.

Bevara därefter texten som en sk dos-text. OBS! .Det går nämligen inte att skicka texter i ordbehandlingsformat med det vanliga ASCII-protokollet.

b) Du kan också sköta bokstavsbytet med hjälpprogram, t ex med det finska programmet skandi.exe . I så fall bör du bevara texten som en dos-fil innan du kör den genom skandi.exe.

--- Nu är texten klar för sändning med procomm. (Använd inga å,ä eller ö i filens namn.)

Situation II: texten skrivs under förbindelsen

I det fallet fås å, ä och ö fram på skärmen med hjälpprogram, t.ex det finska programmet drv.exe. Till mottagaren kommer dessa bokstäver i sina utbytta skepnader såvida inte även han kör drv.exe (det gjorde t ex inte min engelska kollega, av lättfattliga skäl).

drv.exe ställer ibland till med problem i procomm. Problemet löses genom att drv.exe körs under själva förbindelse varvid man får lov att göra en exkursion till dos. På motsvarande sätt bör i så fall drv.exe avslutas innan procomm avslutas. Detta sker med kommandot:

>drv off

Situation III: att ta emot text på skärmen

Kör drv.exe så översätts }, { och | till å,ä och ö.

Situation IV: att logga in text på en skiva

Öppna en log-fil med Alt-F1 (och ge den ett namn utan nordiska bokstäver), och stäng den med samma kommando när du fått in vad dus behövde.

Efter sessionen låter du ordbehandlingsprogrammmet hämta fram texten som dos-text. Därefter byter du }, { och | till å, ä och ö med "search-and-replace" (sök och ersätt).

Tillägg: procomms översättningstabell kan också användas i Situation III och IV.( Den översätter emellertid bara inkommande data.)