TEP-tiedote 2/00
Tekniikka elämää palvelemaan TEP
Tekniken i livets tjänst ry. TILT
Technology for Life TFL
Tiedote/Bulletin 2/2000