TEP-tiedote 1/00

 
TEP
TEKNIIKKA ELÄMÄ PALVELEMAAN
TEKNIKEN I LIVETS TJÄNST
TECHNOLOGY FOR LIFE

...on tekniikasta, sen vaikutuksista ja
uudenlaisesta suuntaamisesta
kiinnostuneiden yhdistys

TEKNIIKKA PYSTYY MONIN TAVOIN HELPOTTAMAAN IHMISTEN ELÄMÄÄ - MUTTA PYSTYYKÖ SE MYÖS RATKAISEMAAN AIHEUTTAMANSA ONGELMAT?

Tämä edellyttää koko teknologisen järjestelmän uudenlaista suuntaamista:
Ihmisten mahdollisuuksia vaikuttaa teknologisiin valintoihin voidaan lisätä. Tutkimus- ja opetustyössä voidaan kiinnittää enemmän huomiota kestävän kehityksen edistämiseen ja tekniikan alalla työskentelevien pyrkimyksiä eettiseen vastuullisuuteen työssään voidaan tukea.

Ilman, veden ja maaperän suojelemiseksi pitää vähentää saastepäästöjä kehittämällä normeja, standardeja ja taloudellisia ohjauskeinoja. Uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä pitää vähentää, siirtyä kierrätykseen, säästävämpään teknologiaan ja energian käyttöön.

Varustelutuotantoa kaikkialla maailmassa voidaan edelleen vähentää ja suunnata vapautuvia voimavaroja mm. kehitysmaihin perustarpeiden tyydyttämiseksi.

TEP TOIMII edellämainittujen muutosten aikaansaamiseksi ja siten eettisten periaatteiden huomioon ottamiseksi myös käytännössä. Pyrimme mm. aikaistamaan uusiutuvien energialähteiden laajaa käyttöönottoa.

TEP KERÄÄ YHTEEN tekniikan käytöstä kiinnostuneita keskustelemaan, oppimaan lisää tekniikan vaikutuksista ympäristöön ja yhteiskuntaan, toimimaan inhimillisemmänja luonnonmukaisemman tekniikan edistämiseksi sekä kehittämään uusia vaihtoehtoja.

TEP JÄRJESTÄÄ seminaarejaja teemapäiviä tekniikan opetuksesta, teknologiapolitiikasta, insinöörietiikasta, kehitysyhteistyöstä, teknologian arvioinnista jne. TEP toimii yhteistyössä muiden kansalaisjärjestöjen sekä ammatillisten järjestöjen kanssa. TEP tekee esityksiä päättäville tahoille asiansa edistämiseksi. TEP osallistuu kansainväliseen toimintaan erityisesti INESin (International Network of Engineers and Scientists for (Global Responsibility) aktiivijäsenenä. TEP julkaisee säännöllisesti omaa tiedotettaan ja harjoittaa muuta julkaisutoimintaa.

VIPU-LEHTI

TEP täytti vuonna 1998 15 vuotta ja sen kunniaksi julkaistiin ensimmäinen VIPU-lehden numero. Lehteä aiotaan julkaista säännöllisesti vuodesta 2000 alkaen.

SUOMESSA mm. pohditaan ihmisen mittaista yhdyskuntaa, lasketaan energiasaidoja, kehitetään uusia aurinkokeitinmalleja, tehdään niiden rakennusohjeita, suunnitellaan tulevaisuuden ekokulkuneuvoja, keskustellaan ja kirjoitellaan.

SOVELTUVA TEKNOLOGIA-projekti on TEPin oma FINNIDAn tukema kehitysyhteistyöhanke, jonka tarkoituksena on parantaa kehitysmaiden perustoimeentuloa, naisten asemaa ja ympäristön tilaa.

TULE MUKAAN!