TEP-tiedote 1/00

2


Tekniikka elämää palvelemaan (TEP)
Tekniken i livets tjänst (TILT)
Technology for Life (TFL)osoite: PL 15, 00521 Helsinki
puhelin: 09-411 41253
sähköposti: tep@kaapeli.fi
keskustelulista: tep-list@kaapeli.fi
www-sivu: http://www.kaapeli.fi/~tep
jäsenmaksutili: Leonia 800011-1472349
   jäsenmaksut vuonna 2000: 100 mk, opiskelijat ja työttömät 25 mk   
TEP-Tiedote/Bulletin 1/2000

Vastaava toimittaja      Mia Leskinen
Toimituksen osoiteTöölönkatu 54 A 5, 00250 HELSINKI
PainopaikkaLimes ry, Liisankatu 16 D, p. (09) 278 1023