TEP-tiedote 1/00


Tekniikka elämää palvelemaan TEP
Tekniken i livets tjänst ry. TILT
Technology for Life TFL
Tiedote/Bulletin 1/2000