Aktuellt
Filosoficafé
Korpo Filosofidagar
Politikcafé
FBF:s kulturpris
Publikationer
Kontaktuppgifter
Bli medlem

Folkets Bildningsförbund
Allmänt om FBF
Bildningsuppdrag
Historia

Folkuniversitetet
Allmänt om folkuniversitetet
Kommande folkuniversitet
Tidigare folkuniversitet

Till Ikaros-webbsajt.

Kulturpris

FBF:s Kulturpris till stöd och uppmuntran, instiftat 1978. Pristagaren väljs på förbundets årsmöte.

Folkets Bildningsförbunds kulturpris 2012

Författaren Ann-Helen Attianese tilldelades Folkets Bildningsförbunds kulturpris 2012. Utdelningen skedde under Vasa Bokmässa, lördagen den 21 april klockan 14.00 vid Tidskriftcentralens monter K140 i Botniahallen, Vasa/Korsholm. Priset överräcktes av FBF-styrelsemedlemmen Heidi von Wright.

I sitt författarskap tar sig Ann-Helen Attianese an människans villkor i en turbulent och tidvis rutten värld. Hennes diktsamling ”Lägg låret bakom örat och le” är politiskt angelägen lyrik där språket brinner för skapandet av ett bättre samhälle. De perspektiv som hon öppnar genom poesin är viktiga för alla som vill förstå sin samtid på djupet. Attianese har också varit aktiv inom Författarnas Andelslag och Astra Nova, hon har handlett unga i kreativt skrivande och hennes breda kulturella arbete bidrar starkt till ett levande demokratiskt (och folkbildande) samtal. FBF:s kulturpris ges härmed till Attianese som en uppmuntran till att fortsätta detta viktiga arbete.

Pristagare genom tiden