Aktuellt
Filosoficafé
Korpo Filosofidagar
Politikcafé
FBF:s kulturpris
Publikationer
Kontaktuppgifter
Bli medlem

Folkets Bildningsförbund
Allmänt om FBF
Bildningsuppdrag
Historia

Folkuniversitetet
Allmänt om folkuniversitetet
Kommande folkuniversitet
Tidigare folkuniversitet

Till Ikaros-webbsajt.

Allmänt om Folkets Bildningsförbund (FBF)

1. FBF i dag

FBF är en obunden bildningsorganisation som vill erbjuda ett forum för diskussion om samhälleligt och mänskligt viktiga frågor. Ett rum där man tar sig tid att tänka efter och tänka sig för.

Tyngdpunkten i vår verksamhet i dag ligger på att ordna seminarier och diskussionstillfällen. De viktigaste evenemangen är det årliga folkuniversitetet, filosoficaféet i Åbo, samt filosofidagarna i Korpo. Från och med januari 2006 ger FBF ut tidskriften Ikaros.

2. Bakgrund

Folkets Bildningsförbund (FBF) har sedan 1946 arbetat med fri folkbildning bland den finlandssvenska befolkningen. Enligt FBF:s stadgar skall förbundet erbjuda ett radikalt, progressivt och fritt bildningsalternativ genom att befrämja folkligt kulturarbete med särskild tonvikt på systematiska vuxenstudier och aktivitet i aktionsgrupper och medborgarrörelser. Förutom organisationsmedlemmar har förbundet nu också personmedlemmar.

Under tiden 1975–1991 upprätthöll FBF en egen studiecentral och innehade fyra tjänster. Hösten 1991 meddelade Utbildningsstyrelsen att tre av de fyra tjänsterna dras in 1992. För FBF betydde alltså den ekonomiska krisen en ny variant av osthyvelsprincipen: att osten togs bort och skivan lämnades kvar.

Efter förhandlingar mellan FBF och berörda myndigheter enades man om att FBF överför sin kvarvarande studiecentraltjänst till den finska studiecentralen Kansan Sivistystyön Liitto (KSL). FBF blev en rent ideell bildningsorganisation, som koncentrerar sig på klara enskilda projekt för vilka förbundet söker statsunderstöd ur anslaget för organisationers fria bildningsarbete. På detta sätt ville undervisningsministeriet trygga FBF:s bildnings- och kulturverksamhet genom direkt statsbidrag till förbundets olika projekt. Det nya arrangemanget bekräftades i januari 1992. Beträffande personalstyrkan innebar det nya arrangemanget att förbundet åren 1992-2001 endast hade en halvtidsanställd verksamhetsledare för att administrera verksamheten.

I samband med att förbundets verksamhetsledare Per Salskov-Nielsen slutade (den 1.6.2002) beslöt styrelsen av ekonomiska skäl att anställa verksamhetsledare på projektbasis. Under de perioder som verksamhetsledare anställts har arbetet 1.6.2002–31.12.2009 sköts av Nikolai Enckell. Från med den 1.1.2010 sköts förbundets verksamhet under de perioder då verksamhetsledare anställs av Jonas Ahlskog. slut på sidan