Etusivu Järjestöt Historia Vuokraus Kampanjat Tapahtumat Rauhan tekeminen Yhteystiedot Linkit  
 
"Rauha tarkoittaa elämää ilman väkivaltaa, raiskauksia ja ahdistelua" - Rauhankoulun oppilaat
 

RAUHAN TEKEMINEN

Rauha vaatii demokratiaa

Rauha ei tarkoita pelkästään sotien poissaoloa vaan myös sitä, että ihmisten perustarpeet tulevat tyydytetyiksi. Ruokaa, vettä ja lämpöä tarvitsevat kaikki, samoin mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämään, saada koulutusta ja työtä.

Käytännössä demokratia on resurssien jakamista, ihmisoikeuksien ja ympäristön kunnioittamista, kansainvälisten sopimusten ja lakien noudattamista. Jotta konflikteja ei syntyisi, sortavia rakenteita pitäisi purkaa. Valtion väkivalta yksilöä kohtaan tai luonnonvarojen kaappaaminen oman valtion, kansan tai muun yksittäisen ryhmän käyttöön ovat esimerkkejä nykyajan institutionaalisista väkivallan muodoista. Siksi rauhanpolitiikan kysymykset ovat myös ihmisoikeuskysymyksiä ja toimintaa kohti kestävää kehitystä.

Kuinka rauha säilytetään

Rauhantyössä on tavoitteena kansainvälisten sopimusten ja humanitäärisen lainsäädännön ajattelumallien vakiinnuttaminen laajasti tunnustetuiksi moraalisiksi normeiksi eikä ainoastaan valtioiden allekirjoittamiksi sopimuspapereiksi. Maailmanlaajuinen järjestäytyminen kansalaisten kampanjoiden kautta edistää rauhanomaisten käytäntöjen normittumista.

Yhteisten sääntöjen tulisi olla juridisesti sitovia, jolloin niitä rikkovia voidaan rangaista. Tällaisessa mahdollisessa maailmassa esimerkiksi henkilömiinojen käyttö tai ydinaseiden kehittely muuttuisi rikolliseksi. Myös tästä syystä kansalaisten valveutuneisuus on tärkeää. Maailmanlaajuisten normien valvomiseksi on perustettu esimerkiksi kansainvälinen rikostuomioistuin ICC (International Criminal Court), joka aloitti toimintansa vuonna 2002. > www.iccnow.org

Rauhanliike haluaa rauhanpoliittisia ajatusmalleja valtavirtaan: uutismediaan, päätöksenteon foorumeille, kouluopetukseen. Turvallisuuspolitiikkaa on pyritty esittämään liian vaikeana alueena kansalaisten ymmärtää. Alan kysymykset ovat kaihtaneet julkisuutta ja niitä on verhottu vaikeaan terminologiaan. Turvallisuuspolitiikka voi olla paikoin monisyistä, mutta mitään eliittien salaista tiedettä se ei ole vaan meidän kaikkien ymmärrettävissä oleva, kaikille kuuluva elämän ja politiikan alue.


© Rauhanliitto

Konfliktien hallinta
Rauha vaatii demokratiaa ja yhteisten sopimusten kunnioittamista. Konflikteja voidaan ennalta ehkäistä ja jälkihoitaa väkivallattomasti, jos niin halutaan.

 
 
WWW-SUUNNITTELU © MARIA NOVARO