[ document manifest ]
toc next >>
< ^ >

Inför EU-valet 25 maj 2014

FÖRETAL

EU

Spinellis fotspår

Avstå från kärnvapnen

Dela makten i höjdled

Vi finländare

Om Finland var finlandiserat, vad är då dagens EU?

Din strategi ska leda dig till seger

UTOPIST ELLER REALIST?

Nattligt samtal

Federalismen

VALLÖFTEN

BILAGOR

Tablå, som avser att främja diskussionen om EU bland medborgarna

Spinellilänkar

Saintesappellen

För ett fredligt och säkert Europa fritt från kärnvapen och kärnkraftverk

Popular pirates excluded from EU debate

Metadata

SiSU Metadata, document information

Inför EU-valet 25 maj 2014

FÖRETAL

Helsingin Sanomat berättar i sin bilaga för månaden maj 2014 om den 33-åriga tvåbarnsmamman Riikka Pakarinen (cp), som med beundransvärd energi och framåtanda har försvarat finländarnas intressen i europaparlamentet under den valperiod som nu går mot sitt slut. Samtidigt som Pakarinen tänker ta en paus i arbetet med sakfrågorna släpper en 66-årig idépolitiker härmed sitt bidrag till valdebatten inför EU-parlamentets nästa femårsperiod.

Jag vill inte på något sätt förringa betydelsen av att besluta om referenstal för skogsavverkningen eller delta i utformningen av regler för elektronisk övervakning av grisar. Ändå frågar jag mig — och vill också ställa Dig frågan: om inte nu, så när ska vi diskutera freden, demokratin och det internationella samarbetet mellan världens folk i internetåldern?

Dessa frågor är också saker. De är saker som berör oss alla och som EU genom sin blotta existens vill åtgärda. Eller som EU ville åtgärda, borde jag väl egentligen skriva. Men hör dessa sakfrågor verkligen till en förgången epok?

Mikael Böök, kandidat nr 43 i EU-valen 25 maj 2014, besökte europaparlamentet i Bryssel i februari för att delta i European Pirates grundande möte. Notera inskriften ovanför parlamentsbyggnadens huvudingång! Bilden är tagen ur Bööks valvideo, som är gjord på finska. Katso Mikael Böökin vaalivideo osoitteessa www.kaapeli.fi/book

Eposta gärna Ditt svar till ‹book@kaapeli.fi› eller ring mig på nr +358-044 5511324. Eller twittra via twitter.com/mikaelbook


[ document manifest ]
toc next >>
< ^ >