Vapaaehtoistyöhön Aasiaan, Afrikkaan tai Latinalaiseen Amerikkaan? - Etvo.fi

Toiminta

Suomen Tinku ry:n pääasialliset toimintamuodot ovat Andien maihin liittyvä tiedotustyö ja kansainvälisyyskasvatus Suomessa. Tinku on Kehitysyhteistyön palvelukeskus KEPAn jäsenjärjestö ja osallistuu vuosittain järjestettäville moni- kulttuurisille Maailma kylässä-festivaaleille. Vuoteen 2006 saakka järjestö toimi asiantuntijatahona KEPAn Etelän vapaaehtoisohjelma ETVOssa Andien maiden osalta. Nykyään
Tinku on yksi ETVO-ohjelmaan osallistuvista suomalaisista
kansalaisjärjestöistä ja ETVOn kautta lähtee vapaaehtoistyöntekijöitä Tinkun yhteistyöjärjestöön Warmaylluun Peruussa. Moni tinkulainen on itsekin ollut vapaaehtoistyössä Andien maissa. Lisäksi Suomen Tinku kuuluu Etelän kansalaisjärjestöjen ympäristöhankkeita rahoittavan Siemenpuu-säätiön perustajajäseniin. Se tekee myös yhteistyötä järjestöjen kanssa, jotka toimivat latinalais- amerikkalaisten kulttuurien esille tuomiseksi Suomessa. Viime vuosina järjestö on ollut mukana mm.
Latinalaisen Amerikan ja Karibian elokuvia esittelevän Cinemaissí-festivaalin järjestämisessä.

Ihmisarvoista työtä Andien nuorille

Suomen Tinku ry:n tiedotuskampanja vuosina 2006-2007 keskittyi nuoriin ja työhön Boliviassa, Perussa ja Ecuadorissa. Sen tarkoitus on edistää kansainvälistä kansaivälistä solidaarisuutta ja osoittaa kuinka Suomen ja Andien alueen nuoret kohtaavat samanlaisia vaikeuksia ja haaveilevat samoista asioista -erilaisista elinympäristöistään huolimatta.

Turvallinen maailma - koululaisten valokuvia Suomesta ja Perusta

Vuoden 2008 kansainvälisyyskasvatusprojekti toteutettiin yhteistyössä perulaisen Warmayllu -Comunidad de Niños -järjestön kanssa. Hankkeessa suomalaiset ja perulaiset kuudesluokkalaiset pohtivat valokuvan keinoin turvallisuuden ja turvattomuuden teemoja. Koululaisten ottamat valokuvat ovat nähtävissä nettigalleriassa, johon myös liittyy materiaalipaketti koulujen kansainvälisyyskasvatusta varten. Lisäksi osa kuvista on valittu valokuvanäyttelyyn, joka kiertää yhteistyöpaikkakunnilla Suomessa ja Perussa syksyllä 2008 ja keväällä 2009. Tämän jälkeen näyttelykuvat ovat lainattavissa Suomen Tinku ry:ltä postikuluja vastaan.

KEPA
ETVO - Etelän Vapaaehtoisohjelma
Siemenpuusäätiö
Cinemaissi


Tutustu Tinkun tiedotuskampanjaan
lataamalla lehti.