HurrarNet

Affärslivet Kultur Livsåskådning Massmedier
Medborgarsamhället Org.&Föreningar Privata hemsidor Sport
Städer&kommuner Utbildning

Bibliotek och utbildning

Skolor Yrkesinstitut, kurscentraler och folkhögskolor
Högskolor Medborgarinstitut, Arbetarinstitut, Bildningsförbund, Sommaruni

Arkiv

Bibliotek

 
Blanka
Åboländska skärgårdskommuners biblioteks gemensamma sidor
Fredrika biblioteken/Svenska Österbotten
Databasen innehåller idag ca 730 000 böcker, fördelade över hela svenska Österbotten, nyinköp sedan 1993 från de flesta kommunerna. HEMSIDOR till alla 13 kommunernas bibliotek, med öppethållningstider, info, m.m. m.m.
 
Lukas
Ett gemensamt materialregister för kommunbiblioteken i Ekenäs, Hangö, Ingå, Karis, Pojo och Sjundeå samt Yrkeshögskolan Sydväst.
Sukkula
Vasa läns elektroniska bibliotek
 
MCL
Det Mångkulturella biblioteket

PULS- Finländsska folkbiblioteks webbplats

Nordens Institut i Finland

Sök utbildningar/skolor

Högskolor

Högskoleföreningar, gillen, etc

Yrkeshögskolor

Skolor

Sydkustens landskapsförbund har i samarbete med folktinget utarbetat en nätbaserad söktjänst som innehåller alla svenska dagisar, lågstadieskolor, eftisar och musikläroanstalter i Finland samlade under en och samma webbadress, www.svenskskola.fi

Lågstadier

Högstadier

Gymnasier

Aftongymnasier

Specialskolor

Nätverk, länkbibibliotek

Kurscentraler och
folkhögskolor

Medborgarinsitut, Arbetarinstitut, Bildningsförbund, Sommaruni

Yrkesinstitut, -skolor, Handelsläroverk och yrkesläroanstalter

Fortbildningscentraler

Övrigt om&kring utbildning


Saknar du någon? Skriv en rad.

HurrarNet Affärslivet Kultur Livsåskådning Massmedier
Medborgarsamhället Org.&Föreningar Privata hemsidor Sport
Städer&kommuner Utbildning

hurrarna@Hurrar.net