Hurrarnet/Info

- ett finlandssvenskt informationsnät

Hurrarnet är:

Hurrarnet är inte:

Varför Hurrarnet? (Apropos namnet HurrarNet)

Informationstekniken och tekniken finns redan idag, i form av knutar i Internet (världens största datanät) och enskiljda burkar (sk. bbs:ar), alltså finns det inte något behov att uppfinna ny teknik och nya nätverk - speciellt inte om man vill nå en så stor publik som möjligt.

Däremot finns det ingen gemensam finlandssvensk nätverkskultur, inga kanaler genom vilka finlandsvenskar kan söka efter eller bidra med finlandssvensk information i nätverken.

Ett informationssystem utan innehåll är till ingen nytta, men likväl är ett informationssystem värdelöst utan publik. Det enda sättet att nå en stor publik är att göra informationen så lätt att hitta som möjligt och använda kanaler som redan används flitigt. De viktigaste målen för Hurrarnet-projektet är därför följande:

Hur kommer man med?

Den som vill nå Hurrarnet eller bidra med information till Hurrarnet behöver bara välja den kanal som passar bäst, tack vare nätet så kan infomationen nås av användare i andra nätverksknutar.

För den som redan har ett eget system, en burk, kan den anslutas antingen genom off-line eller fast anslutning till en nätverksoperator. Alternativt kan man ansluta sig till något av de existerande nätverksknutarna och använda dessa system som sin nätanslutning.

Vad är Hurrarnet idag?


Affärslivet Bibliotek&Utbildning Kultur och Fritid
Livsåskådning Massmedier Medborgarsamhället
Organisationer&Föreningar Privata hemsidor Service
Stat, städer&kommuner Övriga länkbibliotek  

hurrarna@Hurrar.net

sidan uppdaterad 20 maj -97, fortfarande aktuell 2004