Re: Katton moraalista ja muustakin


Subject: Re: Katton moraalista ja muustakin
From: Jukka Tainio (jtainio@katto.kaapeli.fi)
Date: to 19 syys   1996 - 07:41:13 EEST


At 15.15 18.9.1996 +0300, Mikael Book wrote:
>
>
>On Wed, 18 Sep 1996, Hannele Hakala wrote:
>
>> Jos Katto sanoisi irti sopimuksensa SKY:n kanssa, niin silloinhan
>> asia ratkeaisi Katton kannalta, eikö? Sillä eihän Katto voi kantaa
>> vastuuta muitten organisaatioiden moraalista ja päätöksistä.
>
>Katto on WWW-julkaisija. Katton johtajana olen reagoinut tiettyyn
>asiaan kannanotolla, jonka olen esittänyt (ja jonka esittämistä tässä
>jatkan) "keskustelevalle yleisölle", siis julkisuudelle. Koska asia, ts.
>SKY:n ajama "kannabisreformi", on tärkeä koko yhteiskunnan kannalta
>minä en voi täst'edespäin kuitata asiaa loppuunkäsitellyksi tai uskoa,
>että se olisi sitä jos jotain "sopimusta" sanottaisiin irti. Olen niin
>sanotusti moraalisesti koukussa.
>
>....
>Mielestäni WWW-palvelinta ylläpitävää yhteisöä täytyy pitää nimenomaan
>moraalisesti vastuussa ei ainoastaan omista julkaistuistaan vaan myös
>kokonaisuudesta ts. yhteiskunnan yleisestä mielipiteestä (vielä yksi
>nimitys julkisuudelle). Myös yksittäistä ihmistä voidaan tietenkin
>pitää moraalisesti vastuussa.

Mikan erittely tässä on hyvä: ON siis julkaisijan vastuu, jonka takana
j-moraali. Siihen voi hyvinkin liittyä yksilöiden moraalista ajattelua, ja
kuten Katton hallituksessa, niitä on montaa lajia.

En kuitenkaan osaa - suoraviivaisesti - ulottaa vastuuta kokonaisuuteen,
jota kutsut yleiseksi mielipiteeksi. Katton vastuu ulottuu selvästi siihen,
että se osallistuu sekä osuuskuntana että yksilöinä kokonaisuuden
muovaamiseen. Ja se, miksi mielipide tulee, onkin toinen asia.

Haluan erottaa selvästi moraalin ja halun holhota ja/tai määräillä, vaikka
senkin takana täytyy olla myös jokin moraali.. Kun kuitenkin otat puheeksi
teleoperaattorien moraalisen vastuun, nousevat käsivarsieni karvat pystyyn.
Käsitteen tilalla käyttäisin teleoperaattorien yhteiskunnallista vastuuta,
joka senkin useimmiten tulkitaan hyödyn tuottamiseksi kansantaloudelle.
Yhteiskunnallinen vastuu on juuri sitä, mistä kirjoitat: commor carrier
pistää "kaahaajat kuriin" EI lailla, vaan mielipiteellä ja voimien
käyttämiseen sen julkistamiseen. Silti ongelmaksi jää: kuka sitten kaahaa?

Itse olen syvästi arvostanut julkisen sanan neuvostoa, joka on määritellyt
hyvin taitavasti ja perustellusti julk(k)isuuden olemusta ja rajoja. Minusta
yhteiskuntavastuun yksi suunta olisikin hahmotella vastaavaa neuvostoa
teleoperaattoreiden (= julkaisemismahdollisuuksien tuottajien) yhteisöön.
Sinne voisi vedota ja saada myös lausuntoja. Mielenkiintoista on, että
neuvosto ei ole lailla perustettu elin (muistelen), vaan vapaaehtoinen ja se
on ansainnut arvostuksensa omalla työllään, moraalisella kannallaan tässä
tapauksessa.

Neuvostossa on aina myös heikko kohtansa: sen keskustelut eivät ole julkisia
niin tämä keskustelu. Niinpä lähtökohtien erot häviävät. Onneksi olemus:
oikeus julkaista tulee tarkastelluksi.

Jukka TainioThis archive was generated by hypermail 2a24 : ke 21 helmi  2024 - 01:20:42 EET