Tästä sivusta on myös suomenkielinen versio.

Bland underskrifterna på denna artikel skulle också mitt, Mikael Bööks, namn ha stått, men enligt Hbl:s regler måste det utelämnas, eftersom jag befinner/befann mig i valkarantän. Jag är/var uppställd som kandidat för de gröna i Pernå i kommunalvalen 24.10.2004.

Jag förstår Hbl-redaktörernas synpunkt! Deras spaltutrymme skulle kanske inte hinna till, ifall kommunalvalskandidaterna tilläts husera fritt i dem under de veckor som närmast föregår valet. Och vid närmare eftertanke inser man att saker och ting faktiskt hänger ihop, hur svårt det än är att få syn på sambanden genom det dagliga mediautbudet. Poängen är att kommunalpolitiken bestäms av globalpolitiken.

Mellan det lokala och det globala ligger nationalstaten men, som många vet eller anar: de nationella regeringarnas makt har urholkats och delvis överförts till den postnationella, globala nivån. Till exempel Finland delar redan sin nationella suveränitet med EU.

EU och i synnerhet den relativt mäktiga EU-kommissionen är i sin tur mera ett instrument i globalpolitikernas händer än en självständig överstatlig organisation.

Globalpolitikerna? Ja, i ovanstående artikel nämns t ex Lula da Silva och Jacques Chirac. Kanhända vore dessa presidenter av Brasilien respektive Frankrike, två länder som väger tyngre än Finland i den internationella politiken, i stånd att skapa en globalpolitik inom ramen för en koalition av villiga stater och med stöd av en gränsöverskridande, synlig och ljudlig folkopinion?

Som de politiker de är vänder också Lula och Chirac gärna kappan efter vinden. De har sett vartåt det blåser. Men för medborgarna gäller det alltså att blåsa hårt även i fortsättningen.

Det är här kommunal- och regionalpolitiken kommer in i bilden. På de kommunala och regionala nivåerna finns det nämligen beredskap för att verka

Som finlandssvensk skulle jag gärna se att en kommun i Svenskfinland fungerade som vägvisare! Om du röstar på mig kommer jag således att verka för att Pernå ska bli en GATS-fri zon som samarbetar med andra kommuner i Finland, Europa och världen för att införa internationella skatter och global demokrati. I nedanstående intervju för Vasabladet hade jag tillfälle att förklara min åsikt lite närmare: