T E X T

Kejsarens nya kläder

- Men, de har ju inga kläder på sig!
- Det har de visst, det är senaste modet från Milano!

Jag slutade förra artikeln med att säga att ingen verkar bry sig ifall EU leds av ett land utan demokratiskt vald regering, då ordförandeskapet går till Italien vid årsskiftet. Sen dess har Europas utrikesministrar samlats i Barcelona, och sagt att det vore vansinnigt av Italien att ordna riksdagsval mitt under ordförandeperioden. I landet Tvärtemot tippar tidningarna nu allmänt att valen kommer i februari (eller allra senast i mars). Både vänsterns D'Alema och Forza Italias Berlusconi vill nu ha v al så fort som möjligt. De är alltså ense, men deras skäl är vitt skilda.
Hafsbygget som är republiken Italien hotar i själva verket att dö i hjärtattack före sin femtioårsdag. De omfattande rättegångarna mot politiker och affärsmän får mycket publicitet, men myglet fortsätter, och få tror att det går att utrota. Var kommer det ifrån?
Eftersom vänstern fick pengar från Sovjet ansåg kristdemokraterna det inte mer än rätt att ta pengar där de kunde. Det statliga partistödet var otillräckligt. Men Italien levde i högkonjunktur, affärsvärlden dignade av kapital. Och de var villiga att muta sig till beställningar. De byggde upp ett system av mutor, skyddspengar och kommisionsavgifter som får Italiens tre maffior att blekna i jämförelse. Till och med statliga företag mutade varandra för att säkerställa ordergången. Det fanns även klart angiv na tariffer. Allt hade sitt pris, och allt kostade. Upp till en tredjedel av mutorna hamnade i toppolitikernas fickor, en tredjedel i partikassan, och en tredjedel gick åt för att muta mellanleden, "hålla hjulen smorda". Till slut blev de för giriga, och för många. Sovjets fall drog undan den redan svaga moraliska grunden. Den första republikens fall är nu en tidsfråga1.
Italien "enades" 1861 av Garibaldi. Före det styrdes syditalien av envåldshärskande kungar i tusen år.2 Och Rom hade sin bit av landet, och de små furstedömena levde isolerade, som i Stendahls beskrivning av Parma (Kartusianklostret i Parma)3. Landet är, har alltid varit och kommer kanske alltid att vara splittrat. Södra Italien var kristdemokraternas röstbas. Det ledde till ett nära samarbete med Cosa Nostra. Röster köptes, politiska motståndare fick på nöten. I utbyte fick Cosa Nostra härska i lugn och ro, de var "untouchables", i klassisk harmoni mellan kapital och makt. Fortfarande har högern starkt stöd i det fattiga syd. Norditalien igen har med sina industrier givit grunden till den organiserade vänstern. Nu får de konkurrens av separati sterna i Lega Nord4.

1: Nomenklaturan och de 26 försöken

Charles Richards menar i The New Italians att republiken Italien trillar sönder som en följd av en lång utveckling, och inte av enskilda faktorer, som processen mot Andreotti. Italienare har alltid, skriver han, varit cyniska och misstrott sina politiker. Den sittande makteliten har en lång historia, den längsta i Europa, och liknar i mycket nomenklaturan i Ryssland. Italien har styrts av samma lilla klick mäniskor sen Republiken utropades den 27 augusti 1946. Allt sköts av fixare, byråkratin l vindar in all t och alla i röd tejp, parlamentsledamöterna är skyddade i lag (artikel 68) mot åtal och Andreotti har undersökts 26 gånger för misstänkta och påstådda brott - alla undersökningar har lagts ner.

2: Sottogoverno

Med en konstitution som inte ger presidenten eller "premiärministern" (egentligen presidente del Consiglio) nämnvärd makt blev partistyrelsena landets maktorgan. Bettino Craxi styrde i många år en stor del av landet utan att ha en enda officiell po st. Detta kom att kallas Sottogoverno, ungefär skuggregering.
Redan efter kriget bildade partierna föreningar, stöd- och hjälporganisationer, sport, bostad och a-kassa. Man gick inte till staten/socialen, man gick till sitt parti. Det kom naturligtvis att styra tankesätten; allt politiserades.

3: Lottizzazione

I Italien är alla tjänster politiskt tillsatta (känns det igen från vårt fagra fosterland?). Alla. Även posten som operachef för La Scala, chefsplatsen vid Venedigbiennalen och samtliga ambassadörsposter runt om i världen. När en post, vilken som h elst, blev ledig, skulle den delas ut åt rätt fraktion. Det räckte inte att ett visst parti fick platsen, inom varje parti förekom det olika intressegrupperingar, fraktioner. Rätt fraktion inom rätt parti skulle ha/lade beslag på posten. Det skedde enligt ett oerhört komplicerat system kallad lottizzazione och det introducerades redan på femtiotalet. Det är en stat i staten, kontrollerad av de politiska partierna, där alla håller varandra om ryggen och alla tjänar pengar. Tills girigheten övervinner försi ktigheten.

4: Partitocrazia

Vid valen i mars -94 syntes "Ny Demokrati"-fenomenet tydligt. Över två tredjedelar av de invalda parlamentsledamöterna till de två kamrarna hade aldrig tidigare haft valda poster. Skulle Italien komma in på nytt spår? Var det dags för en ny tid, me d hederligare politiker? Nej. Partitocrazia, partiväsendet, är starkt, nya parlamentariker utan erfarenhet är bara än lättare att styra av makteliten, den lilla kretsen i toppen. Piero Rocchino kallar detta mammapartier5. De tar hand om dig, de ger dig br a betalt , de ger dig förmåner (fria förstaklassbiljetter på tåg på livstid, gratis telefon, osv). Du betalar med din medgörlighet, din tystnad, din passivitet.
Denna struktur faller nu sönder. Delvis. De som har makt ger den inte frivilligt ifrån sig. De intar snarare nya skepnader. Alla talar idag om reformer, hederligare politik, att det ska löna sig att vara hederlig. Även de som åkt dit talar om hederlighet. Och nu skall republiken få en bypass-operation. Presidentens roll, plats och makt ska definieras. Silvio Berlusconi och Gianfranco Fini (ledaren för Alleanza National, det största konservativa partiet) vill båda se en presidentmakt enligt amerikansk mode ll. Massimo d'Alema och Romano Prodi motsätter sig. Vad ligger bakom? Silvio har byggt upp sitt eget parti utanför de traditionella kanalerna. Han har inte mycket till övers för "politikertjafsandet" (det som andra kallar demokrati). En stark presidentmak t ger honom stora befogenheter, om han vinner valet. Men det förutsätter direktval. Idag tillsätts presidenten av partierna, vilket från början gör presidenten underlägsen. d'Alema är partiets man, lite grå, lite okarismatisk, med vänsterns grupptänkande o ch gemensamma ansvar som rättesnöre (han tillhör inte den hårdföra vänsterfalangen som förespråkar makt á la Stalin). Och så har han naturligtvis Mussolini i alltför färskt minne som avskräckande exempel på vad "starka män" ställer till med. Jag tror att tanken på en stark ledare inte fungerar i Italien. Det är idag ett land av 58 miljoner individualister, på gott och ont.

Dagligt motstånd

Några italienska vänner reste genom Finland i sin lilla Fiat. Hela famijen och jag, nog var det trångt. Framåt eftermiddagen denna soliga söndag påpekade jag för fadern/familjeöverhuvudet/chauffören att han inte hade halvljusen på. Nej, det är väl klart, det är ju mitt på dan, utropar han. Ja, men, det är lag på det, försöker jag. Ja men, det är ju mitt på dan, säger han och fnissar. De andra i bilen håller med honom. Alla andra bilar kör med ljuset på, försökte jag. Jaha, svarade han. Det var en f ånig lag. Den bryr jag mig inte om.
Om finländare ofta kallas tysta, med mössan i hand och accepterar överhet, så sägs motsatsen ofta om italienare. De gör allt för att kringgå en lag eller en förordning som är dem till besvär. 1987 uppskattade finansministeriet att den grå ekonomin omsatte cirka 20 % av BNP. Tjänster och gentjänster, skatteflykt, odeklareradede inkomster, allt är ett resultat av en svag statsmakt och motsträviga medborgare. När alla har varit med om att luras, är det svårt att komma med moraliska läxor. Affärsmän och polit iker luras på samma sätt, bara i större skala.
När alla ser efter sig själva, blir också gränsen mellan politiska ideologier blurrig. Det vi kallar vänster och höger existerar för all del, men inte på samma sätt. Det har alltid varit populärt i konservativa kretsar att tala om den onda offentliga sektorn. I landet Tvärtom är det tvärtom. I Italien har över 40 procent av arbetskraften varit anställd inom den offentliga sektorn, antingen inom serviceyrken, eller ino m något av de många statliga företagen. Men det var inte vänstern som nationaliserade, det var Mussolini. Dagens höger får röster i det fattiga syd, och kan därför inte föra samma politik som högern i resten av Europa. Honnörsordet blir därför Patria, fos terlandet. Men södra Italien känner sig inte särskilt fosterländska. Så istället talar de om sin region, och kräver självständighet. Men regionens självstyre försvårar en landsomfattande politik, och en centralregering (med den så hett eftertaktade nya pr esidentrollen). Det är vid det här laget uppmärksamheten riktas mot enklare mål, invandrarna, eller "stalinisterna". Andra onda typer inkluderar domarna i Milano, vars Mani Polite bara är en hetsjakt, som måste få ett slut. Traditionella konservativa slag ord om lag och rätt går således inte hem. Utom när det gäller dessa eviga strejker, med "oansvariga arbetare". Där borde lagen skrivas om...
Om högern är en hopplös härva är vänstern inte mycket bättre. Gamla kommunistpartiet PCI blev PDS. Det är inte bara en kosmetisk förändring. Med det kristdemokratiska partiet i spillror finns det röster att fiska. Under förutsättning att ord som "klasskam p" försiktigt suddas ur partiprogrammet. Och vänsterkoalitionen Ulivo (betyder oliv) beskriver i 88 punkter sin "regeringsproposition6". De är författade av Romano Prodi, framstående kristdemokratisk politiker med gott anseende. Det är fler än en vänste ranhängare som har satt cappucinon i halsen.

Bomben som inte smällde

Silvio Berlusconi är affärsmannen som blev politiker för att bevaka sina intressen. 1984 betalar han Bettino Craxi, Socialistpartiets ledare, summor mellan 10-15 miljarder lire. Han köper Craxi7. Det han vill ha är fria händer att bygga ut sitt med iaimperium. Parlamentet är mot hans expansion, och menar att det tillkommer RAI (italienska rundradion) att tillhandahålla det nationella TV-utbudet. En intressekonflikt uppstår. RAI:s tre kanaler var uppdelade politiskt (enligt lottizzazione-principen), RAI 1 var kristdemokraternas, RAI 2 var socialistpartiets och RAI 3 kommunisternas. Allt inofficiellt förstås. Men Berlusconi var mer intresserad av marknadsandelar än politik. Hans pengar hjälpte, med Craxis hjälp kunde han slingra sig förbi snarorna av lagparagrafer. När Craxi faller i en härva av mutor och flyr till Hammamet i Tunisien (där han fortfarande sitter, dömd ett flertal gånger till otaliga års fängelse av italienska domstolar, men alltjämt i full frihet) måste Berlusconi själv gå in i politi ken för a tt bevaka sina intressen. Hans målsättning? Att slänga grus i RAI:s maskineri. Hans metod? Intensiv marknadsföring i sina egna TV-kanaler. Resultatet? Han vinner valet, vänstern är i chock. RAI:s politisering granskas av en tribunal8, smutsbyken tvättas. När kritiker menar att Berlusconi hamnar i intressekonflikter mellan sin roll som businessman och landets ledare blir han ursinnig och kallar det för förföljelse. Men alla kan ju se att han använder sina egna kanaler till att marknadsföra sig.
Hur seg är Silvio? Hittills har han överlevt, och han har fortfarande stöd. I en publikundersökning den 26 november (med 1.263 tillfrågade) svarar två tredjedelar av de som röstar på högern att Silvio är deras man som ledare för högerkoalitionen även om h an är skyldig till olagligheter och fälls i domstol9.
Håller han skenet uppe, men bryts ner? Flera politiker och affärsmänhar tagit livet av sig; utmärkande för dem är att de levde upp till den yttre bilden av sina liv tills timmarna före skottet i tinningen.10

Leopardbilar

Allt upprepar sig, men allt förblir det samma. Tommaso di Lampedusa skriver i il Gattopardo, leoparden, om Sicilien vid tiden för Italiens "enande". Det feodala väldets härskare går under, i dess ställe kommer en ny klass. För den jor dlöse sicilianaren ändras ingenting. Sen kommer Mussolini. En massa lidande och ett antal år senare hängs han upp för att bespottas, Italien blir en republik. Inget förändras egentligen. Vår tids furstar har nu avpolleterats, i dess ställe kommer nya. Inget förändras.
Politiken i Italien är som trafiken. Alla kör hårt, åt olika håll. Respekten för trafikljus och trafikregler är minimal, trafikolyckorna är många och dödliga, vissa kör i en egen fil med blinkande blåljus före och efter. När polisen di Pietro bötfäller fortkörarna saktas farten ner en aning, sen fortsätter gatloppet. Vi sitter ju alla i samma bil, en Fiat Bravo.
Johanni Larjanko
larjanko@kaapeli.fi

Till NyTid-sidan.
Till första artikeln
Till tredje artikeln
Till fjärde artikeln
T E X T

Detta var den andra artikeln i en serie om Italien idag och igår. Andra artiklar kommer bland annat att behandla den nya vänstern, elektroniskt motstånd och fascismens utveckling från kriget till idag.


Noter

1 Tidningarna i Italien skriver dagligen om behovet av en ny, Andra Republik. Se tillexempel la Repubblica 29 nov.-95.

2 The New Italians, Richards, Charles. Penguin Pocket 1995.

3 Den direkta fortsättningen är Socialisternas styre av Milano, ett "föredöme" av "socialistiskt" styre, där mutsystemet hade drivits till sin spets och raffinerats av Bettino Craxi. Stan styrdes helt av Socialistpartiet i furstestil, utan hämningar.

4 Lega Nord startade som en protest mot Roms korrumperade politik, därefter kom kraven på att slänga ut utlänningar och skapa en ny stat av norra Italien.

5 Och Rocchino borde väl veta. Han var parlamentledamöternas psykiater i nära tio år. När han hastigt och lustigt sparkades hämnades genom att skriva boken "Le Nevrosi del Potere", maktens neuroser, med saftiga bitar bekännelser från sessioner med närmare 200 ledamöter.

6 presenterade i l'Unita söndagen 10 december-95

7 Detta påstår kommunisternas dagstidning il Manifesto den 24 november -95. En vecka av häftiga spekulationer följer, Berlusconi förnekar olagligheter, landet håller andan. Anklagelserna undersöks av domarna vid Mani Polite i Milano.

8 Och jag har inte haft nåååånting att göra med tillsättandet eller avskedandet av chefer vid RAI, säger en tydligt belåten Silvio Berlusconi 20 september 1994. I början av december -95 kommer tribunalen fram till att RAI skall vara politiskt oberoende, för mångfald och "public service", med lite åt var och en. Detta intetsägande floskelnonsens har det tagit dem ett år att komma fram till.

9 Telefonundersökningen är genomförd av Unicab på uppdrag av la Repubblica, som presenterar siffrorna i tidningen 29 november.

10 Raul Gardini är det mest talande exemplet.