T E X T

Hyperrazzia 4 Virtuell konst

Sänt 16 juli 1996 kl 18.10

1; Introduktion,2; Medborgarsamhället, 3;Teatern, 4;Bildkonst;


Och konstvärlden då? Vart tar den vägen? Är det bara TV/Video och Internet för hela slanten?
Finns det nån plats för konst i informationssamhället?
En del museer gör virtuella utställningar, Louvren i Paris hörde till de första. Antingen helt skilda utställningar, eller information i samband med "vanliga" utställningar. Och konstgruppen FLUXUS vaknade till liv i och med nätet, fick ett nytt forum och hittade en ny publik. Idag finns det ett flertal virtuella museer. Samma sak händer här som inom lyriken; med nya medier skapas en ny offentlig arena, istället för massmedia får vi smalmedia, med den minsta publiken en person. Uppfattningen om vad som är offentlighet och vem som styr utbudet ställs på huvudet. En massa konstformer hittar över gränserna. Ofta är det foton eller hypermedia som ställs ut, så kallade yngre konstformer.
Men inte alltid, även så kallad traditionell målerikonst har hittat till Internet, det finns tillochmed en del sidor helt tillägnade okända, missförstådda eller förbisedda målare, som via nätet även posthumt når ut till en möjlig publik.
Det är nätet som distributionskanal. Som social faktor.

Begreppet multimediaartist har idag kommit att spänna över ett brett område av samtidskonsten.
En tidig multimediakonstnär var Laurie Anderson. Idag är hon en av många. Även hon har en trogen skara fans på nätet, och hennes nyligen utgivna CD-ROM, Puppet Motel har igen gjort henne intressant. Hon hör till en generation som med erfarenhetens hjälp kan lägga band på teknikfrälsningen. Och med sin hemsida skapar Anderson idag som en av de första helt ny konst, specifikt och enbart på Internet. Med hjälp av ett program som heter Macromedia Director har hon gjort interaktiva konstverk som verkligen får en att häpna och tänka efter. Anderson är fast förankrad i koncept och idéer. Hon undviker att lattja, som ju annars känns som en brist, att den nya tekniken bara är en lek.. Andersons kritik är mot det känslokalla, maskindrivna samhället som redan Fritz Lang beskrev i Metropolis, den inneboende kulturfientligehetn som Arne Helldén beskrev, och som jag talade om i Hyperrazzias första del. Den hårda maskinen, den mjuka människan. Det är en motsättning som hör till 70- och 80-talet. Den tid då Laurie Anderson var som populärast. Vad gör henne intressant idag? Hon har igen gått in för att dissekera orden. Language, it's a virus, språket är ett virus sjöng hon för några år sen. På Internet har hon laborerat med olika uppsättningar av ord, rim och betydelser. Det möter åskådaren i form av ett slags pussel, eller spel. Du påverkar själv hur konstverket utvecklas. Resultatet är både visuellt och intellektuellt. Allt till en suggestivt soundtrack. Anderson visar på ett nytt sätt att jobba, som kommer att bli stilbildande för många konstnärer.
En annan kritik som bottnar i 80-talets kasinoekonomi är utvecklingen av Yuppie-samhället. Att allting är varor som kan köpas och säljas. Konstverk, liksom känslor, människor och upplevelser. Businesskulturen, att allt kan köpas och säljas, kommer fram i Alvar Gullichsens BONK-koncept. Han har lyckats sälja sitt koncept så bra att nån närmare presentation väl inte behövs. Konst som massproducerad handelsvara i en tid av massproduktion dök upp i och med Andy Warhol. Det anonyma massamhället såg sociologer som en fara redan på trettiotalet, sociologer samtida med Fritz Lang. De tänkte sig att massmedia, tidningar, och sedan radio, skulle bli samhällets kitt, det som förenade. Radion blev en röst i ditt vardagsrum, något tryggt och välbekant. Det anonyma skulle få ett ansikte, en röst. Idag finns det de som menar att media kommer att få ta på sig den rollen igen, med eller mot sin vilja. Det känns som om samhället faller mellan våra fingrar. Det finns allt färre gemensamma nämnare. Som Per-Olof Strandberg sa i förra Hyperrazzia förmår TV och radio inte längre att samla oss. När Radio on demand kommer lyssnar vi alla då det passar oss själva. Det ger ökad frihet, men det har ett pris. Men tillbaks till konsten. Världen krymper, vi sitter inne i datorn och tittar ut. Avstånd spelar ingen roll längre. Vi reser runt jorden utan att resa oss från fåtöljen. VI är ofrivilliga kosmopoliter, snart nog kanske utan fotfäste i vår omgivning. Välrden blir ett enda stort köpcenter, eller en ändlös flygplats. Vad gör det åt kulturen? Blir det minsta gemensamma nämnare som styr, eurotrash och europudding? Nej, höjs röster bak i salen. Vi skall hålla fast vid vår finländska identitet, bastu, puukko och kossu. Det är vår kultur. Och hur är det med konsten? Är är den nationell eller internationell? Eller är frågan felaktigt ställd? På Wäinö Aaltonens museum i ÅBO pågår en stor Japanutställning i ännu några veckor. Att vandra genom utställningen är att konfronteras med många av de här frågorna, och se konst som bearbetar, eller kör fast i, problematiken.

Det handlar mycket om identitet. Har man identitet i ett anonymt massamhälle? För mig är Japan sinnebilden av ett sånt samhälle. Och det verkar också vara platsen för ändlösa konflikter mellan tradition och nyskapande. Jag vet inte om det är exótiken som lockar mig, och som fascinerar. Här finns tehus uppbygda enligt konstens regler, traditionellt harmoniska skulpturer, eller gångar, som blir installationer, i Bambu av Teshigahara. Och den tekniska staden, känslan av framtid och den är inte skrämmande egentligen. Den talar bara till oss på ett språk som jag inte känner till. Det är varken utopi eller dystopi. Men, igen, andra verk är traditionellt teknikfientliga med sifferrader som blinkar i mörkret, som Miyajimas verk från 1990. Eller Mikamis Informationskrig, en rad fanstifulla missiler kopplade till en rad fiktiva datorer, klara att avfyra sin dödliga last med...information? Mikami utforskar just förhållandet människa-teknologi-vetenskap. Hon är kritisk till våra försök att manipulera med naturen och ifrågasätter värdet av hela informationssamhället. Hennes mycket direkta konstverk är ovanliga i Japan, liksom hennes kritik av utveckingen. Det är svårt att misstolka hennes avsikter, så talande är verken, och så provocerande. Hon försöker ta fast i en etisk diskussion. Det är, såvitt jag förstår, rätt ovanligt idag. Kritiken mot utvecklingen verkar ha tystnat efter 70- och i viss mån 80-talet. Nu talar vi mer om tekniska lösningar, eller att hitta en lyckad illustration i form av nydanande arkitektur, för att göra framtidstron påtaglig. De som ändå vill tala om innehåll, lägger ut texten om Identitet. Jaget och den andre. Privat och allmänt. Spegeln som metafor för kluvenheten. Allt detta är frågor som ARS95 och andra stora utställningar om samtidskonsten tar upp. På sätt och vis kanske en utveckling av etiska frågeställningar om moral och ansvar.

Vem är jag?

Ska konsten ge svar på frågor, ska den ta del, vara aktiv?
Frågor, frågor. Ingen kan säga vad konsten SKA göra eller inte göra. Åtminstone ingen som jag litar på. Multimedia tränger inte idag undan så kallad traditionell konst. Japanutställningen visar tydligt hur ny teknik är redskap att använda, och inte mer. Den som i ny teknik hittar ett uttrycksmedel som passar kommer att använda det, utan att fråga. Att försöka resa murar mellan konstformer leder bara till att man murar in sig själv. Till en del är det sant att konst idag uppfattas som svårt, inaktuellt och kanske intetsägande. Konst som musikvideo, eller konst som spel tilltalar en mediafylld ungdomskultur som mycket är inriktad på självuppfyllelse. Narcissismen och spegeln återkommer och biter fortfarande kritisk i vårt egofyllda samhälle. Men den ironin verkar gå många helt förbi. Det är på samma sätt som förr så undanskuffade svarta homosexuella amerikanska videokonstnärer dörende i AIDS. Förr var de tabu. Nu gör de filmer och får viss uppmärksamhet, men det spelar ingen roll. För även om de inte är censurerade, så är det ingen som längre är intresserad. Informationskriget pågår inte bara ute vid fronten mot tredje världen, den rasar även hemmavid. Alla får göra allt. Det märks ändå inte, så det spelar ingen roll. Det är ännu en paradox som informationssamhället för med sig, ännu en inneboende tidsbomb. Vem som helst kan publicera sin novell på Internet, eller ordna virtuella konstutställningar. Det påverkar inte de rådande maktstrukturerna. Och om till exempel videokonstnärer organiserar sig fackligt, blir de förr eller senare en institution, som MUU ry. Därmed får de inflytande, de har lättare att få loss pengar, men de riskerar att förlora sitt oberoende. Eller, om de har oberoendet kvar, så spelar det ingen roll, för det förändrar ingenting. Johan Ehrenberg, som gjorde tidningen ETC i Sverige blev så frustrerad att han när tidningen startade om för 51 gången i en ledare skrev att de nu skulle utöva verkligt politiskt inflytande i Sverige. Det blev inte mycket av det. Så när samhället blir för stort att ta sig an får man gräva där man står. Det blir ingen revolution om du inte befriar dig själv först, sjöng Beatles. Så vi går igen ner på mikroplanet.

Motsättningen maskin/människa utvecklas av den australiensiske performancekonstnären Stelarc, som lät sig bli upphängd i köttkrokar i en tidig performance, och som sedan bland annat låtit operera in små skulpturer i magen. Han vände alltså på tanken att vi idag går in i och bosätter oss i maskinen. Stelarc började med att utforska kroppens begränsningar. Han menar att vår utveckling kört fast, och att vår enda möjlighet nu är att gå in i maskinerna. Från kroppens begränsningar gick han vidare till att utforska samspelet maskin människa. Nu kopplar han in sig till en dator som publiken kontrollerar. Datorn styr nervimpulser och därmed hans kropp. Allt detta kördes i våras ut över Internet. Projektet utvecklades under namnet Telepolis, med bland andra Konstindustriella högskolans medialab i Finland som en av arrangörerna. Stelarc finns idag presenterad utförligt på Internet, tillsammans med bilder från hans senaste projekt, Split Body. Det är en påminnelse om att vi fortfarande har kroppar, att vi inte flyger omkring i cyberspace med bara våra hjärnor. Stelarc närmar sig den katalanska performancegruppen La Fura dels Baus, som haft en likande installation på Europaturné , bland annat i Finland. Att göra om sin kropp, eller att skada sin kropp, är ett desperat försök att väcka reaktion, att synas. Det har ett starkt äckelvärde. Konst behöver inte vara vacker för att vara bra. Men det känns lite fattigt om den bara spelar på äckel.

Samtidigt som kulturen blir mer demokratisk hotar den att bli populistisk. Allt för att tillfredsställa åsdådaren. Eller ja, vi talar ju tillochmed om kunder idag. Du har betalt för detta, så du har väl rätt att kräva, bestämma och förutsätta. Det i sig är igen ett hot mot den obehagliga konsten, den som upprör. För med vår dubbelmoral accepterar vi pornografi, men inte nakna människor på film, och inte alltför stötande konst. I USA pågår en regression mot ett mycket konservativare samhälle. När kommer den vågen att synas här? Kommer den smalare kulturen då igen att gå under jorden och i opposiiton? Så att den verkligen inte har nån möjlighet att påverka. Och allt funderande kring konsten i det nya samhället faller till föga när det inte ens finns tillräckligt med gallerier i Helsingfors, för att inte tala om hela landet. Verkligheten är en annan. Vad är viktigare, att vi får fler gallerier, eller att det blir billigare att använda World wide web? Fler gallerier skulle göra mycket mer för vårt konstliv än 20 nya websites om konst. Alla kan mycket riktigt ordna virtuella konstutställningar, men det är trots allt få som faktiskt gör det. För den som vill se konst är ett galleri eller ett konstmuseum en betydligt bättre lämpad lokal än fåtöljen framför dataskärmen. Den nya tekniken är kanske inte så befriande som den ibland verkar. Och kraven på att det man gör skall vara bra kanske trots allt är större än man först kunde tro. Om nätet därmed inte är så demokratisk som det ibland utmålas så vinner det igen på ett visst naturligt urval. Ett väl genomtänkt val är lika viktigt för en lyckad konstutställning som förmågan att hantera en pensel. Om Informationssamhället skall bli det minsta kul att bo i, måste författare, konstnärer, filmare och kulturarbetare befolka nätet och fylla det med genomtänkta, väl utvalda och varierande grejer. Det om innehållet. Sen till publiken. Laurie Andersons konstverk på Internet, och Stelarcs performance, där man via nätet kunde styra nerverna i hans kropp, når ännu bara ut till en mycket liten grupp människor. Den når entusiasterna. De, som ännu för ett år sen kallade sig nybyggare, nyinflyttade i den elektroniska världen. Kanske är det för mycket begärt att de skall vara fullt så kritiska som jag ibland efterlyser. Ännu är det ett fåtal som de facto styr utvecklingen, trots allt tal om en upp och ner-vänd media och maktpyramid. Var ligger lösningen? Kommer samhället att bli bättre när alla har tillgång till e-mail och World wide web hemma? Eller kommer samhället då slutligen att smulas sönder i miljarder fragment? Kommer vi längre att se på samma konst, och reagera på samma sätt?

© Johanni Larjanko

1; Introduktion, 2; Medborgarsamhället, 3;Teatern, 4;Bildkonst;

T E X T