Kirjastoalan resursseja Internetissä

Kirjastoalan resursseja Internetissä

Library resources on the Internet

Ajankohtaista - Topical

Kirjastoalan keskustelufoorumeita - Discussion forums

Suomalaisia resursseja - Resources for use in Finland

Kirjastojen WWW-palvelimia - Library WWW servers

Library catalogs with WWW interfaces - Kirjaston kokoelmaluetteloita WWW-muodossa

Other resources - Muuta


jkp@kaapeli.fi