Kannabiskeskustelun moraalista


Subject: Kannabiskeskustelun moraalista
From: Timo Larmela (tlarmela@cc.hut.fi)
Date: pe 15 elo    1997 - 23:38:39 EEST


Kannabiskeskustelun moraalin on saanut reaalisessa elämässä uudet
puitteet. Kun ei pystytä keskustelemaan, niin ryhdytään voimatoi-
miin. Ensin yritettiin vaientaa Siurala ja Pajamäki. Nyt on koh-
teena Tero Nieminen.

Tero Nieminen esiintyi 28.7. TV1:n A-studiossa, jossa hän puhui
mm. kannabiksen käytöstään. Hän kertoi käyttäneensä silloin täl-
löin ostamaansa tai itse kasvattamaansa kannabista 9 vuoden ajan.
Tämä johti rikostutkintaa ja kotietsintään, jossa häneltä taka-
varikoitiin 16 hampun siementä ja kaksi piippua. Häntä tultaneen
syyttämään huumausainerikoksesta,

Tänään hänet irtisanottiin työpaikastaan, kun hän palasi vuosilo-
maltaan. Irtisanomisilmoitus puhukoon puolestaan:

TYÖSUHTEEN IRTISANOMINEN

Valitettavasti joudumme ilmoittamaan Teille työsuhteenne irtisanomisesta.
Irtisanomisen perusteena on työsopimuslain 3 luvun 37 pykälässä
tarkoitettu erityisen painava syy. Nieminen on kertonut julkisesti ja
omalla nimellään käyttävänsä tuotteita, jotka Suomen
lainsäädännön ja oikeuskäytännön mukaan on katsottu huumausaineiksi.
Stonesoft Oy:llä ei ole sellaisia työtehtäviä, joissa toimiminen em.
tapauksessa ei merkittävästi vaikeuttaisi tai estäisi liiketoimintaa
Stonesoftille elintärkeiden asiakkaiden kanssa.

Työsuhteen päättymispäivä: 15.11.1997

Stonesoft Oy
Hannu Turunen
Toimitusjohtaja

Tiedoksianto
Tästä ilmoituksesta olen tänään saanut tiedon ja samalla vastaanottanut
siitä oikeaksi todistetun jäljennöksen. Minulle on myös varattu tilaisuus
tulla asiassa kuulluksi.

Aika ja paikka
Espoossa 15.8.1997

Todistamme, että yllä oleva irtisanomisilmoitus on annettu Tero Niemiselle
Ilkka Hiidenheimo
Jukka Mäki-Kullas

---
Olemme menossa aika huonoon suuntaan Suomessa, jos linja jatkuu tähän
suuntaan. Kansalaisrohkeus ei kannata. On parasta olla hiljaa ja hy-
väksyä se, mitä ylhäältä annetaan?

Timo LarmelaThis archive was generated by hypermail 2a24 : ma 04 maalis 2024 - 01:20:19 EET