Re: Kannabiskeskustelun moraalista


Subject: Re: Kannabiskeskustelun moraalista
From: Juha Kinanen (juha.kinanen@kaapeli.fi)
Date: su 31 elo    1997 - 09:39:37 EEST


Timo Larmela wrote:

> Tero Nieminen esiintyi 28.7. TV1:n A-studiossa, jossa hän puhui
> mm. kannabiksen käytöstään. Hän kertoi käyttäneensä silloin täl-
> löin ostamaansa tai itse kasvattamaansa kannabista 9 vuoden ajan.
> Tämä johti rikostutkintaa ja kotietsintään, jossa häneltä taka-
> varikoitiin 16 hampun siementä ja kaksi piippua. Häntä tultaneen
> syyttämään huumausainerikoksesta,

Jos kansalainen selväpäisenä julkisesti ilmoittaa rikkoneensa lakia
(sillä kannabiksen viljely huumausaineeksi ja sen käyttö huumausaineena
on edelleen rikos Suomessa), ei viranomaisille juuri jää vaihtoehtoja.
Heidän on aloitettava tutkimus.

Onko kannabisyhdistys aloittanut toimet Tero Niemisen erottamiseksi
jäsenyydestään? SKY on ainakin ilmoittanut webbisivuillaan erottavansa
jäsenet, jotka harrastavat kannabiskauppaa. Vai onko tämäkin taas hyvä
esimerkki SKY:n harjoittamasta kaksinaismoralismista?

> Tänään hänet irtisanottiin työpaikastaan, kun hän palasi vuosilo-
> maltaan. Irtisanomisilmoitus puhukoon puolestaan:

SKY:n ajamaan liberaaliin yhteiskuntaan kuuluu työnantajan oikeus valita
työntekijänsä. Työsuhde on siinä työnantajan ja työntekijän välinen
sopimus. Vai haluaako Larmala "ison veljen" turvaa työsuhteisiin?

> Olemme menossa aika huonoon suuntaan Suomessa, jos linja jatkuu tähän
> suuntaan. Kansalaisrohkeus ei kannata. On parasta olla hiljaa ja hy-
> väksyä se, mitä ylhäältä annetaan?

Olen kylläkin kuullut tuon sananlaskun hieman toisessa muodossa: "Rikos
ei kannata".

Juha Kinanen
 

  This archive was generated by hypermail 2a24 : to 29 helmi  2024 - 01:20:17 EET