Katton linjasta


Subject: Katton linjasta
From: Jukka Tainio (jtainio@katto.kaapeli.fi)
Date: ma 07 loka   1996 - 21:07:42 EEST


Olen kirjoittanut näkemykseni Katton linjasta. Ehkä voimme päättää
mores-keskustelun sen kommentointiin. Olen pahoillani, teksti on hieman
toista liuskaa. On

Jukka Tainio, Katton hallituksen pj tänä vuonna
-----------------

Informaatio-osuuskunta Katto-Menyn ratkaisujen taustaa

Katton tehtävä - tulkittuna - on kehittää tiedon tuottamista - ajatusten,
kuvien ja äänen
julkaisemista - verkkoon ja verkossa.

Verkonomaisen julkaisemisen erot muuhun julkaisemiseen syntyvät
internetistä, oikeudesta
tuottaa itselle tärkeää tietoa, tiedontuottajien yhteisöstä ja erilaisten
arvojen linkittymisestä.
Julkaiseminen puolestaan lisää oikeutta tietoon - ja ajatuksiin, helpottaa
tietojen löytämistä,
tietojen saamista alkuperäisinä. Siten julkaiseminen luo uusia oikeuksia
tiedon tuottajille ja
tarvitsijoille.

Tässä ajassa verkko on vielä marginaalissa; sen tulevaisuuteen voidaan vielä
vaikuttaa.
Valintaa on tehtävä avoimen ja suljetun verkon, kaupallisen ja kansalaisten
verkon sekä
hyödyllisen ja turhan tiedon väliltä. Kuten jokainen ymmärtää, kaksijakoisesta
(dikotomisesta) valinnasta ei koskaan voi tulla järkevää. Silti ne voivat
osoittaa valintojen
yleisperusteita, ideologioita. Tässä Katto itsessään on kokeileva kannanotto
ja sosiaalisen
tietoyhteiskunnan puolesta puhuja.

Katton tapa ratkaista tätä tehtävää on tarjota mahdollisuutta julkaista.
Edellytyksenä on
Katto-osuuskunnan jäsenyys. Katton (vuosittain erilaiset) hallitukset
ratkaisevat jäsenyyden.
Nykyinen hallitus on linjannut jäsenyyttä ja edellyttänyt uusilta jäseniltä
tiedontuottamisen
ideaa. Käytännössä raja tarkoittaa, että Katto ei tarjoa surffausyhteyttä,
vaan tilaa ilmaisulle.

Siten tärkeää toiminnassa on oikeus tuottaa sivuja ja yhteyksiä verkkoon.
Olennaista on
myös, että tätä oikeutta tarjotaan kohtuullisin ehdon kansalaisjärjestöille
ja kansalaisille.
Katto ei ole asettanut ehtoja julkaistaville ajatuksille, kuville, äänelle
tai tekstille. Kyseessä on
kaksisuuntainen luottamussuhde: uskomme, että kansalaiset ja heidän
järjestönsä tuottavat
tietoa verkkoon ja toimivat fiksusti. Katto puolestaan on toimiva _alusta_.

Rajaaminen ja määräminen johtaisi verkon vaihtoehtojen ja kokeilevuuden
kehittämistehtävästä kieltäytymiseen. Kuitenkin juuri vaihtoehtoisuus on
Kattolle olennaista.
Niinpä Kannabisyhdistys on hyväksytty Katton jäseneksi. Näin ollen Katto on
(myös) moraalisesti
ottanut kantaa siihen, että verkkoon voi tulla SKY:n sivuja. SKY puolestaan
on näyttänyt tyylinsä. Silti on yhteiskunnallisesti tärkeää käydä
keskustelua, siitäkin, mikä on laillinen huume (esim. alkoholi) ja mikä
laiton (liima, kilju,kannabis). Miten keskustelu sitten käy, siihen on monta
tapaa.

Tiedon tuottaminen verkkoon eroaa kaikesta muusta julkaisemisesta mm.
seuraavassa:
Internetpalvelun - siis alustan - tuottaja ei ole julkaisija eikä sillä ole
päätoimittajaa, joka
vetäisi henkselit julkaisun linjan vastaisten tai laadullisesti huonojen
juttujen yli. Katto - ja siis
verkkojulkaiseminen - hyväksyy erilaisuuden ja monenlaisuuden, se kestää
alkeisjulkaisun ja
kokeellisen julkaisun arvottamatta niitä toisin kuin tiedon tuottamisen
ulkonaisesti tai
sisäisesti loistavia juttuja.

Kattoa ei siis voi verrata sanomalehteen, jolla on toimitus- ja
kohderyhmäpolitiikka. Kattolla
ei ole toimittajia. Tiedontuottajat toimivat omin ehdoin.
Kohderyhmäpolitiikka sisältää
lukijatavoitteen. Sitäkään ei Kattolla ole.

Ehkä on syytä mainita, että monien järjestösivujen takana on usein vain yksi
aktiivi. Näin
hänen henkilökohtainen näkemyksensä tulee näkyviin lähes aina. Katton
tehtävään tulisikin
kuulua enemmän tuottamisen ohjausta ja koulutusta. Voimavaroja voidaan
yhteistyössä
suunnata paremmin. Se on kasvamassa tavoitteena.

Arvottamisen - ja myös julkaisuja rohkaisevan moraalin - luovat verkon
käyttäjät, katsojat,
kuulijat, lukijat ja kokijat. Arvottamisen mitta ei voi perustua yksinomaan
sivuilla kävijöiden
määrään. Sivut, joilla käydään vain kerran, voivat antaa yhtä lailla
näkemyksiä kuin sivut,
jotka ovat vierailulistan kärjessä. Erilaiset käyntitiheydet saattavat luoda
kuvitelmaa ja uskoa
vastaavasta vaikuttavuudesta. Tämä näkemys voi olla tärkeä, kun uskotaan, että
lukemisahkeruus lisää myyntiä. Ratkaisut ovat käyttäjissä.

Mitä useammille on mahdollista käyttää internetin palveluja, sitä
moninaisempia ovat tiedon
hakijoiden tarpeet.

Monet tekijät voivat vaikuttaa Katton imagoon. Tässä mielessä se onkin
toiminut turhankin
vaatimattomasti. Niinpä Katto voikin lehdistössä saada huonon maineen yhden
sivukokonaisuuden takia.

Verkolle on siis olennaista tuottaminen ja mahdollisuus päästä lukemaan
tuotettuja sivuja.
Tässä ei voi esittää ikärajoja eikä muitakaan ehtoja. Useimmiten julkaistut
sivut on otsikoitu
siten, ettei kukaan joudu yllätyksekseen kokemaan sellaista, jonka tuntee
vastenmieliseksi.
Sivujen lukeminen pidemmälle ja niistä vaikuttuminen on aktiivinen teko.
Sellainen on
ihmiskunnalle tärkeää, sillä juuri teot valitsevat.

Verkossa julkaisemiselle on nykyisin ominaista "vapaus" tuottaa ja
linkittää tietoa. Vielä on
tilaa. Kaupallisuus on osa julkaisemista ja ajan mittaan "pinta" on
olennaisempaa kuin
ajatusten tuottaminen.

Katton vahvuus perustuu luottamukseen julkaisujen merkityksestä.

Jukka TainioThis archive was generated by hypermail 2a24 : ke 21 helmi  2024 - 01:20:42 EET