WWW-tila kirjapainona


Subject: WWW-tila kirjapainona
From: Urpo K.A. Heikkila (ukah@solutions.fi)
Date: la 21 syys   1996 - 12:54:54 EEST


At 20.18 20.9.1996 +0300, Toni Alatalo <antont@netppl.fi> wrote:
>
>Itse olen ollut taipuvainen pitämään myös WWW-tilan tarjoamista teknisenä
>palveluna, en niinkään julkaisemisena. Sitä voisi verrata, samaan tapaan
>kuin usein sähköpostipalvelua verrataan tavalliseen postiin, esimerkiksi
>painotaloon. Ne eivät käsittääkseni ota kantaa painamiensa julkaisujen
>sisältöön tai moraaliin, voimassa olevia lakeja tietysti noudattaen.
>
".. lakeja tietysti noudattaen." Minusta ongelma on juuri siinä, tuleeko
kirjanpainajan vastuu sälyttää WWW-tilan tarjoajalle. Vilkaise
painovapauslain 34 pykälää: ".. niin kirjanpainajaa rangaistakoon niinkuin
kustantajasta on sanottu".

        ukah

Urpo K.A. Heikkilä
UKAH Systems
Kirkkotie 8 C 14 FIN-41520 HANKASALMI Finland
Tel. +358 41 841 174 Fax +358 41 841 769This archive was generated by hypermail 2a24 : ma 04 maalis 2024 - 01:20:19 EET