Telmo ry julkisti (fwd)


Subject: Telmo ry julkisti (fwd)
From: Mikael Book (book@katto.kaapeli.fi)
Date: pe 20 syys   1996 - 13:03:45 EEST


Tuttavani kiinnitti huomioni Telmon piirissa kaytyyn keskusteluun ja
Telmon lehdistotiedotteeseen. Lahetan aineiston ohessa koska se
mielestani sopii hyvin mores-listallekin. Palataan aiheeseen,

  -Mika

---------- Forwarded message ----------
Date: Wed, 11 Sep 1996 18:10:49 +0300
From: Heikki Honkela <heikki.honkela@tieke.fi>
To: tieli@lists.otol.fi
Subject: Telmo ry julkisti

Telmo ry järjesti tänään (11.9.1996) tiedotustilaisuuden tiedotusvälineiden
edustajille. Oheisena tilaisuuteen liittyvä lehdistötiedote.

Telmo ry toivoo pelisääntöluonnosten herättävän rakentavaa keskustelua ja
johtavan kaikkien osapuolten hyväksymien suositusten muotoutumiseen. Kesällä
käydyssä keskustelussa EU:n DG XIII pääjohtaja piti ajatusta sisäisistä
pelisäännöistä kannatettavana ja Suomea sen edistyksellisyyden ansiosta
oikeana paikkana keskustelun käymiseen.

LEHDISTÖTIEDOTE

Julkaisuvapaa 11.9.96 klo 14:00

Telmo ry julkisti suosituksia tietoverkkotoiminnan pelisäännöiksi

Telmo ry on julkaissut suosituksen tietoverkkotoiminnan pelisäännöiksi.
Suositukset ovat luettavissa Telmo ry:n WWW-tietopalvelussa osoitteessa
http://www.telmo.fi/telmo/. Suosituksessa käsitellään mm. sananvapaus-,
tekijänoikeus- ja kuluttajansuojakysymyksiä.

TELMO-pelisäännöt on ensisijaisesti tarkoitettu sovellettavaksi
kaupallisessa sekä muussa korostettua vastuuta ja jatkuvaa hoitoa vaativassa
hyvään kokonaislaatuun tähtäävässä tietoverkkopalvelutoiminnassa.
Suositukset julkaistaan siinä tarkoituksessa, että eri osapuolet
osallistuvat niiden kehittämiseen. Oman mielipiteensä voi välittää
sähköpostipalautteena esim. Telmo ry:n palvelimelle.

Telmo ry:n tuottamat suositukset on tiivistetty Hyväksi Verkkotavaksi. Telmo
ry toivoo, että mahdollisimman monet tietoverkkotoiminnan osapuolet
noudattavat sitä ja osallistuvat sen jatkokehitykseen.

Kansainvälisten tietoverkkojen ja etenkin Internetin suosion myötä on
muodostunut uusia kommunikaatiotapoja ja maailmanlaajuisia
virtuaaliyhteisöjä, joissa käyttäytymistavat, soveliaisuussäännöt ja normit
ovat vakiintumattomia ja jatkuvassa muutoksen tilassa.

Verkkokäyttäytyminen vaihtelee erilaisissa paikallisissa kulttuureissa ja
virtuaaliyhteisöissä. Suosituksen tarkoituksena ei ole rajoittaa niissä
tapahtuvaa toimintaa. Hyvä Verkkotapa ei kaupallisessa ja muussa
vastuullisesti hoidetussa palvelussakaan ole pysyvä ja ongelmaton, vaan
kehittyy ajan ja kertyvän kokemuksen myötä. Suosituksia tullaan sen vuoksi
jatkuvasti päivittämään saatua palautetta, keskustelua sekä
yhteiskunnallisia ja teknisiä muutoksia vastaavaksi.

Tietoverkkotoiminnan pelisäännöt ovat osa Telmo ry:n laatimia suosituksia,
jotka ovat nähtävillä TELMO-tietopalvelussa. Tällä hetkellä on valmiina
tietoverkkotoiminnan pelisääntöjen lisäksi tietoverkkopalvelun
laatukriteerit. Suosituksia täydennetään myöhemmin mm.
käyttöliittymäsuosituksella sekä tietoturvaohjeistolla.

Telmo ry on rekisteröity yhdistys, jonka tehtävänä on edistää
tietoverkkopalvelujen käytön ja tarjonnan edellytyksiä. Yhdistys toimii
tietoverkkopalvelujen käyttäjien ja palveluntuottajien sekä niitä edustavien
yhteisöjen, teleoperaattoreiden, järjestelmätoimittajien ja viranomaisten
yhteistyöelimenä.

Lisätietoja: Telmo ry:n toiminnanjohtaja Henry Haglund
puh. (09) 4763 0350, fax (09) 4763 0399, sähköposti: Henry.Haglund@telmo.fi

(heikki.honkela@tieke.fi (Heikki Honkela))This archive was generated by hypermail 2a24 : ma 04 maalis 2024 - 01:20:19 EET