Re: Katton moraalista ja muustakin


Subject: Re: Katton moraalista ja muustakin
From: Mikael B||k (book@csc.fi)
Date: ke 18 syys   1996 - 17:19:36 EEST


On Wed, 18 Sep 1996, Hannele Hakala wrote:

> Jos Katto sanoisi irti sopimuksensa SKY:n kanssa, niin silloinhan
> asia ratkeaisi Katton kannalta, eikö? Sillä eihän Katto voi kantaa
> vastuuta muitten organisaatioiden moraalista ja päätöksistä.

Katto on WWW-julkaisija. Katton johtajana olen reagoinut tiettyyn
asiaan kannanotolla, jonka olen esittänyt (ja jonka esittämistä tässä
jatkan) "keskustelevalle yleisölle", siis julkisuudelle. Koska asia, ts.
SKY:n ajama "kannabisreformi", on tärkeä koko yhteiskunnan kannalta
minä en voi täst'edespäin kuitata asiaa loppuunkäsitellyksi tai uskoa,
että se olisi sitä jos jotain "sopimusta" sanottaisiin irti. Olen niin
sanotusti moraalisesti koukussa.

Internet ja erityisesti WWW, toisin sanoen julkinen hyperteksti, on
nykyään yhteiskunnan julkisuuden ts. "keskustelevan yleisön" rakenneosa.
Mielestäni WWW-palvelinta ylläpitävää yhteisöä täytyy pitää nimenomaan
moraalisesti vastuussa ei ainoastaan omista julkaistuistaan vaan myös
kokonaisuudesta ts. yhteiskunnan yleisestä mielipiteestä (vielä yksi
nimitys julkisuudelle). Myös yksittäistä ihmistä voidaan tietenkin
pitää moraalisesti vastuussa. Vastuuntunto onkin esimerkiksi filosofin
perusmotiivi, jos hän päättää esiintyä julkisuudessa jonkun asian
puolesta tai sitä vastaan. Emme kuitenkaan todellisuudessa ole
taipuvaisia pitämään kaikkia yksittäisiä ihmisiä vastuussa koko
yhteiskunnan kehityksestä, sillä monet kaihtavat julkisuutta eivätkä
he koskaan (tai ainakin hyvin harvoin) tunne itseitään julkisuuden
rakentajiksi (pikemminkin päinvastoin: he kokevat ettei heidän
mielipiteitään ole koskaan ole edes kysytty).

Telelaitoksetkin (Tele, EUnet, HPY jne.) ovat sen sijaan
_moraalisesti_ osavastuussa kokonaisuudesta, ts. yhteiskunnasta ja
yleisestä ilmapiiristä, varsinkin silloin kun nämä laitokset toimivat
laajassa mitassa julkisen hypertekstin eli WWW:in, julkaisijoina ja
järjestäjinä. Telelaitoksia sopii kyllä verrata tieverkkoon tai
postiin tai muihin yleisiin kulkuneuvoihin niin kauan kuin pelkkä
datasiirto tai yksityinen sähköposti on kysymyksessä. Koko Internetiä
voidaan ja sitä pitää mielestäni myös luokitella "common carrier"iksi
(yleiseksi kulkuneuvoksi). Tämä ei kuitenkaan vapauta ketään
moraalaisesta vastuusta. (Pidämmehän myös esim. teillä liikkuvaa
kaahaajaa, joka vaarantaa muiden elämää ja omaa elämäänsä, vastuussa
vauhtihulluudestaan.)

Jos teleoperaattorit eivät tahdo kantaa moraalista vastuuta
WWW-julkaisuista, jotka ilmestyvät heidän servereillään, pysyköön
sitten omassa lestissään ja lopettakoon _julkaisutoimintaansa_.
Teleoperaattorithan ovat jo ennestään vastuussa ihmisten
välisistä tietoliikenneyhteyksistä.
 
> Mutta miksi Katto irtisanoisi sopimuksen?

Katton hallitus on hyväksynyt (v. 1994) Suomen Kannabisyhdistyksen
osuuskunnan jäseneksi. Vaikka osuuskunnan säännöt
(http://www.kaapeli.fi/~katto/saannot.html) sanovat että "Osuuskunnan
jäseneksi ottamisesta ja jäsenen erottamisesta päättää hallitus",
ainakaan minusta ei olisi oikein jos Katton hallitus nyt erottaisi
SKY:n. Minusta asia pitäisi siinä tapauksessa viedä Katton
vuosikokoukseen. Jos vuosikokouksen enemmistö kannattaisi näkemystä,
jonka mukaan SKY pitää erottaa jäsenyydestä, silloin Katton
hallituksen pitäisi mielestäni erottaa sitä.

Tässä tullaankin tämän asian ytimeen, kysymykseen julkisesta moraalista.
Sillä Katton jäsenistö (http://www.kaapeli.fi/~katto/jasenet.html)
edustaa varsin laajasti suomalaista "kansalaisyhteiskuntaa", ts
yleisöä, ts yleistä mielipidettä. Ja kuten jo Katton hallituksen
viimeisessä kokouksessakin saatoimme selvästi havaita, yleinen mielipide
on kannabiskysymyksessä jakaantunut moneen eri suuntaan.

Itse en kannata SKYn erottamista (annan nyt Hanna Hakalan
jatkaa ja esittää mahdollisia erottamisperusteita):

> 1) Siksi että hamppuhuumeet ovat kiellettyjä Suomessa
> (eli laittomuuskysymys)?

Esitin, että Suomen Kannabisyhdistys ei ansaitse moraalista tukea.
Tällä lauseella tarkoitin mm., että jos SKY rikkoo lakia,
se mielestäni ansaitse tukea niin kuin esimerkiksi joku
"kansalaistottelematon" ihmisoikeusaktivisti joskus ansaitsee
(vrt esim Karl Augustsson, joka on kenties laittomasti kuljettanut
pakolaisia Suomeen).

Tietääkseni SKY ei kuitenkaan ole rikkonut lakia. Näin ollen
ei ole myöskään Katton asia ryhtyä toimenpiteisiin lain
ylläpitämiseksi. "Laillisia" perusteita erottamiselle ei siis
ainakaan minun mielestäni ole.

> 2) Siksi että SKY:n sivut tuottavat Kattolle ikävää julkisuutta
> (imagokysymys)?

SKY:n erottaminen imagon puhdistamiseksi olisi ehkä kaiken maailman
surffareiden ja kaupustelijoiden mielestä ainoa fiksu etenemistapa
sen jälkeen kun asian todellinen laita (että Kaapelisolmun lukijoista
40 prosenttia ovat sitä sen takia, että sieltä löytyy tietoja
hampunsiemenistä ja niiden kasvattamisesta) huomattiin. Juuri tästä
on myös kysymys: Jari Sarasvuon ja muiden vastaavien
henkisten valmentajien johdolla olemme edenneet pisteeseen, jossa
menestyminen bisneksessä edustaa korkeinta mahdollista suomalaista
elämänmuotoa.

Voitaisiinko muuten sitä, että huumeet kiinnostavat ihmisiä jo siinä
määrin kuin meidän WWW-tilastomme osoittavat, myös perustellusti pitää
koko tämän ns. tietoyhteiskunnan imagokysymyksenä?

> 3) Siksi että SKY:n sivuilla saattaa olla vaikutusta hamppuhuumeiden
> käytön lisääntymiseen (seurauskysymys)?

Tämä on vihdoin vahva peruste keskustelun avaamiselle ja kannanotoille.
Olenkin vakuuttunut siitä, että keskustelu ja kannanotot ovat
kannabiskysymyksessä tärkeämpiä keinoja julkisen moraalin vahvistamiseksi
kuin erottamiset, sensuuri ja rangaistukset.

  - Mika

Mikael Book * Katto-Meny * Tallbergink 1/39 * FIN-00180 Helsinki
book@kaapeli.fi * Phone +358-0-6947730 * Fax +358-0-27090369
gsm 940 5511 324This archive was generated by hypermail 2a24 : ke 21 helmi  2024 - 01:20:42 EET