METSÄ: ViSiOn seminaari

Kirjoita käräjille

Katja Alvoittu (alvoittu@kaapeli.fi)
Thu, 10 Dec 1998 11:47:45


ViSiOn seminaari 8.12.

Yhtenä seminaarialustajana oli alla esitellyn kirjan kirjoittaja, Pertti
Elovirta (METLA). Jan Kunnaksen kirja-arvostelu tiivistänee hyvin yhteen
Elovirran näkemykset suomalaisen metsäteollisuuden työllistävyydesta.
Eloviran mukaan kmo jatkaa vanhaa linjaa tavoittelemalla uusia työpaikkoja
hakkuukertymän kasvattamisella. Tämä siitä huolimatta, että
työllisyysnäkökulmasta katsottuna satasaus jatkojalostukseen olisi
huomattavasti parempi strategia.

seminaariterveisin,

Katja Alvoittu

______________________
TIUKKAA TEKSTIÄ METSÄSEKTORIN KADONNEISTA TYÖPAIKOISTA
(Jan Kunnas)

Leena Petäjistö, Pertti Elovirta ja Ashley Selby: Metsäsektorin rakenne ja
työllisyys Suomessa, Itävallassa ja Iso-Britanniassa.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 628, 1997. 51 sivua.

Harvoin ilmestyy yhtä merkittävää selvitystä kuin Leena Petäjistön, Pertti
Elovirran ja Ashley Selbyn raportti metsäsektorin työllistävästä
vaikutuksesta Suomessa, Itävallassa ja Iso-Britanniassa. Tämä ohut
julkaisu tulisi jokaisen metsäsektorin työttömyydestä huolestuneen lukea,
varsinkin niiden jotka kuvittelevat luonnonsuojelun olevan syypäänä
työpaikkojen häviämiseen.

Selvityksen tulokset ovat hätkähdyttäviä. Kun mukaan otetaan
huonekaluteollisuus ja graafinen teollisuus työllistää Iso-Britannian
metsäsektori liki viisi kertaa enemmän kuin Suomen metsäsektori. Metsää
Isossa-Britanniassa on kuitenkin vain vajaat 12% Suomen metsäpinta-alasta.
Itävallan metsäsektori työllistää hieman enemmän kuin Suomen, vaikka
hakkuukertymä on vain neljäsosa suomalaisesta.

Osa eroista selittyy tehottomammalla metsätaloudella ja varovaisemmilla
hakkuilla. Itävallassa ovat esimerkiksi korkeintaan puolen hehtaarin
pienimuotoiset avohakkuut sallittuja ilman erityistä lupaa. Metsätalous
poikkeaa Itävallassa ja Iso-Britanniassa muutenkin selvästi suomalaisesta.
Molemmissa maissa on hankintakauppatapa vallitseva, Suomessa taas on
pystykauppatapa.

Mekittävin syy Ison-Britannian ja Itävallan metsäsektorin suurempaan
työllistävyyteen Suomeen verrattuna on kuitenkin pitkälle viety
jatkojalostus. Jatkojalostuksen osuus metsäsektorin työllisyydestä on
Suomessa 44 prosenttia, Itävallassa 75 prosenttia ja Iso-Britanniassa 88
prosenttia. Ison-Britannian jatkojalostukseen painottuva metsäsektori
pyörii suurelta osin suomalaisen puun varassa. Sahatavaran mukana olemme
siis vieneet kymmeniä tuhansia työpaikkoja.

Miljoonan puukuutiometrin työstäminen antaa Suomessa 2 100 työpaikka
vuodeksi, Itävallassa 5 600 ja Isossa-Britanniassa 27 000 työpaikkaa.
Iso-Britannian etuna ovat suuret kotimarkkinat. Itävalta ja Suomi sen
sijaan muistuttavat toisiaan huomattavasti, lukuunottamatta sitä, että
Itävallan työttömyysaste on alle seitsemän prosenttia. Molemmat ovat
pieniä ja kuuluvat maailman ja Euroopan metsäisimpiin maihin.
Selvityksen perusteella vaikuttaa kuitenkin siltä että suuret metsävarat
ovat Suomessa johtaneet puun haaskaukseen ja puolivalmisteiden vientiin,
päinvastoin kuin Itävallassa, jossa sama puumäärä antaa lähes
kolminkertaisen määrän työpaikkoja. Kun ulkomaille vietyjä työpaikkoja ei
ole tarvinnut kompensoida aarniometsiä hakkaamalla on Itävallassa ollut
varaa myös metsien suojeluun. Itävallan metsistä on suojelumetsiä 19,1
prosenttia, joista 77 prosenttia on kokonaan puuntuotannon ulkopuolella.

Suomen linjavalinta matalan jalostusarvon bulkkituotteiden (sellu, paperi,
kartonki) viejämaana on sikäli omituinen, että Suomi sijaitsee kaukana
markkinoista, jolloin olisi loogista viedä pitkälle jalostettuja tuotteita.
Logistiikan kustannukset metsäsektorin ensimmäisen asteen jalostuksessa
ovat korkeat ja pelkästään kuljetuskustannukset muodostavat 20 prosenttia
kaikista kustannuksista. Metsäteollisuus on ratkaisut ongelman siirtämällä
yhä suurenevan osuuden tuotannosta lähelle markkinoita ja
kierrätyspaperilähteitä. Tämä on merkinnyt kasvavaa työttömyyttä
koti-Suomessa. Näyttää siltä, että mitä kauempana metsästä ollaan, sitä
enemmän puu työllistää.
________________________________________
-----------------------------------------------------------------
Katja Alvoittu
Vihreä Sivistys- ja Opintokeskus ViSiO
Uudenmaankatu 24 A, 00120 Hki
tel. (09) 604 010
fax (09) 604 002
alvoittu@kaapeli.fi
http://www.kaapeli.fi/visio/

---------------------------------------------------------------

_______________
Tämä viesti lähetettiin kansallisten metsäkäräjien sähköpostilistalle
osoitteeseen metsa@kaapeli.fi. Voit poistua listalta lähettämällä
osoitteeseen majordomo@kaapeli.fi viestin: "unsubscribe metsa".
Viestit tallentuvat osoitteeseen: http://www.kaapeli.fi/hypermail/metsa/