[Medlemsärenden] [Kontaktuppgifter][Vindkraft i Finland] [Vindkraft Globalt][Länkar] [Evenemang] [Vindögat] [Stadgar]

Vindkraftföreningen
Finnish Wind Energy Association
 

   Vindkraftföreningen  r.f. är en ideell,   opolitisk  förening,
som strävar till att främja användningen av vindkraft i Finland.
Tyngdpunkten av  föreningens  verksamhet  är  förlagd  till
landets kusttrakter i Nyland,  Åboland och Österbotten samt
till Åland.

    Föreningen ordnar seminarier och diskussionstillfällen
samt bistår med rådgivning till vindkraftsbyggare.

   Verksamheten leds av en styrelse med 8 medlemmar:

    Publikationsverksamhet : Tidskriften Vindögat utkommer 4 ggr / år.

[Medlemsärenden] [Kontaktuppgifter][Vindkraft i Finland] [Vindkraft Globalt][Länkar] [Evenemang] [Vindögat] [Stadgar]