paluu

Vaihtoehto EU:lle –liikkeen vuosikokous

Torien liike oikealla asialla

Euroopan unionin politiikka on tuottanut dramaattisia tuloksia. Rahaliittoon hirttäytyneet poliitikot ovat alun perin rahaliiton perustamisessa syntyneitä virheitä korjatakseen kehittäneet hurjan suunnitelman. Velkaantuneet jäsenmaat pakotetaan samaan aikaan velkaantumaan lisää ja leikkaamaan eli supistamaan talouttaan, jotta pystyisivät maksamaan velkansa. 

Tavallinen ihminen näkeekin vain lohduttoman tien kohti yhä vain huonompia palveluita, lisääntyvää työttömyyttä ja köyhyyttä.  Rahaliiton maissa kaikilla mailla on sama ongelma edessä, vaikka niillä ei olisikaan varsinaista akuuttia kriisiä. Valtion velka kasvaa monissa maissa kovaa vauhtia. Se aiheuttaa myös erilaisia poliittisia ongelmia ja yrityksiä ratkaista ongelmaa, joka on aiheutunut yhä tiukentuvasta sitoutumisesta yhteiseen valuuttajärjestelmään. Joillekin se toimii vain pakkona liikkua entistä tiukemmin kohti liittovaltiota. Mikä on hinta esimerkiksi Espanjan 50 %:n nuorisotyöttömyydelle kun aikuisväestönkin työttömyys on 23 %?

VEU vaatii eduskuntaa hylkäämään EU:n hallitusten välisen sopimuksen tiiviimmästä talousliitosta, joka alistaa jäsenvaltioiden budjetit EU-komission kontrolliin, karsii julkisia menoja ja vahvistaa pankkeja tukevan vakausmekanismin pysyväksi.

Euron piti tuoda vakautta. Erilaisia ongelmia kuitenkin kasaantuu jatkuvasti ainakin näissä maissa: Kreikka, Espanja, Portugali, Tsekki, Hollanti, Unkari, Italia, Irlanti ja jopa Ranska ja Saksa. Eurokurin varjolla Suomessakin harjoitetaan leikkauspolitiikkaa ja itsenäisyyttä kavennetaan.

Muiden ongelmien ohella tuntuu, että kansalaiset ovat menettämässä uskonsa edustukselliseen demokratiaan ja mahdollisuuksiin tai haluun ratkaista näitä ja vähän laajempiakin kansainvälisiä pulmia.

Yhtenä osoituksena tästä on alkujaan viime keväänä Espanjasta liikkeelle lähtenyt torien liike. Tämä globaali mielenosoitusliike on laajentunut ja levinnyt jo lähes sataan maahan. Sen sanoma on yksinkertaisesti rahanvallan vastainen ja kansalaisten oman aktiivisuuden korostaminen tilanteessa, jossa ”kansan valitsemat” päättäjät eivät toimi. Toriliikkeen usko poliitikkoihin on mennyt. Yhden totuuden politiikka on tullut tiensä päähän. Me Vaihtoehto EU:lle – liikkeessä tuemme toriliikkeen tavoitteita.
Käännetään politiikan suunta rahanvallasta kansanvaltaan!

 

Vaihtoehto EU:lle Tiedotuskeskus ry
Vuosikokous