paluu

Lehdistä saksittua 2004

ATTAC HALUAA EU:N PERUSTUSLAIN KANSANÄÄNESTYKSEEN
- Hyvinvointipalvelujen turvaaminen kynnyskysymykseksi jatkoneuvotteluissa
Suomen Attac ry Työryhmä (hallitus)17.12.2004


EU:n ensi vuoden budjetti nitkuen läpi

EU:n parlamentti ja jäsenmaat ovat päässeet sopuun ensi vuoden talousarviosta.

EU-maiden valtiovarainministereistä koostuvan Ecofin-neuvoston viimeinen tarjous talousarvion loppusummaksi nousi 106,3 miljardiin euroon. Maksatusten määrä nousee kuluvasta vuodesta noin 6,5 prosenttia.

Yli 106 miljardin euron maksatusten lisukkeeksi talousarviosopuun nivottiin 180 miljoonan euron joustoväline, johon varatut rahat suunnataan lähinnä ulkosuhteisiin kuten esimerkiksi Irakin jälleenrakennukseen.

- Kyllä tulos oli lopulta tyydyttävä, vaikka olisi se voinut paremminkin mennä Suomen veronmaksajien näkökulmasta. Mutta parlamentin lähtökohtahan oli paljon kovempi - päälle 11 prosentin korotus, toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos (r.) sanoi.

- Hiukan ihmettelen parlamentin kantaa. Onko todella ajatus se, että jäsenmaissa on näin paljon rahaa käytettävissä. Noudatamme aika lailla kovaa budjettikuria jäsenmaissa, mutta EU-piireissä tuntuu olevan enemmän varaa, hän huomautti.

Budjetti hyväksytään lopullisesti parlamentin täysistunnossa Strasbourgissa joulukuussa.

Bryssel, 26. 11.2004 STT


Pari viikkoa sitten julkistetun nk. globalisaatioraportin valmisteluvaiheessa oli esillä myös Suomen maatalouden uudelleenjärjestely.

Helsingin Sanomien mukaan globalisaatiotyöryhmän demarijäsen tarjosi raporttiin paperia, jossa esitetään maatalouden alasajoa Suomessa. Lehti viittaa saamiinsa luonnoksiin, joissa suositetaan toimia "maatalouspolitiikan uudistamiseksi".

- Toimia olisivat muun muassa "selkeä ohjelma kansallisten tukien asteittaisesta vähentämisestä". Niin ikään tarvittaisiin ohjelma, jolla maatalousyrittäjien sosiaaliturva saatettaisiin samalle tasolle muiden yrittäjien kanssa. Tämä tarkoittaisi maatalousyrittäjien eläke- ja lomitusetuuksien asteittaista karsimista, lehti kirjoittaa.

Niin ikään lehden mukaan luonnoksessa esitetään Suomen maataloustukien suuntaamista tänne paremmin sopivaan taloudelliseen toimintaan.

Valtiovarainministeriön ylijohtajan Anne Brunilan johtaman globalisaatiotyöryhmän oli määrä esittää toimia, joilla Suomi voisi pärjätä paremmin kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa.

STT 26. 11.2004


Stubb: Suomen ulkopolitiikka elää mennyttä aikaa

"Puolustusyhteistyössä pelätään, että jossakin kulkee raja, jonka jälkeen
neitsyys on mennyt, ja paluuta impivaaralaiseen rauhaan ei enää ole. Jos
sellainen raja olisi, Suomi olisi ylittänyt sen jo ajat sitten."

Iltasanomat verkkolehti 16.10. 2004


EU-KOMISSIO HALUAA HÖLLENTÄÄ VAKAUS- JA KASVUSOPIMUSTA

KOMISSIO: Nykyiset säännöt ovat "menettäneet uskottavuutensa".
Pitkittynyt hidas talouskasvu sallisi jatkossa ylisuuret budjettivajeet.

EU:n komissio aikoo ehdottaa euroalueen vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjen löysentämistä. Perusteena on, että nykymuotoinen sopimus on "menettänyt uskottavuutensa".
Unionin talous- ja rahapolitiikasta vastaava espanjalainen komissaari Joaquim Almunia tuo asian esille komission viikkotapaamisessa perjantaina. Komissio esittänee tämän pohjalta muutosta euromaiden talousministereille. Asiasta kertoi keskiviikkona talouslehti Financial Times. Komissio itse ei ole asiasta tiedottanut.

HS 02.09.2004


ASEVELVOLLISUUSARMEIJOISTA LUOPUMINEN KASVATTAA PUOLUSTUSMENOJA EUROOPASSA

Italiassa armeijan käy enää noin kymmenesosa ikäluokasta. Vuonna 2006 maassa siirrytään lopullisesti ammattiarmeijaan. Samaan aikaan puolustusmenot kasvavat. Trendi on tuttu monissa Euroopan maissa. Britannia supistaa, Saksa leikkaa. Myös Tsekki aikoo luopua asevelvollisuudesta kokonaan vuoteen 2006 mennessä. Sveitsissä asiasta keskustellaan.

HS 12.09. 2004


EUROOPAN MAIDEN PUOLUSTUSMENOT LISÄÄNTYNEET

Kylmän sodan jälkeen alkaneet asevoimien supistukset jatkuvat edelleen eri puolilla Eurooppaa. EU:n jäsenmaissa on nyt alle kaksi miljoonaa aktiivipalveluksessa olevaa sotilasta. Se on puolet vähemmän kuin kylmän sodan aikana. Samalla sotilasmenot ovat kuitenkin kasvaneet. Menoja lisäävät muun muassa uhkakuvien muutos, aluepuolustuksen ajatuksesta luopuminen ja terrorisminvastainen sota. Lisäkustannuksi tuovat niin ikään ammattisotilaiden palkat ja kaluston nykyaikaistaminen. Monet Euroopan maat ovat viime vuosina uusineet myös perinteistä aseistusta.

HS 12.09.2004


ANNAN: IRAKIN SOTA OLI SELKEÄSTI LAITON
LIITTOUMA: TURVALLISUUSNEUVOSTON PÄÄTÖKSET RIITTIVÄT OIKEUTUKSEKSI

Washington. Yhdysvaltain johtaman liitouman maaliskuussa 2003 aloittama sota Irakia vastaan oli YK:N pääsihteeri Kofi Annanin mukaan laiton. Annan toisti Britannian yleisradion BBC:n haastattelussa aiemminkin esittämänsä näkemyksen, jonka mukaan sodan aloittaminen olisi kansainvälisen oikeuden eli YK:n peruskirjan mukaan edellyttänyt YK:n turvallisuusneuvoston erillistä päätöstä.

HS 17.09. 2004


EU:N PERUSTUSLAIN HYVÄKSYNTÄ KÄYMÄSSÄ EPÄVARMAKSI RANSKASSA
SOSIALISTIPOLIITIKKO FABIUSIN KIELTEINEN KANTA LEVITTÄNEE VASTUSTUSTA

PARIISI. EU:n perustuslain hyväksyminen Ranskassa on muuttunut epävarmaksi sen jälkeen, kun sosialistipuolueen johtohahmoihin kuuluva Laurent Fabius kertoi vastustavansa lakia. Yllättävä ilmoitus on jakanut oppositiossa olevat sosialistit ja saanut muutkin Ranskan poliitikot kuohuksiin. Aiemmin pääministerinäkin toiminut Fabius asetti televisiohaastattelussa viime viikon lopussa presidentti Jacques Chiracille ehtoja, joiden täytyttyä hän voisi kannattaa perustuslakia. Ehtoihin kuului muun muassa, että presidentti
ryhtyisi ajamaan EU:ssa työllisyyttä tukevaa politiikkaa. Myöhemmin Fabius ei ole enää maininnut ehtoja vaan sanonut suoraan, että hän vastustaa perustuslakia.

HS 17.09.2004


SUOMI SUUNNITTELEE EU- JOUKKOA MYÖS KAHDEN NATO- MAAN KANSSA

-Saksan johtamaan taisteluosastoon tulisi Suomesta pieni erityisyksikkö
-Suomen ja Ruotsin yhteisjoukkoon kaavailtu kahtasataa suomalaista

Suomi neuvottelee EU:n kriisinhallintatehtäviin tarkoitetun taisteluosaston eli ns. nopean toiminnan joukon perustamisesta sekä yhdessä Ruotsin kanssa että toisaalta myös kahden Nato- maan, Saksan ja Hollannin kanssa.

HS 17.09.2004


EU-perustuslaki kauhistuttaa entistä ranskalaisministeriä

Ranskan entinen sisä- ja puolustusministeri Jean-Pierre Chevènement sanoo, että EU:n perustuslain sisältö kauhistuttaa häntä. Hän pitää tekstiä liian taloudellisesti liberaalina ja yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta olevan työkalu Euroopan alistamiseksi USA:n käskyvaltaan. Hänen mielestään perustuslaki "estäisi kaiken autonomisen puolustuspolitiikan". Kaiken yhteisen puolustuksen tulee olla "yhteensopivaa NATO:on liittyvän puolustuspolitiikkaan".

Chevènement toivoi lisäksi, että ranskalaiset hylkäisivät perustuslain kansanäänestyksessään, ja sanoi olevansa varma joittenkin 25 jäsenvaltiosta vastustavan perustuslakia.

EUobserver.com 25.08.2004


Liian suuret EU-suunnitelmat, rahoja ei löydy, sanoo budjettikomissaari

Nykyinen budjettikomissaari Michaele Schreyer vastustaa kuuden EU-nettomaksajan (Iso-Britannia, Ranska, Saksa, Itävalta, Ruotsi ja Alankomaat) esittämää EU-rahoituksen rajaamista yhteen prosenttiin bruttokansantuotteesta välillä 2007-2013. Hänen mukaansa on esitettävä myös ne toiminta-alueet joista rahoitus poistetaan, jos maksuja vähennetään. Schreyer sanoo, ettei jatkuva EU-tavoitteiden ja -tehtävien lisääminen onnistu ilman tahtoa rahoittaa nämä uudistukset.

EUobserver.com 23.08.2004


Jacob Söderman: EU perustuslain jälkeen lähes liittovaltio, kansanäänestys tarvitaan

Söderman kirjoittaa, että perustuslaki vie Euroopan unionia kohti liittovaltiota, "vaikka ehkä lopullinen askel puuttuu". Hän kysyy myös, eikö hallituksen tulisi nyt, kun perustuslakisopimuksen sisältö on valmis, ryhtyä valmistelemaan perustuslakiin säännöstä siitä, että olemme EU:n jäseniä kaikkine siitä johtuvine oikeuksineen ja velvollisuuksineen. Eduskunnallakaan ei ole perustuslaista ilmenevää valtuutusta siirtää lainsäädäntövaltaansa EU:lle.

Perustuslaki muuttaa Södermanin mielestä EU:n ja Suomen suhdetta oleellisesti, mm. suomalaisen suvereniteetin luovuttamisena esimerkiksi poliisitoiminnan, rajavalvonnan, syyttäjätoiminnan tai oikeuslaitoksen piirissä. EU:n kehityssuunta esim. liittovaltiomuotoiseksi on perustuslain mukaan uuden tulevaisuuskonventin, ei siis itsenäisten jäsenmaiden valmisteltavissa.

Södermanin mielestä perustuslaista tulisi ehdottomasti järjestää kansanäänestys. Siinä kysyttäisiin hänestä perimmäisenä ajatuksena kansalta, voiko Suomi jatkaa EU-perustuslain kaavailemalla linjalla, vai tulisiko Suomen erota Euroopan unionista. Hän kirjoittaa vielä, että EU-perustuslaki tulisi joka tapauksessa käsitellä Suomen perustuslain mukaan eduskunnassa jättämällä se lepäämään yli seuraavien eduskuntavaalien.

Turun Sanomat 22.08.2004


Hollantiin tulvii työntekijöitä Itä-Euroopasta

Hollannissa myönnettyjen virallisten työlupien määrä Itä-Euroopasta tulleille on yli kaksinkertaistunut. Viime vuonna touko-heinäkuussa työlupaa haki noin 5000 uusien EU-jäsenmaiden kansalaista, tänä vuonna samana aikana 11 000. Näistä yli 8500 meni Puolasta tulleille. Tämä siitä huolimatta, että Hollannissakin on uusien jäsenmaiden työvoiman siirtymistä koskevia rajoituksia aina vuoteen 2006 saakka.

EUobserver.com 18.08.2004


Norjalaiset eivät halua Euroopan unioniin

Selvä norjalaisenemmistö ei halua maansa liittyvän Euroopan unioniin. Kolmen norjalaisen sanomalehden Sentio-Norstatilla teettämän tutkimuksen mukaan 45% kansalaisista vastustaa EU-jäsenyyttä, kun vain 42,2% tukee sitä. 12,7% ei halunnut ilmaista kantaansa. Norjan ei-liikkeen johtaja Sigbjørn Gjelsvikin mielestä koko EU-kysymys olisi nyt hyllytettävä. "Ihmiset ovat huomanneet naapurimaissamme skeptisismin ja vastustuksen lisääntyvää EU-integraatiota kohtaan", sanoi Gjelsvik Nationen-lehdelle. "EU ei ole pelkästään ruusuinen, hieno ja mukava." Norja on äänestänyt EU:hun liittymistä vastaan kahdesti, vuosina 1972 ja 1994.

EUobserver.com 10.08.2004


Työläisryntäys uusista EU-maista Irlantiin

Uusista EU-maista tulleiden työnhakijoiden määrä on kasvanut räjähdysmäisesti Irlannissa. Kolmen kuukauden jäsenyyden aikana maahan on tullut uusista unionimaista lähes kymmenkertainen määrä työnhakijoita verrattuna vuoden neljään ensimmäiseen kuuhun. Toukokuusta heinäkuun loppuun on työntekoon ja sosiaalipalveluihin tarvittavaa henkilönumeroa hakenut 23 000 ihmistä lähinnä Puolasta, Liettuasta, Tsekin tasavallasta ja Slovakiasta.

EUobserver.com 09.08.2004


EU:n sokerituet WTO:n mukaan poistettava

Maailman kauppajärjestö WTO antoi etukäteispäätöksen siitä, että EU:n sokerituet vääristävät epäoikeudenmukaisesti globaalia kilpailua. Aloitteen asian tutkimiseen teki Brasilia. Päätöksen uskotaan vahvistavan entisestään EU:n suunnitelmia sokerintuotannon, -viennin ja vientitukien pienentämisestä. Kehitystoimisto Oxfamin mukaan päätös on "voitto kehitysmaille".

EUobserver.com 05.08.2004


Kansanäänestyksen kannatus kasvaa Suomessa myös korkealla poliittisella tasolla

Viime päivien kuluessa ovat tukensa kansanäänestykselle antaneet mm. kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen ja ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Liisa Jaakonsaari. Pekkarinen on puhunut siitä, että perustuslaki muuttaa oleellisesti EU:ta ja sen luonnetta, erityisesti toiminelinten suhteissa ja päätöksentekomenettelyissä. Jaakonsaari on sanonut, ettei SDP:n pitäisi jäädä "ei-puolueeseen" kansanäänestystä vastaan.

Yhteenveto VEU 29.07.2004


EU-komissiossa yhä väärinkäytöksiä, sanoo komission entinen pääkirjanpitäjä

Marta Andreasen, joka paljasti vuonna 2002 Euroopan unionin komission kirjanpidon olevan avoin petoksille, sanoo komission tehneen hyvin vähän korjatakseen ongelmia. Andreasen on ollut pidätettynä virastaan jo kaksi vuotta, mutta komissio päättää vasta nyt, mihin toimenpiteisiin se ryhtyy häntä vastaan. Andreasen sanoo, että viraltapano on vahingoittanut hänen mainettaan.

Hän kirjoittaa kirjeessään komissaareille, että "mihinkään tehokkaisiin toimenpiteisiin ei ole ryhdytty komission rakenteellisten väärinkäytösten ehkäisemiseksi." Hän syyttää komissiota siitä, että "asioiden peittelemiseksi on kyllä tehty paljon työtä", mutta että "paljon puhutut uudistukset ovat epäonnistuneita ja että ne ovat sitä vielä kun nykyinen komissio jättää työnsä".

EUobserver.com 27.07.2004


Euroalueella ei mene hyvin

Tuore OECD:n raportti kertoo, että euroalueen 12 maassa hidas talouskasvu jatkuu ja työttömyys pysyy korkeana. Kasvu on hitaampaa euroalueella kuin muualla maailmassa, parhaiten suoriutuviin OECD-maihin nähden bruttokansantuote on heikompi ja ero kasvaa koko ajan. Raportin mukaan euro ei ole tuonut toivottua talouden kasvua. Rahaliiton tavoitteina olleita kasvun vahvistumista ja lisääntyvä dynaamisuutta ei ole näkynyt, OECD toteaa.

EUobserver.com 27.07.2004


Saksan kansanäänestys olisi laillisesti mahdollinen, sanovat lakiasiantuntijat

Saksassa vaade kansanäänestyksen järjestämiseksi kasvaa kansalaisten ja poliitikkojen keskuudessa. Nyt kansanäänestystä tukevat julkisesti myös laki- ja politiikka-asiantuntijat. Heidän mukaansa Saksan perustuslakiin voitaisiin muutamassa viikossa tehdä lisäys, jolla sallittaisiin sitovatkin kansanäänestykset pelkästään EU-asioissa. Neuvoantavan kansanäänestyksen tai kyselyn järjestämiseksi ei tarvittaisi minkäänlaisia lakimuutoksia. Tämä puhuu liittokansleri Gerhard Schröderiä vastaan. Hän on koko ajan väittänyt, että Saksan perustuslaki ei salli kansanäänestyksiä mistään asiasta. Uusimman mielipidemittauksen mukaan 70% saksalaisista haluaisi kansanäänestyksen EU:n perustuslaista.

EUobserver.com 27.07.2004


Espanjan kansanäänestys EU-perustuslaista ensi helmikuussa

José Luis Rodrígez Zapateron hallitus on päättänyt pitää kansanäänestyksen EU:n perustuslaista helmikuussa 2005. Espanjalaisilta kysytään: "Hyväksytkö Euroopan unionin perustuslain luovan sopimuksen?" (englannista suom. VEU)

EUobserver.com 26.07.2004


Ranskalaiset EU-perustuslain vastustajat aloittavat kampanjansa syyskuussa

Ranskalaiset EU:n perustuslakia vastustavat europarlamentaarikot aloittavat ei-kampanjan koordinoinnin syyskuussa. Tarkoitus on saada mukaan perustuslain vastustajia kaikista näkökannoista ja puolueista, myös presidentti Chiracin UMP-puolueesta. Kampanjan tunnuksena tulee olemaan: "Ranska, arvostan ei-ääntäsi!" (France, je chéris ton 'non'). Eräs kampanjan järjestäjistä, Philippe de Villiers sanoo: "Haluamme antaa kaikille oikeuden rakastaa maataan ja pysyä itsenäisinä."

EUobserver.com 23.07.2004


Saksalaiset haluavat kansanäänestyksen!

Sanomalehti Sternin teettämän kyselyn mukaan 81% saksalaisista haluaa kansanäänestyksen EU:n perustuslaista. Saksan perustuslaissa ei tarjota kansanäänetykseen suoraa mahdollisuutta.

EUobserver.com 21.07.2004


Romano Prodin näkemyksiä kansanvallasta

Euroopan unionin komission puheenjohtaja Romano Prodi varoittaa perustuslakikansanäänestyksien järjestämistä vastaan. Jos perustuslaki hylätään, se merkitsee hänen mukaansa suurta takapakkia EU:n integraatiokehitykselle. Prodi pelkää, että kansanäänestyksissä äänestettäisiin lopulta muista asioista kuin lain sisällöstä.

Hänen mielestään perustuslaki tähtää täystyöllisyyteen ja sosiaaliseen edistykseen, eikä ole liiallisen uusliberaali (ks. myös toisenlaisia analyyseja perustuslaista, toim. huom.).

EUobserver.com 21.07.2004


12 hyvää syytä vastustaa perustuslakia

Irlantilaisen People's Movementin listaamat 12 hyvää syytä vastustaa valmisteltua EU-perustuslakia löytyvät HVK:n tuloksilla täydennettynä EU:n perustuslaista -sivulta.

Euron ja perustuslain seuraamuksena yhtenäinen veropolitiikka ja EU-vero, sanoo professori Tim Congdon

Arvostetun Bruges Groupin pamfletissa "Will the EU's Constitution Rescue its Currency?" professori Congdon kirjoittaa, että euro-projekti on epäonnistumassa. Jos euro halutaan pitää hengissä, tarvitaan tueksi yhdenmukaistettu verotus ja keskusjohtoinen EU-veropolitiikka. Hänen mukaansa euro ja EU-perustuslaki johtavat yhdessä unionin laajuiseen verokontrolliin ja vanhentuneen, työttömyyttä lisäävän talouspolitiikan toimeenpanoon.


The Bruges Group

"Superkomissaarin" paikkaa ei pitäisi luoda, varoittaa budjettikomissaari

Nykyinen EU:n budjettikomissaari Michaele Schreyer on varoittanut maatansa sen suunnitelmista tyrkyttää ehdokastaan kaavaillun "superkomissaarin" paikalle. Schreyerin mukaan komissiossa kaikki komissaarit keskustelevat ja päättävät kaikista asioista, eikä kenelläkään tulisi olla valtaa päättää yksinään oman politiikanalansa asioista. Hänen mukaansa EU-sopimusten perusteella ainoastaan komission puheenjohtajalla on suora toimivalta politiikkojen suhteen.

Superkomissaarin toimiala ja -valtuudet ovat yhä epäselviä, vaikka tällainen henkilö valitaan jo seuraavaan komissioon. Paikka on käytännössä komission varapuheenjohtajan paikka. Sen toimivaltuuksina olisivat yksinoikeudella talous- ja teollisuuspolitiikka.

Saksan hallituksen virkailijat taas ovat epäileväisiä sen suhteen, olisiko superkomissaarilla todellista valtaa vaikuttaa suoraan talous- ja kilpailukykyasioihin.

EUobserver.com 19.7.2004


Kansanäänestyskeskustelu kiihtyy Saksassa

Suuren CSU-puolueen johtaja Edmund Stoiber haluaa Saksaan perustuslakikansanäänestyksen. Hän katsoo, että jos Iso-Britannia ja Ranska äänestävät, ei Saksa voi jäädä ulos tällaisesta demokratiakehityksestä. Liittokansleri Gerhard Schröder on taas ilmoittanut, ettei kansanäänestystä järjestetä ja että perustuslaki pitäisi hyväksyä maan parlamentissa jo ennen joulua.

EUobserver.com 19.07.2004


Ruoan hinta noussut Puolassa EU-jäsenyyden myötä, Slovakiassa voipula

Ruoan hinta on noussut Puolan lyhyen EU-jäsenyyden aikana n. 10-27% tuotteesta riippuen. Banaanien hinta on noussut 18%, riisin 27%, kanan 22%, naudanlihan 21,7%, sianlihan 9,4% ja voin 13,7%. Nousut ovat suurempia kuin Puolan ekonomistit osasivat odottaakaan. Hintojen nousun yhtenä syynä on tuontivelvoitteiden astuminen voimaan ja toisena syynä ulkomainen kysyntä, joka nostaa kotimarkkinoiden hintoja. Nousun seurauksena Puolan keskuspankki on joutuntu nostamaan ohjauskorkoa puoli prosenttiyksikköä.

Slovakiassa taas EU-jäsenyys on tuonut muassaan kaikuja kommunismin ajoista voipulan muodossa. Lähes kaikki Slovakian halvat maitotuotteet viedään kysynnän vuoksi nyt ulkomaille. Kuluttajien mukaan tällaista pulaa ei nähty edes kommunismin aikoina. Parannusta tilanteeseen ei tukkukauppiaitten mukaan ole odotettavissa ennen kuin hinnat nousevat vähintään 25%:lla. Erityisesti unkarilaiset ostavat nyt Slovakiasta voita halvalla. He lievittävät näin omaa voipulaansa, joka on syntynyt EU-jäsenyyden myötä suuresta viennistä Italiaan.

EUobserver.com 09.07. ja 12.07.2004


Hollannin ulkoministeri Bernard Bot haluaa siirtää päätösvaltaa EU:lta takaisin jäsenvaltioille

Tulevan EU:n puheenjohtajamaa Hollannin ulkoministeri Bernard Bot uskoo, että kansalaiset eivät enää hyväksy EU:n syvempää integraatiota. Botin mielestä siirrettyjen valtaoikeuksien ja kansalaisten näille antaman hyväksynnän välillä on kasvava kuilu. Hän varoittaa myös, että jos tuo kuilu kasvaa lähivuosina, se saattaa pysäyttää EU:n yhdentymisen nykymuodossaan. Hän sanoo vallansiirtojen tapahtuneen aivan liian nopeasti, ja että siksi uusien sopimusten ja muutoksien tekeminen täytyisi jättää vuosiksi. Lisäksi, Botin mukaan Hollannin hallitus ei ole niin "integrationistinen", kuin jotkut luulevat.

Bernard Bot haluaisi siirtää päätösvallan EU:lta takaisin kansalliselle tasolle ainakin osassa yhteistä maatalouspolitiikkaa (CAP:ssa), rakennepolitiikassa ja kulttuuripolitiikassa. Bot näkisi myös mieluusti vahvemman Euroopan oikeustuomioistuimen, joka suojelisi paremmin kansallista päätösvaltaa unionin yrityksiltä ottaa sitä itselleen.

EUobserver.com 04.06.2004


Jean-Luc Dehaenen käsitys demokratiasta

Belgian entinen pääministeri Jean-Luc Dehaene on kritisoinut tiukasti perustuslakikansanäänestyksen ideaa, ja pitää kansalaisia kykenemättöminä päättämään asiasta. Hän jatkaa: "Sen lisäksi, jos vastaus on 'ei', täytyisi varmaankin äänestää uudestaan, sillä vastauksen täytyy ehdottomasti olla 'kyllä'." Dehaene oli toinen perustuslakia valmistelleen konventin varapuheenjohtajista.

Irish Times 02.06.2004


Tuoreen mielipidetiedustelun mukaan 48 prosenttia briteistä kannattaa Britannian irtautumista EU:sta.

UK Independence Party:n tekemän mielipidemittauksen mukaan 48 prosenttia briteistä kannattaa Britannian irtautumista EU:sta. Irtautumista vastustaa 39 prosenttia vastanneista.
Tiedustelu tehtiin toukokuun 12 - 14 päivinä 2004. Kyselyyn vastasi lähes 2000 naista ja miestä.

Ruotsin Nato-vastaisuus pysynyt ennallaan

Ruotsalaiset eivät halua liittyä sotilasliitto Natoon. SOM-tutkimuslaitoksen tekemän mielipidemittauksen mukaan 44 prosenttia ruotsalaisista sanoo selvästi ei Nato-jäsenyydelle, kun vain 22 prosenttia pitäisi jäsenyyttä hyvänä asiana.
SOM on jo kymmenen vuotta peräkkäin kartoittanut ruotsalaisten mielipidettä Nato-jäsenyydestä. Vastustus on ollut tasaista, vaikka se viime vuonna kasvoikin hieman aiempaan verrattuna. Tutkimuksen esitteli professori Ulf Bjereld Dagens Nyheter -lehdessä tänään.
Tuoreessa tutkimuksessa jäsenyyttä kannatti 22 prosenttia kyselyyn osallistuneista, kun vastaava luku vuoden 2002 tutkimuksessa oli 23 prosenttia. Vastustajia oli nyt 44 prosenttia, kun heitä edellisessä tutkimuksessa oli 41 prosenttia.
Bjereldin mielestä ruotsalaisten mielipide saattaa kuitenkin muuttua, jos Suomi päättää hakea Naton jäsenyyttä.
Tutkimuskysely lähetettiin 3 000 ruotsalaiselle, joista 67 prosenttia vastasi.
STT-TT 16.5. 2004


Perustuslaki voimaan ilman kaikkien hyväksyntää?

Ranska ja Saksa haluavat helpottaa Euroopan unionin perustuslain hyväksymismenettelyä. Sopimusmuutoksen mukaan perustuslain voimaanastumiseen riittäisi, että 20 jäsenmaata 25:stä hyväksyisi sen ja hyväksyntä tapahtuisi kahden vuoden kuluessa, kertoi saksalainen hallituslähde eilen uutistoimisto Reutersille.
Muutosehdotusta käsitellään tänään Saksan ja Ranskan hallitusten yhteisistunnossa Pariisissa. Haastatellun hallituslähteen mukaan on ensiarvoisen tärkeää, että kesäkuun EU-huippukokouksessa päästään yhteisymmärrykseen perustuslain lopullisista sanamuodoista.
Reutersin Brysselissä haastatteleman brittivirkamiehen mukaan sopimus voi astua voimaan vain, jos 25 EU:n jäsenmaata hyväksyvät sen omien perustuslaillisten menettelytapojensa mukaisesti.
- Sopimuksessa ei voi olla takaporttia koskien tapaa, jolla se saatetaan voimaan, brittivirkamies totesi.
Britannian suunnitelma järjestää kansanäänestys perustuslain hyväksymisestä on aiheuttanut huolta EU-maiden pääkaupungeissa siitä, ettei perustuslaki astu koskaan voimaan.
STT-Reuters 13.5.2004


Luontojärjestö: Suomesta ei Naton harjoitusaluetta

Luonnonsuojeluliitto vastustaa puolustusvoimien suunnitelmia vuokrata sotilaallisia harjoitusalueita muille maille. Liiton mukaan Suomen luonnosta ei saa tehdä Nato-maiden ilmavoimien harjoittelualuetta.
- Hiljaisuus on kansainvälisesti harvinainen suojeluarvo. Suomen luonnon rauhaa ei saa uhrata vieraiden valtojen sotilaskoneiden lentomelulle, korostaa Luonnonsuojeluliiton järjestöpäällikkö Tarja Ketola.
Ketola viittasi Turun Sanomien sunnuntaiseen uutiseen, jonka mukaan Suomen ja Puolan välillä käydään neuvotteluja puolalaisten hävittäjälentäjien kouluttamisesta Kauhavalla. Lisäksi lehden mukaan Hollanti on tiedustellut, voitaisiinko Enontekiön aluetta käyttää hollantilaisten sotilashelikoptereiden harjoitusalueena.
Lehti kertoi myös, että puolustusministeri Seppo Kääriäisen (kesk.) mukaan Suomi itse panostaa aktiivisimmin Kauhavaan, josta yritetään saada yksi Euroopan sotilasilmailun yhteisistä koulutuskeskuksista.
STT 05.05.2004


Halonen: Sopu EU:n perustuslaista vaatii joustavuutta

Presidentti Tarja Halonen luottaa EU-maiden pääsevän sopuun uudesta perustuslaillisesta sopimuksesta viimeistään kesäkuussa. Tämä edellyttää kuitenkin kaikilta jäsenmailta joustavuutta, jotta mm. keskeisissä voimasuhteita koskevissa kysymyksissä löydetään kaikkia tyydyttävä ratkaisu.
- Hyvin työskennellyt puheenjohtajamaa Irlanti tarvitsee jokaisen jäsenmaan tuen saattaakseen hallitusten välisen konferenssin päätökseen sovitussa aikataulussa, Halonen vetosi EU:n laajenemisen kunniaksi järjestetyssä juhlassa Helsingissä.
Presidentin mukaan EU on arvoyhteisö, ja tämä piirre vain vahvistuu perustuslaillisen sopimuksen myötä. Jäsenvaltioita ja kansalaisia yhdistäviä arvoja ovat ihmisoikeudet, demokratia ja oikeusvaltio.
Unionin on Halosen mukaan pystyttävä olemaan mukana kansalaisten arjessa. Laajeneminen mahdollistaa tiiviimmän yhteistyön mm. rajat ylittävän rikollisuuden ja terrorismin torjunnassa sekä ihmiskaupan ja huumeiden salakuljetuksen vastaisessa toiminnassa ja korruption kitkemisessä.

STT 04.05.2004


Suomi neuvottelee aluevuokrasta sotilaskäyttöön

Useilla Euroopan mailla on haluja vuokrata Suomesta harjoitusalueita ja koulutuspalveluja sotilaskäyttöön. Turun Sanomien mukaan Suomen ja Puolan välillä käydään paraikaa neuvotteluja puolalaisten hävittäjälentäjien kouluttamisesta Kauhavalla. Hollanti on puolestaan tiedustellut, voitaisiinko Enontekiön aluetta käyttää hollantilaisten sotilashelikopterien harjoitusalueena.
Puolustusministeri Seppo Kääriäinen (kesk.) sanoo lehden haastattelussa, että Suomi itse panostaa aktiivisimmin Kauhavaan. Siitä yritetään saada yksi Euroopan sotilasilmailun yhteisistä koulutuskeskuksista.
Valttina on Keski-Eurooppaa huomattavasti väljempi ilmatila. Harjoitusalueiden vuokraamisen muille on ottanut esille puolustusvoimien johto.
Tällaisella toiminnalla on Kääriäisen mukaan puolustusvoimille taloudellista merkitystä, mutta vaikutus on suurin itse paikkakunnalle.
Suomen kilpailijaksi on jo tulossa Ruotsi, jonka mittava säästöohjelma on jättämässä tyhjäksi runsaasti varuskuntia.

STT 2.5.2004


Itävallassa pelätään EU:n laajentumisen vaikutuksia

Yli 100 000 ihmistä on osoittanut vappuna mieltään Itävallan pääkaupungissa Wienissä järjestetyssä sosiaalidemokraattien vappumarssissa. Mielenosoittajien mukaan maan keskustaoikeistolainen hallitus ei ole tehnyt juuri mitään puolustaakseen Itävallan etuja laajentuvassa Euroopan unionissa.
EU:n laajentuminen jakaa jyrkästi mielipiteitä Itävallassa. Eräs huolenaihe on se, että työpaikkojen pelätään vähentyvän, koska palkkataso on unioniin lauantaina liittyneissä naapurimaissa Tshekissä, Slovakiassa ja Unkarissa paljon matalampi kuin Itävallassa.
Sosiaalidemokraattien johtaja Alfred Gusenbauer syytti Itävaltaa vuodesta 2000 johtanutta keskustaoikeistolaista hallitusta siitä, ettei se ole tehnyt mitään valmistaakseen Itävaltaa unionin laajentumiseen.
STT-Reuters 2.5.2004


Lipponen vaatii yhtenäistä EU-linjaa

SDP:n puheenjohtaja Paavo Lipponen kehottaa hallitusta pitämään kiinni siitä, että ulko- ja EU-politiikassa noudatetaan selkeää ja yhtenäistä linjaa. Turussa, Salossa ja Nummelassa vappuna puhuneen Lipposen mukaan Suomen Eurooppa- ja ulkopolitiikan linjoista on vallinnut yhteisymmärrys, joka laajenee ja syvenee.
- Kun näin on, on toimittava myös käytännössä selkeälinjaisesti. Erilainen sisäänlämpiävä viisastelu Naton ja Yhdysvaltojen suhteen, ikään kuin ehtoja asetellen, sopii huonosti Suomen perinteiseen matalan profiilin tyyliin. Emme ole mikään liittoutumattomuuden suurvalta, emme edes yhdessä Ruotsin kanssa.
Lipponen arvioi viime vappuna esittämänsä myönteisen suhtautumisen EU:n puolustusyhteistyöhön tulleen nyt laajasti hyväksytyksi. Hänen mukaansa myös pääministeri Matti Vanhanen on linjannut asian selkeästi.
Lipposen mielestä jatkossa onkin tärkeää tunnustaa EU:n ja Yhdysvaltojen riippuvuus toisistaan. Tämän vuoksi EU ei itseisarvona riitä Suomenkaan turvallisuuden takaajaksi.
STT 1.5.2004


Koskinen: EU:n osuus lainsäädännössä selvitettävä

Oikeusministeri Johannes Koskinen (sd.) esittää tarkkaa selvitystä siitä, mikä on EU-päätösten todellinen vaikutus Suomen kansalliseen lainsäädäntöön. Hänen mukaansa viime päivinä asiasta on heitetty toisistaan hyvin etäällä olevia arvioita, jotka osin on annettu varsin kevein perustein EU:n parlamenttivaalien innoittamana.
Koskinen toivoo kunnon analyysiä siitä, miten paljon ja missä asioissa EU-taso ohjaa kansallisen lainsäädännön liikkumavapautta tai antaa suoranaisen sisällön normistolle.
- Yhteisön toimivallassa olevissa asioissa, kuten maataloudessa ja kalastuksessa, vaikutus on todella suuri samoin kuin useilla taloudellisen lainsäädännön sektoreilla. Joillakin toisilla alueilla tilanne on päinvastainen. Kaiken kaikkiaan kysymys on hyvin alakohtainen, Koskinen huomauttaa.
Koskisen mukaan analyysin tulisi olla kattava ja se pitäisi ilmeisesti tehdä ministeriöittäin ja hallinnonaloittain. Selvityksen työstäminen veisi vähintään useita viikkoja.
STT 18.3.2004


Brittien alijäämä syveni Ranskan ja Saksan tapaan

EU:n suurista jäsenmaista myös Britannia ylitti kasvu- ja vakaussopimuksen kolmen prosentin rajan viime vuonna. Britannian julkisen talouden alijäämä kaksinkertaistui 1,6 prosentista 3,2 prosenttiin.
Euroalueen jäsenmaiden julkisen talouden alijäämä syveni viime vuonna keskimäärin 2,7 prosenttiin bruttokansantuotteesta, kertoi Eurostat tiistaina. Alijäämä kasvoi 0,3 prosenttiyksikköä.Kasvu johtui Ranskan ja Saksan julkisen talouden alijäämän kasvusta 4,1 ja 3,9 prosenttiin.
Koko Euroopan unionin julkisen talouden alijäämä oli viime vuonna 2,6 prosenttia bruttokansantuotteesta. Vuotta aiemmin alijäämä oli 2,0 prosenttia.
Euromaiden julkinen velka kasvoi viime vuonna 0,8 prosenttiyksikköä 70,4 prosenttiin. Koko EU:n julkinen velka nousi 64,0 prosenttiin bruttokansantuotteesta.
STT16.3.2004


Sdp raottaa Nato-ovea

Sosiaalidemokraattien puoluevaltuusto hyväksyi sunnuntaina Lahdessa kannanoton, jonka mukaan Suomen on voitava harkita jäsenyyttä läntisessä sotilasliitossa Natossa. Asiasta ei äänestetty.
"Uskottava oma puolustus, EU:n tiivistyvä turvallisuus- ja puolustuspoliittinen yhteistyö sekä läheinen yhteistoiminta Naton kanssa ja siihen liittyvä mahdollisuus halutessamme harkita Naton jäsenyyttä täyttää nykytilanteessa Suomen turvallisuuspoliittiset tarpeet", turvallisuuspoliittiseen kannanottoon kirjattiin.
Puolueen puheenjohtaja Paavo Lipponen on sanonut, että Suomen Nato-jäsenyys on "vain ajan kysymys".

VERKKOTIE - riippumaton verkkolehti 14.03.2004


Nato ottaa Baltian ilmatilan valvontaansa

Nato on ilmoittanut ryhtyvänsä valvomaan Baltian ilmatilaa, vaikka Venäjä on suhtautunut suunnitelmaan epäilevästi. Naton mukaan Venäjä ymmärtää sotilasliiton ratkaisun.
- Ei ole enää Baltian ilmatilaa - vaan Naton ilmatilaa, ja Naton ilmatilaa tullaan valvomaan, huomautti Naton pääsihteeri Jaap de Hoop Scheffer tiedotustilaisuudessaan Riiassa.
- Naton laajeneminen sujuu tänään sulavasti, eikä Nato tai Venäjä menetä sen takia uniaan, hän jatkoi.
De Hoop Scheffer kehotti kuitenkin Latviaa ja Viroa tekemään lisää sotilaallisia uudistuksia. Hän huomautti, että muun muassa joukkojen liikkumisvalmiutta tulee parantaa. Virolaisten hallituslähteiden mukaan pääsihteeri ilmaisi huolensa myös maiden asejärjestelmien Nato-soveltuvuudesta.
Viron presidentti Arnold Rüütel allekirjoitti samaan aikaan lain, joka on viimeinen sinetti maan Nato-jäsenyydelle. Viro, Latvia, Liettua, Bulgaria, Romania, Slovakia ja Slovenia liittyvät Natoon huhtikuussa.

STT-Reuters-DPA-BNS 11.3 .2004


Ranska ylitti Emun velkakaton

Ranska ylitti julkisen talouden alijäämärajan lisäksi myös euromaiden vakaussopimuksen salliman julkisen velan enimmäismäärän viime vuonna, kertoo Ranskan tilastokeskus. Julkisen talouden alijäämä nousi INSEEn mukaan 4,1 prosenttiin bruttokansantuotteesta ja julkinen velka 63 prosenttiin bruttokansantuotteesta.
Ranska ylitti euromaiden kasvu- ja vakaussopimuksen 3,0 prosentin alijäämärajan vuonna 2002, jolloin julkisen talouden alijäämä nousi 3,1 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Julkinen velka nousi vuonna 2002 lähelle 60 prosentin rajaa eli 59,0 prosenttiin bruttokansantuotteesta.
Tilastokeskuksen mukaan alijäämän kasvu johtui verotulojen jäämisestä ennakoitua pienemmiksi. Verotulot kasvoivat 2,4 prosenttia. Ranskan veroaste nousi prosenttiyksikön kymmenyksen 43,9 prosenttiin. Julkisen talouden osuus bruttokansantuotteesta kohosi 54,7 prosenttiin.
Koko euroalueen julkisen talouden alijäämä oli keskimäärin 2,2 prosenttia ja julkinen velka 69,0 prosenttia bruttokansantuotteesta vuonna 2002.
STT-AFP 9.3.2004


Puolueille kymmenen miljoonaa vaali- ja lehdistötukiin

Puolueet saavat yhteensä yli kolme miljoonaa euroa tukea tämän vuoden vaaleja varten. Tästä 1,9 miljoonaa euroa on tukea europarlamenttivaaleja varten. Valtioneuvosto hyväksyi rahan jaon tänään. Rahat jaettiin kansanedustajien lukumäärän mukaan, joten keskusta sai eurovaaleihin runsaat 525 000 euroa ja SDP 506 000.
Kokoomus, vasemmistoliitto ja vihreät saivat 381 000, 181 000 ja 133 000 euroa. RKP sai 76 000, kristillisdemokraatit 66 000 ja perussuomalaiset 28 000 euroa.
Kunnallisvaaleja varten puolueille jaettiin yhteensä 1 181 000 euroa. Keskusta keräsi tästä runsaat 326 000 euroa, SDP 314 000 ja kokoomus 237 000. Vasemmistoliitto sai 112 000, vihreät 83 000 ja RKP 47 000. Kristillisdemokraatit saivat 41 000, perussuomalaiset 17 000.
Samalla jaettiin puolueille myös lehdistötukea yhteensä 7 760 000 euron edestä.
Hallituksen kolmen politiikkaohjelman johtajat jatkavat tehtävissään. Valtioneuvosto nimitti Katrina Harjuhahto-Madetojan tietoyhteiskuntaohjelman johtajaksi, Raimo Luoman yrittäjyyden politiikkaohjelman ohjelmajohtajaksi ja Harri Skogin työllisyysohjelman johtajaksi.
STT 4.3.2004


EU:n komissio kilpailuttaisi kansainvälisen junaliikenteen

EU:n komissio vapauttaisi junien kansainvälisen matkustajaliikenteen kilpailulle vuonna 2010. Asiasta keskiviikkona kertonut EU:n liikennekomissaari Loyola de Palacio perusteli ehdotusta sillä, että myös rautatieliikenne tarvitsee kilpailua.
- Tarkoitus on parantaa rautatieliikenteen laatua. Ala tarvitsee kilpailua, monet rautatieliikenteen yritykset ovat jo sata vuotta vanhoja, hän sanoi tiedotustilaisuudessa Brysselissä. Palacion mukaan kilpailun vapauttamisella vastattaisiin myös halpalentoyhtiöiden hintakilpailuun.
Kilpailun vapauttaminen kansainvälisen matkustajaliikenteen osalta tarkoittaisi esimerkiksi sitä, että muun muassa Belgian ja Ranskan väliä liikennöivät junayhtiöt Eurostar ja Thalys saisivat varautua reiteillään kilpailuun vuodesta 2010 alkaen.
Palacio kertoi myös uskovansa, että kilpailun vapauttaminen tarkoittaa parempaa palvelua kuluttajille.
Junien kansainvälinen matkustajaliikenne on tällä hetkellä melko pientä: tällä hetkellä se on noin 10 prosenttia kaikesta EU:n junaliikenteestä.
STT 3.3.2004


EU voi hajota 10 - 15 vuodessa

Euroopan muutosta ja rajapolitiikkaa pohtineessa seminaarissa Lieksassa puhunut Helsingin yliopiston kansainvälisen politiikan professori Heikki Patomäki arvioi EU:n hajoamisen seuraavan 10 - 15 vuoden aikana yhdeksi mahdollisuudeksi. Muina vaihtoehtoina Patomäki piti USA:lle alisteista unionia, supervallaksi kasvavaa liittovaltiota sekä demokraattista toimijaa, jota hän piti epätodennäköisimpänä vaihtoehtona.
STT:n uutisen mukaan mahdollinen hajoaminen voisi tapahtua jonkin tyyppisen kriisin kautta.
-Sellaisen kriisin voisi aiheuttaa esimerkiksi suhtautuminen Natoon. Kriisi voi syntyä myös asetelmasta, jossa EU:sta päätettäisiin kehittää vastavoima Yhdysvalloille, ja osa jäsenmaista sanoutuisi irti tavoitteesta. Molemmissa tapauksissa kyse on pitkälti samoista maista, Britanniasta ja uusista jäsenmaista Itä-Euroopassa, sanoi Patomäki uutisen mukaan.
Professori Patomäki arvioi, että jo nyt hajoamiselle luovat pohjaa voimakkaasti verkostoituneet, globaalisti toimivat liikkeet ja järjestöt.

Vaihtoehto EU:lle - lehti 1/2004 16.2.2004


Pekkarinen: Lipposella hallituksen tuki komission johtajaksi

Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen (kesk) sanoi TV1:n Lauantaiseurassa, että eduskunnan puhemiehellä Paavo Lipposella (sd) on hallituksen tuki pyrkimyksissään Euroopan unionin komission puheenjohtajaksi.
"Hän on siihen hyvä mies, ja se olisi Suomelle etu", Pekkarinen sanoi.
Pekkarisen mukaan tilanne saattaa kuitenkin muuttua, jos konservatiivit varaisivat komission puheenjohtajuuden itselleen. Silloin ei olisi enää varmaa, että Lipposta kannatettaisiin myös komissaarin tehtäviin.
"Komissaariehdokkaita kyllä löytyy, erilaista poliittista väriä ja eri ikäpolvien edustajia", Pekkarinen sanoi.

14.2.2004


Lipponen ehdolle EU-komission johtoon

Eduskunnan puhemies Paavo Lipponen on asetettu virallisesti ehdolle Euroopan unionin komission puheenjohtajaksi, uutistoimisto Reuters kertoi perjantaina.
Lipposen ehdokkuudesta ilmoitti Irlannin pääministeri Bertie Ahern. Irlanti toimii parhaillaan unionin kiertävänä puheenjohtajana.
Lipposen lisäksi ehdolle on jo asettautunut portugalilainen Antonio Vitorino. Ahern sanoi Reutersille, että jäsenmaiden olisi "vaikea" tukea vain Vitorinoa, koska tämä on sosialisti. Lipponen on Sdp:n puheenjohtaja.
Komission nykyinen puheenjohtaja Romano Prodi jättää tehtävän marraskuussa.

13.2.2004


Sierla: Nato-keskustelu sisäpoliittista

Suomen Nato-suurlähettilään mielestä Suomessa käydään Nato-keskustelua sisäpoliittisista syistä.
Sierla sanoi perjantaisen Ilkan haastattelussa, että "Naton suunnalta ei Suomea kohtaan ole paineita, eikä suomalaisille ole annettu tiettyjä päivämääriä omien ratkaisujen tekemisestä".
Sierla kiisti väitteet, joiden mukaan Suomi olisi vapaamatkustajana turvallisuuspoliittisissa asioissa, koska maa ei ole Naton jäsen: "Nato on kyllä järjestänyt hyvät edellytykset myös rauhankumppanina osallistua toimintaansa."
Hänen mukaansa Suomi on osallistunut aktiivisesti sekä EU:ssa että rauhankumppanuuden kautta moniin rauhanturvaoperaatioihin muun muassa Länsi-Balkanilla.

13.2.2004


Ruotsiin uusi EU-kriittinen puolue

Ruotsi on saamassa uuden EU-kriittisen puolueen. Puolueen johtajana aloittaa pankkiekonomi Nils Lundgren, joka on idean takana yhdessä keskuspankin entisen johtajan Lars Wohlinin kanssa. Uusi puolue aikoo asettaa ehdokkaita ensi kesäkuun EU-vaaleihin.
Lungren ja Wohlin sanovat tukevansa Ruotsin EU-jäsenyyttä, mutta he eivät halua EU:n muuttuvan ylikansalliseksi valtioksi. He haluavat myös vähentää EU:n valtaa erityisesti maatalous- ja aluepolitiikassa ja lakkauttaa EU:n tukipolitiikan kokonaan.
Puolueen perustajien mukaan esimerkiksi metsästys, työpaikkakiusaaminen ja nuuskaaminen eivät ole EU:lle kuuluvia asioita.

11.2.2004 STT-TT


Komissio ehdottaa EU:n budjetin kasvattamista

Euroopan unionin komissio ehdottaa unionin kasvattavan budjettiaan merkittävästi 2007 - 2013, Reuters kertoi tiistaina. Komissio ehdotuksen mukaan EU:n budjetti nousisi 1,14 prosenttiin jäsenmaiden bruttokansantulosta. Nykyinen osuus on noin yksi prosentti. Komission puheenjohtaja Romano Prodi perustelee budjetin paisuttamista muun muassa työpaikkojen säilyttämisellä EU:ssa.
Ehdotus herättää varmasti vastustusta, sillä muun muassa Saksa haluaa päinvastoin pienentää EU:n budjettia tulevina vuosina. Uudistusta vastustanevat myös ainakin Ranska, Britannia ja Hollanti.
Ylen televisiouutisten mukaan Suomen valtiovarainministeri Antti Kalliomäki (sd) suhtautuu ehdotukseen varauksella.

Verkkotie - riippumaton verkkolehti 11.2.2004


Kun liityimme EU:n jäseneksi, jäsenyys oli enemmän kuin talouspolitiikkaa. Se ratkaisu oli seuran valintaa. Se oli turvallisuusratkaisu ja ratkaisu liittymisestä arvoyhteisöön, joka oli omaksunut vapauden, kansalaisoikeudet ja demokratian arvot ohjenuoraksi. Mukana olo EU:ssa on myös meille noiden arvojen tunnustamista.

Suomalaisten on tärkeää muistaa, että unioni on myös turvallisuusyhteisö. Siihen kuuluvat maat tuntevat solidaarisuutta toisiaan kohtaan ja kehittävät yhteistyötä myös puolustus- ja turvallisuuspolitiikan alueilla. Osallistuminen kehittyvään puolustuspolitiikkaan vahvistaa myös Suomen turvallisuutta.

Eero Heinäluoma, SDP:n puoluesihteeri
MTV3- nettikolumni 30.1.2004


Vanhanen torjuu EU-politiikan arvostelun

Pääministeri Matti Vanhanen (kesk) torjuu väitteet, joiden mukaan Suomi olisi alkanut harjoittaa Euroopan unionissa reunavaltiopolitiikkaa.
Vanhanen sanoi torstain Helsingin Sanomissa EU:n olevan niin suuressa myllerryksessä, että Suomen on täytynyt omaksua entistä aggressiivisempi EU-politiikka ja etsiä uusia liittolaisia.
Vanhanen myönsi, että hänellä ei ole erityisen vahvaa Eurooppa-henkeä. Hänen mielestään EU on ennen muuta talouskasvun väline. Pääministeri vakuutti kuitenkin, että Suomi palaa EU:ssa yhteistyöhaluiselle normaalilinjalle.

Verkkotie - riippumaton verkkolehti 29.1.2004


Hallitus ottaa kantaa Natoon vasta syksyllä

Hallitus ja presidentti määrittelevät näillä näkymin kannan Suomen turvallisuuspoliittiseen linjaan vasta kesäkuun eurovaalien jälkeen.
Kanta siihen, jatkaako Suomi sotilaallisesti liittoutumattomana vai hakeutuuko se Naton jäseneksi, kirjataan hallituksen turvallisuus- ja puolustuspoliittiseen selontekoon.
Pääministeri Matti Vanhanen (kesk) kertoi keskiviikkona, että eduskunta käsittelee selonteon "syksyn aikana".
Selonteon valmistelulle ei ole täsmällistä aikataulua, eikä Vanhanen halunnut arvioida, milloin kanta Natoon otetaan.
Hallituksen ideana on tiettävästi siirtää selonteon valmistuminen kesäkuun EU-vaalien yli, ettei sen linjauksia sotketa vaalitaistoon. Mikään ei nyt viittaa siihen, että Suomi olisi hakeutumassa Natoon.
Hallitus ja presidentti keskustelivat keskiviikkona kokouksessaan selontekoon tulevasta turvallisuuspoliittisesta tilannearviosta.

Helsingin Sanomat 29.1.2004


EU askelta lähempänä geeniruuan kiellon lopettamisessa
.
EU:n komissio hyväksyy geenimuunnellun maissin tuonnin EU:hun. Jäsenmaiden ministereillä on nyt kolme kuukautta aikaa antaa oma kantansa asiaan.
Elleivät ministerit saa nytkään ratkaisua aikaan, komissio siunaa vielä oman päätöksensä.
EU on tähänastisilla ratkaisuillaan estänyt geneettisesti muunneltujen tuotteiden pääsyn markkinoille viiden vuoden ajan, mikä on suututtanut sen keskeiset kauppakumppanit. Näistä tärkein on Yhdysvallat.
Komission puheenjohtaja Romano Prodi korosti tiedotteessaan, että EU:lle on tulossa selkeä, läpinäkyvä ja tiukka järjestelmä geenimuunnellun ruuan, rehun ja kasvien säätelemiseksi.
Sveitsiläinen Syngenta on hakenut oikeutta saada tuoda EU:hun geneettisesti muunneltua maissia.

STT-Reuters 28.1.2004


Kaksi kolmesta kannattaa liittoutumattomuutta

Kahden kolmasosan enemmistö suomalaisista kannattaa edelleen sotilaallista liittoutumattomuutta. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS:n) Taloustutkimus Oy:llä teettämässä tiedustelussa 65 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että Suomen tulisi pysyä sotilaallisesti liittoutumattomana.
MTS on esittänyt saman kysymyksen jo vuodesta 1996. Liittoutumattomuuden kannatus on ollut 60-79 prosenttia. Kaksi vuotta sitten liittoutumattomuutta kannatti 70 prosenttia vastaajista.
Suomen sotilaallista liittoutumista kannatti 24 prosenttia vastaajista. Liittoutumisen kannatus on vaihdellut 16 prosentista 29:ään.
Tuorein kysely tehtiin joulukuussa. Tutkimuksessa haastateltiin noin tuhatta kansalaista. Virhemarginaali 95 prosentin luotettavuustasolla on 2,5 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan.

STT 27.1. 2004


Eurooppalaiset pakolaisjärjestöt vaativat muutoksia EU:n pakolaispolitiikkaan

Eurooppalaisten pakolaisjärjestöjen kattojärjestö ECRE on julkaissut suosituksensa Irlannin puheenjohtajakaudelle EU:n turvapaikkapolitiikasta. ECRE vaatii turvapaikkamenettelydirektiivin perusteellista korjaamista. Erityisesti järjestö vastustaa laajentuneen EU:n naapurimaiden julistamista ”super-turvallisiksi kolmansiksi maiksi”. Huonosti käytännössä toimiva direktiivi saattaisi lisäksi olla kansainvälisen oikeuden vastainen.

Pakolaisneuvonta 22.01.2004 lue lisää


Saksan haluaa rajata EU-maksunsa kasvua

Saksa vaatii EU-budjetin rajoittamista tulevalla rahoituskaudella, koska sillä ei ole varaa jatkuvasti toimia unionin suurimpana rahoittajana. Taakasta kasvaa kohtuuttoman suuri, jos EU-budjettia ruvetaan kasvattamaan komission suunnittelemalla tavalla, sanoo Saksan Helsingin suurlähettiläs Hanns Schumacher.
- Nettomaksumme EU:n budjettiin on nyt noin 10 miljardia euroa vuodessa. Jos komission ehdottama korotus toteutuu, nousisi Saksan nettomaksu vuonna 2013 noin 40 miljardiin euroon, Schumacher sanoi lehdistötapaamisessa .
Tällaiseen ei Saksalla yksinkertaisesti ole varaa, minkä takia Saksa ja viisi muuta nettomaksajamaata joulukuun puolivälissä lähettivät kirjeen komission puheenjohtaja Romano Prodille vaatien, että EU:n rahoituskehys rajoitetaan kaudella 2007-2013 yhteen prosenttiin BKT:sta.
Komission odotetaan lähiviikkoina julkistettavassa ehdotuksessaan esittävän, että katto pidetään nykyisessä maksimissaan eli 1,24 prosentissa. EU käyttää nykyään budjettiinsa summan, joka vastaa noin yhtä prosenttia BKT:sta.

STT 21.1.2004


EU-maiden ulkoministereitä salaa koolla
Britannian, Ranskan ja Saksan ulkoministerit ovat tavanneet yksityisesti Lontoon lähellä, Financial Times -sanomalehti kirjoittaa.
Britannian ulkoministeriö ei vahvistanut tapaamista. Lehden mukaan kokouksen tarkoituksena oli Britannian halu edistää kolmen suuren EU-maan keskinäistä suhdetta EU:n toukokuussa tapahtuvan laajentumisen kynnyksellä.
Britannian ulkoministeri Jack Straw isännöi lehden mukaan Ranskan Dominique de Villepiniä ja Saksan Joschka Fischeriä maaseutuasunnossaan maanantai-iltana.
Financial Timesin siteeraaman korkea-arvoisen brittivirkamiehen mukaan pääministeri Tony Blair ja ulkoministeri Straw haluavat pitää vastaavia kokouksia kuuden viikon välein. Heidän mielestään EU-politiikka on laajentumisen jälkeen parhaiten hoidettavissa muutamien maiden ryhmäkokouksissa.
- Ei politiikasta voi puhua kunnolla 25 (maan) kesken. Siitä voidaan äänestää, mutta todellista, vapaata keskustelua ei voida käydä, sanoi lehden haastattelema brittiviranomainen.

STT-AFP 21.1.2004


"Heti kun EU-ministerivaliokunnassa näyttää vähänkin mahdolliselta, hallinto ryhtyy vetämään poispäin EU:sta. Ministerit ovat aktiivisia, mutta hallinnon vastaanhangoittelu vaatii tasapainokseen koko hallitukselta lujaa tahtoa pitää sektoripäätökset EU-politiikan päälinjassa."

"Eikö ymmärretä, että ytimen vieroksumisella ei edistetä Suomen kansallisten etujen turvaamista maatalous- ja aluepolitiikassa? Mitä suurempi tarve saada EU:lta erityiskohtelua, sitä suuremmalla syyllä on pyrittävä ytimeen"

Eduskunnan puhemies Paavo Lipponen Turun Sanomien kolumnissa 19.1.2004


Hägglund: EU puolustamaan itse lähialueitaan

Euroopan Unionin ja Yhdysvaltojen tulisi itse huolehtia lähialueidensa puolustustehtävistä ja tehdä yhteistyötä omien lähialueidensa ulkopuolella, EU:n sotilaskomitean puheenjohtaja, kenraali Gustav Hägglund sanoi sunnuntaina puhuessaan Sälenissä Ruotsissa.
"Arvioni mukaan näin tapahtuu ensi vuosikymmenellä", Hägglund sanoi.
Yhdysvallat johtaisi Hägglundin mukaan runsaasti voimavaroja vaativia terrorismin vastaisia operaatiota ja EU keskittyisi kriisinhallintaan ja kriisien ehkäisyyn.
Euroopassa ei Hägglundin mukaan ole sellaista uhkaa, jota EU ei pystyisi hoitamaan itse, varsinkaan sen jälkeen kun EU:ssa keväällä on kymmenen uutta jäsenmaata.
"Me emme tiedä, onko Yhdysvalloilla loputtomiin voimia, tai halua, puolustaa Eurooppaa", Hägglund sanoi.

REUTERS 19.1.2004


EU-komission päätöksestä kiistelyä

Euroopan unionin komission pyyntö selvittää Ranskan ja Saksan budjettivajekiistaa EY-tuomioistuimessa on saanut ristiriitaisen vastaanoton.
Useat komission jäsenet pelkäsivät, että päätös kiristää EU-maiden välejä, joita perustuslakineuvotteluiden kariutuminen on viilentänyt jo ennestään.
Komission puheenjohtajan Romano Prodin mukaan oikeuskäsittelyn lisäksi tarvitaan uudistuksia, jotka palauttavat uskon unionin talous- ja vakaussopimukseen.
EY-tuomioistuimen päätöskään ei takaa sitä, että valtiovarainministerit sopivat Saksan ja Ranskan rankaisemisesta tulevaisuudessa, brittilehti Finacial Timesin haastattelema EU-diplomaatti arvioi.
Unionin valtiovarainministerit päättivät marraskuussa olla ryhtymättä rankaisutoimiin Saksaa ja Ranskaa vastaan, vaikka ne rikkovat jo kolmatta vuotta peräkkäin vakaussopimuksen määräystä budjettialijäämän pitämisestä korkeintaan kolmessa prosentissa bruttokansantuotteesta.

Verkkotie, riippumaton verkkolehti 14.01.2004


Eurovaaleista "Nato-kansanäänestys

Keskustan europarlamentaarikko Kyösti Virrankoski toivoo ulko-ja turvallisuuspolitiikasta keskeistä teemaa ensi kesäkuun Euroopan parlamentin vaaleihin. Vaaleista on hänen mielestään tehtävä kansanäänestys Suomen Nato-jäsenyydestä.
Seinäjoella keskustan tilaisuudessa puhuneen Virrankosken mielestä vaalikeskustelu ajoittuu erinomaisesti yhteen hallituksessa valmisteilla olevan puolustus- ja turvallisuuspoliittisen selonteon valmistelun kanssa, jossa Suomen Nato-suhdetta taas linjataan.
Virrankosken mielestä Suomen on pysyttävä sotilaallisesti liittoutumattomana ja osaltaan huolehdittava yhdessä muiden liittoutumattomien jäsenmaiden kanssa siitä, ettei Euroopan unionista muodostu sotilasliittoa.

STT 11.01.2004