Suomen Tinku on osa Andien maissa toimivaa Tinku-verkostoa, joka on Andien ja Amazonian alkuperäiskansojen järjestöjen sekä heidän hyväkseen toimivien paikallisten kansalaisjärjestöjen verkosto. Vuonna 1992 toimintansa aloittanut Tinku-verkosto toimii Boliviassa, Perussa ja Ecuadorissa ja siihen kuuluu useita kymmeniä ruohonjuuritason järjestöjä sekä intiaanijärjestöjen kattojärjestöjä (mm. Ecuador: CONAIE, Bolivia: CSUTCB).

Tinku-verkoston tavoitteena on vahvistaa alkuperäiskansojen identiteettiä ja lisätä heidän kulttuuriensa ja taitojensa arvostusta. Tinku haluaa luoda vaihtoehtoja vallitseville kehitysmalleille siten, että alkuperäiskansat, heidän arvomaailmansa ja tietonsa nähdään myös antavana, muita "kehittävänä" osapuolena. Tinku-yhteistyön kautta halutaan luoda vaihtoehtoista, kestävää ja paikallisesta aloitteesta lähtöisin olevaa kehitystä. Tinku pyrkii luomaan yhteistyöfoorumin, joka koulutus- ja vaihtotoiminnan sekä yhteisten projektien kautta edistää mm. alkuperäiskansojen oikeuksia ja ympäristönsuojelua.

Suomen Tinku perustettiin joulukuussa 1994 ja siihen kuuluu tänä päivänä noin 70 jäsentä ympäri Suomea. Suomen Tinkun toiminnassa korostetaan vastavuoroisuutta ja kunnioitetaan monimuotoisuutta, mikä heijastuu järjestön Pohjoinen-Etelä -suhteissa. Käytännössä Suomen Tinku hoitaa ETVO:n eli KEPAn Etelän vapaaehtoisohjelman koordinointia Andien maihin ja järjestää erilaisia tapahtumia, tiedotustilaisuuksia, seminaareja ja kouluvierailuja.

Suomen Tinku toimii nykyisin pääasiassa Helsingissä, vaikka toimintaa järjestetään jonkin verran myös muualla. Kokoukset pidetään yleensä KEPAssa. Vaikka Tinkun viralliset projektit ovatkin pääasiallinen toimintamuotomme, Tinku järjestää jäsenilleen myös vapaamuotoisempaa yhdessäoloa. Esimerkiksi Tinkun bileissä ja eri tapahtumiin liittyvissä illanvietoissa, joihin kaikki ovat tervetulleita osallistumaan, voi tutustua paremmin toiminnassamme mukana oleviin ihmisiin.

Tavoitteet
o Tehdä yhteistyötä ja vaihtaa kokemuksia Bolivian, Ecuadorin ja Perun Tinku-verkostojen kanssa.
o Tukea Andien ja Amazonian alueen kansoja heidän pyrkimyksessään kohti tasa-arvoisempia yhteiskuntia.
o Lisätä tietoisuutta Andien, Amazonin ja suomensukuisten kansojen kulttuureista, sosiaalisista tilanteista, oikeuksista sekä ympäristö- ja tasa-arvo- ja identiteettikysymyksistä.
o Välittää kontakteja ja edistää yhteistyötä muiden pohjoismaisten tahojen ja Andien maiden Tinku-verkoston välillä, pyrkimyksenä tukea Tinkun päämääriä.

Tutustu tästä Suomen Tinku ry:n tiedotuskampanjaaan 2006 -2007.