Re: Kysymys Kannabisyhdistyksen johtajille


Subject: Re: Kysymys Kannabisyhdistyksen johtajille
From: Timo Larmela (tlarmela@cc.hut.fi)
Date: ma 14 loka   1996 - 17:27:02 EEST


On Sat, 12 Oct 1996, Mikael Book wrote:

> > suhteesta, ehkä jopa rakkaudesta. Tästä tuskin kannattaa spekuloida enem-
> > pää, katsotaan ensin, mihin oikeus päätyy.
>
> Pahoin pelkään, että tästä syntyy vain lisää spekulaatiota. Kuvittele
> tilannetta, jossa poliisi epäilee Oy Alko Ab:n entistä (edelliseen vuoteen

Tarkoitin lähinnä sitä, että minä en ala spekuloimaan asialla enempää
tässä vaiheessa. Luin muistaakseni vajaa viikko sitten Korkeimman oikeu-
den päätöksestä, missä todettiin se, että henkilöä ei voida tuomita toi-
sen henkilön rikoksista, vaikka hän olisi läheisessä suhteessa tuomittuun.
Tiedän tosin myös sen, että huumerikoksissa toimii erilainen periaate
kuin muualla. Tällä tarkoitan sitä, että näytöksi riittää usein sellai-
nen aineisto, joka ei riittäisi muun tyyppisissä rikoksissa.

> Tähän haluaisin täsmennyksen: onko Eivor Fabritius erotettu?

Ei ole erotettu. Meidän on ensin pyydettävä häneltä oma lausunto
asiasta (meilläkin on säännöt!), ja lienee hyödyllistä katsoa, mi-
ten oikeudenkäynnissä käy. Eivor Fabritius on tutkintovankeudessa
käsittääkseni juuri sen takia, että hän ei pystyisi kommunikoimaan
kenenkään kanssa, joten tällä hetkellä on käytännössä aika vaikea
saada häneltä lausuntoa.

Terveisin, Timo LarmelaThis archive was generated by hypermail 2a24 : ke 21 helmi  2024 - 01:20:42 EET