Re: Vastaus Bjarlandille ja kysymys "Jukinalle"


Subject: Re: Vastaus Bjarlandille ja kysymys "Jukinalle"
From: Juha Kinanen (jukina@kaapeli.fi)
Date: ti 17 syys   1996 - 15:11:51 EEST


Mikael Book wrote:

>
> Kokemukseni hasiksen joskus aiheuttamista kauhuhallusinaatioista on
> tietenkin omalla tavallaan vaikuttanut siihen varsin kielteiseen arviooni
> kannabiksesta, jonka olen jo aikaisemmin täällä esittänyt. Mutta - ja tämä
> on kysymys esim. "Jukinalle" - riittääkö oma, raadollisinkaan kokemus,
> julkisten moraalikysymysten selvittämiseen? Vai tarvitaanko tähän
> myös filosofeja?
>

Tarkoitan viittauksellani filosofisiin norsunluutorneihin sitä, että on helppo pohtia moraalia,
normeja, yms. käsitteinä unohtaen noiden käsitteiden ja asioiden kohdistuvan ihmisiin. Jos
lyhyesti sanoisin: ei unohdeta ihmistä käsitteiden takana ja kohteena. Kun puhutaan SKY:n
julkaisemasta materiaalista, itse kohtaan tuon materiaalin (ja ajattelumallin) tuloksia työssäni. Ja heti
sanon, että myös alkoholin ja muidenkin addiktioita aiheuttavien asioiden (pelaaminen) tuloksia.
En halua puolustaa kontrollia tai "tsaristista" mentaliteettia. Yhteiskunta on menossa enenevässä
määrin kohti yksilön ja yhteisöjen omaa kontrollia. Hallintovalta ei voi, pysty tai halua enää valvoa.
Kontrolli siirtyy enemmän ja enemmän yhteisöille ja yksilöille. Mikä taas ei ole ollenkaan mikään uusi
asia. Ei vahva keskushallinto ole kovin vanha asia.

Minusta jokaisella filosofilla on juuri tuo oma kontekstinsä (esim. kokemuksensa) mihin Mika viittaa,
jonka kautta hän tulkitsee eksistenssiä. Niiden kokemuksiensa kautta jokainen muodostaa oman
normistonsa. Mikä on kaapelin normisto? Se nousee kaapeli-yhteisön sopimuksista. Ongelmahan
netin suhteen nousee minun mielestäni juuri siitä, ettei nettiyhteisö ole sopinut normeistaan eikä
sille ole vielä muodostunut selkeää normistoa, jos sellainen ylipäätään syntyy. Jos kaapeli
hyväksyy SKY:n sivujen olemassa olon palvelimellaan, niin silloin ne jäsenet, jotka eivät sitä voi
hyväksyä, joutuvat tekemään omat ratkaisunsa.

Vastaus Mikalle: kyllä tarvitaan

jukinaThis archive was generated by hypermail 2a24 : ma 04 maalis 2024 - 01:20:19 EET