[Verkkoanalyysi-kurssi] [Aihepiirit ja kurssityöt]

Internetin yleisö


Muodostavatko Internetin käyttäjät "keskustelevan yleisön". Voidaanko Internetiä oikeutetusti pitää uutena "julkisuuden rakenteena", jos julkisuudesta puhutaan J. Habermasin tarkoittamassa mielessä?

World Wide Webin (joskaan ei Internetin muiden käyttötapojen) käyttäjäkuntaa kuvaavia tilastoja ja analyysejä tarjoaa mm.

WWW:n kehityksestä:
book@kaapeli.fi