[Verkkoanalyysi-kurssi] [Luento-ohjelma]

Tiedon järjestys

(luennon luonnos; päivitetty 24.10.96)

Olen valinnut tälle luennolle vaikealta tai ainakin abstraktilta kuullostavan otsikon "Tiedon järjestys". Uskon, että digitaalinen tietoverkko (tarkoitan Internetiä) tulee ajan mukaan muuttamaan käsityksiämme tiedosta. Kenties tulemme tietoverkkoja käyttäessämme jossain suhteessa syventämään näitä käsityksiämme eli tietoamme itse tiedosta. En väitä kykeneväni tarkasti selittämään miten tai missä määrin. Mutta alustavasti, tarttuakseni yhden langan päähän, väitän että tietoverkko tuo mukanaan uuden tiedon järjestyksen.

Kyberavaruus - kaaos vai kosmos?

Internetin hypertekstiä, World Wide Webiä, sanotaan usein kaaosmaiseksi. Sitä kuvataan sanoilla epäjärjestys ja anarkia. Tai sitä kutsutaan suunnattomaksi mereksi, jolla navigointi ts oikean tien löytäminen on kovin vaikeaa. Todellisuudessa tietoverkko luo usein ennenäkemättömän järjestyksen sinne, missä aikaisemmin on vallinnut suuri epäjärjestys. Johtuuko tietoverkosta syntyvä kaoottinen ensivaikutelma itse asiassa siitä, että uusi teknologia, valtavan uuden tietotulvan silmiemme eteen tuodessaan, yhä uudelleen paljastaa tietämättömyytemme samalla kun se tarjoaa uusia keinoja kaaoksen hallitsemiseksi?

Edellä hahmoteltua näkökulmaa voidaan ehkä parhaiten havainnollistaa Internetin ns hakukoneilla. Nämä muodostuvat huippunopeista tietokoneista sekä tietokannoista, jotka sisältävät mahdollisimman täydellisen aineistoluettelon ja/tai aineistokokoelman. Massiivisten tietokantojen päivittämisen ja indeksoinnin hoitavat spider- tai crawler-ohjelmat, eräänlaiset robotit, jotka säännöllisin väliajoin (tai alituisesti) yhä uudelleen käyvät koko verkon läpi.

HotBot-hakukone [http://www.hotbot.com/] käy silmänräpäyksessä läpi 54 miljoonaa asiakirjaa. Tämän jälkeen se näyttää hypertekstilinkit niihin asiakirjoihin, jotka parhaiten vastaavat annettuja hakutermeejä (merkkijonoja ja merkkijonojen yhdistelmiä). Jo pelkästään suuri lukumäärä (joka myös kasvaa merkittävästi päivästä toiseen; e.m. luku on saatu 22.10.96) herättää kauhua. Miten voimme kuvitella hallitsevamme tuollaisia tietomääriä? Juuri tästä on kuitenkin kysymys. Tahdomme hallita, vaikkakin asiaa aina enemmän tai vähemmän epäillen, ennennäkömättämiä ja yhä kasvavaia tietomääriä. Siksikö pyrimme, digitaalisia tietoverkkoja käyttämällä, järjestämään tiedon uuteen järjestykseen?

[Linkkejä Internetin eri tiedonhakujärjestelmiin löytyy Suomen Yleisten Kirjastojen Etusivulta eli SYKE:stä:

http://www.lib.hel.fi/syke/tiedonhaku/
]

Virtuaalikirjasto

Virtuaalikirjaston käsite (joka on yksi tämän kurssin pysyvistä aihepiireistä [ks aihepiirin kuvaus linkkeineen]) tarjoaa toisen, tavallaan perinteisen lähestymistavan kysymykseen tiedon järjestyksestä. Onhan kirjasto varta vasten tiedon järjestämiseen ja esittelemiseen luotu julkinen laitos.

Virtuaalikirjasto kehittyy ja muuttuu yhtä nopeasti kuin itse verkko. Tähän liittyviä tärkeitä kysymyksiä, ovat mm. seuraavat:

Missä määrin Virtuaalikirjaston kehittäminen on kirjastoalan ammattilaisten käsissä? Mitkä sosiaaliset voimat ja ammattiryhmät vaikuttavat ratkaisevasti virtuaalisen kirjaston kehitykseen?
Missä määrin virtuaalikirjasto on (tulee olemaan) julkinen ja maksuton kirjasto?
Kysymys virtuaalisen kirjaston sisäisestä yhtenäisyydestä ja eriytymisestä, toisin sanoen syntyykö
  • tieteellisiä virtuaalikirjastoja
  • yleisiä virtuaalikirjastoja
  • yksityisiä virtuaalikirjastoja
  • julkisia virtuaalikirjastoja
ja/tai syntyykö kokonaan uusia kirjastolajeja? Miten virtuaalikirjastossa voidaan perustella jakoa tieteellisiin ja yleisiin kirjastoihin?

Kartta

Tietoa etsiessämme emme tietenkään saa tyytyä yhteen tai kahteen lähestymistapaan. Mikään ei vaadi yhtä suurta kekseliäisyyttä ja mielikuvitusta kuin mahdollinen onnistuminen (mutta aina yhtä todennäköinen epäonnistuminen) tämän aarteen (eli tiedon) löytämisessä! Onko tarjolla kartta, josta ehkä on apua strategisen tavoitteen saavuttamisessa? Joka tapauksessa on selvää, että epäonnistumisen todennäköisyys kasvaa entisestään, jos joudumme kulkemaan ilman karttoja ja muita apuvälineitä.

[Yksi kurssin osallistujista valmistelee kartta-aiheista kurssityötä]

"Aluksi on tehtävä tämä luettelo"

Mitä on tieto? Tämä kysymys tuo jälleen uuden näkökulman kysymykseen tiedon järjestyksestä. Haluaisin vastata tähän seuraavasti: Tieto ei koostu ihmismieleen nähden ulkoisista käyttöesineistä tai tavaroista, jotka löytyvät valmiina esimerkiksi kirjastoista tai tietoverkosta. Tietoa ei ole, varmuudella tai pysyvästi, edes olemassa. Yhdyn siis siihen perinteiseen tietoteoreettiseen epäilyyn, jonka jo Sokrates katsoi tarpeelliseksi, ainakin omalta osaltaan.

Se, jota tiedoksi kutsumme, syntyy ja elää ihmisen tiedostamisen ja tietämisen prosesseissa. Tiedon olemassaolon ehdoton edellytys on ihminen, tietävä subjekti. Tästä näkökulmasta kysymys tiedon järjestyksestä vie kysymykseen jokaisen ihmisen omasta maailmankatsomuksesta ja sen kritiikistä:

"Kritiikin kehittelyn alku on yhtä kuin tietoisuus siitä, mitä itse todella on, siis eräänlainen "tunne itsesi" tuloksena tähänastisesta historiallisesta prosessista, joka on jättänyt sinuun lukemattomia jälkiä jättämättä kuitenkaan niiden sisällysluetteloa. Aluksi on tehtävä tämä luettelo."
(ks Gramsci: Alustavia kiinnekohtia , teoksessa Koivisto-Mäki-Uustupa (toim.)Mitä on valistus? Jyväskylä 1995 ss 193-4)

book@kaapeli.fi