Postrånaren Itella

Itella har för avsikt att stänga posten i Lovisa.
Det här liknar ett rån -- det stora postrånet! Vi måste stoppa dem!

Vårt postväsende, denna "mänsklighetens välgörare" för att tala med Voltaire, har inte uppstått utan vidare. Det förefaller mig som om den långa kamp som föregått denna stora institution skulle kasta ett visst ljus på det sociala framåtskridandet överhuvud; och den väg som postväsendet har vandrat kan ännu visa sig bli vår väg mot en fridfull, enad värld.
--Laurin ZILLIACUS


Litteratur:

Mikael Böök: Nätbyggaren. Undersökning av den moderna posten (FBF 1989)
Mikael Böök: Mikä hiton Itella? (Voima 5/2007)
Leena Krohn : Suomen postissa? (sisältyy teokseen: 3 sokeaa miestä ja 1 näkevä, WSOY 2003)
Laurin Zilliacus : Vad denna bok handlar om (ur Det gula hornet. Glimtar ur postens oroliga historia,

Söderström & C:o förlagsaktiebolag 1958)

Laurin Zilliacus : Mail For The World. From the Courier to the Universal Postal Union

(The John Day Company. New York 1953)

/