paluu

Arvoisa kansanedustaja

Euroopan unionille perustuslakia valmisteleva konventti on loppusuoralla. Sen puhemiehistön esittelemä luonnos vie kohti entistä tiiviimpää yhteisöä. Kuten aiemmissa versioissa suoraan sanottiin, suuntana on voimistuva liittovaltiokehitys.

Mukana on myös yhteisen puolustuksen valmistelu ja keskinäisten turvatakuiden kirjaaminen. Monet institutionaaliset esitykset sementoivat suurten jäsenmaiden vallan.

Kun Suomen omasta rahasta ja rahapolitiikasta luovuttiin, ylivoimainen enemmistö kansalaisista olisi halunnut kansanäänestyksen tästä tärkeästä asiasta. Nyt on kyse vielä tärkeämmästä päätöksestä: lainsäädäntövallan keskittäminen Brysseliin ja näin ylimmän päätösvallan luovuttaminen Euroopan unionille ja käytännössä sen suurille jäsenmaille.

Vaihtoehto EU:lle -kansalaisliike liittyi tänä keväänä Eurooppalaiseen Kansanäänestys-kampanjaan. European Referendum Campaign (www.european-referendum.org) yhdistää kaikki demokratiaa puolustavat järjestöt ja henkilöt niin EU:n nykyisissä kuin myös uusissa jäsenmaissa - täysin riippumatta heidän suhtautumisestaan Euroopan unioniin - vaatimaan kansanäänestystä uudesta perustuslaista.

Kansanäänestystä vaatii myös jo yli 90 EU:n perustuslakia laativan konventin jäsentä, muiden mukana Italian hallituksen edustaja, konventin puheenjohtajistoon kuuluva Giuliano Amato sekä suomalaiset Esko Seppänen ja Piia-Nora Kauppi.

Vaihtoehto EU:lle -kansanliikkeen mielestä hallituksella ei ole enää jäsenyyspäätöksen antamia valtuuksia päättää "itsenäisten valtioiden yhteisölle" laadittavasta perustuslaista, joka määrittelee jokaisen kansalaisen perusoikeudet, yhteiskunnan kehittämisen perusperiaatteet ja EU:n toimivallan ja päätöksenteon.

Vetoamme Teihin, arvoisa kansanedustaja, että tekisitte hyvissä ajoin aloitteen kansanäänestyksen järjestämisestä ja muodostaisitte eduskunnassa laajan rintaman kansanäänestysaloitteen taakse.

Suomen suhtautuminen EU:n perustuslakiin on vaalikauden tärkein asia ja ennen muuta suomalaisten on voitava hyväksyä tai hylätä perustuslakiesitys.

Helsinki 3.6.2003

Ulla Klötzer, VEU:n puheenjohtaja

050-569 09 67