paluu

EVA:n kyselyn tulokset

Suomalaisten enemmistö halusi kansanäänestyksen EMU:sta!

Muista mielipiteistä erottuu selvänä näkemys, että EMU-jäsenyys tulee ratkaista kansanäänestyksellä.
Näin tapahtuukin monissa muissa EU-maissa. Miksi siis ei meillä Suomessa?

Ks. väittämä: "Niin tärkeä valinta, että suomalaisten mukaanmeno tulisi ratkaista kansanäänestyksellä"

Toisin kuin poliitikot, kansalaiset eivät halua liittyä rahaliittoon ensimmäisten maiden joukossa.

Hallituksen tulee kunnioittaa tätä mielipidettä, sillä EMU:n riskit EU:n jäsenmaille ovat tavattoman suuret,eikä vastoin yleistä mielipidettä tehtyä päätöstä voida pitää kestävänä.

Hallitus käyttää kuitenkin jälleen mielikuvaa "EMUn ulkopuolelle jäämisestä"lähes kiristyskeinona yleisen EMU-kriittisen mielipiteen murtamiseen.Vetoaminen kilpailukykyyn on liiankin helppo keino hämärtää EMU:n vaikutuksetdemokratiaan ja kansalliseen päätäntävaltaan.

Kansalaiset eivät hyväksyisi EMUa missään tapauksessa, jos liittovaltiokehityksen etenemisestä kerrottaisiin rehellisesti.


Lähde: Helsingin Sanomat 28.10.1997