Heikki Poroila
  Yhtenäistetty Heinrich Schütz
 
 
 
 
 
Päivitetty 4.11.2003
Teosten yhtenäistettyjen nimekkeiden ohjeluettelo
Aloitussivu
Pääluettelo
Hakemisto
Yhdistyksen sivujen aloitussivulle Nettijulkaisujen aloitussivulle Uudelleenjulkaisujen aloitussivulle
  Esipuhe
 
 
Heinrich Schütz (14.10.1585 - 5.10.1672) kuuluu siihen saksalaisten barokkisäveltäjien sankkaan joukkoon, jonka kohtalona oli melkoisen elinaikaisen suosion jälkeen jäädä lähes kokonaan unohduksiin. Vaikka 1900-luku toi hänenkin musiikkinsa lopulta jälleen esille, Johann Sebastian Bachin kaltaista suosiota ei ole löytynyt. Eräänä syynä voi olla Schützin tuotannon eräänlainen yksipuolisuus; pääosa tuotannosta on kirkollista vokaalimusiikkia, koska runsas maallinen käyttömusiikki on enimmäkseen kadonnut, eikä Schütz ilmeisesti katsonut soitinmusiikin säveltämistä tarpeelliseksi. Niinpä yleinen kuva Heinrich Schützistä ankkuroituu tiukasti protestanttiseen kirkkomusiikkiin, jonka kiistattomiin mestareihin Schütz kuuluu.
 
Schützin sävellyksiä on luetteloitu ja kartoitettu jo pitkään. Werner Bittingerin teosluettelo Schütz-Werke-Verzeichnis (SWV) ilmestyi ensimmäisen kerran jo 1960 ja täydennettynä 1979. Kyse on silti edelleen "kleine Ausgabesta", sillä "täydellinen" SWV-luettelo on edelleen valmisteilla. Bittingerin SWV-numerointi (1-501) on kuitenkin hyväksytty laajasti ja ilman kilpailijoita Schützin tuotannon järjestysperiaatteeksi, vaikka itse teosluettelo ei täytä modernin luettelon kaikkia vaatimuksia (keskeneräinen kun on).
 
Schützin sävellystuotannon nimekkeiden standardoinnissa on pääongelmana kokonaisuuksien ja osien suhde. Säveltäjä itse julkaisi huomattavan osan teoksistaan kokoelmissa, jotka ajan tavan mukaan olivat kaikkea muuta kuin taiteellisia kokonaisuuksia. Tästä syystä perusratkaisuna on ohjeluettelossa suositella näitä kokoelmien nimiä käytettäväksi vain kokonaisuuksista ja lisäkirjauksina, jolloin kokoelmiin sisältyvät teokset standardoidaan erillisteoksina ja omalla SWV-numerolla.
 
Toinen Schützin monille kokoelmille - kuten yleisemminkin renessanssin ja barokin ajan julkaisuille - ominainen piirre on niiden nimien tavaton pituus. Olen lyhentänyt niitä monissa tapauksissa sellaiseen mittaan, joka käytännössä ei aiheuta ongelmia esimerkiksi erilaisissa näytöissä. Kaikissa tapauksissa tämä ei ole ollut aivan helppoa.
 
Nimekkeiden kirjoitusasun olen jättänyt siihen muotoon, joka teosluettelossakin on valittu. Monissa tapauksissa tämä tarkoittaa vanhemman saksan kielen mukaisia muotoja. Tästä ei kuitenkaan aiheutune ongelmia, koska hakuja voidaan tehdä myös suoraan SWV-numeroilla.
 
Muilta osin ohjeluettelo noudattaa hyviksi havaittuja perinteisiä ratkaisumalleja.
 
 
Helsingin Viikissä marraskuussa 2003
 
Heikki Poroila
 
© Heikki Poroila 2003 (Käyttöoikeuksien osalta katso uudelleenjulkaisujen aloitussivulle)